Drones toegestaan op de 13cm band

13cm_grid-antenneVanmorgen is het nieuwe Nationaal Frequentie Plan (NFP) gepubliceerd in de Staatscourant. Daaruit blijkt dat drones vanaf komende nacht actief mogen zijn in de 13cm band. Dit ondanks bezwaren van verenigingen en individuele amateurs naar aanleiding van de consultatie die de overheid georganiseerd heeft.

Drones mogen actief zijn in het spectrum tussen 2300 en 2400 MHz. Uit de publicatie in de Staatscourant is wel op te maken dat een vergunning noodzakelijk is. Deze zal op volgorde van binnenkomst door Agentschap Telecom uitgegeven worden.

Omdat een vergunning noodzakelijk is en de band gedeeld is met defensie (primair), omroepen (primair) en zendamateurs (secundair) worden enkel professionele gebruikers toegestaan. In zijn algemeenheid werd gevraagd af te zien van toevoeging van de bestemming voor drones in de band 2300 MHz tot 2400 MHz omdat het de gebruiksmogelijkheden van radiozendamateurs beperkt. Laatstgenoemden hebben een secundaire status in deze band.

In verband met het ruime aantal hierover gestelde vragen is de toelichting bij dit onderdeel uitgebreid. Met name wordt daarbij ingegaan op de ontwikkeling van drones, en ook op het belang en de argumenten om voor gebruik daarvan – waaraan men in bepaalde situaties hoge eisen wil stellen – spectrum primair beschikbaar te maken. In de band 2300 MHz tot 2495 MHz is sprake van groeiende druk van primair commercieel en vitaal gebruik. Het ministerie onderkent dat de gebruiksruimte voor radiozendamateurs als secundaire gebruikers kan afnemen, hoewel het dat als beperkt inschat. Het ministerie acht het niet verantwoord om, zoals in een reactie gevraagd, de status van radiozendamateurs in deze band te verhogen naar primair, ook niet voor slechts beperkte banddelen hiervan. Het ministerie heeft de door sommige radiozendamateurs gedane suggestie gedegen overwogen om in deel van de band de drones-bestemming achterwege te laten. Het ziet hiervan af omdat dat afbreuk zou doen aan de flexibiliteit en de noodzakelijke coördinatiemogelijkheden ten behoeve van de primaire bestemmingen. Het ministerie zal zich desniettemin inspannen bij de uitgifte van vergunningen voor ENG/OB en voor drones zo goed mogelijk rekening te houden met de banddelen die voor radiozendamateurs belangrijk zijn en, indien mogelijk, deze daarbij ontzien. Zie verder ook de opmerking hieronder over Licensed Shared Access (LSA).

Als argument is genoemd dat radiozendamateurs geschaad zouden worden in de flinke investeringen die men heeft gedaan. Daarnaast is het argument is genoemd van radiozendamateurs als uitvoerders van belangwekkend propagatieonderzoek in deze band. De toename van het primaire gebruik in de band door drones is beperkt. Voor betreffende activiteiten zal er na de bestemmingswijziging voldoende ruimte voor de radiozendamateurs zijn voor eventueel onderzoek of ander gebruik van de band door radiozendamateurs.

Ook is genoemd dat radiozendamateurs gelicenseerde spectrumgebruikers zijn. Dit is echter niet juist. Radiozendamateurs hebben geen zendvergunning, maar beschikken over een registratie.

Een amateurvereniging stelde dat betreffende band niet mag worden gebruikt voor het op afstand besturen van een luchtvaartuig (zoals een drone), omdat het internationale Radioreglement voor zover ITU-regio 1 in deze band geen bestemming voor de luchtvaartradionavigatiedienst bevat. Als antwoord wijst het ministerie erop dat nationale afwijkingen op de ITU-tabel geheel wel mogelijk en toegestaan zijn voor zover geen storing wordt veroorzaakt in andere landen op de internationaal afgesproken diensten. Deze NFP-bestemming heeft slechts betrekking op het Nederlands grondgebied. Nederland acht de primaire bestemming voor drones gewenst. De amateurdienst is hieraan secundair, wat inhoudt dat deze geen storing mag veroorzaken aan de radiodiensten met een primaire status en bovendien hun storing accepteert.

12 antwoorden
 1. Mischa Uit Loosdrecht
  Mischa Uit Loosdrecht zegt:

  Alhoewel het in eerste instantie ongunstig lijkt voor zendamateurs zou dit nog wel eens goed kunnen zijn. Het zorgt er in ieder geval voor dat andere diensten (behalve RTV verbindingen dan) deze band inpikken.

  • Hans
   Hans zegt:

   Ben toch wel erg benieuwd hoe jij dit ziet ?

   Als andere diensten de band inpikken en een primaire status hebben dan kan dit nauwelijks gunstig zijn voor de zendamateurs. In combinatie met een AT die frequentiegebruik coordineert op basis van eerst primair en geen enkel risico nemen op storing en dan de secundaire gebruiker meteen gebruiksbeperkingen oplegt zonder echt te weten of dit nodig is. Het reeds lang toegezegde onderzoek daaraan is nog steeds niet gedaan en resultaten dus ook niet bekend.

   Als die drones hun vergunningen gaan krijgen zal dat een vrijwel continu stroom van zendbeperkingen gaan opleveren waarbij deze band slechts zeer incidenteel nog gebruikt kan worden door zendamateurs. Dat zal dan natuurlijk net zijn als de condities weer over zijn of de internationale contest weer voorbij is. Ook de maanstanden houden zich niet aan planning bij AT. Of anders mag je als zendamateur in een stukje gaan zitten waar net geen activiteit is vanuit andere landen. Want ja over de horizon communicatie op deze band dat kennen ze natuurlijk niet bij AT dus houden ze er ook geen rekening mee.

   Ook zo’n ongekwalificeerde en dus nutteloze opmerking in het stuk in de staatscourant is dat er voldoende ruimte zal zijn voor de zendamateurs om hun experimenten te doen.
   Ik vraag me af wie er bepaald wat voldoende is in deze !!

   Of bedoel je dat het wel eens goed kan zijn in relatie met …… “fijn dat we die 5 Mhz toewijzing hebben gekregen”.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Het kon inderdaad slechter. Zie het Verenigd Koninkrijk dat het banddeel 2350-2390 in de verkoop heeft gedaan aan mobiele providers en de overheid die rekent op 40 miljoen pond aan opbrengsten. Het is nu aan de verenigingen om om tafel te gaan met AT. Zorg dat de LSA-pilot er snel komt en dat veel gebruikte frequenties niet uitgegeven worden aan primaire gebruikers. Denk aan 2330, 2335 en 2387 MHz voor ATV en 2320-2322 MHz voor smalband. Drones en omroep zouden zoveel mogelijk in 2300-2320 MHz gestopt kunnen worden (Al is een stukje Guardband wenselijk).

 2. Chris
  Chris zegt:

  Kennelijk heeft men bij AT over de genoemde risico’s heengelezen bij de bezwaren.
  Als dus nu een drone uit de lucht valt omdat een andere primaire gebruiker stoort of een illegale (hijkraan) bandgebruiker hoop ik dat de zendamateurs niet de schuld krijgen.

 3. Hans
  Hans zegt:

  Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL, Rotterdam.

  Iets voor de verenigingen ??

 4. Maarten Bakker
  Maarten Bakker zegt:

  Grappig is dat in de nieuwe publicatie defensie en justitie nu ook benoemd zijn in dit bandsegment. Stond in de oude publicatie niet. Gaat druk worden daar ☺

 5. Dick Rademaker
  Dick Rademaker zegt:

  Het leukste vindt ik het volgende zinnetje: Ook is genoemd dat radiozendamateurs gelicenseerde spectrumgebruikers zijn. Dit is echter niet juist. Radiozendamateurs hebben geen zendvergunning, maar beschikken over een registratie. Terwijl AT in de reactie over de vergoeding in het DKARS magazine stelt: Aanvullend geef ik u
  nog mee dat een vergunning voor frequentiegebruik als radio-
  zendamateur niet meer rechten of plichten geeft dan een regi-
  stratie voor dit zelfde gebruik van frequentieruimte. Blijkbaar is een registratie alleen hetzelfde als een vergunning wanneer het zo uitkomt.

 6. Wicher Donga
  Wicher Donga zegt:

  ik denk dat het niet zo n vaart zal lopen mensen bijna geen enkele drone vlieger bouwt zijn eigen radio apparatuur. En omdat dit iets is wat enkel in Nederland gebruikt word geloof ik er niet in dat er ook maar een van de bekende zender merken een special maakt voor die handvol professionele vliegers in Nederland.
  ook vind ik het raar wat hier vermeld word. defensie gebruikt voor zover ik weet geen 2.4 band voor een van de toestellen die nu in gebruik is.

 7. Cor PD0RKC
  Cor PD0RKC zegt:

  Er zijn toch nog genoeg andere frequenties beschikbaar dan alleen de 13cm?
  Vroeger waren er veel bedrijven die gebruik maakten van mobilofoons, vele bedrijven
  zijn daarmee gestopt en over gegaan op GSM telefonie.

  • Randy
   Randy zegt:

   De bandbreedte die benodigd is voor video-verbindingen van een drone zijn niet beschikbaar in het VHF of lage UHF-spectrum.

 8. PDØMV
  PDØMV zegt:

  dat is wachten op de eerste drone die naar beneden komt 😀 WiFi,Amateurs,Drones,Bluetooth etc zal wel lekker gaan interfereren. Hoe meer zielen hoe meer vreugd alhoewel het vragen is om problemen, althans lijkt mij !?

Reacties zijn gesloten.