AT: Verlengen ATOF goedkoper

AT_logoAgentschap Telecom heeft een speciale flyer gemaakt voor zendamateurs die aanwezig waren tijdens de Dag voor de RadioAmateur die zaterdag 2 november jl. in Apeldoorn plaatsvond. Hamnieuws zal enkele artikelen die gedrukt stonden op deze flyer onder de aandacht brengen van zendamateurs die niet in bezit zijn van de flyer of niet aanwezig konden zijn in Apeldoorn.

Opnieuw verlenen in plaats van verlengen

Op 15 maart 2013 is Hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet gewijzigd. Als gevolg hiervan kunnen vergunningen voor frequentiegebruik door onbemande stations niet meer worden verlengd. Wel kunnen ze opnieuw worden verleend. Dit kan in principe onder dezelfde voorwaarden als voorheen golden voor verlenging.

Deze voorwaarden zijn neergelegd in de beleidsnotitie Onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs. Voor het herverlenen van een vergunning waarbij in principe dezelfde werkzaamheden moeten worden verricht als voorheen voor een verlenging, brengt het agentschap in 2013 een herverleningstarief van 29 Euro in rekening.

Bron: nieuwsbrief_dag_voor_de_radiozendamateurs_2013.