Verslag 93e Amateur Overleg online

AT_logoDe VRZA heeft zojuist het verslag van het 93e Amateur Overleg dat op 16 maart jl. gehouden werd op haar website gepubliceerd. In het verslag is onder andere te lezen dat toezichthouder Agentschap Telecom kampt met een achterstand in werkzaamheden voor radiozendamateurs. Om die reden is het onderzoek naar harmonisatie of uitbreiding van de 40-meter band voor Novice amateurs, alsook het nieuwe ATOF-beleid, blijven liggen.

In het verslag is een prioritering gemaakt van de openstaande werkzaamheden. Novices zullen daarbij moeten wachten tot een eventuele uitbreiding van de 40-meter band en/of een Europese harmonisatie van de toegewezen banden waarop zij mogen uitzenden. Dit verzoek van VERON heeft de laagste prioriteit gekregen.

Meer aandacht lijkt de toezichthouder te willen besteden aan een nieuw ATOF-beleid, dat nu onder de noemer ‘gedragslijn vergunningen’ opgenomen is in de prioriteitenlijst, gevolgd door een onderzoek om het maximaal toegestane zendvermogens voor Full-amateurs uit te breiden.

Ook het vrijgeven van de PA0-prefix staat nog op de agenda, hetzij met minder prioriteit. Dit gevolgd door een eventuele aanpassing van de “Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015”. Tussen de letters door lezen we dat deze wijziging “onder meer verband met het invoeren van de gedragslijn“. Lijkt AT zich in de toekomst met de inhoud van uitzendingen te willen bemoeien?

Ook wil AT een aanpassing doen in de “Examenregeling frequentiegebruik 2008”. Daarbij zullen internationale CEPT-afspraken worden toegevoegd en, daar is die voor de derde keer, “het toetsen van sociale vaardigheden op de amateurbanden“. Al met al lijkt duidelijk dat de toezichthouder zich in de toekomst meer wil toespitsen op de inhoud van de uitzendingen.

De 60-meter band in de toekomst naar 15 kHz
Hamnieuws.nl schreef al eerder over de 60-meter allocatie die in de toekomst mogelijk gelijk getrokken gaat worden aan het WRC-15 besluit: terug naar een geharmoniseerde band van 15 kHz. Nu lijkt Agentschap Telecom dit ook publiekelijk toe te geven. De toezichthouder geeft daarbij aan dat er een klacht uit het buitenland ontvangen is.

Drie keer opgetreden tegen intruders; Twee gele kaarten
Verder valt te lezen dat Agentschap Telecom twee keer een gele kaart heeft uitgereikt aan een radiozendamateur wiens gedrag buiten fatsoensnormen ging. De toezichthouder geeft aan dat dit dit middel tot een positief resultaat heeft geleid. De betrokken amateur(s) lijken van de waarschuwing geleerd te hebben en dit werpt ook zijn vruchten af naar de omgeving van de ontvanger.

Daarnaast heeft Agentschap Telecom op basis van klachten drie intruders bezocht. Bij hen is apparatuur in beslag genomen en een flinke geldboete opgelegd. Eén van deze intruders was vaak op PI2NOS actief en meldde zelf op de CB band dat de boete liefst 3300 euro bedroeg. Een waarschuwing voor de rest…

Ook schrijft Agentschap Telecom dat zij met vier radiozendamateurs een informeel gesprek heeft gevoerd inzake het doen van uitzendingen buiten het voor hen toegestane band-segment. Dit naar aanleiding van meldingen die zij (van mede-amateurs) ontvangen heeft.

Waarden en normen
De afdeling toezicht zal, komt ie weer, in 2016 meer aandacht besteden aan waarden en normen op de amateurbanden. Zoals ze zelf schrijft:

“Ook in 2016 zal de afdeling Toezicht zich inspannen om radiozendamateurs te beschermen in hun frequentiegebruik, maar zeker ook aan te spreken op gedrag en de zo belangrijke waarden en normen in de amateurwereld. Door het gesprek aan te gaan en zendamateurs waar nodig direct aan te spreken, is een toezicht traject niet altijd nodig. Als het echter nodig is dan schuwt AT echter een rapport van bevindingen met een sanctie als gevolg niet en bij illegaal gebruik en het bewust verstoren is ook een strafrechtelijk onderzoek altijd een optie. Wij hopen met deze werkwijze maximaal rendement te halen uit de (beperkt) beschikbare mensen en middelen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van het zendamateurisme.”

Het gehele verslag is te lezen op de website van de VRZA.

13 antwoorden
 1. Ronald
  Ronald zegt:

  Dit is het 6e amateur overleg al, en nog steeds geven ze aan de Novice geen gehoor voor 40 en 80, of harmonisatie. Tegen de tijd dat dat er wel gehoor is zullen de frequenties niet meer voor de cent amateur toegankelijk zijn, en de clubs verdwenen.

  • Remco
   Remco zegt:

   Wel gehoor, maar geen hoge prioriteit. Als je het daarmee oneens bent, vraag dan aan het bestuur van de vereniging waar je lid van bent om hiervoor meer prioriteit te vragen. Let dan wel op dat andere dingen minder prio krijgen, dingen die misschien wel veel belangrijker zijn.

 2. PD2RKG Rene alias Jeepie
  PD2RKG Rene alias Jeepie zegt:

  Blijft een amateurclub 🙂
  Samenwerken zo min mogelijk, altijd strijd, de beste van de klas lopen voorop en helpen het liefst de rest de put in.
  Ik begrijp nog steeds niet dat we elkaar niet meer helpen en met zijn alle genieten van deze mooie hobby.

  • André PD2ATG
   André PD2ATG zegt:

   Als we allemaal genieten van de hobby hebben de vele azijnzeikerds niets meer te zeiken. Dat wil je ze toch niet ontnemen? 🙂

   Voor as. woensdag heb ik iig. weer kaarten voor je.

   73
   ATG

 3. Marcel
  Marcel zegt:

  Jammer dat we een (flink) stuk van de 60m weer kwijtraken, maar niet geheel onverwacht, gezien de harmonisatie binnen region 1. Het goede nieuws is dat niet alles weg is. Zuinig op zijn dus (bijv geen AM-ronde op 60m :-).
  Vwb de inhoudelijke bemoeienis van AT met amateur uitzendingen, denk ik, dat we daar mee moeten oppassen. Immers: wie besluit wat nog wel kan en wat niet meer kan?. Ik denk dat ik namens veel mede-amateurs spreek als ik zeg dat ik soms met kromme tenen de inhoud van sommige QSO’s aanhoor op de landelijk dekkende repeaters en blij ben, dat er ook een uit-knop op mijn x-ceiver zit. Aan de andere kant leven we in een land, waar iedereen zijn mening kan en mag ventileren en daar moeten we wel zuinig op zijn.
  Wellicht is het een idee om eventuele willekeur te voorkomen en in gezamenlijk overleg met de diverse verenigingen en stichtingen, die ons vertegenwoordigen tot een gedragscode voor amateurs te komen. E.e.a. is dan tenminste toetsbaar en we houden ook het initiatief in handen.
  Daarnaast denk ik dat AT zich ook idd. zoveel mogelijk op kerntaken zou moeten richten nl. oa. toezicht houden op de frequentieruimte en onderzoeken en voorkomen van storingen door ondeugdelijke apparatuur.

  • Mark PD0MV
   Mark PD0MV zegt:

   Gedragscode hebben we al , we dienen ons niet politiek uit te spreken etc staat tevens in je machtigings voorwaarden. dus waarom dan klagen dat we geen gedragscode hebben CQ kennen. Doornog meer spelregels op te werpen praat jezelf klem als het gaat om vrijheid van menings uiting. hobby en politiek vind ik dat het gescheiden moet blijven. Kijk voor hen die bij DARES zitten in tijden van calamiteitenzitten zei volgens mij in een uitzonderings positie maar goed voor elke amateur telt “nood breekt wet” en tevens voor elke burger.

   • Gert
    Gert zegt:

    Mark, je schrijft dat je vindt dat hobby en politiek gescheiden moet blijven. Waarom kom ik dan zoveel uitspraken op het internet tegen over buitenlanders, Geert Wilders en de PVV waarbij je dat niet onder je persoonlijke naam doet, maar ondertekend met PD0MV of dat vanaf je twitteraccount @PD0MV doet?

    Niet echt consequent toch?

    • Mark PDØMV
     Mark PDØMV zegt:

     Gert voor jouw een vraag, voor mij een weet. En als je het niet met mij eens ben prima, maar bemoei dan ook lekker met je eigen zaken, ik bemoei me ook niet met de zaken van u of van wie dan ook. En laten we elkaar gewoon in onze eigen waarden laten. Want consequent of niet dat doet niet ter zaken, iedereen maakt natuurlijk wel is een uitglijer, maar om zomaar ff overal maar andermans naam aan te plakken vind ik niet echt kunnen, iedereen kan iedereen zijn ID fraude is niet iets van gisteren of vandaag. Maar goed wat ik doe moet ik weten wat een ander doet dat zijn niet mijn zaken ieder is oud genoeg en wijsheid komt de jaren. Ik probeer on-topic te reageren maar ik kan er weinig aan veranderen als een ander ingaat op wat ik schrijf in plaats dat hij zei ook gewoon ontopic blijft beetje jammer dit, maar goed ik ga weer over tot de orde van de dag !! 😉 73 de MARK PDØMV

 4. Wim
  Wim zegt:

  Kijk, als je een redelijke technische kennis vereist, en het beheersen van zenden en ontvangen van de morsecode met tenminste 12 woorden per minuut, dan komen er uitsluitend legaal mensen op de band die een redelijk opleidingsniveau hebben en een behoorlijke mate van zelfdiscipline om dat niveau te bereiken.

  Laat je dat los, omdat we allemaal gelijk zijn en , zo je kop boven het maaiveld uitsteekt, je volgens dat gelijkheidsideaal wordt onthoofd, dan groeit het niveau naar de laagste gemeenschappelijke deler, de beerput, dat niveau is inmiddels ruimschoots bereikt, wellicht vormt die beerput de voedingsbodem voor een toekomstig beter en acceptabel niveau.

  Uitzendingen dienen qua inhoud te worden beperkt tot gesprekken over radiotechniek, en verdere meededelingen voorzover van zoodanig onbelangrijke aard dat de openbare telefoon en telegraaf daarvoor niet in aanmerking komen, dat leerde ik destijds en dat acht ik een goed uitgangspunt als ik kijk naar de ITU definitie van de amateurdienst.

  • Mark PD0MV
   Mark PD0MV zegt:

   @WIM: wat jij aanhaalt staat gewoon in onze machtigings voorwaarden dat we ons over de hobby mogen uiten maar geen reclame voor derden mogen maken en of ons mogen uitspreken op politiek vlak etc. wel apart dat menige ineens hun machtigings voorwaarden niet meer schijnen te kennen. en ja ik maak misschien ook wel eens een uitglijer ontken ik niet maar tja soms wordt je door andere getriggert en dan floept er wel eens wat uit wat dan indirect is uitgelokt en als dat door AT voorkomen kan worden als aanwinst van meer band discipline kan ik er persoonlijk alleen maar voor zijn. Want waarom zouden menig andere amateur sancties opgelegd moeten krijgen door toedoen van andere, omdat er 1 of meerdere zich niet aan hun machtigings voorwaarden houden.

Reacties zijn gesloten.