Online cursus tot zendamateur

DLZA-logoVoor mensen die geen tijd hebben om een avond in de week de vereniging te bezoeken voor een opleiding tot het examen zendamateur of mensen die geen opleiding in de buurt hebben zijn er online mogelijkheden. De bekendste en langst lopende online cursus wordt aangeboden door de DLZA, de Digitale Leeromgeving ZendAmateurs.

Bij de DLZA is het mogelijk om in eigen tijd en vanaf eigen plek begeleiding te krijgen in het leren van de stof die nodig is voor het examen. De cursus is daarbij modulair opgebouwd.

Lees meer

PI2NOS test nieuw antennesysteem

pi2nosDe bovenregionale repeater PI2NOS test momenteel nieuwe antennes op de lokatie in Hilversum. Gisteren hebben beheerders Paul (PE1RJV), Patrick (PE1DNE) en Mischa (PA1OKZ) hiertoe het nodige installatiewerk verricht terwijl Rob (PE1CHL) op afstand aan de repeaterparameters ‘draaide’.

De nieuwe antennes geven een duidelijk homogener veld en zijn hoger in de mast geplaatst voor een verbeterde dekking in alle richtingen. Al lange tijd bestond de wens om de oorspronkelijke antennes te vervangen vanwege de ingeklemde positie tussen de FM omroepantennes, waardoor een nogal grillig patroon bestond. Daarmee wordt een volgende stap getest in de bouw van het bovenregionale netwerk. Eerder activeerde de Hobbyscoop al een tweede ontvanger in IJsselstein. De nieuwe antennes staan in een testopstelling waarbij de Stichting de hoop uitspreekt om de opstelplek permanent te mogen gebruiken.

Lees meer

Tweede zender voor PI3UTR

PI3UTRDe bovenregionale repeater PI3UTR heeft gisteravond een tweede zender in gebruik genomen. Deze staat opgesteld in Hilversum en moet het gebied rond en boven Amsterdam van een  betere dekking voorzien. Ook richting het zuiden van Amsterdam moet er een verbetering merkbaar zijn.

De zender staat opgesteld in de Aticom toren in Hilversum en maakt gebruik van de site van PI2NOS. De komende twee weken willen de beheerders Paul (PE1RJV), Mischa (PA1OKZ) en Rob (PE1CHL) kijken hoe deze tweede zender zich gedraagt in combinatie met het co-channeling systeem naast de zender in IJsselstein.

Lees meer

Diefstal stelt PI2FLD buiten werking

PI2FLDEnkele gebruikers van PI2FLD waren vanmorgen verrast toen het relais niet meer werkte. Toen de beheerder een kijkje ging nemen kwam hij tot de ontdekking dat de cavity filters en combiners gestolen waren. Mogelijk is dit het werk van een koperdief al zal verder onderzoek moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is.

Omdat er geen nieuwe filters voorhanden zijn zal het relais tijdelijk uit de lucht blijven. De beheerder zal op zoek moeten gaan naar nieuwe filters.

Lees meer

Nog geen ATV-relais in Den Haag

haaglanden-den-haagEr komt voorlopig nog geen ATV-relais in Den Haag. Dat meldt de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden op haar website. Zij heeft de samenwerking met de vergunninghouder opgezegd door gebrek aan communicatie en twijfel aan haalbaarheid. Onder andere het ontbreken van de benodigde certificeringen lijken te ontbreken om werkzaamheden te verrichten in de Aticom toren.

Lees meer

Monumentendag bij Radio Kootwijk

openmonumentendag2014-1Monumenten leven door de VRZA, de Vereniging van Radiozendamateurs. Alweer zes jaar zijn de Radiozendamateurs van de VRZA actief vanuit Radio Kootwijk. Zij hebben hiermee het voormalig PTT zendstation een (bescheiden) zendfunctie teruggegeven.

Vanaf deze locatie is, gedurende de open monumentendagen op 13 en 14 september 2014, het verenigingszendstation PI4VRZ/A opengesteld.

Lees meer

Drukte tijdens de IARU VHF-contest

iaru_logoTijdens het eerste weekend van september vindt de IARU regio 1 VHF-contest weer plaats op de 144 MHz band. Dit beloofd veel activiteit in het SSB gedeelte van de 2-meter band. Een ideale gelegenheid om leuke DX-stations te werken binnen Europa, want 2-meter is veel meer dan alleen kleppen via de lokale repeater.

Meedoen kan met iedere set die SSB ondersteund en een horizontale antenne. Heb je nog geen goede antenne voor VHF – en dat hoeft geen 10-elements te zijn – kun je met wat koperdraad en PVC-buis een Moxon in elkaar bouwen om toch landen als Duitsland en Engeland redelijk makkelijk te werken.

Lees meer

Special Event station PA70AIRBORNE

pa70airborneTer ere van het feit dat Nederland 70 jaar geleden bevrijdt is van de Duitse bezetter tijdens operatie Market Garden zal de RFDX-club het Special Event station PA70AIRBORNE geheel september de lucht brengen. Tussen 19 en 21 september zullen zij op diverse HF-banden actief zijn vanaf de Ginkelse heide in Ede. Zij werken samen met 41DKO en zullen waar mogelijk gebruik maken van militaire apparatuur van toen.

QSL kaarten worden verzonden via het bureau (PA9RF) alsook via eQSL en Logbook of the World (LoTW).

Lees meer

Special Event station PA950SLD

PA950SLDDeze maand is Special Event station PA950SLD actief. Dit station wordt in de lucht gebracht door Cor, PA3FOE ter ere van het 950-jarig bestaan van de stad Sliedrecht. Activiteit is er in SSB, PSK, RTTY, JT65 en CW op de diverse HF-banden.

Er is een speciale QSL-kaart beschikbaar die via het bureau door PA3FOE verzonden wordt. Daarnaast beschikt Cor ook over eQSL en zullen verbindingen bevestigd worden via Logbook of the World (LoTW).

Lees meer