Stichting DKARS zoekt versterking

Door toenemende activiteiten op velerlei gebieden is de DKARS op zoek naar uitbreiding van haar team. Dit kan als Bestuurslid (m/v), maar ook als Adviseur van het bestuur (m/v), Redacteur/Lay outer(m/v) voor het Magazine of als Kartrekker (m/v) van een evenement of actie.

Je wilt met leuke mensen werken binnen een enthousiast team, je bent ter zake deskundig en vindt het leuk om anderen (verder) te helpen met hun hobby onder het motto “met elkaar en voor elkaar” ?
Uiteraard kunnen onze nieuwe teamleden zich vinden in de doelen te weten:

  • Het behartigen van de belangen van radiozendamateurs in Europees en Caribisch Nederland
  • Het behartigen van de belangen bij lokale, regionale, landelijke en Europese overheid
  • Het bevorderen van de radiohobby (ook bij jonge mensen)
  • Promotie van Radiotechniek/Telecommunicatie in zijn algemeen en binnen het onderwijs in het bijzonder
  • De inzet van radiozendamateurs in geval van nood, dit speciaal voor de BES-eilanden
  • Het uitgeven van een eigen gratis informatieblad (als PDF)
  • Hulp bij antenneplaatsing problemen (vooral in Nederland een actueel punt)
  • Het (voornamelijk) in Nederland oplossen van een steeds grotere storing problematiek, zaken als powerline communicatie, plasma TV’s niet CE gemarkeerde storende producten. .

Specifiek echter zoeken wij nu mensen die goed thuis zijn in de EMC problematiek, dit vanuit ons streven naar een schone ether voor de radioamateur. Door toegenomen drukte kan het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland (BOAN) ook nog extra mankracht gebruiken!

Maar op ander terreinen van onze doelstelling is ondersteuning in enigerlei vorm ook van harte welkom.

Interesse?
Mail dan je reactie met een korte motivatie naar:

Derk van Dijken PAØDVD,
voorzitter DKARS
Email: voorzitter@dkars.nl

of

Peter de Graaf, PJ4NX,
secretaris DKARS
Email: secretaris@dkars.nl

Ook voor nadere inlichtingen en/of een verkennend gesprek kan je bij de hierboven genoemde personen terecht.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.