DKARS magazine juni 2017

DKARS heeft vandaag de juni-uitgave van haar magazine uitgebracht. Donateurs hebben deze reeds ontvangen. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 52 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

 • De uitslag van de afgelopen Dutch Kingdom Contest
 • DKARS en de her-ijking van de N-regisratie
 • Het vervolg op de laatste DKARS radio amateurpanel vragen
 • Dual-band cobweb(je) voor 6 en 10 meter
 • HAMNET als bron voor propagatie bepaling
 • De tweede DKARS/Astron weak signal dag

Van de hoofdredacteur

In deze editie van het DKARS magazine hebben we weer een breed aanbod aan lezenswaardige artikelen kunnen plaatsen. Daarnaast wordt in deze uitgave aandacht besteed aan de discussie “Herijking N-registratie”. Het bestuur heeft gemeend dat het nuttig is om een advies uit te brengen aan Agentschap Telecom. Voor DKARS ligt de nadruk op een gedegen advies dat antwoord geeft op de door AT gestelde vragen. In plaats van een enquête wil DKARS een eenmalige commissie samenstellen, met als opdracht een advies op te stellen, dat aan AT zal worden aangeboden. Omdat AT de nadruk legt op onderbouwing, zal aan dat aspect veel aandacht worden besteed. We hopen dat onze oproep gehoor vindt en dat we snel aan de slag kunnen.

Naast ondersteuning bij het opstellen van het advies is er dringend behoefte aan hulp bij maken van het magazine. Want deze uitgave is met enige vertraging tot stand gekomen. Tijdens de laatste bestuursvergadering is dit aan de orde geweest en er is afgesproken om de taken wat anders te verdelen en tevens te zoeken naar de beste oplossing om online te kunnen samenwerken. De eerste stappen zijn gezet en we verwachten rond de zomer de randvoorwaarden hebben staan.

Deze maand helaas iets minder technische kopij, Maar dat wordt toch weer ruimschoots gecompenseerd met heel veel andere interessante artikelen, samen toch weer 52 pagina’s.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

De 30e SSB-ronde op 2-meter

Woensdagavond 28 juni, zal alweer de 30e editie van de SSB-ronde op de 2-meterband plaatsvinden. Deze ronde is eerder van start gegaan als opvolging van de AM-ronde die voorheen gehouden werd en kan rekenen op een grote belangstelling van zendamateurs uit het KAN-gebied en daarbuiten.

Om 21.00 uur zal Ben (PA2OLD) de ronde starten onder de call PI4ANH op de frequentie 144.345 MHz (+/- QRM). Er wordt gewerkt met verticale polarisatie (rondstraler) waardoor vrijwel iedere zendamateur mee zou kunnen doen. Hoewel de ronde vanuit Arnhem plaats vindt leert de ervaring dat zendamateurs uit geheel midden Nederland mee doen. Zo hoor je ook zendamateurs uit Rotterdam, Hilversum, Amersfoort en Noord-Brabant.

Meekijken kanvia een stream. Informatie hierover is te vinden op de website PA2OLD.nl.

‘HAMRADIO Friedrichshafen weer naar juni’

Europa’s grootste evenement voor radiozendamateurs vind plaats in Friedrichshafen. Sinds tientallen jaren wordt deze 3-daagse beurs in het laatste weekend van juni gehouden. Dit jaar heeft de organisatie besloten hier vanaf te wijken en vindt de beurs plaats half juli. Veel bezoekers waren hier niet blij mee, omdat hotels in het hoogseizoen dubbel zo duur waren als ervoor.

Naar verluidt is de organisatie bezig om het evenement met ingang van 2018 te verplaatsen naar het eerste weekend van juni. Ook dit leidt tot protest omdat die dag onder andere de IARU velddag plaatsvindt. Het is afwachten wat DARC, als organisator van de beurs, in 2018 zal doen…

Nieuwe Fusion repeaters PI1NOS en PI1AMS

De mannen van de Scoop zijn goed bezig. Werd vorige week al een zender in Maastricht en een ontvanger in Sittard geplaatst alsook een nieuwe ontvanger voor PI2NOS in Rotterdam enkele dagen geleden, vandaag zijn er weer twee repeaters geactiveerd: PI1NOS en PI1AMS, beiden C4FM / System Fusion repeaters.

PI1NOS zend uit op 438.4500 MHz en PI1AMS op 438.2250 MHz. Beiden zijn gekoppeld met de System Fusion room ‘Hobbyscoop-NL’ en draaien in Mixed-mode. Er kan dus zowel analoog als digitaal overheen gewerkt worden. Wil je als analoge gebruiker geen digitale ruis horen, gebruik dan CTCSS 88.5 Hz op de uitgang. Meer informatie over het C4FM-protocol is hier te lezen. De repeaters zijn ook gekoppeld met BrandMeister op TalkGroup 20401. De repeater PI1NOS is mede tot stand gekomen door een donatie van Hamnieuws.nl.

Meer informatie: Hobbyscoop.nl.

Inhoudsopgave QST juli 2017

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het julinummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden.

Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

 • Build an Arduino-controlled digital VFO for vintage rigs.
 • Learn how to set up WSJT-X digital mode software on a Raspberry Pi.
 • Stop RF from getting into your home audio system.
 • Go satellite roving in the Northwest Territories.

De digitale versie bevat daarnaast:

 • See the video overview of the Rigol Technologies DSA705 spectrum analyzer.

 

Een lidmaatschap van de ARRL kost $49,- per jaar (digitale QST) of $76,- per jaar (papieren en digitale QST).

PI2NOS plaatst ontvanger in Rotterdam

Stichting Scoop Hobbyfonds heeft deze week een ontvanger voor PI2NOS geactiveerd in Rotterdam. Deze ontvanger komt in plaats van de ontvanger in Den Haag die inmiddels gedeactiveerd is. Met een hoogte van 150 meter kijken de antennes, die op de Kop van Zuid nabij de Erasmusbrug geplaatst zijn, goed over de regio uit. De eerste resultaten lijken in ieder geval veelbelovend.

Nieuwe functie op live-weergave PC7X
Een andere wijziging is doorgevoerd door René, PC7X. Op basis van de feed die de Hobbyscoop beschikbaar stelt heeft hij een kaart ontwikkeld voor de repeaters PI3UTR en PI2NOS. Vanaf heden kun je jezelf registreren op deze website. Nadat je call gevalideerd is via Echolink kunnen gebruikers kiezen om weergegeven te worden op de kaart, in plaats van een APRS-signaal.

CQ-PA juni 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het juninummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 46-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten op de samenvatting van Hamnieuws in een magazine voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

Beste VRZA’ers,

Beste VRZA’ers, De zomer is één van de plezierige tijden van het jaar. Al was het maar omdat de meeste onder ons er dan op uit trekken op vakantie en/of genieten van mooi weer in een andere omgeving. Zo ook uw hoofdredacteur en voorzitter – en zo kan het zomaar dat u op deze plaats enkele woorden van mij aantreft. Echter niet zonder foto die demonstreert dat ik de kunst ook versta…

Voor u weer een bomvolle CQPA. Veel dank aan een ieder die bijgedragen heeft aan de inhoud. Zo maken we het waar: een mooi blad dóór en vóór onze leden. Lidmaatschap is overigens extra aantrekkelijk gezien de contributieverlaging waar de ALV toe heeft besloten. Zegt het voort – want nieuwe leden zijn welkom.

De komende tijd staat er voldoende op de agenda die u elders in het nummer aantreft. Wellicht dat de condities en activiteiten op de HF banden u tegenvallen; dat hoeft niet want op VHF/UHF begint deze maanden de pret pas. De eerste verbindingen, gebruik makende van sporadische E zijn inmiddels gemaakt.

De mogelijkheid tot deelnemen aan de enquête over de herijking van de Novice machtiging is voorbij. Een mooi voorbeeld hoe u als lid uw mening en ideeën kenbaar kunt maken via de VRZA. Dat die meningen en ideeën verschillen, dat is te verwachten. Goed om daar met elkaar tijdens een ‘eye-ball qso’ over te spreken – tot ziens!

73, Jaap Verheul PA3DTR
– gastredacteur voor het juni nummer van CQPA –

AT: Verscherpt toezicht op gebruikers PI2NOS

Agentschap Telecom gaat de komende weken verscherpt toezicht houden op de bovenregionale repeater PI2NOS. Dat heeft de toezichthouder laten weten. Aanleiding zijn meerdere klachten (van zendamateurs) over medegebruikers en een toename van klachten over clandestiene gebruikers die via het landelijke netwerk een podium zoeken. Het grootste probleem daarbij zijn de legitieme gebruikers zelf, die hierop reageren en een podium bieden. Naar verwachting kunnen deze amateurs dan ook rekenen op een belletje of schrijven van de toezichthouder.

Eerder al nam Stichting Scoop Hobbyfonds, ofwel de Hobbyscoop, maatregelen om clandestien gebruik tegen te gaan. Een ander groot probleem zijn zendamateurs zelf die tussen QSO’s door lopen schreeuwen. In de afgelopen periode heeft AT op meerdere momenten meegeluisterd en er gaat gelukkig ook heel veel goed. Maar er doen zich zo nu en dan zaken voor die weinig of niets te maken hebben met het zendamateurisme. Dit is een complex probleem en de aanpak ervan arbeidsintensief. Naast diverse intruders is echter ook opgevallen dat zendamateurs zichzelf ook niet altijd houden aan de voorwaarden die hun registratie stelt:

Lees meer

PI2NOS plaatst zender in Maastricht

Vandaag is er een zender voor PI2NOS geplaatst in Maastricht. Dat valt te lezen op de Hobbyscoop-website. Ook is er een ontvangers geactiveerd in Zuid-Limburg. Daarmee is Landelijke dekking een feit voor deze repeater. Met het activeren van deze zender beschikt PI2NOS nu over 5 zenders, waarvan één op Curaçao.

Het nieuwe opstelpunt is gerealiseerd in de toren van de Maastrichtse wijk Daalhof, waar een prachtige toren staat met een antennehoogte van bijna 150 meter. Het antennepatroon wijst richting noord-oost zodat de dekking zich voornamelijk richt op Nederland. Naast de zender is ook een extra ontvanger geactiveerd in Sittard op een hoogte van 120 meter om een goede bereikbaarheid te garanderen.

Meer informatie: Hobbyscoop.nl.

De Gooise Zondagmorgenronde op PI6TEN

Nederland telt een nieuwe ronde. Deze zal gehouden worden op zondagen en start om 12.00 uur via de repeater PI6TEN. Deze zendt uit op 29.690 MHz (ingang -100 kHz). Dat laat Arthur (PD1ZON) weten.