DKARS magazine januari 2017

DKARS heeft gisteren de januari  uitgave van haar magazine uitgebracht. Donateurs hebben deze reeds ontvangen. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 52 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

  • Valbeveiliging en juist gebruik van middelen
  • Het DKARS Financieel jaaroverzicht van 2016
  • Hoe meet je het lineaire gedrag van je transceiver of eindtrap?
  • XX9TGM, Macau
  • Een FUN-stukje door PA9JOO/P
  • Write your own logbook

Van de hoofdredacteur

Welkom in het nieuwe jaar, ook namens het hele DKARS bestuur en alle medewerkers in de organisatie en het Magazine!

Hoewel we aan het eind van de maand zitten qua verschijning, zijn we zeker niet minder actueel dit keer. Zo heeft onze kersverse penningmeester voor u alle financiën van de stichting eens op een rijtje gezet. Als stichting zijn we dat niet verplicht maar wij hebben niets te verbergen is ons credo dus lees u het maar eens rusting door.

Onze oproep voor nieuwe bestuurders is niet bepaald onbeantwoord gebleven. Waar we vaak horen dat het in deze tijd moeilijk is om mensen te vinden die een maatschappelijke organisatie willen ondersteunen, blijkt dat het bij de DKARS toch beduidend minder problemen oplevert. Om die reden herhalen we de oproep dan ook niet in deze editie. In het Magazine van februari hopen we de nieuwe mensen dan aan u voor te stellen.

Op 15 januari was de sluitingsdatum voor het beantwoorden van de vier vragen van het Radio Amateurpanel en daar is goed gebruik van gemaakt zo hebben we vastgesteld. Door tijdproblemen komen we in de volgende editie met de complete verslaglegging rondom alle vragen en antwoorden. Wel kan ik hier melden dat er zo’n 500 personen de moeite hebben genomen om zich te registreren en de vragen te beantwoorden. Ook weten wij uit kengetallen over deelname aan steekproven of peilingen dat de uitkomst zeer representatief genoemd mag worden. En ook is de datum van de trekking van de hoofdprijs inmiddels vastgelegd, dat wordt gedaan op dinsdag 11 juli bij de VERON/VRZA afdeling het Gooi en ik hoop daar zelf dan ook bij te zijn.

Tot slot nog een redactionele mededeling. Helaas moet ik melden dat Steve, PJ4DX deze maand zijn laatste vaste bijdrage levert aan ons Magazine en via deze plaats wil ik hem heel hartelijk bedanken voor al zijn interessante bijdragen die tot dusver verschenen zijn. Gelukkig kunnen we ook melden dat we een heel goede opvolger hebben gevonden in de persoon van Gerben Menting, PG5M (ex PAØGAM). Gerben heeft in deze editie al een verslag geleverd van zijn expeditie naar Macau en zal vanaf het februarinummer de HF-rubriek verder gaan verzorgen.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur