De 35e uitgave DARU-magazine

Vorige weekj= is alweer de 35e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 67-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Verslag PA70FDN – Herdenking Watersnoodramp 1953
 • Ons bezoek aan radiobeurs ’t Harde
 • PACC bij de SPARC
 • Een eenvoudige RTTY converter met een Arduino

Bestuurslid Jan van der Meij (PA0MJY) schrijft:

Op het moment dat ik dit tik is carnaval, niet alleen in het zuiden, nog in volle gang. Aswoensdag is het begin van de vastenperiode, die duurt tot Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen. Er zijn maar weinigen die aan die vastenperiode meedoen tegenwoordig.. Overigens wel een mooie tijd om achter de set te zitten, eventuele trek in eten kun je dan snel vergeten, vooral omdat de zonnevlekkencyclus 25 in volle wasdom aanwezig is. Wow! De condities op de hogere HF banden zijn de laatste tijd prima en ook met weinig vermogen en een niet optimale antenne kun je best leuke verbindingen maken, bijvoorbeeld op 10 meter. Een antenne voor die band is trouwens zo gemaakt of je kort een 11 meter antenne gewoon wat in en je bent QRV op 10.

Hoewel ik mezelf, en ook anderen, heb beloofd weinig actief te zijn, ben ik toch wat vaker op de verschillende banden te horen. Ik luister sowieso vaak mee op de 2 meter ochtendronde, elke dag om 10:00 uur op 144.310 MHz. Er zitten veel deelnemers in het noorden van het land maar ook uit het zuiden horen we steeds meer stations. Ik zit een beetje in het midden tussen die noorderlingen en zuiderlingen maar vaak kan ik ze toch allemaal wel horen. Als oldtimer ben ik natuurlijk min of meer verplicht om ook op 80 meter uit te kunnen komen. Met een beetje gepruts heb ik een G5RV kunnen ophangen, van het uiterste puntje achterin de tuin naar een boompje in de voortuin. Een eindtrapje met een MOSFET zorgt voor een zendvermogen van 400 Watt en het blijkt, tot mijn verbazing, dat ik redelijk hoorbaar ben op 80 meter. Zo goed zelfs dat ik een fatsoenlijke microfoon heb aangeschaft. Jaren lang heeft er geen microfoon aan de HF set gezeten (en ook geen PC of laptop dus ook geen FT8 voor mij).

Waarschijnlijk hoeven we niet heel bang te zijn dat we hele frequentiebanden gaan verliezen maar een beetje meer activiteit is helemaal niet slecht. Kom op: zet weer eens een hark of andere horizontale antenne op het dak en probeer het eens op 2 meter, 70 centimeter en 23 centimeter!! Zo langzamerhand is er toch voldoende hardware bij de verschillende amateurs aanwezig om ook op onze laagste Gigahertz band uit te kunnen komen. En ik kan je verzekeren: er is meer dan de relaisstations op 23 centimeter. In het bandsegment 1296 t/m 1296.400 is er genoeg te beleven, als er maar wat meer activiteit zou zijn. Of luister eens tussen 1296.800 en 1297 MHz: daar zijn de bakenstations hoorbaar. En het zal je verbazen over welke afstanden je de bakens kunt horen.

Binnen de amateurwereld zijn er veel activiteiten in het voorjaar. De radiomarkten in Nederland, Duitsland en België zijn zeker de moeite waard om eens een bezoek te brengen. Kun je meteen die hark voor VHF of UHF meenemen. Zelf ga ik met mijn broers (PA1RMY en PA2AMY) weer eens naar Dayton, naar Hamvention. Dat is zonder twijfel de grootste amateurmarkt ter wereld. Het is gewoon leuk om daar weer eens te zijn. Op de vlooienmarkt kom je echte juweeltjes tegen: soms spul dat bij ons een jaar of dertig geleden de container in is gegaan. Maar je komt ook mooie meetapparaten tegen en in het algemeen liggen de prijzen in Amerika wat lager dan in Nederland. Wel opletten dat je geen spul meeneemt voor 110 Volt/60 Hz want als je daar je 50 Hz netspanning op aansluit dan kan het snel over zijn met je mooie spul.

Al met al: hobby veel en vast met mate.

De 34e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is alweer de 34e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 63-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • De weg naar het radioexamen.
 • Een ondeugelijke snellader voor de TH-D7.
 • Werken met leuke ontwerptools.
 • De tijdsignaalzender DCF77.

Voorzitter Bert Woest (PD0GKB) schrijft:

En ineens zit de eerste maand van 2023 er alweer op. DARU is geen politieke partij, gelukkig niet. En bij DARU heb ik het nog niet gemerkt, maar het moet me toch van het hart dat het soms lijkt alsof steeds meer mensen steeds minder respectvol met elkaar omgaan. Langere tenen, alleen het eigen gelijk dat geldt, et cetera…
En al die totaal zinloze oorlogen, een traditie waar we als mensen ook erg goed in zijn om die in stand te houden zonder dat het ook maar enig positief resultaat oplevert. Wat je in de maatschappij ziet gebeuren, namelijk afnemend respect, steeds meer individualiteit, zucht naar macht, et cetera … zie je natuurlijk ook terug in onze hobby.

Aan de andere kant biedt juist onze hobby zoveel openingen om het anders te doen en dat gebeurt in de meeste gevallen ook. Ook wij moeten zorgen dat we wat de meerderheid doet als voorbeeld gebruiken en niet die paar die de sfeer verpesten. Een open deur misschien, maar het is wel wat het is.
Als radioamateurs zijn we een groep mensen met een gedeelde passie voor communicatie en technologie. Onze hobby stelt ons in staat verbindingen te maken met mensen over de hele wereld. Dat betekent dat we elkaar respecteren, ongeacht onze verschillen, en dat we altijd klaar staan om elkaar te helpen. Juist door het respect voor en de hechte samenwerking met andere radioamateurs helpen we een sterke en hechte radiogemeenschap te bewaren.

Toen ik onlangs mijn acht kleinkinderen hier in Drenthe op visite had, ze (leeftijden tussen de bijna 1 en 11 jaar oud) met elkaar buiten ouderwets verstoppertje zag spelen en met modder en de gevallen natte bladeren heksensoep zag maken, dacht ik: ”Waar maak ik me druk om, deze jeugd is de toekomst en als ik dit samen zie spelen moet het gewoon goed komen. Dit is toch veel mooier dan ergeren aan die paar zuurpruimen die op zoek zijn naar bevestiging van hun eigen gelijk!?”

Met deze zeer gevarieerde editie van DARU Magazine zit er voor iedereen wel iets leuks bij. De eerste verrassing is dat Spade en Archer weer terug zijn of terug is, het is maar hoe je het leest. Interessant is verder ook het verslag van een toekomstig amateur onderweg naar het radio-examen. En nog veel meer zoals het werken met ontwerptools, experimenten met de ontvangst van de tijdsignaalzender DCF77, of een goedkoop alternatief voor dure wereldkaarten. We hopen dat u het met evenveel plezier leest als wij het hebben gemaakt!

De 33e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is alweer de 33e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 50-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Blootstellingslimieten voor RF-straling
 • Review van MSI2500 RSP1 clones
 • Belevenissen uit Caribisch Nederland
 • Een wonderbaarlijk antenne ongeval
 • Morse Academy op SS Rotterdam gestart

Bestuurslid Jan van der Meij (PA0JMY) schrijft:

Wat gaat de tijd toch snel: alweer een jaar voorbij. Voor we het weten zijn we alweer op een kwart van deze eeuw. Het jaar 2022 was een jaar vol onzekerheden: we hadden nog te maken met de naweeën van COVID, we hebben mega inflatie, een energiecrisis en een oorlog in ons achterland. Die inflatie en de energiecrisis zijn een direct uitvloeisel van die oorlog. Tot overmaat van ramp werd ook de Amerikaanse dollar veel meer waard, zodat de prijzen voor brandstof en de prijzen van geïmporteerde apparatuur uit het Verre Oosten ook flink omhoog gingen. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats ten koste van ons hobby budget. Toch?

DARU heeft het afgelopen jaar ook klappen te verduren gekregen. In de zomer bleek dat het merendeel van de bestuursleden ermee gingen stoppen en dat betekende crisis binnen de vereniging. De afgetreden bestuursleden: bedankt voor alle inzet voor onze vereniging!
Gelukkig was er tijdens de ledenvergadering in november genoeg steun en gaat DARU verder met drie bestuursleden. Er is overigens nog wel dringend behoefte aan een secretaris. Wie o wie?
Omdat Jan, PA3FXB, gaat genieten van zijn welverdiend pensioen is er een gat gevallen in de kennis van de antenneplaatsingsproblematiek (een mooi woord voor Scrabble). We zijn Jan veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren, geheel belangeloos, heeft gedaan. Petje af!

Alle lof voor het redactieteam van DARU Magazine. Zij slagen er steeds weer in om een zeer interessant magazine te maken, met artikelen voor elk wat wils. Het blijkt dat het magazine in binnenland en buitenland zeer gewaardeerd wordt. Gelukkig heeft het redactieteam aangegeven vol enthousiasme door te gaan met het maken van nog veel meer fraaie magazines. Bij voorbaat heel veel dank daarvoor.

Wat gaat 2023 brengen? In ieder geval zal DARU zich hard blijven maken voor de doelen die we hebben gesteld. Overleg met het Agentschap Telecom (vanaf 1 januari Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, afgekort RDI) en natuurlijk het overleg met onze leden zijn belangrijke activiteiten. We moeten eraan werken om onze vereniging te versterken met bestuurlijke zwaargewichten en zien dat we ons ledenbestand verder kunnen uitbreiden. Ook denken we na over een fysieke bijeenkomst met onze leden.

Maar goed, het is nog geen 2023: eerst komen de eindejaarsfeesten. Het bestuur en de redactie wensen u fijne feestdagen toe en we hopen elkaar in het nieuwe jaar te mogen ontmoeten!

De 32e uitgave DARU-magazine

Gisteren is alweer de 32e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 52-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Terugblik Algemene Ledenvergadering
 • Een Secondary Surveillance Radar Simulator
 • Overpeinzingen door Ron PA1RMY

Voorzitter Bert Woest (PD0GKB) schrijft:

Helaas moest DARU bij het laatste Amateur Overleg verstek laten gaan omdat we geen ruimte vonden om onze leden bijtijds en fatsoenlijk te raadplegen. We worstelen al langere tijd om voldoende handjes aan het bed te krijgen. De meeste leden van het bestuur gaven bij aanvang van DARU al aan feitelijk onvoldoende tijd te hebben om continuïteit te waarborgen en dit kwam in de praktijk helaas pijnlijk uit. Tijd om, na alle extra ledenraadplegingen en onvoldoende animo het bestuur te vullen, de kat bellen aan te binden. Na een laatste poging in een rondje bestuur bleef iedereen bij zijn eerder gegeven disclaimer: ‘helaas geen tijd’.

Het afzeggen van het AO was een eerste harde waarschuwing voor onszelf, omdat juist dat samenzijn zo wezenlijk belangrijk is. Al is het informeel, het blijft superbelangrijk om uitstekend in contact te zijn en te blijven met onze overheid en het agentschap in het bijzonder. Maar principieel als we zijn roepen we als DARU dat we namens onze leden spreken en niet namens het (hoofd)bestuur. Welnu als je onvoldoende de leden kan raadplegen, dan kun je ook niet namens hen spreken. Als enige optie bleef toen over: afzeggen.

De tweede bel die aan de kat werd gebonden was het hardop en duidelijk uitspreken dat het niet vijf maar één minuut voor twaalf was. Zonder minimaal twee volwaardig inzetbare bestuursleden zou DARU ophouden te bestaan. Doormodderen geen optie! Met die transparantie gingen we onze, wellicht laatste, ALV in.

Beide standpunten lekten in no-time uit en dat leidde vanzelfsprekend tot de nodige speculaties in onze HAMwereld over intern gedoe bij DARU en wat dies meer zij. Zo gaat dat. Ineens werd ik vanuit veel, vaak onverwachte, hoeken gebeld, gemaild of geappt. Of het klopte dat DARU ermee ging stoppen? Of er ruzie in de tent was? Op de eerste suggestie antwoordde ik dat dat risico er inderdaad in zat en wat het tweede betreft een volmondig en overtuigd NEE! Natuurlijk niet, wilde ik bijna uitroepen. Maar snappen deden we het allemaal niet heel erg goed natuurlijk. Wij zouden eenzelfde soort speculatieve gedachten hebben gehad als zoiets bij een van de andere verenigingen gebeurde.
Een ander opvallend punt, dat ik niet verwachtte, was dat velen (vooral uit VERON en VRZA-geledingen) de hoop uitspraken dat DARU juist zou blijven bestaan. Een amateurbond die echt met het welzijn van de radio(zend) amateurs en het behoud van onze prachtige hobby bezig is zonder dat processen of bureaucratie leidend zijn.

Gesteund door al deze bemoedigende woorden gingen we nogmaals wervingsrondjes maken. Een aantal niet leden meldden zich zelfs als geïnteresseerd kandidaat, maar zij werden uiteindelijk geen lid of konden niet aan de voorwaarden voor volwaardig lidmaatschap voldoen.
Al met al kregen we het toch voor elkaar om twee enthousiaste leden van DARU te verleiden ons bestuur te versterken. Jan van der Meij, die al in de kerngroep zat en veel bestuurservaring heeft en Joop Noordzij, een kersvers DARU-lid maar eveneens zeer ervaren bestuurder. Zij stellen zich binnenkort verder aan u voor, maar iedereen begrijpt dat we ongelooflijk blij zijn met deze professionele versterking. Vooralsnog zijn we met z’n drieën maar hopen dat dit aantal door de tijd heen zal groeien.

Het volgende AO zijn we er absoluut weer bij en iedereen gaat meer van ons horen. Veel leesplezier met dit magazine want dat is wellicht nog de mooiste boodschap, het magazine blijft bestaan en wie weet met nog meer verrassingen.

Tot slot, heb je kopij, een mening, (on)gevraagd advies, stuur ons dan even een e-mail: magazine@daru.nu

73, Bert PD0GKB (Voorzitter)

Inhoudsopgave RAZzies december 2022

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Eenvoudige regelbare voeding
 • Opa Vonk: Dipolen vouwen
 • Kerstpuzzel
 • De bouw van een B2 replica: introductie
 • VHF Mastversterker
 • PA3CNO’s Blog
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

Opzeggen lidmaatschap verenigingen

Aan het einde van het jaar zijn er altijd veel opzeggers bij de landelijke verenigingen. Opzeggen dient schriftelijk één maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar te gebeuren. Het versturen van een e-mail volstaat als schriftelijk en de verenigingen accepteren dit inmiddels. Als je daarbij meteen een eigen secundair adres zoals bijvoorbeeld een Gmail adres in de cc neemt, heb je altijd bewijslast dat de opzegging tijdig verzonden is.

Opzeggen kan tot uiterlijk 1 december a.s. Het lidmaatschap stopt dan met ingang van 1 januari 2023.

De 31e uitgave DARU-magazine

Eergisteren is alweer de 31e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 58-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • 4U1ITU activatie 2m en 70cm EME
 • Mijn FT790 uit 1983 werkt weer…
 • Moderne frequentiesynthese
 • Een Mag het wel of mag het niet?
 • Experimenteren met een Decca Plotter
 • Overpeinzingen door Ron PA1RMY

Erik (PA2TX) schrijft:

Op het gebied van amateur-radio was er weer van alles te doen in de afgelopen maand! Een aantal zaken sprongen er wat mij betreft uit. Zo merk je aan alle kanten dat zonnecyclus 25 naar z’n maximum gaat. Afgelopen weken was bijvoorbeeld de 10m band ‘vol’ open, maar ook 6m gaf hele leuke DX-kansen. Kortom: er zijn door veel radioamateurs weer fantastisch mooie verbindingen gemaakt!

Onlangs kwam ik ‘s ochtends vroeg toevallig terecht op PI2NOS, ons landelijke netwerk van repeaters op 70cm. Daar liep de vroege vogel ronde (elke werkdag van ca. 05.00 tot 07.00 uur). Inmiddels zijn ze de 130e editie al gepasseerd, hoorde ik. De ronde loopt dus alweer een tijdje en is, te oordelen naar het grote aantal inmelders, bijzonder succesvol. Het enthousiasme waarmee de ronde wordt geleid is daar ongetwijfeld debet aan. Kortom: een prima manier om onze frequenties goed te gebruiken. Ik zal me binnenkort ook eens inmelden.

Ook qua evenementen was er weer van alles te beleven… Op zaterdag 24 september werd de Radio Onderdelen Markt bij de Lichtmis gehouden. Voor mij de eerste grote markt sinds jaren. ‘t Was aardig druk, ik heb veel mensen gesproken en er waren weer mooie koopjes te scoren. Dit is een markt waar altijd veel leuke spullen voor de zelfbouwer worden aangeboden. Dus ook ik heb weer wat aangeschaft, al heb ik me aardig weten in te houden (vind ik zelf, de XYL denkt daar vaak wat genuanceerder over).
In het weekend van 14-16 oktober hebben veel radiozendamateurs zich weer nuttig gemaakt door te faciliteren bij de JOTA/JOTI. Ik las dat het ook dit jaar weer een grandioos succes is geweest, met mooie (ook DX) verbindingen. Kijk, dat is ook weer zo’n mooie manier om onze hobby te promoten, want aan belangstelling was geen gebrek. \

En dan was er nog het Koude Oorlog weekend van 22-23 oktober; de herdenking van de CUBA crisis in oktober 1962. En nu, 60 jaar later, lopen de spanningen opnieuw op. Laten we hopen op een vreedzame oplossing, al lijkt dat steeds verder weg… Ik vond het verbazingwekkend hoe solide dit evenement is georganiseerd: ca. 50 locaties kriskras door heel Nederland waren te bezichtigen: bunkers, BB-commandoposten, forten, luchtwachttorens en (voormalige) vliegvelden. Op 25 locaties was een zendstation aanwezig waar men los ging op het maken van verbindingen. Ikzelf heb een bezoek gebracht aan de IJssellinie bij Olst. Hier was de commandobunker open, waren diverse legervoertuigen te bezichtigen en er stond een zeer fraaie antenne-installatie opgesteld. Ik zag een fanatieke crew aan het werk die behalve het maken van verbindingen ook prima uitleg verzorgde. En aan publieke belangstelling ook hier geen gebrek.

Over dit magazine: als redactie hebben we ons best gedaan om er weer een mooie editie van te maken. Met grote dank aan de aanleveraars van kopij, want zonder jullie input zijn we natuurlijk helemaal nergens! Ons streven is om in elke uitgave qua artikelen een gezonde balans te verkrijgen tussen techniek en beleving. En om de lezers iets mee te geven, aan het denken te zetten en uit te dagen. Gelet op de reacties lukt dat over het algemeen vrij aardig. Door die afwisseling is DARU Magazine een toegankelijk en prettig leesbaar magazine, met voor elk wat wils. We hopen dat jullie, onze lezers, dit waarderen. Laat eens wat van je horen. Thnx!

Tot slot, heb je kopij, een mening, (on)gevraagd advies, stuur ons dan even een e-mail: magazine@daru.nu

73, Erik PA2TX (Hoofdredacteur)

De 30e uitgave DARU-magazine

Gisteren is alweer de 30e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 58-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • LPAM, een heel bijzondere passie!
 • Antennes voor de Baofeng portofoons
 • De toekomst van radiovlooienmarkten
 • LiPo batterijen uit de vuilnisbak

Jan (PA0JMY) schrijft:

Allemaal een leuke vakantie gehad? Zelf ben ik een paar weken naar vrienden in Frankrijk geweest en heb deze keer zelfs wat apparatuur meegenomen. Alleen jammer dat de eindgevoede antenne niet goed werkte en er prik op de microfoon stond. Ik gaf de aarde daarvan de schuld maar dat bleek niet zo te zijn. Geen idee waarom het zo was: ik denk dat toch de halve netspanning op de buitenkant van de microfoon stond. Uiteindelijk maar een paar verbindingen gemaakt en toen was ik het zat. Ik zal de volgende keer maar alleen een schotel voor QO100 meenemen (naar vakje JN05BN).

Voor de VHF/UHF enthousiastelingen is het contest seizoen weer begonnen. In september was dat de 2 meter contest. Helaas waren de condities niet best en zelfs de, normaal toch sterke, OM- en OL-stations waren nauwelijks te werken. In oktober komt de 70 centimeter en hoger contest aan de beurt. We mogen hopen dat de condities dan beter zijn.

Ook mogen we hopen dat dit niet de laatste keer is dat we op 23 centimeter mogen uitkomen: er hangen donkere wolken boven de vergunningen voor de lage microgolfbanden. En dat nu er juist veel materiaal is om mooie apparatuur zelf te bouwen! Kijk maar eens naar de vermogenstransistoren en ook naar de aanbiedingen op de verschillende verkoopsites: een mooi bouwpakket of een kant en klare eindtrap voor een frequentie boven 1 GHz is ruim beschikbaar. Dat was een jaar of dertig geleden toch anders: er was niets te koop en de transistoren waren duur (en snel kaduuk: weet ik uit eigen ervaring). We hebben het dan nog niet eens over de recent aangeschafte IC9700 waarmee we ook op 23 centimeter kunnen uitkomen.

Zullen we trouwens afspreken om een horizontale antenne neer te zetten? En als die staat: zullen we dan eens roepen op 1296.200 of daar in de buurt? Je zult verbaasd zijn hoeveel amateurs er zijn die apparatuur hebben voor 23 centimeter, zowel in binnen- als buitenland. In het grijze verleden was er een Engelse firma (Microwave Modules) die een 23 centimeter transverter in het assortiment had en die is, met name in Engeland, veelvuldig verkocht. Er zijn dus een heleboel Engelse amateurs die 23 centimeter apparatuur hebben. Ze hebben ook horizontale antennes. Laten we de band maar goed gebruiken!

Wat een dilemma voor de zendamateur. Torenhoge energieprijzen zorgen ervoor dat we onze hobby bijna niet meer kunnen uitvoeren. Of toch wel? Als we gaan zenden dan kost dat natuurlijk energie. Maar als je een beetje gaat rekenen dan zul je zien dat de meeste opgenomen energie verloren gaat in warmte. En dat is nu juist weer een voordeel: we kunnen de shack verwarmen door te gaan zenden! En als we dan de eindtrap er ook nog bij aanzetten dan hebben we helemaal geen gas meer nodig voor de verwarming, misschien wel van de hele verdieping waar de onze shack hebben. Zo zie je maar weer: elk nadeel heb se voordeel.

Eind oktober mogen we weer overleggen met het Agentschap Telecom (AT): het Amateur Overleg nummer 105 vindt dan plaats. Omdat door personele beslommeringen bij het AT het voorjaarsoverleg niet door kon gaan hebben we een jaar geen overleg gehad. Er staat grote druk op een paar frequentiebanden en dat zal een belangrijk item op de agenda worden. We willen ervoor zorgen dat we in het microgolfgebied geen hele frequentiebanden gaan kwijtraken of dusdanige beperkingen opgelegd krijgen dat de banden onbruikbaar worden. Wordt vervolgd.

Oja, voor alle DARU leden: de Algemene Ledenvergadering (ALV) komt eraan. Zet 17 november alvast in je agenda.

De redactie van DARU Magazine en ik wensen u veel leesplezier toe!

73, Jan PA0JMY

De 29e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is de 29e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 51-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Overgang examentaken naar het CBR
 • WD-40, ‘Haarlemmerolie’ uit Amerika
 • Een NanoVNA testbord voor kristallen en filters

Voorzitter Bert (PD0GKB) schrijft:

De meeste werkenden hebben inmiddels vakantie. Tijd voor bijvoorbeeld onderhoud aan de antennemast of, als je op reis gaat, uitzoeken wat er mee gaat aan apparatuur en wat er thuis (moet) blijven. Altijd leuk om /p te werken.

Inmiddels hebben we op 6 juli jl. onze ledenraadpleging gehouden. Zowel opkomst als uitkomst, om het in Oud Hollandsch te zeggen: ‘stemden ons hoopvol’. Eén van de vragen was of onze leden, meer specifiek de radio(zend) amateurs, überhaupt wel zitten te wachten op belangenbehartiging? Immers, als er voor je gevoel geen echte be- dreigingen zijn, waar zou je je dan druk om maken? Voor de meesten zal het hun of eigenlijk onze tijd wel duren toch?

En toch bleek er veel meer idealisme aanwezig dan we hadden verwacht. Na een korte toelichting waar DARU principieel voor staat, je kunt het niet vaak genoeg herhalen, was de gemeenschappelijke mening dat we echt moeten doorzetten met onze beweging en een aantal van de aanwezigen wilde zich verkiesbaar gaan stellen voor een bestuursfunctie. We hebben met elkaar als voorwaarde gesteld dat je het wel moet willen om deze ‘opoffering’ prioriteit te geven, hoe ingewikkeld het ook is. Na plannen maken en dromen delen, vooral ook over- stappen naar de daden.

Onze speerpunten zijn overzichtelijk en er was zelfs de roep om in het uiterste geval dan maar nog verder te gaan prioriteren en daar dan vol voor te gaan. Goede onderzoeken, kwalitatieve analyses, uitstekend onderbouwde uitwerking van het vraagstuk zodat we discussies met wie dan ook goed kunnen voeren. Een DARU waar je niet om- heen kan!

Even onze thema’s in de herhaling: Problematiek rond antenneplaatsing? Voldoende en gevarieerd genoeg kunnen blijven beschikken over frequentieruimte? Overlast van storingen die onze hobbybeoefening moeilijk of onmogelijk maakt? Het imago van het radio(zend)amateurisme? Het kunnen aanbieden van QSL-service? Samengevat: van woorden daden maken, dat is de volgende stap die we moeten maken!

En heus niet flauw of schofferend bedoeld naar bestaande instituties, maar we vinden echt dat we op een transparantere manier moeten werken en er regelmatig ook verversing moet komen op met name bestuurlijke functies. Geen mogelijkheden meer bieden om met slimme portefeuillewisselingen of wijzigen van rollen de bestuurlijke tijd te rekken. Nee, met fatsoenlijke en logische regelmaat ruimte geven aan nieuwe energieën, ideeën, inzichten, etc. Met alle respect, maar de bestaande instituties bieden dat niet. Hoe professioneel de betreffende mensen, veelal met een academische titel, ook zijn; door de tijd heen ga je steeds meer aan persoonlijke effectiviteit verliezen en kom je (onbewust) in vaste groeven, bestaande patronen en verslaafd aan bepaalde privileges terecht. Daar kun je echt niet mee doorontwikkelen, no way!!

Oproep dus aan een ieder die al langer waar dan ook op dezelfde plek zit: Geef ruimte aan de volgende. U wordt er zelf ook beter van!

Een fijne zomervakantie en vooral veel mooie verbindingen gewenst, in welke modus dan ook.

73, Bert Woest – PD0GKB Voorzitter DARU

De 28e uitgave DARU-magazine

Gisteren is de 28e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 50-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Een Ruis en wat je daar aan kunt doen
 • Een Ducktape of Ducttape
 • Hamgear and Gadgets
 • Hoe zit dat ook weer met die uitgangs impedantie?
 • De aardbeving in Equador en de Guayaquil Radio Club

Voorzitter Bert (PD0GKB) schrijft:

Het is warm, soms zelfs heet en niet alleen qua temperatuur maar ook in de samenleving. Het lijkt wel of met de dag de tegenstellingen tussen ons als mensen groter worden. Wat je ook leest of hoort, het is bijna allemaal gericht op wie of wat er niet deugt. Als radiozendamateurs zijn we daar niet anders in helaas. Althans het gebeurt te vaak dat ik, als ik over de banden draai, gesprekken meekrijg die een zendamateur onwaardig zijn. Zodra iemand het lef heeft iets te zeggen van de taal die wordt gebruikt en laat staan als gesteld wordt dat we niet voor niets regels met elkaar hebben afgesproken, dan kan diegene de hik krijgen. Overigens is de werkelijke taal vaak heftiger, maar die durf ik hier niet te herhalen.

Meestal gaat die kritiek achterlangs natuurlijk want dan ben je pas echt Koning Boko. En de veronderstelling dat het meestal uit de N-hoek komt kan ik uit eigen waarneming, die bevestigd wordt door het agentschap Telecom, met gemak bestrijden. Het geldt net zo goed voor datzelfde kleine aantal met een F-vergunning. Het wordt echt een zooitje als iedereen maar zijn eigen interpretatie maakt van de regels. En als je dan toch flink wilt zijn, kies dan een democratische weg om ervoor te zorgen dat die voorwaarden waar je niet mee kunt leven, verdwijnen. Maar ja, zeiken is makkelijker dan er iets voor te doen hè. Hetzelfde als vrijwilligerswerk, wel zeuren als bijv. een repeater te lang uit de lucht is maar op welke manier dan ook meehelpen zo’n ding goed in stand te houden, ho maar.

Maar zie hier dat ook ik in de valkuil dreig te stappen om me te concentreren op wat niet goed gaat. Het voordeel is dat je zelf kunt kiezen of je naar die gribus blijft luisteren of je jezelf gaat laven aan wat leuk en mooi is. Gelukkig kan dat laatste in hoge mate en dat doe ik dan ook. Of het hier nou lokaal de repeater van Meppel is of op veel andere banden, je hoort dan heel veel enthousiaste medeamateurs die ervaringen delen of eindelijk die lang gewenste prachtige verbinding kunnen maken. Is toch veel leuker dan blijven concentreren op die ‘stoere’ jongens die er nog prat op gaan dat zij het zichzelf wel toestaan om met iemand die geen licentie heeft te praten en soortgelijke excuses om je vooral niet aan de regeltjes te hoeven houden?!

Op woensdag 6 juli a.s. houdt DARU weer een ledenraadpleging. De uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd. Nog even in herinnering brengen, DARU is niet die zoveelste vereniging, maar is er gekomen met het ultieme doel om vooral de belangen van de radio(zend)amateur maximaal te kunnen behartigen. Daar hebben we ook onze speerpunten op gekozen namelijk storingen problematiek, het behoud van voldoende en gevarieerde frequentieruimte, het helpen bij gedoe rond antenneplaatsing, het kunnen aanbieden van QSL-service en het samen werken aan het imago en daarmee de toekomst van de radio(zend)amateur-hobby. Dat kunnen we alleen als we daarbij ook de ondersteuning krijgen van voldoende vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd daarvoor willen geven. Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat dat onder druk staat en daarom deze ledenraadpleging als voorloper op de ALV dit najaar.

Het is nog steeds niet te laat om je als lid en nog liever als bestuurs- of kerngroeplid van DARU op te geven. Ten eerste lift je dan direct mee op de ledenraadpleging van 6 juli en nog belangrijker, ben je de pionier die met ons de volgende stap zet in het toekomstbestendig maken van onze prachtige hobby. En als laatste. DARU zal zich niet vertegenwoordigen in Friedrichshafen. Wij vinden het niet gerechtvaardigd om daar het geld van onze leden aan uit te geven. Sowieso zijn onze bestuurskosten uitermate sober en is de verantwoording tot het laagste detailniveau transparant. Zo kan een ieder zien dat de beloning voor de inzet van onze vrijwillige activiteiten niet voor een deel wordt witgewassen met etentjes of uitjes met bijv. onze partners. Dat privilege laten we liever aan anderen. Voor ons is een simpel schouderklopje meer dan voldoende beloning.

Alvast een fijne zomervakantie gewenst en wij hopen tot 6 juli aanstaande.

73, Bert Woest – PD0GKB Voorzitter DARU