pacc2014-rules-nld.pdf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
PACC 2014
1. Contest sponsors
De "Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland", VERON kondigt met genoegen de PACC 2014 aan.
2. Contest Periode
1200 UTC, 08 Februari - 1200 UTC, 09 Februari 2014
3. Categorieën:
Niet-Nederlandse stations
· SINGLE-OP ALL HIGH CW, Single Op, All Bands, CW
· SINGLE-OP ALL LOW CW, Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts
· SINGLE-OP ALL HIGH SSB, Single Op, All Bands, SSB
· SINGLE-OP ALL LOW SSB, Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts
· SINGLE-OP ALL HIGH MIXED, Single Op, All Bands, MIXED,
· SINGLE-OP ALL LOW MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts
· SINGLE-OP ALL QRP MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts
· MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED, Multi Op, All Bands, MIXED (no restrictions on # of radios)
· SINGLE-OP <BAND> HIGH CW Single Op, Single Band, CW
(where <BAND> = one of 10M, 15M, 20M, 40M, 80M, 160M),
· SINGLE-OP <BAND> HIGH SSB Single Op, Single Band, SSB
(where <BAND> = one of 10M, 15M, 20M, 40M, 80M, 160M),
· SWL ALL MIXED
Nederlandse stations
· A. SINGLE-OP ALL HIGH CW, Single Op, All Bands, CW
· A1. SINGLE-OP ALL LOW CW, Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts
· B. SINGLE-OP ALL HIGH SSB, Single Op, All Bands, SSB
· B1. SINGLE-OP ALL LOW SSB, Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts
· C. SINGLE-OP ALL HIGH MIXED, Single Op, All Bands, MIXED,
· C1. SINGLE-OP ALL LOW MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts
· D. MULTI-ONE ALL HIGH MIXED, Multi Op, Single transmitter, MIXED
· D1. MULTI-TWO ALL HIGH MIXED, Multi Op, Two transmitters, MIXED
· E. MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED, Multi Op, All Bands, Multiple transmitters, MIXED
· F. SINGLE-OP ALL QRP MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts
· G. SWL ALL MIXED, Single Op
· N. SINGLE-OP LIMITED LOW MIXED NOVICE TECH, Single Op, All Bands, MIXED,
Nederlandse novice licentie houders (7.050-7.100, 14.000-14.250, 28.000-29.700 MHz, 25W).
Noot: zie website met voorbeelden en tabellen met geldige Cabrillo categorieën!
Alle banden, 1.8 tot 28 MHz, maar probeer zoveel mogelijk storing aan stations in andere contesten te voorkomen, WARC
banden uitgesloten.
Gebruik frequenties volgens de IARU Region 1 voorkeurs (contest) segmenten:
CW: 1810 - 1840, 3500 ­ 3560, 7000 ­ 7040 en 14000 - 14060 kHz
SSB: 1840 - 1880, 3600 - 3650, 3700 ­ 3800, 7060 ­ 7100, 7130 ­ 7200 en 14125 - 14300 kHz
De band segmenten 3500 - 3510 kHz en 3775 - 3800 kHz zijn alleen bedoeld voor intercontinentale contacten.
3.1 Eén Band inzendingen van stations die ook op andere banden verbindingen hebben gemaakt gedurende de contest,
worden verzocht ook het (check-)log van de andere banden op te sturen ter ondersteuning van het cross-checking proces.
3.2 Deelnemers worden onderscheiden in "wereld" en "Nederland".
4. Afdelingsklassement (alleen voor Nederlandse single operators, inclusief SWL deelnemers)
4.1 Tussen VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de "CLUB:"
header, bijvoorbeeld "CLUB: 35" of "CLUB: 01 ALKMAAR" . De afdelingsscore is de som van de single operator en SWL
operator scores van één afdeling. Zie aanhangsel voor de lijst met afdelingsnummers en namen.
5. Algemene regels
5.1 Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes
gebruikt door de deelnemer moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden.
5.1.1 Bij alle categorieën is het toegestaan om spotting netwerken (zoals dxcluster via packet of het web) te gebruiken.
5.1.2 Zelf-spotting is niet toegestaan gedurende de contest. Ook het afspreken van verbindingen per telefoon, telex,
internet, packet mail gedurende de contest is niet toegestaan.
5.1.3 Het gebruik van andere roepnamen t.b.v.: het vrijhouden van de werkfrequentie op andere banden, afspraken
("skeds") maken, DX-spotting - is niet toegestaan.
5.2 Single Operator deelnemers mogen band en mode wisselen zonder enige beperking. Enkel één signaal mag worden
uitgezonden op enig tijdstip.
5.2.1 Single Operator: die stations die door één (1) persoon worden bediend in alle facetten (operating, logging, en
spotting functies).
5.3 Alle MIXED mode categorieën mogen eenzelfde station twee keer per band werken, één keer in SSB en één keer in
CW.
5.4 MOST stations (categorie D) mogen op ieder moment maar één signaal uitzenden. Een "multiplier" station is
toegestaan mits er een interlock aanwezig is zodat steeds maar één signaal kan worden uitgezonden.
5.4.1 Er mag niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten, ook niet wanneer het een multiplier betreft.
Bij overtreding van deze regel wordt het station in de MO2T categorie (D1) geplaatst.
5.5 MO2T stations (categorie D1) mogen op enig moment met maximaal twéé signalen, op verschillende banden,
uitzenden.
5.5.1 Er mag per station/zender niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten, ook niet wanneer het
een multiplier betreft. Bij overtreding van deze regel wordt het station in de MOMT categorie (E) geplaatst.
5.5.2 In het log moet worden aangegeven met welk(e) zender/station ieder QSO is gemaakt (in overeenstemming met de
CABRILLO standaard).
5.6 MOMT station (categorie E): er zijn geen grenzen aan het aantal operators of zenders/stations. Op enig moment mag
er niet meer dan één signaal per band in de lucht zijn.
6. Uitwisselen:
6.1 Niet-Nederlandse stations: signaal report + QSO nummer, beginnend met 001.
6.1.1 Niet-Nederlandse MOAB (Multi Op, All Bands) stations mogen verschillende serie nummer reeksen per band
gebruiken indien er meer dan één zender/station tegelijk wordt gebruikt. Als er enkel één zender tegelijk wordt gebruikt,
dan moet een chronologisch serienummer worden gebruikt, maar nummers overslaan t.b.v. het multiplier station is
toegestaan.
6.2 Nederlandse stations: signaal report + provincie afkorting (twee letters). Er zijn 12 provincies: GR, FR, DR, OV, GD,
UT, NH, ZH, NB, LB, ZL, FL
7. QSO Punten.
7.1 Elke geldige verbinding met een ander deelnemend contest station, levert één (1) punt op. Voor buitenlandse stations
tellen alleen verbindingen met Nederlandse stations. Nederlandse stations mogen zgn. "cross contest" verbindingen
maken (b.v. als de PACC samenvalt met de RSGB 160m contest) en zijn geldig indien tenminste een serie nummer wordt
ont- vangen. Crossmode of crossband verbindingen zijn niet toegestaan.
7.2 SWL stations tellen elk individueel gehoord PACC contest station (zowel Nederlands als niet-Nederlands) als 1 punt
mits per QSO de beide roepnamen en het volledig uitgewisselde rapport van het gehoorde station (dus RST + nummer of
RST + Provincie) worden gelogd. Elke roepnaam telt eenmaal per band, en één bepaald contest station mag niet vaker
dan 10 maal per band als tegen station worden opgevoerd.
7.2.1 Alle SWL QSO's moeten tijdens de contest gelogd worden.
8. Dubbele verbindingen ("dupes")
8.1 Dupes zijn contacten gemaakt met hetzelfde station op dezelfde band. Als het eerste contact tussen de stations geldig
is, dan leveren dupes 0 punten op. Als het eerste contact niet geldig is, zal het tweede contact wel worden geaccepteerd.
8.2 Dubbele contacten leveren geen strafpunten op; men hoeft ze niet aan te geven in het Cabrillo log. Te meer,
deelnemers worden uitdrukkelijk aangeraden om dupes in het log te laten. VERWIJDER EVT. DUPES NIET!
9. Multipliers
9.1 Niet-Nederlandse stations (incl. SWLs): één multiplier voor elke verschillende Nederlandse provincie per band
(ongeacht de mode).
De Nederlandse provincie afkortingen zijn:
DR = Drenthe NB = Noord-Brabant
FL = Flevoland NH = Noord-Holland
FR = Friesland OV = Overijssel
GD = Gelderland UT = Utrecht
GR = Groningen ZH = Zuid-Holland
LB = Limburg ZL = Zeeland
9.2 Nederlandse stations (incl. SWLs):
Een multiplier voor elk verschillende DXCC entiteit (ARRL lijst) per band, inclusief PA, met uitzondering van:
Een multiplier voor elke verschillende call area per band van Aziatisch Rusland (UA8/9/0), Chili (CE), Japan
(JA), Argentinië (LU), Brazilië (PY), Canada (VE), USA, Australië (VK), Zuid-Africa (ZS) en Nieuw-Zeeland
(ZL).
Opm. 1: Dit betekent dat Aziatisch Rusland 3 call areas/multipliers heeft: UA8, UA9 en UA0. De Canadese
call areas worden geïnterpreteerd als de geografische districten: dus VE1, VO1, VY1, VE2, VO2, VY2, VY0
zijn allemaal verschillende multipliers, maar b.v. VE2, CG2, XK2 zijn dezelfde multiplier (VE2).
Opm. 2: Een reciproke roepnaam in één van de landen waarvan de call areas als multipliers tellen, maar
zonder een getal in het reciproke deel van de call, wordt geteld als de nul (0) call area. Reciproke calls in W,
JA, VE and UA moeten hun call area geven anders is de call ongeldig, b.v. W3/DL8ABC is geldig, maar
W/DL8ABC niet. (dit betekent dat, theoretisch, PY0 een aparte multiplier is naast PY0F, PY0S and PY0T)
Opm. 3: Call areas worden bepaald uit de roepnaam zoals hij wordt doorgegeven, ook al is bekend dat het
station zich eigenlijk in een andere call area bevindt, TENZIJ dit expliciet door het station wordt aangegeven.
Dus K5ZD is multiplier W5, maar K5ZD/1 levert W1 als multiplier op.
Opm. 4: Speciale roepnamen tellen voor de call area waartoe het station geografisch behoort (b.v.
UE150SBM = UA0).
10. Eindscore
Niet-Nederlandse stations: de eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de provincie
multipliers.
Nederlandse stations: de eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de landen + call area
multipliers.
11. Algemene eisen voor het aanleveren van de logs
Wij hebben elektronische logs nodig! De PACC Commissie vraagt dringend om een elektronisch log in het Cabrillo formaat
voor mogelijk elke deelnemer.
11.1 Lever het log aan in het CABRILLO formaat dat door vele toonaangevende logging programma's wordt gegenereerd.
De Cabrillo kolom definities voor de PACC contest zijn exact gelijk aan die voor de ARRL en CQWW DX contesten.
De PACC contest met Cabrillo export faciliteiten wordt ondersteund door de volgende programma's: N1MM logger, W3KM
GenLog, WinTest, SD, TLF, Writelog en PA3AYQ (er zijn er vast nog wel meer...). SWLs SWL-DQR-log van SP7DQR
gebruiken (http://swl.veron.nl/SWL_Consoft.html).
11.2 Alle tijden moeten in UTC zijn. Het Cabrillo formaat schrijft voor dat het gehele log in chronologische volgorde moet
staan. Dat geldt ook voor multi operator stations.
11.3 Alle verzonden en ontvangen volledige rapporten moeten worden gelogd.
11.4 De filenaam van het log moet zijn: <roepnaam.log> of <roepnaam.cbr>
11.5 Een "platte" text file, spatie opgevuld, kolom formaat of ADIF formaat is ook acceptabel. Filenamen bij voorkeur
<roepnaam.txt>, resp. <roepnaam.adi>. In dit geval ook een summary sheet met score berekening bijvoegen, met aantal
QSOs en multipliers per band.
11.6 In het header deel van het elektronische log MOET de categorie van deelname worden vermeld evenals het volledig
post adres waar resultaten, evt. awards en certificaten naar gestuurd kunnen worden. Een hand geschreven verklaring is
niet noodzakelijk.
11.7 Lever het elektronische log aan per e-mail of gebruik het Internet web interface. Als je geen e-mail hebt dan het log
ook per floppy disk of CD worden gestuurd.
11.8 Handgeschreven logs worden afgeraden!
11.9 Punten en eindscore berekeningen zijn niet noodzakelijk, want die worden door onze software gedaan.
11.10 Dupes hoeven niet te worden aangegeven noch te worden verwijderd.
11.11 Multi Operator stations: in het elektronische log (Cabrillo) bij ieder QSO aangegeven welke zender (nummer) werd
gebruikt (vooropgesteld dat meer dan 1 zender werd gebruikt).
12. Log insturen en de voorwaarden
12.1 Logs moeten vóór 10 maart 2014 worden aangeleverd.
12.2 Elektronische logs moeten worden aangeleverd via e-mail aan: pacc@dutchpacc.com of worden geladen via
de website www.dutchpacc.com (volg de link `Log submission').
Zet de stationsroepnaam en de categorie in de "Onderwerp" ook wel "Subject:" regel. Voorbeeld: "PA9ABC SOAB CW HP"
of "PA9ABC A1" of kopieer de categorie vanuit de Cabrillo file. Een bevestiging dat het log is geaccepteerd wordt per
e-mail toegestuurd. Er kan ook een reden voor afkeur worden gestuurd. CONTROLEER DEZE DUS!
Na verbetering van de fouten kan het log gewoon nog een keer worden aangeleverd.
12.3 Floppies, CDs (en papieren logs, maar zeer afgeraden) moeten gestuurd worden aan: PACC Contest Manager, p/a
VERON Centraal bureau, Postbus 1166, 6801 BD Arnhem.
Zorg dat op de envelop duidelijk `PACC Contest' staat aangegeven.
13. Awards
13.1 Nederlandse stations: De VERON stelt een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats in elke categorie
vermeld in par. 3 welke alleen op de HF dag kunnen worden afgehaald. Alle winnaars van een prijs zullen een uitnodiging
ontvangen om deze prijs op te komen halen, via het email adres waarmee het log is ingediend. Indien iemand echt niet in
staat is om een prijs af te (laten) halen, dient men persoonlijk contact op te nemen met de contest manager. Alle
deelnemers, evenals alle operators van de multi-op stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje.
13.2 Niet-Nederlandse stations: Alle deelnemers die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje. Eerst
geplaatste stations in elke categorie per land of per verschillende call area (UA8/9/0-CE-JA-LU-PY-VE-USA-VK-ZS-ZL)
ontvangen een certificaat als ze minimaal 25 QSO's hebben gemaakt.
13.3 Afdelingsreglement: alleen afdelingen met 5 of meer stations komen in aanmerking voor een trophy.
14. Verdere informatie
14.1 Alle "Dutch PACC Contest" en aanverwante informatie (Regels, geclaimde/bevestigde scores, FAQ, andere
informatie) wordt gepubliceerd op de officiële PACC website http://www.dutchpacc.com/.
14.2 Elke deelnemer ontvangt een vaantje.
14.3 Elke deelnemer, die zijn log elektronisch heeft aangeleverd, ontvangt een overzicht met geclaimde en bevestigde
resultaten, evenals een lijst van gevonden fouten.
14.4 Alle PACC gerelateerde vragen zenden aan: contestmanager@dutchpacc.com.
15. Analyse
Alle PACC 2014 elektronische logs worden geanalyseerd met een computer programma.
16. Strafpunten
· Een QSO levert een straf QSO (-1 punt ipv. +1) indien uit cross-checking blijkt dat::
o Het tegenstation foutief gelogd is (BAD Call)
o Het rapport van het tegenstation fout is gelogd
o Het QSO niet aanwezig is in het log van het tegenstation (NIL)
Een QSO wordt niet geteld maar levert ook geen straf QSO's op indien:
o De QSO tijden in beide logs meer dan 5 minuten verschillen (uitgezonderd systematische computer
fouten)
o De QSO band en/of mode verschilt in beide logs.
o Een dupe QSO niet in het log van het tegenstation voorkomt.
o Het tegenstation duidelijk niet een contestdeelnemer is (b.v.`001' exchange in meerdere logs)
o Het tegenstation alleen in jouw log voorkomt, maar stations die maar 1 karakter verschillen van het
geclaimde tegenstation komen voor in andere logs én het ontvangen volgnummer >'001' (UNIQUE+1).
Een verbinding met een tegenstation dat "UNIQUE" is (komt niet in de database voor en kan niet worden herleid
tot een logging fout) telt gewoon mee. Stations met een bovennormaal percentage `UNIQUES', zullen verder
worden geanalyseerd door de contestmanager.
16.1 Beslissingen van de PACC Contest Manager zijn onherroepelijk.
PACC Contest Manager nodigt alle radio amateurs van Nederland en het buitenland uit om deel te nemen aan de PACC
Contest 2014.
Het PACC 2014 Contestteam
Steven van der Put PA3S
Aurelio Bellusi PC5A
Rein Couperus PA0R
Taco Vreeswijk PE1SAC
AANHANGSEL
De categorieën voor PA stations zijn de volgende:
PACC CABRILLO V2 CATEGORY TAG
Cat. Operator Band Power Mode Overlay
A SINGLE-OP ALL HIGH CW
A1 SINGLE-OP ALL LOW CW
B SINGLE-OP ALL HIGH SSB
B1 SINGLE-OP ALL LOW SSB
C SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
C1 SINGLE-OP ALL LOW MIXED
D MULTI-ONE ALL HIGH MIXED
D1 MULTI-TWO ALL HIGH MIXED
E MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED
F SINGLE-OP ALL QRP MIXED
G SWL ALL - MIXED
1
N SINGLE-OP LIMITED LOW MIXED NOVICE-TECH
1
Wordt niet door alle programma's ondersteund, evt. handmatig in de file zetten.
AFDELINGSLIJST voor de AFDELINGSCOMPETITIE
Nr Afdelingsnaam
01 ALKMAAR
02 AMSTELVEEN
03 AMERSFOORT
04 AMSTERDAM
05 APELDOORN
06 ARNHEM
07 BREDA
08 CENTRUM
09 DELFT
10 DEVENTER
11 ZUID-OOST-DRENTHE
12 DORDRECHT
13 EINDHOVEN
14 FRIESLAND-NOORD
15 'T-GOOI
16 GORINCHEM
17 GOUDA
18 'S-GRAVENHAGE
19 GRONINGEN
20 KENNERMERLAND
21 ACHTERHOEKSE-RADIO-AMATEUR-CLUB
22 ZUID-LIMBURG
23 DEN-HELDER
24 DOETINCHEM
25 'S-HERTOGENBOSCH
26 HOOGEVEEN
27 KANAALSTREEK
28 LEIDEN
29 NIEUWEGEIN
30 EEMSMOND
31 MIDDEN-EN-NOORD-LIMBURG
32 MEPPEL
33 NOORD-EN-ZUID-BEVELAND
34 NOORD-OOST-VELUWE
35 NIJMEGEN
36 OSS
37 ROTTERDAM
38 EXPERIMENTELE-TELECOMMUNICATIE-GROEP-DRIENERLOO
39 TILBURG
40 TWENTE
41 IJSSELMEERPOLDERS
42 VOORNE-PUTTEN
43 WAGENINGEN
44 WALCHEREN
45 WEST-FRIESLAND
46 ZAANSTREEK
47 ZEEUWS-VLAANDEREN
48 ZUTPHEN
49 ZWOLLE
50 MILITAIRE-RADIO-AMATEUR-CLUB
51 BERGEN-OP-ZOOM
52 HOEKSE-WAARD
53 HELMOND
54 ETTEN-LEUR
55 VLISSINGEN
56 WATERLAND
57 SCHAGEN
59 NIEUWE-WATERWEG
60 HUNSINGO
62 FRIESE-MEREN
63 FRIESE-WOUDEN
64 ZOETERMEER
66 WOERDEN
67 ASSEN
pacc2015-rules-nld.pdf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
PACC 2015
1. Contest sponsors
De "Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland", VERON kondigt met genoegen de PACC 2015 aan.
2. Contest Periode
1200 UTC, 14 Februari - 1200 UTC, 15 Februari 2015
3. Categorieën:
Niet-Nederlandse stations (DXCC entiteit anders als PA)
· SINGLE-OP ALL HIGH CW, Single Op, All Bands, CW
· SINGLE-OP ALL LOW CW, Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts
· SINGLE-OP ALL HIGH SSB, Single Op, All Bands, SSB
· SINGLE-OP ALL LOW SSB, Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts
· SINGLE-OP ALL HIGH MIXED, Single Op, All Bands, MIXED,
· SINGLE-OP ALL LOW MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts
· SINGLE-OP ALL QRP MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts
· MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED, Multi Op, All Bands, MIXED (no restrictions on # of radios)
· SINGLE-OP <BAND> HIGH CW Single Op, Single Band, CW
(where <BAND> = one of 10M, 15M, 20M, 40M, 80M, 160M),
· SINGLE-OP <BAND> HIGH SSB Single Op, Single Band, SSB
(where <BAND> = one of 10M, 15M, 20M, 40M, 80M, 160M),
· SWL ALL MIXED
Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)
· A. SINGLE-OP ALL HIGH CW, Single Op, All Bands, CW
· A1. SINGLE-OP ALL LOW CW, Single Op, All Bands, CW, Low Power 100 watts
· B. SINGLE-OP ALL HIGH SSB, Single Op, All Bands, SSB
· B1. SINGLE-OP ALL LOW SSB, Single Op, All Bands, SSB, Low Power 100 watts
· C. SINGLE-OP ALL HIGH MIXED, Single Op, All Bands, MIXED,
· C1. SINGLE-OP ALL LOW MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, Low Power 100 watts
· D. MULTI-ONE ALL HIGH MIXED, Multi Op, Single transmitter, MIXED
· D1. MULTI-TWO ALL HIGH MIXED, Multi Op, Two transmitters, MIXED
· E. MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED, Multi Op, All Bands, Multiple transmitters, MIXED
· F. SINGLE-OP ALL QRP MIXED, Single Op, All Bands, MIXED, QRP 5 watts
· G. SWL ALL MIXED, Single Op
· N. SINGLE-OP LIMITED LOW MIXED NOVICE TECH, Single Op, All Bands, MIXED,
Nederlandse novice licentie houders (7.050-7.100, 14.000-14.250, 28.000-29.700 MHz, 25W).
Noot: zie website met voorbeelden en tabellen met geldige Cabrillo categorieën!
Alle banden, 1.8 tot 28 MHz, maar probeer zoveel mogelijk storing aan stations in andere contesten te voorkomen, WARC
banden uitgesloten.
Gebruik frequenties volgens de IARU Region 1 voorkeurs (contest) segmenten:
CW: 1810 - 1840, 3500 ­ 3560, 7000 ­ 7040 en 14000 - 14060 kHz
SSB: 1840 - 1880, 3600 - 3650, 3700 ­ 3800, 7060 ­ 7100, 7130 ­ 7200 en 14125 - 14300 kHz
De band segmenten 3500 - 3510 kHz en 3775 - 3800 kHz zijn alleen bedoeld voor intercontinentale contacten.
3.1 Eén Band inzendingen van stations die ook op andere banden verbindingen hebben gemaakt gedurende de contest,
worden verzocht ook het (check-)log van de andere banden op te sturen ter ondersteuning van het cross-checking proces.
3.2 Deelnemers worden onderscheiden in "wereld" en "Nederland".
4. Afdelingsklassement (alleen voor Nederlandse (PA) single operators, inclusief SWL deelnemers)
4.1 Tussen VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de "CLUB:"
header, bijvoorbeeld "CLUB: 35" of "CLUB: 01 ALKMAAR" . De afdelingsscore is de som van de single operator en SWL
operator scores van één afdeling. Zie aanhangsel voor de lijst met afdelingsnummers en namen.
5. Algemene regels
5.1 Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes
gebruikt door de deelnemer moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden.
5.1.1 Bij alle categorieën is het toegestaan om spotting netwerken (zoals dxcluster via packet of het web) te gebruiken.
5.1.2 Zelf-spotting is niet toegestaan gedurende de contest. Ook het afspreken van verbindingen per telefoon, telex,
internet, packet mail gedurende de contest is niet toegestaan.
5.1.3 Het gebruik van andere roepnamen t.b.v.: het vrijhouden van de werkfrequentie op andere banden, afspraken
("skeds") maken, DX-spotting - is niet toegestaan.
5.2 Single Operator deelnemers mogen band en mode wisselen zonder enige beperking. Enkel één signaal mag worden
uitgezonden op enig tijdstip.
5.2.1 Single Operator: die stations die door één (1) persoon worden bediend in alle facetten (operating, logging, en
spotting functies).
5.3 Alle MIXED mode categorieën mogen eenzelfde station twee keer per band werken, één keer in SSB en één keer in
CW.
5.4 MOST stations (categorie D) mogen op ieder moment maar één signaal uitzenden. Een "multiplier" station is
toegestaan mits er een interlock aanwezig is zodat steeds maar één signaal kan worden uitgezonden.
5.4.1 Er mag niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten, ook niet wanneer het een multiplier betreft.
Bij overtreding van deze regel wordt het station in de MO2T categorie (D1) geplaatst.
5.5 MO2T stations (categorie D1) mogen op enig moment met maximaal twéé signalen, op verschillende banden,
uitzenden.
5.5.1 Er mag per station/zender niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten, ook niet wanneer het
een multiplier betreft. Bij overtreding van deze regel wordt het station in de MOMT categorie (E) geplaatst.
5.5.2 In het log moet worden aangegeven met welk(e) zender/station ieder QSO is gemaakt (in overeenstemming met de
CABRILLO standaard).
5.6 MOMT station (categorie E): er zijn geen grenzen aan het aantal operators of zenders/stations. Op enig moment mag
er niet meer dan één signaal per band in de lucht zijn.
6. Uitwisselen:
6.1 Niet-Nederlandse (Niet PA) stations: signaal report + QSO nummer, beginnend met 001.
6.1.1 Niet-Nederlandse (Niet PA) MOAB (Multi Op, All Bands) stations mogen verschillende serie nummer reeksen per
band gebruiken indien er meer dan één zender/station tegelijk wordt gebruikt. Als er enkel één zender tegelijk wordt
gebruikt, dan moet een chronologisch serienummer worden gebruikt, maar nummers overslaan t.b.v. het multiplier station
is toegestaan.
6.2 Nederlandse (PA) stations: signaal report + provincie afkorting (twee letters). Er zijn 12 provincies: GR, FR, DR, OV,
GD, UT, NH, ZH, NB, LB, ZL, FL
7. QSO Punten.
7.1 Elke geldige verbinding met een ander deelnemend contest station, levert één (1) punt op. Voor buitenlandse (niet
PA) stations tellen alleen verbindingen met Nederlandse (PA) stations. Nederlandse (PA) stations mogen zgn. "cross
contest" verbindingen maken (b.v. als de PACC samenvalt met de RSGB 160m contest) en zijn geldig indien tenminste
een serie nummer wordt ont- vangen. Crossmode of crossband verbindingen zijn niet toegestaan.
7.2 SWL stations tellen elk individueel gehoord PACC contest station (zowel Nederlands (PA) als niet-Nederlands (niet
PA)) als 1 punt mits per QSO de beide roepnamen en het volledig uitgewisselde rapport van het gehoorde station (dus
RST + nummer of RST + Provincie) worden gelogd. Elke roepnaam telt eenmaal per band, en één bepaald contest station
mag niet vaker dan 10 maal per band als tegen station worden opgevoerd.
7.2.1 Alle SWL QSO's moeten tijdens de contest gelogd worden.
8. Dubbele verbindingen ("dupes")
8.1 Dupes zijn contacten gemaakt met hetzelfde station op dezelfde band. Als het eerste contact tussen de stations geldig
is, dan leveren dupes 0 punten op. Als het eerste contact niet geldig is, zal het tweede contact wel worden geaccepteerd.
8.2 Dubbele contacten leveren geen strafpunten op; men hoeft ze niet aan te geven in het Cabrillo log. Te meer,
deelnemers worden uitdrukkelijk aangeraden om dupes in het log te laten. VERWIJDER EVT. DUPES NIET!
9. Multipliers
9.1 Niet-Nederlandse (niet PA) stations (incl. SWLs): één multiplier voor elke verschillende Nederlandse provincie per
band (ongeacht de mode).
De Nederlandse provincie afkortingen zijn:
DR = Drenthe NB = Noord-Brabant
FL = Flevoland NH = Noord-Holland
FR = Friesland OV = Overijssel
GD = Gelderland UT = Utrecht
GR = Groningen ZH = Zuid-Holland
LB = Limburg ZL = Zeeland
9.2 Nederlandse (PA) stations (incl. SWLs):
Een multiplier voor elk verschillende DXCC entiteit (ARRL lijst) per band, inclusief PA, met uitzondering van:
Een multiplier voor elke verschillende call area per band van Aziatisch Rusland (UA8/9/0), Chili (CE), Japan
(JA), Argentinië (LU), Brazilië (PY), Canada (VE), USA, Australië (VK), Zuid-Africa (ZS) en Nieuw-Zeeland
(ZL).
Opm. 1: Dit betekent dat Aziatisch Rusland 3 call areas/multipliers heeft: UA8, UA9 en UA0. De Canadese
call areas worden geïnterpreteerd als de geografische districten: dus VE1, VO1, VY1, VE2, VO2, VY2, VY0
zijn allemaal verschillende multipliers, maar b.v. VE2, CG2, XK2 zijn dezelfde multiplier (VE2).
Opm. 2: Een reciproke roepnaam in één van de landen waarvan de call areas als multipliers tellen, maar
zonder een getal in het reciproke deel van de call, wordt geteld als de nul (0) call area. Reciproke calls in W,
JA, VE and UA moeten hun call area geven anders is de call ongeldig, b.v. W3/DL8ABC is geldig, maar
W/DL8ABC niet. (dit betekent dat, theoretisch, PY0 een aparte multiplier is naast PY0F, PY0S and PY0T)
Opm. 3: Call areas worden bepaald uit de roepnaam zoals hij wordt doorgegeven, ook al is bekend dat het
station zich eigenlijk in een andere call area bevindt, TENZIJ dit expliciet door het station wordt aangegeven.
Dus K5ZD is multiplier W5, maar K5ZD/1 levert W1 als multiplier op.
Opm. 4: Speciale roepnamen tellen voor de call area waartoe het station geografisch behoort (b.v.
UE150SBM = UA0).
10. Eindscore
Niet-Nederlandse (niet PA) stations: de eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de
provincie multipliers.
Nederlandse (PA) stations: de eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de landen + call
area multipliers.
11. Algemene eisen voor het aanleveren van de logs
Wij hebben elektronische logs nodig! De PACC Commissie vraagt dringend om een elektronisch log in het Cabrillo formaat
voor mogelijk elke deelnemer.
11.1 Lever het log aan in het CABRILLO formaat dat door vele toonaangevende logging programma's wordt gegenereerd.
De Cabrillo kolom definities voor de PACC contest zijn exact gelijk aan die voor de ARRL en CQWW DX contesten.
De PACC contest met Cabrillo export faciliteiten wordt ondersteund door de volgende programma's: N1MM logger, W3KM
GenLog, WinTest, SD, TLF, Writelog en PA3AYQ (er zijn er vast nog wel meer...). SWLs SWL-DQR-log van SP7DQR
gebruiken (http://swl.veron.nl/SWL_Consoft.html).
11.2 Alle tijden moeten in UTC zijn. Het Cabrillo formaat schrijft voor dat het gehele log in chronologische volgorde moet
staan. Dat geldt ook voor multi operator stations.
11.3 Alle verzonden en ontvangen volledige rapporten moeten worden gelogd.
11.4 De filenaam van het log moet zijn: <roepnaam.log> of <roepnaam.cbr>
11.5 Een "platte" text file, spatie opgevuld, kolom formaat of ADIF formaat is ook acceptabel. Filenamen bij voorkeur
<roepnaam.txt>, resp. <roepnaam.adi>. In dit geval ook een summary sheet met score berekening bijvoegen, met aantal
QSOs en multipliers per band.
11.6 In het header deel van het elektronische log MOET de categorie van deelname worden vermeld evenals het volledig
post adres waar resultaten, evt. awards en certificaten naar gestuurd kunnen worden. Een hand geschreven verklaring is
niet noodzakelijk.
11.7 Lever het elektronische log aan per e-mail of gebruik het Internet web interface. Als je geen e-mail hebt dan het log
ook per floppy disk of CD worden gestuurd.
11.8 Handgeschreven logs worden afgeraden!
11.9 Punten en eindscore berekeningen zijn niet noodzakelijk, want die worden door onze software gedaan.
11.10 Dupes hoeven niet te worden aangegeven noch te worden verwijderd.
11.11 Multi Operator stations: in het elektronische log (Cabrillo) bij ieder QSO aangegeven welke zender (nummer) werd
gebruikt (vooropgesteld dat meer dan 1 zender werd gebruikt).
12. Log insturen en de voorwaarden
12.1 Logs moeten vóór 16 maart 2015 worden aangeleverd.
12.2 Elektronische logs moeten worden aangeleverd via e-mail aan: pacc@dutchpacc.com of worden geladen via
de website www.dutchpacc.com (volg de link `Log submission').
Zet de stationsroepnaam en de categorie in de "Onderwerp" ook wel "Subject:" regel. Voorbeeld: "PA9ABC SOAB CW HP"
of "PA9ABC A1" of kopieer de categorie vanuit de Cabrillo file. Een bevestiging dat het log is geaccepteerd wordt per
e-mail toegestuurd. Er kan ook een reden voor afkeur worden gestuurd. CONTROLEER DEZE DUS!
Na verbetering van de fouten kan het log gewoon nog een keer worden aangeleverd.
12.3 Floppies, CDs (en papieren logs, maar zeer afgeraden) moeten gestuurd worden aan: PACC Contest Manager, p/a
VERON Centraal bureau, Postbus 1166, 6801 BD Arnhem.
Zorg dat op de envelop duidelijk `PACC Contest' staat aangegeven.
13. Awards
13.1 Nederlandse (PA) stations: De VERON stelt een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats in elke categorie
vermeld in par. 3 welke alleen op de HF dag kunnen worden afgehaald. Alle winnaars van een prijs zullen een uitnodiging
ontvangen om deze prijs op te komen halen, via het email adres waarmee het log is ingediend. Indien iemand echt niet in
staat is om een prijs af te (laten) halen, dient men persoonlijk contact op te nemen met de contest manager. Alle
deelnemers, evenals alle operators van de multi-op stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje.
13.2 Niet-Nederlandse (niet PA) stations: Alle deelnemers die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje.
Eerst geplaatste stations in elke categorie per land of per verschillende call area (UA8/9/0-CE-JA-LU-PY-VE-USA-VK-ZS-
ZL) ontvangen een certificaat als ze minimaal 25 QSO's hebben gemaakt.
13.3 Afdelingsreglement: alleen afdelingen met 5 of meer stations komen in aanmerking voor een trophy.
14. Verdere informatie
14.1 Alle "Dutch PACC Contest" en aanverwante informatie (Regels, geclaimde/bevestigde scores, FAQ, andere
informatie) wordt gepubliceerd op de officiële PACC website http://www.dutchpacc.com/.
14.2 Elke deelnemer ontvangt een vaantje, mits deze deelnemer een duidelijk en juist (post) adres heeft opgegeven.
14.3 Elke deelnemer, die zijn log elektronisch heeft aangeleverd, ontvangt een overzicht met geclaimde en bevestigde
resultaten, evenals een lijst van gevonden fouten.
14.4 Alle PACC gerelateerde vragen zenden aan: contestmanager@dutchpacc.com.
15. Analyse
Alle PACC 2015 elektronische logs worden geanalyseerd met een computer programma.
16. Strafpunten
· Een QSO levert een straf QSO (-1 punt ipv. +1) indien uit cross-checking blijkt dat::
o Het tegenstation foutief gelogd is (BAD Call)
o Het rapport van het tegenstation fout is gelogd
o Het QSO niet aanwezig is in het log van het tegenstation (NIL)
Een QSO wordt niet geteld maar levert ook geen straf QSO's op indien:
o De QSO tijden in beide logs meer dan 5 minuten verschillen (uitgezonderd systematische computer
fouten)
o De QSO band en/of mode verschilt in beide logs.
o Een dupe QSO niet in het log van het tegenstation voorkomt.
o Het tegenstation duidelijk niet een contestdeelnemer is (b.v.`001' exchange in meerdere logs)
o Het tegenstation alleen in jouw log voorkomt, maar stations die maar 1 karakter verschillen van het
geclaimde tegenstation komen voor in andere logs én het ontvangen volgnummer >'001' (UNIQUE+1).
Een verbinding met een tegenstation dat "UNIQUE" is (komt niet in de database voor en kan niet worden herleid
tot een logging fout) telt gewoon mee. Stations met een bovennormaal percentage `UNIQUES', zullen verder
worden geanalyseerd door de contestmanager.
16.1 Beslissingen van de PACC Contest Manager zijn onherroepelijk.
PACC Contest Manager nodigt alle radio amateurs van Nederland en het buitenland uit om deel te nemen aan de PACC
Contest 2015.
Het PACC 2015 Contestteam
Steven van der Put PA3S
Aurelio Bellusi PC5A
Rein Couperus PA0R
AANHANGSEL
De categorieën voor PA stations zijn de volgende:
PACC CABRILLO V2 CATEGORY TAG
Cat. Operator Band Power Mode Overlay
A SINGLE-OP ALL HIGH CW
A1 SINGLE-OP ALL LOW CW
B SINGLE-OP ALL HIGH SSB
B1 SINGLE-OP ALL LOW SSB
C SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
C1 SINGLE-OP ALL LOW MIXED
D MULTI-ONE ALL HIGH MIXED
D1 MULTI-TWO ALL HIGH MIXED
E MULTI-UNLIMITED ALL HIGH MIXED
F SINGLE-OP ALL QRP MIXED
G SWL ALL - MIXED
1
N SINGLE-OP LIMITED LOW MIXED NOVICE-TECH
1
Wordt niet door alle programma's ondersteund, evt. handmatig in de file zetten.
AFDELINGSLIJST voor de AFDELINGSCOMPETITIE
Nr Afdelingsnaam
01 ALKMAAR
02 AMSTELVEEN
03 AMERSFOORT
04 AMSTERDAM
05 APELDOORN
06 ARNHEM
07 BREDA
08 CENTRUM
09 DELFT
10 DEVENTER
11 ZUID-OOST-DRENTHE
12 DORDRECHT
13 EINDHOVEN
14 FRIESLAND-NOORD
15 'T-GOOI
16 GORINCHEM
17 GOUDA
18 'S-GRAVENHAGE
19 GRONINGEN
20 KENNERMERLAND
21 ACHTERHOEKSE-RADIO-AMATEUR-CLUB
22 ZUID-LIMBURG
23 DEN-HELDER
24 DOETINCHEM
25 'S-HERTOGENBOSCH
26 HOOGEVEEN
27 KANAALSTREEK
28 LEIDEN
29 NIEUWEGEIN
30 EEMSMOND
31 MIDDEN-EN-NOORD-LIMBURG
32 MEPPEL
33 NOORD-EN-ZUID-BEVELAND
34 NOORD-OOST-VELUWE
35 NIJMEGEN
36 OSS
37 ROTTERDAM
38 EXPERIMENTELE-TELECOMMUNICATIE-GROEP-DRIENERLOO
39 TILBURG
40 TWENTE
41 IJSSELMEERPOLDERS
42 VOORNE-PUTTEN
43 WAGENINGEN
44 WALCHEREN
45 WEST-FRIESLAND
46 ZAANSTREEK
47 ZEEUWS-VLAANDEREN
48 ZUTPHEN
49 ZWOLLE
50 MILITAIRE-RADIO-AMATEUR-CLUB
51 BERGEN-OP-ZOOM
52 HOEKSE-WAARD
53 HELMOND
54 ETTEN-LEUR
55 VLISSINGEN
56 WATERLAND
57 SCHAGEN
59 NIEUWE-WATERWEG
60 HUNSINGO
62 FRIESE-MEREN
63 FRIESE-WOUDEN
64 ZOETERMEER
66 WOERDEN
67 ASSEN
Number of differences: 18
Added(0,32)
Deleted(1,14)
Changed(38)
Changed in changed(12)
Ignored
Generated on February 11, 2015, 12:05 PM by ExamDiff Pro 7.0.1.4.