1000ste RTTY-bulletin als PI1ØØØGAZ

VERON-vlagOp zondag 14 september a.s. zal Piet, PA0POS hey 1000e RTTY bulletin van de VERON afdeling Gouda uitzenden. Piet begon zijn uitzendingen medio 1988 toen er binnen de afdeling geluiden opgingen om een bulletin voorafgaand aan de wekelijkse ronden uit te zenden. De 100e uitzending werd opgevolgd door de 250e, de 500e, de 750e en inmiddels zit Piet bijna aan de 1.000 uitzendingen. Hij heeft echter nog geen plannen om te stoppen en zal daarom eer ere van de 1.000e uitzending gebruik maken van de call PI1000GAZ.

De afdeling Gouda heeft net als iedere andere VERON afdeling zo zijn activiteiten. Naast de reguliere bijeenkomsten vinden ook andere activiteiten plaats. Zo is medio 1988 voor proef door Piet PA0POS en de QRP Peter PE1NNH (nu PA1POS) gestart met enkele RTTY uitzendingen op 2 meter. Bij de uitzendingen stonden het afdelingsnieuws en wat technische informatie centraal. Naast het gegeven dat het een leuke aanvulling binnen de radiohobby is, was het ook belangrijk de afdelingsleden op een andere manier bij de afdelings activiteiten te betrekken.

Gewerkt werd in het begin niet met de gebruikelijke telex machine. Hiervoor was geen plaats in de shack. Er werd gestart met de Philips home computer, de P2000, waar Peter een telex programmaatje voor had geschreven. De RTTY uitzendingen werden gedaan met een FM trans-ceiver en een AEA PK-232 op zondagochtend op 145,475 MHz om 11.45 uur. In een later stadium werd de P2000 vervangen door een Philips PC. Na een paar RTTY uitzendingen bleek daar wel wat belangstelling voor te bestaan en is bij ons het plan geopperd de uitzendingen een afleveringsnummer te geven. Qua belangstelling hadden we ook niet te klagen. In het begin een klein aantal belangstellende inmelders wat van lieverlee uitgroeide tot een groter aantal.

Op zondag 14 september is het zover, dan zal de 1000ste uitzending plaatsvinden. Om 11:45 lokale tijd zal Piet PAØPOS starten met het RTTY bulletin, frequentie 145.475 MHz, 50 boud. Na het bulletin volgt de phone-ronde waarin iedereen zich kan inmelden. Voor deze gelegenheid wordt er gebruik gemaakt van een speciale call PI1ØØØGAZ. Alle inmelders zullen van deze unieke gebeurtenis een speciale QSL kaart ontvangen.

Naast de Goudse ronde zullen diverse afdelingsleden ook actief zijn op diverse banden en modes met de call PI1ØØØGAZ om zo deze mijlpaal kracht bij te zetten en iedereen de gelegenheid te geven zich in te melden.

Het is niet zomaar iets, om elke week maar weer een uitzending te organiseren en de ronde te leiden. Er komt meer voorbereiding aan te pas dan menigeen beseft. Als we alleen al denken aan het samenstellen van het bulletin. Daar is veel research voor nodig, en dan moet er ook nog een tekst gemaakt worden. Piet PAØPOS heeft deze bulletins al deze jaren zelf samengesteld. Hiervoor moet je niet alleen over schrijverskwaliteiten beschikken, maar ben je ook nog eens redacteur! Daarom is het afdelings-bestuur van de VERON Gouda Piet PAØPOS zeer erkentelijk en bedanken zij hem hartelijk!

Sinds enkele jaren wordt het Goudse RTTY bulletin ook door de zoon Peter PA1POS gemaild naar amateurs over de hele wereld en worden ze nadat Peter PA1POS de bulletins ge-edit heeft gepubliceerd op de afdelingswebsite. Alle reeds uitgezonden bulletins zijn terug te lezen op de website van de afdeling Gouda, http://a17.veron.nl Ondanks deze digitale verspreiding leeft de Goudse ronde en het RTTY bulletin nog als voorheen!