Nieuwe digimode: SIM31

psk31Er is een nieuwe experimentele digimode voor HF ontwikkeld: SIM31. SIM staat voor Structured Integration Mode en werkt hetzelfde als BPSK31 als je kijkt naar de methode waarop gemoduleerd wordt. Het verschil zit hem in de gebruikte codec en de FEC (Forward Error Correction). Daardoor moet deze digimode beter bestand zijn tegen atmosferische invloeden tijdens de overdracht van het signaal.

Om gebruik te maken van SIM31 is speciale software nodig. Deze is te downloaden op de website van ON4NB en wordt als freeware aangeboden. De gebruikte SIM-frequenties liggen enkele Kc hoger dan de normale PSK-frequenties.

Daarnaast kent de software een ‘Automatic QSO mode’, waardoor de set zelf verbindingen op kan bouwen en rapporten kan uitwisselen zonder tussenkomst van de gebruiker. Daardoor kan SIM ook gebruikt worden voor propagatie-onderzoek, zoals WSPR dit ook kan.