Consultatie Nota Frequentiebeleid 2016

Daar waar in de Nota Frequentiebeleid 2005 het beleid vooral ruimte gaf aan het economisch belang, vindt er nu een accentverschuiving plaats gericht op de groter wordende maatschappelijke afhankelijkheid en het publieke belang. Dat blijkt uit het consultatiedocument Nota Frequentiebeleid 2016, waar de overheid tot 11 september a.s. een consultatieronde over houdt.

In de nota, zoekend op ‘radiozendamateur’, komen we onderstaande tekst tegen inzake de vergunning die enkele jaren geleden werd omgezet in een registratie. Met name de zinsnede ‘in geval van schaarste (…) het gebruik weer naar het vergunningsdomein over te brengen’.

Wat de achterliggende reden hiervoor is en welke gevolgen het voor zendamateurs heeft, is op dit moment niet bekend. Wel bekend is dat het niet de vraag is óf er frequentieschaarste optreedt maar wanneer. Met name op banden boven de 300 MHz zullen we dit merken, omdat het publieke belang door de breedbandhonger enkel groter wordt in de nabije toekomst.

Instrumentarium
Dat er geen individuele voorschriften aan het gebruik van frequenties zijn gekoppeld, wil niet zeggen dat het gebruik van deze frequenties in het geheel vrij is. Ook bij dit frequentiegebruik worden er regels gesteld. Deze regels houden verband met doelmatig frequentiegebruik. Ook indien er geen individuele vergunningsvoorschriften hoeven te worden gesteld, kan het nodig zijn om zicht te houden op de gebruikers, bij marifonie bijvoorbeeld omwille van de veiligheid op het water. Om die reden is in de Nota Frequentiebeleid 2005 een registratieplicht geïntroduceerd om vergunningcategorieën zoals marifonie en radio zendamateurs om te kunnen zetten naar (het lichtere) vergunningvrij gebruik. Daarbij houdt registratie de mogelijkheid open om in geval van het ontstaan van schaarste, na gebleken misbruik, of wensen tot herbestemming van de betreffende frequentieruimte, het gebruik weer naar het vergunningendomein over te brengen.

Op deze website is de consultatie in te zien. Reageren kan tot 11 september 2016.

3 antwoorden
 1. Dennis PD4DAM
  Dennis PD4DAM zegt:

  Dit hoeft op zichzelf geen slechte ontwikkeling te zijn. ‘Vergunning’ lijkt ook betere handhaving te impliceren namelijk. Mogelijk dat daar wel meer (jaarlijkse) kosten bij komen kijken.

  Beantwoorden
 2. Rob
  Rob zegt:

  Tja dan kunnen we gaan hopen dat het rondrijden en “ha ha ho ho” in de mikrofoon boeren wel gezien wordt
  als doelmatig frekwentie gebruik. Misbruik is het kennelijk niet, want er wordt niks aan gedaan.

  Beantwoorden
 3. Hans
  Hans zegt:

  Het gebruik van de vhf/uhf banden is op een paar vaste frequentie’s na,zo sporadisch dat het zeker niet ondenkbaar is dat we die zullen moeten inleveren. Use it ore lose it is dan het motto!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Plaats een reactie. Gebruik daarbij je roepletters in het Naam veld!