Wimo koopt Ultrabeam

De Duitse leverancier Wimo heeft het Italiaanse Ultrabeam overgenomen. Dat valt te lezen op de website. De productie is inmiddels verhuist naar Duitsland. Wimo wil de lijn van producten doorzetten en doorontwikkelen. Vanaf het eerste kwartaal zullen ‘Made in Germany’ Ultrabeams te koop zijn. Wimo heeft hiervoor het naastgelegen pand gekocht waardoor de netto vloeroppervlakte van de Duitse vestiging met 50% is toegenomen.

Hamnieuws zegt: tot 2018

Het jaar 2017 loopt ten einde. Bijna 129.000 unieke bezoekers bezochten deze website in 2017. In totaal werden bijna een half miljoen pagina’s opgevraagd. Daarbij werd ruim 550 Gigabyte aan dataverkeer verstookt. De drukste dag van het jaar was 30 mei 2017 met 3.163 bezoekers. Hamnieuws is daarmee nog steeds de meest bezochte algemene site voor radiozendamateurs in Nederland.

In 2017 zijn er 270 nieuwe berichten gepost. Het totaal komt daarmee op boven de 1.550 berichten. De best bezochte pagina’s blijven de repeater overzichten. De VHF en UHF variant werden gezamenlijk ruim 40.000 keer opgevraagd, gevolgd door het overzicht van DMR-repeaters met 6.000 bevragingen. Nieuw in deze lijst zijn de System Fusion repeaters, goed voor 3.000 bevragingen.

Top 10 artikelen (meest gelezen in 2017)

 1. ‘Prijzen AliExpress omhoog door PostNL’
 2. Agentschap Telecom over ‘Novice herijking’
 3. Bestuurlijke boete en gele kaarten
 4. PI2NOS QRT
 5. De VERON en VRZA werken samen… tegen DKARS
 6. Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd
 7. De VERON over ‘Novice herijking’
 8. Hoe de VRZA werkt aan de ‘Novice herijking’
 9. Minder zendamateurs in 2017
 10. Agentschap Telecom over radiozendamateurs

Eerste 23cm WebSDR in Nederland

IJzig koud met bijna windkracht 6 op een hoogte van 225 meter. Maar met resultaat. Nederland telt vandaag een 23cm WebSDR. Deze is gepositioneerd in het weak-signal smalband deel van de band en maakt gebruik van de 8-slots ontvangstantenne van PI6ATV op de Gerbrandytoren. Deze SDR kan gebruikt worden voor diverse experimenten op de 23cm band, het afregelen van zenders alsook propagatie-bepaling met behulp van de te ontvangen bakens.

Link: WebSDR PI1UTR (Selecteer de juiste band onder de waterval)

Inhoudsopgave RAZzies januari 2018

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Woord van de voorzitter
 • Reparatie van een FT-101E
 • Opa Vonk: Weten hoe te meten
 • LM386 met sidetone oscillator
 • Morse Box
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

DKARS magazine december 2017

DKARS heeft deze week de december-uitgave van haar magazine uitgebracht. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen. Niet donateurs moeten een paar dagen wachten.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 56 pagina’s. Dat is meer dan de Electron! Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • Nieuws vanuit het DKARS bestuur
 • RF Seminars, het nieuwe seizoen
 • Bonaire heeft haar eerste repeater!
 • ATV at 10 GHz
 • Kan de Stichting DKARS ook QSL kaarten via het bureau verzorgen?
 • Waar gebruiken en gebruikten wij uw donateursbijdragen voor?
 • En uiteraard nog heel veel meer…

Van de hoofdredacteur

We zitten weer in de donkere dagen voor kerstmis en er is weer een jaar snel voorbij gegaan waar veel in is gebeurd. Veel mooie dingen, maar ook een aantal heel verdrietige zaken, ik doel daarmee op een aantal radiovrienden die ons helaas ontvallen zijn.

Over de mooiere dingen hebben we op pagina 17 eens een opsomming van feiten en gebeurtenissen gegeven. Zonder valse bescheidenheid kunnen we toch vaststellen dat we dankzij de steun van veel donateurs al veel zaken hebben gerealiseerd. Helaas lukt niet alles direct wat we graag zouden realiseren, ook daar geven we in dit nummer een voorbeeld van dit is op pagina 6 en 7 te lezen.

Na een zeer succesvolle DKARS VHF UHF SHF Weak Signal Dag in Dwingeloo eerder dit jaar heeft Hans van Alphen, PAØEHG ook het plan opgevat om een HF Weak Signal Dag te gaan organiseren, In dit Magazine worden er meer details bekend gemaakt en het beloofd op 10 maart in Kootwijkerbroek een interessant programma te worden, op pagina 9 en 10 staan alle details voor zover nu al bekend.

Ook leuk om te melden is het feit dat ‘mijn’ eiland Bonaire sinds 10 november over een eigen 70 centimeter repeater beschikt. Dit initiatief wordt ook mede door de DKARS ondersteunt immers amateur repeaters in het Caraïbisch gebied zijn heel belangrijk bij noodsituaties, dat hebben we een paar maanden geleden nog kunnen vaststellen bij de hurricanes Irma en Maria.

Natuurlijk ook weer leuke nieuwsfeiten van een aantal vaste redacteuren en andere bijdrage leveranciers en we hopen van ganser harte dat ze allemaal ook in 2018 weer van de partij zullen zijn. Inmiddels is het DKARS Magazine met zo’n 10.000 lezers ruimschoots het best gelezen radio amateur Magazine van het Nederlandse spraakgebied, dus iedereen die iets bijdraagt kan er zeker van uit gaan dat zijn of haar artikel ook gelezen wordt.

Rest mij u dan heel fijne feestdagen en een heel gezond 2018 toe te wensen, dit namens het gehele DKARS team!En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

Uitbreidingen voor Duitse Novices

Duitse Novices krijgen toegang tot de 13cm en 6cm band. Dit is het werk van onderhandelingen tijdens de Runder Tisch Amateurfunk (RTA), waar bij de Oosterburen circa 15 partijen vanuit allerlei disciplines en interesses overleggen met toezichthouder BundesNetzAgentur. Door dit brede overleg worden de belangen van alle Duitse radiozendamateurs vertegenwoordigd.

Novices (DO-stations) mogen een zendvermogen van 5 Watt ERP maken. Inzet om toegang tot deze banden te vragen was het Hamnet initiatief dat inmiddels een wijdverspreid netwerk heeft door Duitsland. De toegang geldt in ieder geval tot 31 december 2018. Daarna volgt een evaluatie.

Repeater PI3NOV tijdelijk uitgeschakeld

De 2-meter repeater PI3NOV (Noord- Oost Veluwe) is momenteel uitgeschakeld. Dit is gedaan om energie te besparen. Bij veel mensen is het onbekend dat deze repeater niet aangesloten is op het spanningsnetwerk. Om toch energie op te wekken wordt gebruik gemaakt van een zonnepaneel. De energie wordt opgeslagen in een aantal accu’s. De laatste weken heeft de zon zich echter weinig laten zien, waardoor de beheerders genoodzaakt waren de zonnerepeater uit te schakelen.

Aan de rogerpiep van de repeater kan de accuspanning afgeleid worden. Als de toonhoogte echter daalt naar 250 Hz is de spanning nog slechts 22V en zijn de accu’s zo goed als leeg. Onder deze spanning wordt de repeater zelfs helemaal afgeschakeld om de accu’s te beschermen tegen te diep ontladen.

PI3NOV zend uit op 145.6750 MHz en gebruikt 77Hz. als CTCSS. Meer informatie staat op de website van PI4NOV.

Uitbuiken tijdens open dag PI4NOV

Op donderdag 28 december a.s. houdt PI4NOV een open dag. De vereniging van radiozendamateurs komen samen bij MFC Aperloo in ’t Harde en geven tussen 10.00 en 16.00 uur diverse demonstraties. Inmiddels wordt dit evenement voor de 7e keer gehouden. De toegang is gratis. Ideaal om tussen kerst en de jaarwisseling eruit te gaan en uit te buiken.

Meer info: pi4nov.nl.

Traditionele kerstronde op PI2NOS

In de afgelopen jaren vond op tweede kerstdag de inmiddels traditionele kerstronde plaats op PI2NOS. Dit jaar vindt deze aanmeldronde voor de vierde keer plaats op dinsdag 26 december om 13 uur. Net als vorig jaar is Berend, PD1ALO weer de rondeleider. Gert, PA9F is dit jaar beschikbaar als backup.

De kerstronde is een gezellige ronde waarin geregistreerde radiozendamateurs in de gelegenheid zijn om elkaar een kerstgroet te brengen. Dankzij de grote toeloop van afgelopen jaar en het flinke dekkingsgebied van de repeater mogen we ons zonder twijfel ook dit jaar weer verheugen op een groot aantal aanmelders.

[Klik op onderstaande afbeelding om meer te lezen]

DKARS niet welkom bij het QSL Bureau

In het decembernummer van DKARS, dat vandaag naar haar donateurs verzonden is, geeft DKARS aan op 13 november jl. een aanvraag gedaan te hebben om deel te nemen bij het Dutch QSL Bureau, een samenwerking van VERON en VRZA. In een e-mail wordt gevraagd hoe het DQB georganiseerd is, onder welke voorwaarden DKARS mee zou kunnen doen, of deelname per 1 januari a.s. al mogelijk is en hoe dit proces verder ingevuld kan worden.

Enkele uren later al wordt de e-mail door VERON-secretaris Eric-Jan Wösten beantwoord: “Door de VERON wordt een participatie van DKARS aan het DQB niet mogelijk geacht.” De VRZA reageert twee dagen later ook en geeft aan de zaken in het bestuur te bespreken.

DKARS kan zich niet voorstellen dat het VERON bestuur in enkele uren zaken besproken kan hebben, en stuurt enkele weken later opnieuw een e-mail aan de algemeen secretaris. Daarin vraagt ze of andere bestuurders ook kennis genomen hebben van de aanvraag en wat eventuele argumenten zijn waarom DKARS niet zou kunnen participeren.

Een dag later volgt antwoord van VERON-secretaris Eric-Jan Wösten: “Wij hebben van uw brief kennis genomen en wensen bij deze te constateren dat wij jegens uw stichting geen enkele verplichting hebben, laat staan aan uw stichting enige verantwoording verschuldigd zijn.”

VRZA-secretaris Ruud Haller geeft op 10 december een reactie aan DKARS. Daarin geeft de vereniging aan “op zich niet tegen deelname van DKARS aan het DQB te zijn, maar gezien het standpunt van de Veron in deze, zien wij geen mogelijkheid voor deelname van DKARS aan het DQB.”

Landelijke QSL bureau’s en regelgeving
Hamnieuws duikt in de IARU-regelementen rondom QSL. Het IARU bestaat uit vertegenwoordigers van de grootste landelijke vereniging voor radiozendamateurs. Per land kan slechts één vereniging lid worden. Bij de IARU worden internationale afspraken gemaakt rondom zaken die radiozendamateurs aan gaan.

Reeds in 1985 geeft IARU – en dus ook VERON als lid – besloten dat een QSL-service ook toegankelijk moet zijn voor niet-leden, mits deze bereid zijn om de kosten te betalen, zo lezen we in Resolution 85-9, dat in 2009 nog eens herzien is. Het besluit is echter een aanbeveling. Gezien er leden zijn die reeds langer dan 45 jaar(!) deel uitmaken van het VERON hoofdbestuur kan het onmogelijk zijn dat deze kennis niet aanwezig is.

QSL nu duur retour
QSL-kaarten van niet-leden komen hoe dan ook aan bij het QSL-bureau in Arnhem. Daar wordt gecontroleerd of calls via een van de beide verenigingen lid zijn van het DQB. Indien dit het geval is, dan wordt de kaart verzameld en per afdeling doorgestuurd naar de regionale QSL-manager. Indien iemand geen lid blijkt, wordt een ‘Non member’ stempel gezet en gaat de kaart retour afzender. Aangezien Internationale luchtpost duurder is dan binnenlandse pakketten, zou het faciliteren van niet-leden juist tot een kostenbesparing leiden van de huidige leden (en verenigingen), omdat deze kosten over een grotere groep verdeeld kunnen worden.

Verenigingen sluiten (in)direct eigen leden uit
Met het uitsluiten van DKARS als deelnemer in het DQB sluiten verenigingen ook (in)direct eigen leden uit. Een deel van de verzonden QSL kaarten van VERON en VRZA-leden zal immers retour afzender gaan. Eerder al schreef Jaap (PA7DA) dat ruim 2/3 van de kaarten – veelal binnenlands – niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger.

Leden kunnen ingrijpen
Het is niet de eerste keer dat (individuele) bestuurders DKARS uitsluiten. Hamnieuws heeft hier al diverse keren over geschreven. Bestuurders van beide verenigingen reageren hier niet altijd even professioneel op. En nu de verenigingen een gezamenlijke vijand hebben, lijkt de samenwerking opeens een stuk beter te gaan. Leden kunnen echter ingrijpen. Op de VERON-website is onlangs een artikel geschreven waar uitgebreid beschreven staat hoe.