De 33e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is alweer de 33e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 50-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

  • Blootstellingslimieten voor RF-straling
  • Review van MSI2500 RSP1 clones
  • Belevenissen uit Caribisch Nederland
  • Een wonderbaarlijk antenne ongeval
  • Morse Academy op SS Rotterdam gestart

Bestuurslid Jan van der Meij (PA0JMY) schrijft:

Wat gaat de tijd toch snel: alweer een jaar voorbij. Voor we het weten zijn we alweer op een kwart van deze eeuw. Het jaar 2022 was een jaar vol onzekerheden: we hadden nog te maken met de naweeën van COVID, we hebben mega inflatie, een energiecrisis en een oorlog in ons achterland. Die inflatie en de energiecrisis zijn een direct uitvloeisel van die oorlog. Tot overmaat van ramp werd ook de Amerikaanse dollar veel meer waard, zodat de prijzen voor brandstof en de prijzen van geïmporteerde apparatuur uit het Verre Oosten ook flink omhoog gingen. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats ten koste van ons hobby budget. Toch?

DARU heeft het afgelopen jaar ook klappen te verduren gekregen. In de zomer bleek dat het merendeel van de bestuursleden ermee gingen stoppen en dat betekende crisis binnen de vereniging. De afgetreden bestuursleden: bedankt voor alle inzet voor onze vereniging!
Gelukkig was er tijdens de ledenvergadering in november genoeg steun en gaat DARU verder met drie bestuursleden. Er is overigens nog wel dringend behoefte aan een secretaris. Wie o wie?

Instant Profits AI

Omdat Jan, PA3FXB, gaat genieten van zijn welverdiend pensioen is er een gat gevallen in de kennis van de antenneplaatsingsproblematiek (een mooi woord voor Scrabble). We zijn Jan veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren, geheel belangeloos, heeft gedaan. Petje af!

Alle lof voor het redactieteam van DARU Magazine. Zij slagen er steeds weer in om een zeer interessant magazine te maken, met artikelen voor elk wat wils. Het blijkt dat het magazine in binnenland en buitenland zeer gewaardeerd wordt. Gelukkig heeft het redactieteam aangegeven vol enthousiasme door te gaan met het maken van nog veel meer fraaie magazines. Bij voorbaat heel veel dank daarvoor.

Wat gaat 2023 brengen? In ieder geval zal DARU zich hard blijven maken voor de doelen die we hebben gesteld. Overleg met het Agentschap Telecom (vanaf 1 januari Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, afgekort RDI) en natuurlijk het overleg met onze leden zijn belangrijke activiteiten. We moeten eraan werken om onze vereniging te versterken met bestuurlijke zwaargewichten en zien dat we ons ledenbestand verder kunnen uitbreiden. Ook denken we na over een fysieke bijeenkomst met onze leden.

Maar goed, het is nog geen 2023: eerst komen de eindejaarsfeesten. Het bestuur en de redactie wensen u fijne feestdagen toe en we hopen elkaar in het nieuwe jaar te mogen ontmoeten!

De 32e uitgave DARU-magazine

Gisteren is alweer de 32e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 52-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

  • Terugblik Algemene Ledenvergadering
  • Een Secondary Surveillance Radar Simulator
  • Overpeinzingen door Ron PA1RMY

Voorzitter Bert Woest (PD0GKB) schrijft:

Helaas moest DARU bij het laatste Amateur Overleg verstek laten gaan omdat we geen ruimte vonden om onze leden bijtijds en fatsoenlijk te raadplegen. We worstelen al langere tijd om voldoende handjes aan het bed te krijgen. De meeste leden van het bestuur gaven bij aanvang van DARU al aan feitelijk onvoldoende tijd te hebben om continuïteit te waarborgen en dit kwam in de praktijk helaas pijnlijk uit. Tijd om, na alle extra ledenraadplegingen en onvoldoende animo het bestuur te vullen, de kat bellen aan te binden. Na een laatste poging in een rondje bestuur bleef iedereen bij zijn eerder gegeven disclaimer: ‘helaas geen tijd’.

Het afzeggen van het AO was een eerste harde waarschuwing voor onszelf, omdat juist dat samenzijn zo wezenlijk belangrijk is. Al is het informeel, het blijft superbelangrijk om uitstekend in contact te zijn en te blijven met onze overheid en het agentschap in het bijzonder. Maar principieel als we zijn roepen we als DARU dat we namens onze leden spreken en niet namens het (hoofd)bestuur. Welnu als je onvoldoende de leden kan raadplegen, dan kun je ook niet namens hen spreken. Als enige optie bleef toen over: afzeggen.

De tweede bel die aan de kat werd gebonden was het hardop en duidelijk uitspreken dat het niet vijf maar één minuut voor twaalf was. Zonder minimaal twee volwaardig inzetbare bestuursleden zou DARU ophouden te bestaan. Doormodderen geen optie! Met die transparantie gingen we onze, wellicht laatste, ALV in.

Beide standpunten lekten in no-time uit en dat leidde vanzelfsprekend tot de nodige speculaties in onze HAMwereld over intern gedoe bij DARU en wat dies meer zij. Zo gaat dat. Ineens werd ik vanuit veel, vaak onverwachte, hoeken gebeld, gemaild of geappt. Of het klopte dat DARU ermee ging stoppen? Of er ruzie in de tent was? Op de eerste suggestie antwoordde ik dat dat risico er inderdaad in zat en wat het tweede betreft een volmondig en overtuigd NEE! Natuurlijk niet, wilde ik bijna uitroepen. Maar snappen deden we het allemaal niet heel erg goed natuurlijk. Wij zouden eenzelfde soort speculatieve gedachten hebben gehad als zoiets bij een van de andere verenigingen gebeurde.
Een ander opvallend punt, dat ik niet verwachtte, was dat velen (vooral uit VERON en VRZA-geledingen) de hoop uitspraken dat DARU juist zou blijven bestaan. Een amateurbond die echt met het welzijn van de radio(zend) amateurs en het behoud van onze prachtige hobby bezig is zonder dat processen of bureaucratie leidend zijn.

Gesteund door al deze bemoedigende woorden gingen we nogmaals wervingsrondjes maken. Een aantal niet leden meldden zich zelfs als geïnteresseerd kandidaat, maar zij werden uiteindelijk geen lid of konden niet aan de voorwaarden voor volwaardig lidmaatschap voldoen.
Al met al kregen we het toch voor elkaar om twee enthousiaste leden van DARU te verleiden ons bestuur te versterken. Jan van der Meij, die al in de kerngroep zat en veel bestuurservaring heeft en Joop Noordzij, een kersvers DARU-lid maar eveneens zeer ervaren bestuurder. Zij stellen zich binnenkort verder aan u voor, maar iedereen begrijpt dat we ongelooflijk blij zijn met deze professionele versterking. Vooralsnog zijn we met z’n drieën maar hopen dat dit aantal door de tijd heen zal groeien.

Het volgende AO zijn we er absoluut weer bij en iedereen gaat meer van ons horen. Veel leesplezier met dit magazine want dat is wellicht nog de mooiste boodschap, het magazine blijft bestaan en wie weet met nog meer verrassingen.

Tot slot, heb je kopij, een mening, (on)gevraagd advies, stuur ons dan even een e-mail: magazine@daru.nu

73, Bert PD0GKB (Voorzitter)