Na 5 jaar DKARS het laatste, 50e Magazine

De laatste versie van DKARS Magazine is verschenen. De afgelopen 5 jaar heeft de belangenbehartiger precies 50 magazines uitgebracht. Het Magazine zal naar alle waarschijnlijkheid voortgezet worden door DARU. In het laatste magazine, dat als PDF te downloaden is of via Issue online leesbaar aangeboden wordt onder andere:

 • De realisatie van een nieuwe vereniging
 • Aluminium mast voor veldwerk
 • New IOTA on Ice DXpedition
 • Dual-band yagi met open sleeve
 • Special Event station PA82AD
 • Hamgear and Gadgets

Downloaden als PDF kan hier. Online lezen via Issue hier.

Van de hoofdredacteur

En na een periode van precies vijf jaar is het dan zover. Aan de stichting DKARS komt nu een einde. De reden hiervoor is heel eenvoudig; er komt een vereniging die nieuw wordt opgericht en met dezelfde doelstellingen verder gaat. Op pagina 5 van deze editie leest u er alles over.
We hebben toch weer getracht om zoals u van ons gewend bent een gevarieerd Magazine uit te brengen en dat is zeker weer gelukt.

Dit is precies de vijftigste editie en teven dan de laatste met de naam DKARS Magazine. De Dutch Amateur Radio Union neemt het stokje over en dat gaat dan ook voor het Magazine gelden. Ik zal zelf niet als hoofdredacteur  terugkeren, maar ik ben wel voor de nodige hand– en spandiensten beschikbaar voor het Magazine van de nieuwe vereniging.

En graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik om alle vaste redactionele medewerkers en individuele stukjesschrijvers hartelijk te bedanken voor al hun bijdrages, zonder hen hadden we natuurlijk nooit 50 edities onder de DKARSvlag uit kunnen brengen!

Naast alle bijdrage leveranciers ook een speciaal woord van dank aan de rest van het team die onmisbaar waren voor ieder Magazine, ik noem hier Hans, PDØAC voor het redigeren van Nederlandse en Engelse teksten en Wim, PH7WIM en Wijnand PD5WL als onmisbare ICT-ers op de achtergrond.

Zelf heb ik het blad de afgelopen 5 jaar met heel veel plezier samengesteld en onze lezersschare van een kleine 1.000 in het begin naar rond de 10.000 nu zien oplopen en uit heel veel hartelijke reacties uit binnenen buitenland heb ik een heel warm gevoel overgehouden!

En tot slot wens ik iedereen veel plezier bij de nieuwe vereniging, wordt snel lid, we komen elkaar daar vast weer tegen.

73, de Peter de Graaf/PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur.

Opheffing DKARS en oprichting DARU

In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd: Het DKARS-bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon voorspoedig zijn verlopen en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle radioamateurs die zich met DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien. Ook een groep mensen die meestal positief kritisch is en regelmatig het bestuur van ideeën voorziet. Het fundament dat de afgelopen jaren gebouwd is mag gezond genoemd worden. Dat was voor het bestuur reden om na te denken over de volgende stap.

Vanaf dat moment is een grote groep enthousiaste mede-amateurs gestart om de volgende stap te realiseren: Het oprichten van een Vereniging die de plaats inneemt van de Stichting. De Stichting heeft de afgelopen 5 jaar succesvol in een behoefte voorzien en biedt de vereniging een “vliegende start”. Daarom is de Stichting per 15 Juni 2019 jl. ontbonden en heeft haar activiteiten gestopt. De Vereniging heeft daarmee alle ruimte die nodig is om haar doelstellingen te realiseren.

De naam van de nieuwe vereniging wordt: Dutch Amateur Radio Union (DARU). De statuten zijn bijna klaar. De doelstellingen zijn dezelfde als van de voormalige stichting DKARS. Er is een eerste oprichtingsbestuur bestaande uit vier personen, waarbij Jan (PA3FXB) tijdelijk de voorzittershamer ter hand neemt. Jan is geen onbekende en de drijvende kracht achter Bureau Antenne Ondersteuning Nederland (BOAN). Ook is Jan voorzitter van de afdeling Kanaalstreek van de VERON en in 2012 uitgeroepen tot ‘Amateur van het jaar‘. De BOAN-activiteiten worden van DKARS overgeheveld naar DARU, omdat het ondersteunen van amateurs met plaatsingsproblemen van antennes één van de doelstellingen van de nieuwe vereniging is.

De overige leden van het bestuur bestaan uit Mike (PAØMKO) die tijdelijk vice-voorzitter is. Mike is op de HF-banden regelmatig te horen als DU1/PAØMKO vanuit de Filipijnen, maar geniet ook bekendheid van activiteiten als Kids Day en de JOTA. Het secretariaat wordt bemand door Harry (PE1CHQ). Willem (PA3KYH) zal het penningmeesterschap op zich nemen.  Wim is oprichter van de website IWAB waar online gratis opleidingen tot Novice en Full amateur gegeven worden.

Kortom DARU staat helemaal in de startblokken. Aanmelden als lid kan via het tijdelijke e-mailadres: 2019daru@gmail.com. Het bestuur laat daarbij weten dat donateurs van DKARS niet automatisch lid zijn van DARU. Zij dienen zichzelf dus opnieuw aan te melden. De contributie is vastgesteld op slechts 15 euro per jaar. Daarmee is DARU de goedkoopste belangenbehartiger en vereniging voor radiozendamateurs in Nederland.

Uiteraard is er binnen de Vereniging plaats voor enthousiaste en positief ingestelde mede-amateurs om met elkaar te bouwen aan onze doelstellingen. De allerbelangrijkste daarvan is dat DARU streeft naar één Nederlandse vereniging voor radiozendamateurs die actief opkomt voor de belangen van de radiozendamateur.

Inhoudsopgave RAZzies juni 2019

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Experimentjes met weerstanden
 • VK3YE Micro 40 DSB Transceiver
 • Opa Vonk: Cursus Kicad deel 1
 • APRS iGate met Arduino (B)
 • Aanvulling 2m antenneversterker
 • Chinese componenten
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

Inhoudsopgave RAZzies mei 2019

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Experimenten met een PIN diode switch
 • Ideeën voor een APRS iGate
 • Opa Vonk: P en N materiaal
 • Antenneversterker voor 2m
 • Herintreden
 • Expeditieverslag
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

DKARS magazine april 2019

DKARS heeft de april-uitgave van haar magazine uitgebracht. Inmiddels is dit de 49e uitgave van het gratis magazine. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen. Niet donateurs moeten een paar dagen wachten.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 50 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • Plannen voor nieuwe vereniging steeds concreter
 • Het zelf doen van Ionosfeer Doppler metingen op de 80 meter band
 • Lighting an ON THE AIR sign
 • 9G2DX – 4X DX-Pedition to Ghana
 • Large networks of repeaters permanently connected

Van de hoofdredacteur

Het was een heel drukke periode voor mij in de maanden februari en maart en dat had helaas tot gevolg dat het verschijnen van het Magazine daaronder moest lijden. Nu in april is het wel weer gelukt en ook nog met een aantal leuke technische artikelen. Het samenstellen van het Magazine doe ik met heel veel plezier, maar soms is het werk, ook op een tropisch eiland, toch net even belangrijker. Zijn er onder toch nog mensen die willen meehelpen met het opmaken? Ik hoor het graag, stuur even een mailtje naar secretaris@dkars.nl!

Een nieuwe bijdrage leverancier komt uit het westen van Canada, het is Daniel Romila, VE7LCG en deze maand publiceren we gelijk al drie interessante artikelen van hem. Ook niet geheel onbelangrijk, lees nog even over de vorderingen van de nieuwe radio amateurvereniging, het is te lezen op pagina vijf.
Onlangs is de nieuwe geostationaire amateursatelliet de Es’hail-2 / QO-100, ook wel Oscar 100 genoemd actief geworden met een transponder van 13cm naar 10 GHz. In deze editie is er al wat extra aandacht door een artikel van (co) auteur Remco, PA3FYM en wat informatie over apparatuur hiervoor in de rubriek Hamgear and Gadgets.
Verder hebben we ook nog een interessante bijdrage van Hans, PAØEHG gekregen, het gaat over ‘Het zelf doen van Ionosfeer Doppler metingen op de 80 meter band’ Hans schrijft er ook over hoe je dit zelf met eenvoudige middelen ook kan doen.
En uiteraard ook in deze editie weer de nodige bijdragen van de diverse vaste rubrieken die ook weer zeer lezenswaardig zijn.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

Inhoudsopgave RAZzies april 2019

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • L-C-R-ESR meter (B)
 • FT8, wondermode of niet
 • Opa Vonk: PIN-dioden
 • Eén-transistor morse keyer
 • Eén-transistor 80-40m ontvanger
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

4de Officiële CW proef in UBA Diest

In 2019 organiseert UBA-DST voor de 4de maal de BIPT CW proef. In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de examinatoren erkend door het BIPT. Het slagen in deze proef levert een BIPT-certificaat op dat erkend is in alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen, waaronder Nederland.

De examens worden op 13 april a.s. afgenomen om 13.30 uur. Er kan gekozen worden tussen 5 of 12 woorden per minuut. Aanmelden kan nog tot 13 maart a.s op de website van UBA Diest.

Inhoudsopgave RAZzies maart 2019

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • 2m Low Pass filter
 • Opa Vonk: Videosignalen
 • Synchrone AM ontvangst
 • Analoge sweeper
 • QO-100 overpeinzingen
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

VERON wil afdeling Etten-Leur opheffen

Het VERON hoofdbestuur wil voorstellen afdeling Etten-Leur (A54) op te heffen. De komende Verenigings Raad zullen de leden hierover stemmen. De overgebleven leden van de afdeling zullen worden verdeeld tussen de naastgelegen afdelingen Bergen op Zoom (A51) en Breda (A07).

De website van de afdeling laat inmiddels zien dat er geen bestuur meer is en roept lezen op zich in te schrijven bij een andere afdeling. Het voorstel wordt naar verwachting aangenomen tijdens de stemming op zaterdag 13 april a.s., tezamen met 8 andere voorstellen.

VERON zoekt nieuwe vice-voorzitter

De VERON heeft een vacature op haar website gepubliceerd omdat ze op zoek is naar een nieuwe vice-voorzitter. Indien er zich voor 20 maart geen kandidaten melden, dan zal de huidige vice-voorzitter ‘herkozen’ worden. De huidige vice-voorzitter is het langstzittende bestuurslid en heeft inmiddels 47 jaar zitting in het Hoofdbestuur van de vereniging.

Een andere vacature binnen het hoofdbestuur waar nog niet in is voorzien is die als voorzitter van de VHF-commissie. De voorzitter van deze commissie heeft automatisch zitting in het Hoofdbestuur. Een zware functie die veel vrije tijd kost. Ook heeft de VERON diverse andere vacatures. Vele handen maken licht werk.

Op 25 maart a.s. ontvangen de afdelingen de kandidaatstelling van het hoofdbestuur. De uiteindelijke stemming zal op 13 april a.s. tijdens de VerenigingsRaad in Apeldoorn plaatsvinden.