SDR als thema tijdens FOSDEM

fosdem-logoFOSDEM is een jaarlijkse conferentie en staat voor Free and Open source Software Developers’ European Meeting. Het evenement wordt georganiseerd in het eerste weekend van februari en de volgende conferentie vindt plaats in Brussel. Opvallend is dat er naast software nu ook voor het eerst aandacht wordt besteed aan SDR.

Op dit moment is er een oproep aan mensen die een presentatie willen geven over het thema Software Defined Radio (SDR). De commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie bestaat uit mensen die meegewerkt hebben aan diverse Open Source pakketten zoals OpenEmbedded / OpenSDR, GNU Radio en OsmoCom. Zij zullen inzendingen voor presentaties beoordelen op inhoudelijke kwaliteit.

Voor mensen in het zuiden van Nederland en België is het een interessant evenement om te bezoeken, met name op zondag 2 februari a.s. wanneer de presentaties over SDR gehouden gaan worden. De toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden in de wiki van GNU-Radio of later op de website van FOSDEM.