Inhoudsopgave QST juli 2013

DigitalQST_logo

De American Radio Relay League (ARRL) heeft het juli nummer van haar blad QST uitgebracht. Leden kunnen het magazine digitaal online bekijken. Het papieren exemplaar zal met enkele dagen in de bus belanden. Deze maand bevat de QST onder andere deze onderwerpen:

  • Put a miniature SSTV camera to work with a PIC interface
  • Give your old transceiver a facelift with an LED display
  • See High Speed Multimedia in action in Texas
  • Read about the experiences of amateurs who were on duty at the Boston Marathon
  • Build the “real” Q-Pole antenna

De digitale versie bevat daarnaast enkele videos over:

  • Watch video overviews of the MFJ-9982 and Palstar AT2K and AT2KD antenna tuners.

Een lidmaatschap van de ARRL kost $39,- per jaar (digitale QST) of $62,- per jaar (papieren en digitale QST).

July_2013_QST_Cover