Berichten

Meer storingsmeldingen bij Agentschap Telecom

Er zijn dit jaar meer storingsmeldingen bij Agentschap Telecom gedaan dan afgelopen jaar, zo blijkt uit de voorlopige cijfers. Over geheel 2015 heeft de toezichthouder 698 storingsmeldingen ontvangen. Hiervan hadden er 115 (16,47%) betrekking op zendamateurs. Voor dit jaar zijn tot 1 oktober 2016 630 meldingen ontvangen. Hiervan hadden er 129 (20,48%) betrekking tot zendamateurs, zo valt ook te lezen in de meest recente Twente Beam.

Kijkend naar de registratie is er niets verandert. Circa 2/3 van de meldingen gaat over/door/van een Full amateur, circa 1/3 heeft betrekking tot een Novice amateur. Ook maakt Agentschap Telecom onderscheid in een klacht van een zendamateur, door een zendamateur of over een zendamateur. Tot de laatste groep moeten klachten van zendamateurs onderling gerekend worden. Zorgelijk is dat juist in deze groep een toename is.

at_klachten_2016

De afdeling Toezicht van het agentschap maakt hierbij de volgende opmerkingen:

  • Storingen komen voor meer dan 90% op de kortegolfanden voor, zowel VAN als DOOR radiozendamateurs
  • Intruders (VAN) worden vaker gemeld en maken gebruik van niet bestaande of bestaande roepletters
  • EMC-problemen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de gemelde storingen
  • Hinder is vaker aan de orde (antennes dichtbij toegestane storingsbronnen)
  • Het type antenne is een factor van belang bij ondervonden storing
  • Iedere vorm van omvorming kan een bron van storing zijn; omvormers van zonnepanelen, schakelende voedingen en laders
  • PLC en plasma TV’s worden in mindere mate als bron van storing gemeld
  • De KPN PLC-omruiling blijkt effectief te zijn (dvs-za@kpn.com)
  • Het “oplossend vermogen” van radiozendamateurs neemt toe.