BnetzA verlengt 6-meter experiment

BundesnetzagenturDie Bundesnetzagentur (BnetzA) heeft het experiment dat voor Duitse zendamateurs geldt wanneer zij gebruik willen maken van de 6-meter band met een jaar verlengd.

Ook in 2014 mogen Duitse zendamateurs nu actief zijn in een deel van deze band tussen 50,08 en 51 Mhz. Wel gelden er enkele bijzondere voorwaarden.

Het voorstel dat het laatste half jaar van 2013 gold is wel gewijzigd door de toezichthouder, nadat deze in overleg is geweest met defensie als primaire gebruiker. Uitzendingen mogen uitsluitend in CW (A1A) en SSB (J3E) mode gedaan worden waar dit voorheen nog all-mode was. Ook begint de vrijstelling pas bij 50,08 Mhz, waar dit voorheen 50,03 Mhz was.

Het gebruiken van de band mag uitsluitend na registratie en zendamateurs moeten naast het bijhouden van een logboek ook telefonisch bereikbaar zijn tijdens de uitzendingen. Er mogen uitsluitend horizontale antennes gebruikt worden met een maximaal vermogen van 25 Watt ERP. Het meedoen aan contesten is nog steeds niet toegestaan, zo meldt DARC op haar website.