Space Expo zoekt zendamateurs

Space_expoSpace Expo Noordwijk heeft een verzoek gericht aan de radioamateurs in onze regio om een amateurstation op te bouwen waarmee o.a. schoolcontacten geregeld kunnen worden met het International Space Station, hoorbaar maken van amateursatellieten en natuurlijk ook voor amateurverbindingen in het algemeen. Dus niet alleen VHF/UHF, maar ook op HF.

Aan het begin van de zomer is er een PI9-vergunning aangevraagd, maar deze is afgewezen, daar alle PI9 vergunningen door AT opnieuw beoordeeld gaan worden en zelfs ingetrokken gaan worden die niet voldoen aan de eis: Het behartigen van radioamateurisme!

Ook zullen de bestaande PI9 vergunningen gewijzigd worden in PI4. Voor die aanvragen is er al een gesprek geweest met Space Expo en Jaap PA7DA (VERON afd. Leiden) en Wouter (PA3WEG, ISIS-Delft en AMSAT-Ned.). Het advies luidt dat er een vereniging opgericht moet worden en na inschrijving bij Kamer van Koophandel kan de PI4-vergunning aangevraagd worden.

Onlangs is er met de Algemeen (Landelijke) Voorzitter van de VERON Remy Denker (PA3AGF) dit initiatief besproken en hij vermelde dat het Hoofdbestuur dit ondersteund. Tevens heeft hij regelmatig met Wim (PG9W) overleg aangaande de samenwerking in onze regio. Simon IJskes (PA9ATV) heeft toegezegd graag mee te denken. Ondertussen zijn al radioamateurs die zich aangemeld hebben bij dit initiatief.

Wanneer het allemaal gerealiseerd is, hopen we dat leden van beide afdelingen en eventueel daarbuiten, graag willen meewerken door regelmatig operator te zijn van het station en om voorlichting te geven aan de bezoekers. Ook zal gewerkt worden aan projecten voor kinderen.

Aan de leden van beide afdelingen is de vraag om zich aan te melden als lid. Binnenkort zullen we de naam van deze club bekend maken en aanmelden bij de KvK en AT. Dit project zal weer een mooie gelegenheid zijn jongeren te interesseren voor techniek en onze hobby!“, laat Jaap van Duin (PA7DA) weten. Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail melden: pa7da@veron.nl.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.