Zendamateur moet antenne verwijderen

kraggenburg-plaatsnaambordHet zal je maar gebeuren. Je bent zendamateur en hebt 43 jaar geleden een mast aan je woning gezet. Een mast die volgens de huidige wet- en regelgeving vergunningvrij lijkt. Totdat de buren gaan klagen. Een buur om precies te zijn, die vijf andere buren opstookt. Het gebeurde eerder al bij een zendamateur in IJsselstein. Deze week ontving een bewoner uit Kraggenburg in de kop van Flevoland een brief van de gemeente. Na een klacht van een buurtbewoner moet de antenne weg. De reden die aangevoerd is: gezondheidsklachten.

Buren van een zendamateur klaagten bij de gemeente over gezondheidsklachten. Volgens het blog van Hans (PD0AC) varieren deze van hoofd- en spierpijn tot spaarlampen die spontaan de geest zouden geven. Uiteraard is er slechts een(!) bewoner, met 5 ‘medestanders’ die deze klachten heeft over de antennemast die er al 43(!) jaar staat. Omroep Flevoland meld op de website dat de eigenaar bezwaar gaat maken bij de gemeente.

antennas-kraggenburg

De antennes aan de Finsestraat lijken op de foto vergunningsvrij geplaatst te zijn volgens de huidige wet- en regelgeving.

Door alle negatieve media-aandacht over ‘antennes’ van met name mobiele telefonie is er ook meer aandacht gekomen op antennes van zendamateurs. Waar vroeger iedereen een antenne op zijn dak had om gratis televisie te ontvangen is dit beeld met de opkomst van de kabelnetwerken verdwenen. En zo ook de goede buur die je eerder hielp je antenne weer op te bouwen na stormschade.

69 antwoorden
 1. Harry
  Harry zegt:

  Dit kunnen de buren vergeten.
  Zeker als die mast er al zo lang staat.
  Zelfs als deze mast er illegaal zou staan.
  Hier in Almelo zo’n situatie gehad met een mast die er al meer dan 7 jaar stond
  zonder toestemming.
  Helaas leeft de OM niet meer anders zouden we die uitspraak er bij kunnen halen.

 2. Martin
  Martin zegt:

  dan maar een magnetic loop binnen naast de slaapkamer van de buurman.
  En hoe zou het zijn met de antenne van een luisterammateur?

 3. ON3PHP - Marc
  ON3PHP - Marc zegt:

  Ik dacht dat wij in Belgie alleen dat probleem hadden.
  Nu ik denk wel dat er in Nederland ook zoiets bestaat als verworven recht na al die jaren

  • redactie
   redactie zegt:

   Helaas is er nog geen uitspraak in deze casus en ontbreekt het de OM aan (financiele) middelen om een vonnis te halen.

 4. Willem Droessen
  Willem Droessen zegt:

  Hufterig gedrag van desbetreffende buur. Heeft geen enkel idee aan welke stralingsbelasting hij door zijn eigen gsm (direct op of naast het lichaam) en dect huistelefoon dagelijks wordt blootgesteld. 24 uur per dag continue blootstelling aan zijn eigen zendapparatuur met hogere frequenties die veel schadelijker zijn dan de lagere frequenties waarop zendamateurs overwegend kunnen en mogen zenden!
  De duur van de daadwerkelijke uitzendingen van de betreffende zendamateur zijn in tijd gemeten per 24 uur nihil en geven nihil of nauwelijks stralingsbelasting aan de buren, zeker niet in verhouding met gsm en dect.
  Als zendamateur zou ik mij bij de rechter beroepen op Gewoonterecht, zeker als de antenneinstallatie er al 43 jaar staat in gebruik is en zeker niet onbelangrijk gedoogd is.
  Of er een wel of niet (plotseling) een ongevingsvergunning moet komen of zijn is m.i.niet relevant in dit geval.

 5. robert
  robert zegt:

  De antennes moeten gewoon blijven staan .
  De reden die de buur heeft is pure onzin en misgun iemand zijn hobby er is nog nooit iemand ziek geworden van een amateur zendmast en het is nooit bewezen dat je daar ziek van wordt .
  Toen er tv antennes op het dak stonden klaagte hij toen ook nee want anders had hij zijn antenne ook moeten weg halen.
  Advies stap naar de rechter want je hebt recht op vrije nieuws veegaaring kijk naar wets artikel 72 van het burgerwetboek en ik dacht ook artikel 10 daar staat beschreven dat iedereen recht heeft op vrije nieuws vergaaring
  En dat je daarvoor middelen mag gebruiken een zend/onvangst antenne die voldoet aan de wettelijke normen.
  De gemeente heeft geen poot om op te staan .
  Ik wens je heelveel succes met de hobbie.
  Groeten van een mede amateur.

  • redactie
   redactie zegt:

   10EVRM is niet alleen een recht, het kan ook voorwaarden (en beperkingen) met zich mee brengen. De Rechtbank heeft zich hier al diverse keren (ten nadele) van een zendamateur over uitgeproken. Ook in hoger beroep, ook in cassatie.

   Let vooral op het 2e deel van 10EVRM: http://www.ivir.nl/wetten/eu/art10EVRM.HTM

 6. Dirk
  Dirk zegt:

  Door de gebruikte golflengte en de positie van de mast (op het dak) KUNNEN de buren er GEEN last van hebben. De radiogolf is namelijk horizontaal en naar boven gericht. De dichtstbijzijne mensen die er last van ZOUDEN KUNNEN HEBBEN wonen minimaal een paar straten verder.

 7. Henk
  Henk zegt:

  Wat een onzin. De meeste mensen hebben geen idee wat er in hum omgeving allemaal staat te stralen en met welk vermogen dat gebeurt. Op ca 250 meter van deze amateur staat er 2x UMTS, 2x gsm en 2x een vaste verbinding de hele dag te stralen met vermoedelijk heel wat meer vermogen dan dat van de amateur. En daar heeft men geen last van…. Moet de gemeente die mast daar ook maar weg halen maar dat doen ze vast niet. Als de buren al last hebben, dan is het waarschijnlijk daar van. En die klagers hebben zeker geen mobiele telefoon en ook geen wifi en een draadloze telefoon in huis. Dat geeft heel wat meer elektromagnetische straling in huis dan een zendmastje van een zendamateur. Onwetendheid is een veel groter probleem dan welke antenne van een zendamateur dan ook. Psychosomatische klachten hebben meestal een heel andere oorzaak dan dit soort dingen.

  • Jacob
   Jacob zegt:

   De spijker op zijn kop!
   Tel dit alles eens bijelkaar op en dan kom je uiteindelijk met een stralingsoverbelasting te zitten!
   Wat denk je dat die electromagnetische straling snachts met je doen wanneer je er iedere nacht in ligt te slapen?
   We hebben bij ons thuis gemeten en wel 2000 microwatt op de slaapkamer
   Langdurige blootstelling (24-7) aan lagere dosis electromagnetische straling is funest voor je lichaam

 8. Jan
  Jan zegt:

  Om tot een redelijke oplossing te komen moet je het om te beginnen – objectief – bekijken. De hobby is een ding. Maar is er een – maatschappelijk belang in – deze? Zo neen dan kun je niets tegen beginnen, zo ja dan moet je dit argumenteren. Radioamateurs komen tussen bij allerlei rampen. Daar gaat het om.ON8PI

 9. Gerard
  Gerard zegt:

  Toch kan er soms iets tegen ondernomen worden,wanneer men zelf genoeg sterke aanwijzingen heeft dat men in zijn of haar recht staat,want naar mijn stellige overtuiging heeft iedereen het recht om ontvangstsignalen op te vangen,hoe dan ook.Maar de regelgeving per gemeente is natuurlijk verschillend.Hopelijk komt er voor u dezelfde oplossing als voor ondergetekende,dat men de ontvangst opstelling wel mag laten voor wat hij is maar dat de gaten die in de muur zijn geboord wanneer men gaat verhuizen of anderzijds door de bewoner moeten worden gedicht.Hopelijk dat ondertussen de oplossing al daar is.Wens u daar veel succes bij.Groeten van GDa 3985-PA8212 te Enschede-Gerard Dalenoort

 10. Jan
  Jan zegt:

  Gemeente mag vergunning en ontheffing zendmast niet weigeren
  Posted by: Mark van WeerenGoogleWednesday, 4 April 2012
  Categorie: Bestuursrecht, Bouwrecht, Overheid
  Tags: weigering,vergunning,ontheffing,advocaat,bestemmingsplan,bezwaar,beroep
  Advocaat bestuursrecht adviseert omwonenden over bouwvergunning zendmast
  Een buurman met een hobby kan soms voor ophef in de buurt zoeken. Wat kan de omwonende doen die last heeft van zendmast van de buurman? De advocaat bestuursrecht kan beoordelen wat uw kansen bij bezwaar of beroep tegen het besluit van de gemeente.
  Een zendamateur met zendlicentie moet een antennemast kunnen plaatsen vond de gemeente. De gemeente mag die vergunning niet weigeren. De advocaat van de zendamateur tekende met succes beroep aan tegen de weigering van de aangevraagde vergunning.
  Dat volgt uit het recht op vrijheid van meningsuiting als omschreven ia artikel 10 van Het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens). Het college van B & W moest derhalve een lichte bouwvergunning verstrekken en vrijstelling (ontheffing) van de planvoorschriften verlenen.
  De rechter stelt dat “Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Op grond van artikel 10, tweede lid, van het EVRM kan, nu de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.”
  Hoeveel moeten de buren dan aan overlast dulden bij de uitoefening van dit recht op vrijheid van meningsuiting?
  Raad van State: ”Een inmenging in het recht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het EVRM dient, wil deze gerechtvaardigd zijn, ingevolge het tweede lid van deze verdragsbepaling bij de wet te zijn voorzien en noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving in het belang van één van de in dat tweede lid neergelegde doelen. Eén van die doelen is de bescherming van de rechten van anderen. Bij de beoordeling van de genoemde noodzaak is voorts van belang of de mate van inmenging evenredig is aan het daarmee gediende doel. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 14 juli 2010 in zaak nr. 200906181/1/H1), dient bij de beantwoording van de vraag of een bouwwerk onevenredig bezwarend is voor omwonenden en derhalve afbreuk doet aan de rechten van anderen, aandacht te worden geschonken aan onder meer de vormgeving van het bouwwerk en de aard van zijn omgeving.”
  De buurman heeft zendlicentie en heeft recht om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen via zijn antennemast (uitschuifbaar van 7 – 12,5 meter).
  De Raad van State heeft in hoger beroep de uitspraak bekrachtigd: “De rechtbank is derhalve terecht tot de conclusie gekomen dat de noodzaak en evenredigheid van de beperking van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken in dit geval onvoldoende aannemelijk is gemaakt en heeft terecht geoordeeld dat het college gehouden was de lichte bouwvergunning te verlenen”
  Het college van B& W moest derhalve een lichte bouwvergunning verstrekken en vrijstelling (ontheffing) van de planvoorschriften verlenen.
  Uitspraak: 201105694/1/A4 Raad van State d.d. 28 maart 2012.

 11. Wim
  Wim zegt:

  Ik verbaas me over het feit, dat allerlei lieden die na een langdurige zware studie een uiterst zwaar staatsexamen met de hakken over de sloot gehaald hebben, en alsdan met een PD machtiging zichzelf (ballonvormig) gaan ontplooien zoals bedoeld door de ITU, door frequent in een microfoon van een jappenbak te zwetsen, achter een krat bier en een gigapak frikandellen tot ze SK gaan (silent KEY? ), menen deskundig te zijn op medisch gebied op grond van hun behaalde felbegeerde papiertje.

 12. Arie
  Arie zegt:

  Tendentieus stukje. Vanuit de A.J.Rennenstraat 16 kun je tussen de twee blokken huizen door zien op google street view, dat er niet een mast maar twee staan, waarvan een uitschuifbaar.. Kan best zijn dat een mast er 43 jaar staat maar die tweede is er dan bijgekomen..

 13. henk
  henk zegt:

  jaren geleden, ik zette een mast in de tuin, 12 meter hoog, begon er al een wat verdere buurvrouw te klagen…… mijn man is advocaat en die zal……
  Gelukkig is dat mens verhuist.
  Kijk eens wat er van de zon afkomt en wat er af kan komen of anders uit de ruimte.
  In 1850 plm branden vele marconisten huisjes af omdat de zonnestorm hoogspanning op de telefoondraden zette en door vonkoveslag brand veroorzaakte.

  Tegenwoordig vallen hele electrische centrales uit en en smelten de hoogspanningstranformatoren als kaarsjes.

 14. Dick
  Dick zegt:

  Moet er niet eerst uitgezocht worden of de klachten van hoofdpijn en lampen die het begeven wel afkomstig zijn van de antenne van de buurman ??
  Als dit daadwerkelijk aantoonbaar is dat het van de antenne afkomt er dan pas spraken is van een gegrondeklacht !!
  Of moet je als radio zendamateur eerst het tegendeel bewijzen dat het niet van je antenne afkomstig is?
  Voordat de gemeente maatregelen kan nemen moet het toch aannemelijk zijn dat de klachten daadwerkelijk van de antenne afkomstig zijn.
  Dus als ik klaag dat ik van de boom van de buren hoofdpijn krijg dan krijg ik van de gemeente toch ook niet de opdracht de boom te kappen !!
  Laat de gemeente eerst maar aantonen dat de klachten daadwerkelijk afkomstig zijn van de antenne.
  Voorts kan er aangedragen worden dat in de afgelopen 43 jaar nooit klachten zijn geweest, dat geeft al aan dat de klachten van de buren niet gebaseerd kunnen zijn aan een antenne die er al 43 jaar staat zonder klachten te veroorzaken.
  Laat je niet gek maken door de gemeente, ze hebben geen poot om op te staan !!!

 15. PA0JAZ
  PA0JAZ zegt:

  Antennes kunnen niet geweigerd worden, wel de bouwvergunning.
  Bouwvergunning vrij mag er zoveel aan antennes geplaatst worden als je maar wilt, maar niet hoger dan 5 meter vanaf het (dak) snijpunt.
  Die keus heeft de overheid gemaakt. Ik heb zelf 14 antennes op mijn erf, achter de voorgevellijn en daar is niets tegen te doen. Allemaal k.g. dipolen horizontaal en mastjes aan de schoorsteen van 5 meter. Als het huis 9 meter hoog is, dan ben je toch 14 meter hoog!
  Gemeentelijke bepalingen en bestemmingsplannen kunnen alles tegenwerken, behalve als de antennes bouwvergunning vrij geplaatst worden. Zelfs de milieu commissies (bijv. het Gelders Genootschap) kunnen veel roet in het eten gooien.
  Lees het Antenneboek van PA0GMM en het wordt allemaal veel duidelijker.
  Persoonlijk vind ik 1 constructie mast van 18 meter veel mooier en het werkt ook beter op VHF/UHF, maar het is nu eenmaal zo. Of in een flat gaan wonen op de hoogste verdieping met een antenne op dat flatdak.
  73′
  Johan PA0JAZ

 16. Johan PA0JAZ
  Johan PA0JAZ zegt:

  P.S,
  ik ben al vanaf medio 2005 met de gemeente Zutphen in conflict, met lasten onder dwangsommen en alles waarmee de gemeente kan intimideren.
  Ze hebben bij mij zelfs bij de Raad van State verloren en dat willen ze niet toegeven. Ze hadden beroep moeten aantekenen bij het Europese hof en dat hebben ze evenmin niet gedaan (domheid?). Ze proberen al vanaf 2008 de dwangsom te incasseren want “befehl ist befeh”l!!! Maar dan moeten ze een deurwaarder sturen en dan ga ik in verzet tegen het bevel en dan komt het weer bij de bestuursrechter en dan begint het feest weer opnieuw. Dit geintje kost de gemeente meer dan 50 duizend euro aan mankracht, brieven e.d. maar ze gaan door met het dreigen van de dwangsommen, die volgens het college verbeurd zijn.
  Alleen communiceren ze in het gemeentehuis niet met elkaar of vertellen elkaar verkeerde dingen. Het werkt wel op je zenuwen, 940 brieven samen, over en weer en nu zou de gemeentelijke ombudsman het wel even gaan oplossen. Maar wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Die 3000 euro aan in te vorderen geld kunnen ze kennerlijk niet afboeken, dus gaat het intimideren door.
  De BOA’s lopen hier als hyena’s om het huis en maken dan weer rapporten van bevinding en insinueren dan weer veranderingen aan de antennes. Zo houdt een ambtenaar en het college van B en W al meer dan 9 jaar werk!!
  Zo gezegd, zo gedaan.
  Wie wil er een boek over schrijven? Ik heb 5 ordners vol met papier over deze zaak.
  Overigens, laat je niet gek maken met voorlopige voorzieningen, want die kan een rechter afwijzen als ze niets doen. Verder heb ik geen cent betaald in de gehele procedure. (behalve reiskosten en eten, die eer houdt ik aan mij zelf!)

 17. Wim
  Wim zegt:

  Mensen zet lekker een magnetic loop neer in je shack, liefst met je kop er middenin, want je weet het ,op grond van je jarenlange uiterst moeilijke studie met een D status behaalde staatsdiploma zo goed: “Het kan geen kwaad”. Dan vervuil je je omgeving niet en je spaart ergernis bij buren en overheid (ten laste van de algemene middelen),

  Vissen in een aquarium kan ook leuk zijn, vooral als je daar soortgenoten treft die zich bolvolmig hebben ontplooid met een krat bier en een Gigapak fricandellen, plus een petje met hun D-call erop geborduurd, zodat als ze hem vergeten zijn, dat geen problem creeert..

  Een en ander zou de AOW betaalbaar houden. Dat is ook wat waard.

 18. Marcel (@spotje1981)
  Marcel (@spotje1981) zegt:

  Afgelopen week ook een brief mogen ontvangen of ik mijn 2 antennes wil verwijderen…. De schotel mag namelijk niet boven de dakgoot uitsteken… Jaja de schotel, maar die heb ik heel niet, het zijn 2 GP’s.

  Mag ze binnen 8 dagen verwijderen en anders? Geen idee? Rechtszaak? Of hoe gaat dit in zijn werk… Als er mensen ervaring hebben hoor ik het graag.

  Thx, Marcel/PD1ARA

 19. Ruud
  Ruud zegt:

  @Wim
  Wim, je bent een akelige man.
  Dat jij een bloedhekel hebt aan de Novice vergunninghouders en hen een dood toewenst is een vorm van criminaliteit.
  Ik zeg dan ‘eens gelijks’
  Blijf lekker op 80 mtr kletsen met die rollator-racers/gouden speld dragers!

  • Wim
   Wim zegt:

   Ik weet het Ruud, dat men mij veelal een akelige man vindt, je behoort dus niet tot de uitzonderingen. Dat zal je wellicht plezier doen.

   Maar je vergist je wel in je rationale, Ik heb GEEN bloedhekel aan novice (of het moet PD0AC zijn die samples bespreekt op hamgear, wellicht wat cijfers manipilleert van page views – voor iemand die naar mijn oordeel niet eerlijk lijkt, is dat een in mijn opinie terechte verdenking – een prijsvraag die hij zelf niet correct kan beantwoorden neerzet, die op deze website is aangekondigd, en vervolgens niks meer laat horen over prijswinnaars etc.

   Op mijn eerste mail schreef hij :”zondag is de uitslag”, daarna doodse stilte. Een volgende mail om er een stukje over te schrijven werd niet beantwoord. Maar ja hij zal wel draaien op gratis samples, van die bamitroep die hij op zijn manier beoordeelt en dan zijn page views van belang.

   Dan wel (ander voorbeeld) een of andere PD0knul die zichzelf “omhoog”gewerkt heeft tot hoofdredacteur van CQ-PA en het blad waar ik de eerste nummers gefrankeerd met 2 ct nog van heb liggen 3 blaadjes A4 met een roestig nietje erdoor, in no time naar de verdommenis helpt.
   Om de zaak uit het slob te trekken zend ik hem 3 artikelen, al opgemaakt , – opmaken is een taak van de redactie – en dan bedoel ik niet het representatiebudget – maar dat kunnen ze kennelijk ook niet, en die PD0knul bestaat het om ze te weigeren.

   Als je nieuwsgierig bent, maar dat zal wel niet, hoe ik mijn tijd besteed, kun je gluren ernaar op
   http://pa0wv.home.xs4all.nl/zendamateur/

   Nee, ik heb geen gouden speld, ik voel volledig met je mee dat het in elkaars achterste steken van gouden spelden een vorm van old-boys inteelt is. Ik klets nooit op de band, ik bedrijf uitsluitend Morse code, en voorbehandeld met de CWgettemepper, zodat de lui met computerdecoders op hun schermpje alleen maar TETTEKETET zien staan.

 20. re
  re zegt:

  ik heb een 12 meter hoge kpn mast in me achtertuin 3 poot 3 delen van 4 meter met een antenne buis erin van ongeveer 8 meter uitschuifbaar
  ik heb een brief binnen gekregen van de woning stichting
  dat ze langs zouden komen met hun advocaat omdat de mast weg moet
  ze zijn geweest en konden me niks maken ook mijn advocaat was erbij
  ik heb elk jaar een evenement vergunning
  ik zend uit met een zender uit een fabriek dus geen zelfbouw
  de mast staat stevig was hun conclusie
  nu hebben ze de gemeente op me af gestuurd met een dwangsom van 4500 euro
  als ik de mast niet weghaal binnen 6 weken
  wie weet raad
  mvg een legale zend amateur op de radio

 21. EEF
  EEF zegt:

  heel juist Marcel!!Het is niet alleen ziek , maar het lijkt wel of we in een bananenrepubliek leven.
  Ik heb dit voor mij niet onoverkomelijke probleem ook in Bergschenhoek zoals beschreven in een eerdere hamnieuws en deze man heeft buiten de ophitserij van 44 buren!! het landelijk nieuws gehaald met opzet om de boel zo ernstig mogelijk te laten lijken zonder enig dialoog , ronselen van buren , ophitsen , liegen , fantaseren enz. Maar Agentschap telecom was uitgenodigd om langs te komen en als resultaat kwam naar voren dat ik de desbetreffende ZENDAMATEUR dus aan de eisen van registratie t/m metingen voldeed.
  klachten waren belachelijk en ontegenzeggelijk bewezen onzin te zijn achtereenvolgens >> wifi storing , kabel , lantarenpalen ,babies die piesen in hun broek (doen ze normaal ook hoor in hun luier)zelfs email aftappen en afluisteren , allemaal onzin die AT aan de dames en heren gezegd heeft dat het TOTALE ONZIN IS . de oorsprong , hekje ging niet open , enz enz , maar agentschap regelt deze zaken en niemand anders de gemeente is niet bevoegd om pestende en treiterende buren die als psychopaat geboren zijn gelijk te geven wettelijk kan niet , eveneens de politie niet .Deze zendamateur moet het zendamateurisme en dus de zendamateurs als steun vergaren en een goede jurist in de hand nemen.meestentijds hebben deze figuren die traineren zelf boter op hun hoofd , hele kilos!!!Dat heb ik hier ook ondervonden.Ik verzoek zoveel mogelijk amateurs hier ten gunste van deze zendamateur te reageren met een comment volgens de huisregels van hamnieuws, positief dus .Dat heeft mij zeer veel steun gegeven , buiten de juridische haalbaarheid ervan.Vaak is het persoonlijek wrok gebaseerd op neurotische persoonlijke foute opinies.

 22. PA10403
  PA10403 zegt:

  Ik had dat met Trudo in Eindhoven,ze meten toen met 2 maten,ik heb gezegt ,ok loop in de buurt mee weigerde die,ik zei jullie meten met 2 maten,ik weet het goed gemaakt ,iedere antenne die ik hier tel gaat er de ramen bij jullie eruit

 23. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Ik weet niet welk voorbeeld je in IJsselstein bedoelt maar als dat vlakbij mij is dan is dat verhaal toch wel een stukje anders. (en daar staan de antennes nog, weliswaar andere modellen maar toch)

 24. wilco
  wilco zegt:

  7-5-2015 kan een nieuwe episode worden toegevoegd.
  ik ben niet zo van de stukjes schrijven omdat ik er te dicht bij sta.

  Maar werkelijk tijdens de hoorzitting heb ik met verbijstering geluisterd naar het betoog van de gemeentelijke advocaat. De gemeente erkend dat er geen sprake is van eventuele storingen of het bewijzen er van. Wat de reden is is dat het een horizon vervuiling is. laten we al de windmolens aan de dijk dan maar buiten beschouwing laten want als we het dan toch over vervuiling hebben. Maar goed de gemeente heeft dus als beslissing bedacht dat hij wel aan de muur mag komen. Om dat het dan volgens artikel 10 wel vergunning vrij mag zijn. de mast stond er al voor dat ik geboren werd en is in der tijd door mondelinge overeenstemming geplaatst en op 03-11-1968 was de mast al een tijdje in gebruik. De reden dat ik dit exact weet is dat ik de zoon in kwestie ben. Vroeger werd daar ook niet zo moeilijk over gedaan ik denk dat ze zijn vergeten hoe belangrijk het zendamateuristme eigenlijk is geweest en eigenlijk nog is.

  neem een greep uit de oude doos contact onderhouden met Engeland tijdens de oorlog. Het contact leggen met Zeeland in 1953 tijdens de watersnoodramp. Er werd in de film “de Storm” gesuggereerd dat dit middels telefoon gegaan zou zijn echter wij weten wel beter dat dit Radioamateurs waren. Zo hebben radio onderzoek en experimenten ook een grote bijdrage geleverd aan Wifi en Bluetooth. en in de laatste plek wil ik nog aanhalen dat het onderzoek naar de verdwenen vlucht MH370. Zendamateurs betrokken bij MH370 onderzoek. Deskundigen van de Amerikaanse Marine, die helpen bij het zoeken naar de verdwenen Malaysian vlucht MH370, hebben het programma voor signaalverwerking en -analyse Spectrum Lab van Wolf Büscher – DL4YHF gebruikt om de recent gehoorde ‘pings’ op 37,5 kHz te analyseren die van de ‘black box’ van dat vliegtuig afkomstig kunnen zijn. (bron VERON)

  Wat me wel opvalt is dat de bewuste overburen niet alleen met “de zendamateur” overhoop liggen. Ik ben niet uit om ze in een kwaad daglicht te stellen zo zijn we niet. Allen vind ik het een persoonlijk drama voor iemand die met hart en ziel iets probeert neer te zetten. En zijn levenswerk op deze manier door een buren ruzie de grond in geboord te zien worden. Hoe kom je over als je tegen UMTS bent maar wel gebruik maakt van Wifi en van GSM verkeer. ergens heb je dan in al de commotie toch wel ergens een verkeerde afslag genomen. Er zijn in de zelfde straat veel meer families die ze niet kunnen luchten of zien.

  Vandaag werd dan ook nog eens even dunnetjes aangehaald welke lichamelijke klachten of ze hadden. Ik denk dat ik straks de Gemeente aansprakelijk ga stellen. Namelijk nadat ik het ouderlijk huis heb verlaten en naar Emmeloord gegaan ben. Ben ik zelf met mijn gezondheid aan het sukkelen gegaan. (misschien HF gebrek in de buurt) Soms denk ik wel eens we leven toch in een vrij land ? en dan is er 1 die je het zwijgen op probeert te leggen. het is Laakbaar dat de gemeente Noordoostpolder zich op deze manier in de media profileert. de welstands-commissie moet per geval bekijken wat en hoe. Echter in 2007 is er een uitspraak geweest ook over een mast. en deze uitspraak is letterlijk overgenomen. Is er een degelijk onderzoek gedaan ? Ik kan jullie bevestigen dat dit onderzoek nooit is geweest en moest ook de gemeente erkennen dat deze maten en schattingen hij had deze niet aan het dossier toegevoegd. En binnen de Dorpskern waren masten van deze omvang niet wenselijk. Echter de zelfde gemeente had wel een vergunning afgegeven voor een mast die 36 meter hoog was deze is na 2001 verwijderd maar kon zonder problemen een decennia blijven staan.

  ok dat was een ontvangst antenne het maakt niet uit of je zend of ontvangt lijkt me een mast is een mast. Dus meet de gemeente Noordoostpolder met 2 maten. Jammer had meer van ze verwacht. De rechter buigt zich nu over deze zaak en over 6 weken is er een uitspraak

 25. Eric
  Eric zegt:

  Als je lid bent van de VERON is het allemaal niet zo ingewikkeld, maar dat is deze man niet, tja.

  • paul
   paul zegt:

   Wat een nare cynische opmerking weer!

   “Als je lid bent van de VERON is het allemaal niet zo ingewikkeld, maar dat is deze man niet, tja.”
   Met andere woorden: dus deze zaak zal de Veron een grote worst wezen.

   Niet erg constructief om dit trieste geval van een niet-lid te misbruiken voor eigen parochie en (blijkbaar nogal urgente) ledenwerving.

 26. PDØMV
  PDØMV zegt:

  er zijn genoeg amateurs die zowel lid zijn van veron als van vrza en nog een aantal clubs, maar ook die vangen soms bot bij zowel plaatsing van antenne en of het moeten verwijderen van de antenne ook al stond hij er al langer. Gelukkig heb ik medewerking gehad van buren en die vinden het tot nu toe nog geen probleem. Maar goed die opmerking van ” hij is geen lid dus tja” dat vind ik ook wel iets te kort door de bocht. Sterker nog het gaat helemaal niet op. Als je in het oosten woont zijn er zat die lid zijn van een vereniging en word plaatsing een dergelijke antenne geweigerd. Dus of je nu wel of geen lid bent dat zal weinig verschil maken.

 27. Eric
  Eric zegt:

  Ik ken geen zaken waarin amateurs die lid zijn van de VERON masten hebben moeten weghalen. Ik ken veel amateurs die masten hebben kunnen plaatsen dankzij ondersteuning van de VERON. Dat is niet cynisch, dat is een feit en dat werkt al tientallen jaren zo. Insiders weten dat.

  Verder is het opmerkelijk dat lieden zonder vergunning en roepletter zich een negatieve mening aanmatigen over de werkelijk enorme hoeveelheid werk die VERON bestuursleden aan het succesvol realiseren van terechte wensen van leden van de VERON m.b.t. het plaatsen van masten in de afgelopen 40 jaar hebben getroost. Vooral omdat ze zelf nog nooit de moeite hebben genomen om voor welke vereniging dan ook op dit terrein ook maar iets aan werk te verrichten.

  Geen lid van de VERON, dan heb je geen toegang tot de nieuwste knowhow op juridisch relevant gebied. Logisch. En dat maakt heel veel verschil.

  • Frank
   Frank zegt:

   Eric, je doet een hoop aannames en bent behoorlijk generaliserend.
   Jammer, ook jammer dat je dat zelf niet door hebt.

   Je doet de VERON ook geen goed met deze toch echt cynische houding vanuit een ivoren torentje.
   Ooit mijn lidmaatschap opgezegd en zolang er VERON leden zijn die zich zo opstellen heb ik daar nog geen spijt van.

   Een uitgestoken hand en samenwerking als één groep zendamateurs zou zoveel beter zijn.
   Misschien zou dat zomaar eens extra leden kunnen opleveren.

   Het is maar een gedachte, net zoals mijn gedachte om toch maar weer eens lid te worden nu weer even in de ijskast gaat.

 28. Eric
  Eric zegt:

  Interessante update: de amateur heeft van het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland van dkars het advies gekregen de VERON om hulp te vragen. Daar sta je dan als donateur.

  Het is jammer dat men te laat (op het moment dat rechtszaken verloren worden en de RvS in zicht komt) pas door heeft dat je bij de VERON moet zijn.

  Waarvan akte.

  • fred
   fred zegt:

   mag ik even lachen….ik was lid van veron en vrza, toen ik problemen met mijn verhuurder kreeg, lieten deze 2 clubs mij mooi in de kou staan. Totaal geen medewerking met wat ik eventueel moest/kon gaan doen.
   Ik heb alles zelf moeten uitzoeken en ja ik heb het kort geding gewonnen, mag een antenne installatie op dak van flat zetten maar….ik moet dit door een erkend bedrijf laten doen, en ik moet een aardleiding laten leggen. De verhuurder vond dat ik een aardleiding moest leggen, ik zei, ik zet een antenne geen bliksemafleider, rechter verkoos verhuurder….Deze grap met leiding en plaatsen gaat +/- 9500 euro kosten…einde hobby…

   • Kees
    Kees zegt:

    Beste Fred,
    Hoezo einde hobby….?
    Het moet namelijk zo zijn dat hogere gebouwen zelf al een aardleiding moeten hebben…
    Ben jarenlang als elektro-monteur werkzaam geweest en bij vrijwel alle hogere gebouwen dan zeg 4-6 verdiepingen ben ik dit tegen gekomen…
    Lijkt me een onderzoekje waard zou ik zeggen….
    En als het er is, tja, dan is het niet de uwe, echter wel aanwezig.
    En dan komt het er op aan of daarvan, al dan niet tegen een vergoeding, gebruik van gemaakt kan worden.

    Doe er uw voordeel mee…

    Mvg,
    Kees

   • PH4X
    PH4X zegt:

    Het is niet aan VERON/VRZA (lees: alle leden) om de kosten van jouw antenneprobleem te dragen. Dat had je prima zelf in kunnen dekken met bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering. Het is ook prima dat de verhuurder eisen stelt aan de antenne-installatie en dat die kosten door jezelf gedragen moeten worden. Je mag niet verwachten dat medebewoners of VVE jouw hobby betalen. Als je in een appartement of flat gaat wonen, dan weet je dat je beperkingen zult hebben met antennes. Mocht je er al wonen vóór je licentie behaald werd, had je dit al aan zien kunnen komen.

    • paul
     paul zegt:

     psssst.
     Sommigen onder ons kunnen zich geen koopwoning veroorloven…..
     Misschien zelfs ook geen rechtsbijstandverzekering….
     Misschien ook geen vrijstaande woning zonder storing…
     Misschien ook maar net een tweedehands setje…
     Maar willen toch graag aan deze hobby deelnemen.
     Belangenbehartiging weet u wel.
     Misschien iets om over na te denken… heel misschien?
     Voordat meteen een stempel “eigen schuld dikke bult” vanuit eigen perspectief en bijbehorende financiëel/juridische mogelijkheden wordt opgelegd?
     Niet verder vertellen hoor, maar echt, dit komt voor…

    • fred
     fred zegt:

     @ph4hx; je hebt mijn reactie niet goed gelezen denk ik.. ik kreeg een probleem mbt. antenne plaatsing, waar moet je dan zijn voor informatie ?…ik dacht dus bij veron/vrza, nou mooi niet dus..ik heb totaal niets aan deze 2 verenigingen gehad..

     @kees, ja er ligt een aardleiding op dak maar deze mag niet voor eventuele bliksemafleider worden gebruikt.

     @paul… iemand die het snap, dank je…niet iedereen is loaded met veel €€€, ik heb niet ff zomaar een kleine 10K aan geld om een antenne te plaatsen, de proces kosten waren al hoog zat, en ja ik moest alles zelf betalen had toen nog geen rechtbijstand, en ik val ook buiten regelingen voor korting etc.

     • Kees
      Kees zegt:

      Hoi Fred,

      En het is ook zo dat niet zomaar 2 aardleiding -systemen mogen/kunnen worden aangelegd.
      Perfect dus om dit op te voeren dat het beter is om van hetzelfde aardings-net gebruik te maken.
      Want stel dat er 2 aardleidingen zijn, en het zou eens zo zijn dat in 1 van de 2 een inslag komt.
      Dan kan dit wel eens tot hele rare situaties leiden, met alle ellende van dien.

      Dit is weer eens een perfect voorbeeld van een verhuurder die niet wil meewerken.
      Het is dus zaak alle zwakke punten te vergaren aan argumenten van de tegenpartij, en daarmee om de tafel te gaan.

      En even over verenigingen: Zolang je niet een bijdrage levert (meestal een contributie) zal men geen hulp bieden. En dan heb ik het niet specifiek over deze hobby.
      Mijn vader was lid van een aquarium-vereniging, nooit problemen…
      Totdat hijzelf na een verhuizing met problemen aangaande alg-aanslag had.
      Vragen aan de vereniging om advies leerde hem snel dat het niet daarom te doen was, maar wel om de centjes…

      Ik luister frequent, maar ik geloof steeds meer dat het papiertje slechts een duur betaalde vergunning is.
      Want menigeen zit met een bami-porto of ander chinees spul en weet niet eens zelf een set te kunnen bouwen.
      Maar… ze hebben wel de machtiging als zijnde “DE amateur”.
      En als ik dan de gesprekken volg dan denk ik wel eens: wat een kneuzen…. of waar gaat dit over….???

      Maar goed, je zit met een probleem waarbij je wel een aantal zaken positief hebt afgerond (gewonnen).
      Beste in mijn ogen is om een afspraak te maken om over uitvoering van e.e.a. om tot een oplossing te komen.
      Bedenk alleen dat de tegenpartij niet wel-willend zal zijn om de meest voor de hand liggende reden: wat levert het mij op, en waarom zal ik instemmen of het toestaan.
      En geloof mij: ik ben ruim 20jaar in het oostblok geweest, nu weer terug en het is hier niet anders.
      Betaal wat onder de tafel en het is klaar…..

      Samenvattend: doe hier voordeel mee en ga een gesprek aan….
      een aantal voordelen is in het bezit las ik…

      Succes,
      Kees

 29. Kees
  Kees zegt:

  Beste Paul,

  Ik lees e.e.a. hier en gaf ook mijn antwoord.
  Hobby’s kosten nu eenmaal geld en daar kan niemand omheen.
  Deze kosten draagt u helaas zelf.
  En dit heeft niets te maken of U arm, modaal of rijk bent.
  Als verhuurder zijn zij vaak niet blij met dit soort situaties van antennes plaatsen, en moet helaas dan ook juridisch worden afgedwongen welk ook meestal positief uitpakt, dit onvrede oproepende bij de verhuurder.
  En feitelijk wordt nu niets meer in de weg gelegd wat betreft het toestaan van plaatsing want er is een gewonnen rechtszaak las ik.
  Dit geldt helaas niet voor de kosten van de aanleg, die is ten alle tijde voor de gebruiker, met zelfs die verplichting dat het op juiste wijze geplaatst wordt, waarbij de verhuurder U dan kan verplichten dit professioneel te moeten laten doen.
  Heel goed mogelijk zelfs is dat er een aparte verzekering dient te worden afgesloten.
  In het geval dat gehuurd (o.i.d.) wordt van een eigenaar van een woning/flat, stuk grond of wat dan ook heeft deze simpel het recht om bepaalde eisen te stellen.
  Dat deze duur kunnen uitpakken is helaas een feit.
  En deze kosten zijn dus voor U.
  Meestal is in goed overleg veel voor elkaar te krijgen.
  Het zou al te gek wezen dat iemand maar van alles op dak(en) plaatst en dit maar normaal vindt.
  Wel ben ik met het feit eens dat iets wat al tientallen jaren staat, ook moet kunnen blijven staan.
  En daar hoort ook onderhoud (lees kosten) bij.
  Helaas begint het vaak klein en wordt steeds maar uitgebreid, een bekend fenomeen bij amateurs.
  En daarom gelden er gewoon regels.
  Als amateur heb je rechten, maar ook de daarbij behorende verplichtingen.
  Wil je dit niet, tja dan zal het een draadje in de tuin of op zolder spannen worden.
  En daar kan en zal geen enkele vereniging iets aan gaan doen, zij zijn dit U of anderen niet verplicht.
  Wel kunnen zij adviezen geven en mogelijk zelfs bemiddelen, maar dan is het mijn inziens ook logisch lid te zijn.
  Maar in plaats van hier nu te jammeren (in mijn ogen) denk ik dat het beter is met uw verhuurder een gesprek aan te gaan en zien dat u beiden op dezelfde lijn kunt komen.
  Tenslotte zal hij moeten meewerken gezien juridische uitspraken, maar hij/zij kan het U erg moeilijk maken.
  Dit kan U overigens veel geld besparen

  En even ter weet: ik woon ook in een huurwoning waar ook beperkingen zijn opgelegd voor diverse zaken waaronder plaatsen van antennes.
  Een juridische stap is echter in het geheel niet nodig gebaseerd op alle in het verleden zijn behandelde zaken waarbij een goed plan, onderbouwd en vooral ook mbt de aanleg ervan in uw aanvraag voldoende zal zijn voor een vergunning.
  Hierbij kunt U dan ook weer niet verwachten dat U een park aan antennes in uw mast zult kunnen gaan hangen.
  Want er zijn er sommigen bij, daar zijn ze bij NASA zelfs jaloers op…

 30. Paul
  Paul zegt:

  Kees,
  Natuurlijk, en je verhaal snijdt zeker hout.
  Ik wilde alleen een korte kanttekening plaatsen uit wat voor perspectief er soms gedacht wordt.
  En waar misschien ook een stukje “out of the box” reconsideratie nodig is, wil deze hobby niet voorbehouden worden aan de “happy few”. Dat zou erg jammer zijn. Het is dan zaak mee te denken wat er in zo’n geval nog wél mogelijk is.
  Grt,
  Paul

  • Kees
   Kees zegt:

   Leuk te lezen dat je meegaat in deze….

   En dat verhaal IJsselstein… ze hebben er al zoveel “rommel” weggehaald al was dat van de staat… 😉
   Maar er zullen er altijd blijven die moeten klagen, kijk maar naar wonen nabij een vliegveld…
   Nu heb ik hier al sinds jaar en dag een nagenoeg niet zichtbaar kleefvoet-antennetje staan voor 2 en 70 bovenop de oude schoorsteen, menig storm doorstaan….
   Niemand wist ervan tot dit voorjaar… vliegt een dronken zeemeeuw ertegen en dat ding komt met meeuw en al naar beneden, geheel geen schade…
   Ja, die meeuw vloog raar weg, dat dan weer wel….
   We zagen het toevallig gebeuren, maar je wil niet weten wat voor ellende ik daarvan heb gehad.
   Maar goed: toen men op hun punten ging staan deed ik het ook, nu staat er in totaal 5,5 meter met divers “redelijk” klein spul.
   Dus nu hebben we een paar boze buren (stommelingen), en ik heb me lol.
   Geen rechter of gemeente aan te pas gekomen.
   Alleen even een opsomming van wat verzamelde uitspraken.
   Wel even een WA verzekeringetje er nu bij genomen, kost me iets van 15-17 euries het jaar….
   Dus ook voor de armeren onder ons nog wel op te hoesten, anders neem je een krante-wijkje bijvoorbeeld.
   Dus je kunt het zelf zo moeilijk of makkelijk maken als je wilt.
   En gratis hulp: jahoor: Google…!

   Veel plezier met de hobby en succes….
   Groeten,
   Kees

 31. karin
  karin zegt:

  Hallo!Ik heb twee mensen die volgens mij zendamateur zijn ..eentje grenzend aan de achtertuin en eentje rechts naast mij.ik heb een vraagje.ik vind het overigens een heel leuke hobby die moet blijven, maar….Er is een maar….de buurman aan de achterkant woont ongeveer 35 meter verder..de ander zon 10 meter naast me..ik had nooit problemen tot ongeveer een half jaar terug…hij heeft toen zijn systeem volgens mij uitgebreid…ik heb daar een vraag over..al een keer een briefje gedaan maar nog geen antwoord gehad van hem, misschien ging er iets mis..ik wilde niet zomaar aanbellen, ben nieuw in de buurt ….beetje voorzichtig… Hij heeft drie masten in de tuin gezet..eentje op het dak, eentje op de schuur en eentje op de schutting bevestigd…plus draden die de zaak verbind en een kastje…wat daaraan hangt……..De mast op de schutting zit precies op mijn slaapkamerhoogte…doordat mijn huis hoger ligt…ik slaap aan de tuinkant grenzend aan die rij huizen waar hij woont.Sinds hij de mast op de schutting heeft gezet…toch zon 35 meter van mijn slaapkamer verwijdert..kook ik gewoon in mijn bed en heb ik s nachts een zoemtoon in huis en gesis….ook voel ik me superellendig en heb druk in het hoofd en hartklachten gekregen.Ik ben de kinderachtigste niet en weet ook dat er Multi andere redenen kunnen zijn ,daarom heb ik hem niet lastig gevallen verder.Hij moet ook zijn hobby uit kunnen oefenen..maar mijn vraag is kennen jullie dit systeem en zo ja,is er een kans dat dit zon sterke reactie op kan leveren of bijna uitgesloten.Jullie zijn de experts dus ik vertrouw op een eerlijk antwoord..ik neem aan dat hij gewoon een vergunning heeft en dat hij zich aan de frequenties houd..maar ja, zeker weten doe ik het laatste niet natuurlijk…Wat kan ik het beste doen?toch gaan praten/???kunnen die masten ook storing geven als hij niet uitzend??

  • PH4X
   PH4X zegt:

   “Kunnen die masten ook storing geven als hij niet uitzend?”

   Het antwoord is makkelijk: nee. En de beste buurman heeft waarschijnlijk ook gewoon een baan en slaapt ’s nachts. Vroeger, toen iedereen een TV-antenne voor ontvangst op het dak had staan, had ook niemand (psychische) klachten.

  • PE1RIV
   PE1RIV zegt:

   Heb je wifi in huis ?….gsm ?….deze staan 24/7 aan, daar kun je meer last van krijgen dan je buurman die misschien in het weekend met een zend wedstrijd meedoet (contest), en zo nu en dan in de avonduren….Even praten en wat testjes uitvoeren met je buurman is een goed ding, weet je zeker dat het daar niet vandaan komt…

  • Stan/PA8C
   Stan/PA8C zegt:

   Beste Karin,

   Masten die storing geven????????

   1) Een mast zend niet uit, dat doet een antenne die daarin gemonteerd is door een persoon die een staatsexamen heeft moeten afleggen om te toetsen of die persoon bekwaam is.

   2) Maar al te vaak verdenkt men tegenwoordig dat alles maar stoort, terwijl het vaak zo is dat apparatuur signalen ontvangt/weergeeft terwijl dat apparaat daar niet voor is gemaakt.

   3) Denkt men echt last van een antenne te hebben dan kan de burger daar bij het Agentschap Telecom een melding van doen. Het Agentschap zal dan een onderzoek instellen en indien de melder in deze klacht in het ongelijk word gesteld zijn daar kosten voor de melder aan verbonden.

   4) Heb je het vermoeden dat jouw klachten door een zendamateur veroorzaakt worden neem dan persoonlijk contact op met de zendamateur om e.e.a. te bespreken. Deze mensen zijn in staat om verstoringen technisch op te lossen. Gezondheidsklachten kan je beter mee naar een arts gaan want die zijn dáár veel beter in.

   Met vriendelijke groet,

   Stan, ook een zendamateur met de roepletters PA8C.

   • karin
    karin zegt:

    sorry, ik bedoelde antenne. lol……ja, ik ga maar eens even met hem praten dan komen we er vast wel uit.

 32. Andre
  Andre zegt:

  Kennelijk zijn er mensen in onze samenleving welke niet meer in staat om te rationaliseren, zelf rustig navraag te doen over het hoe en waarom, niet meer in staat zijn om welke verandering dan ook in de (persoonlijke) woonomgeving te accepteren, en/of bang zijn voor het onbekende. Tevens speelt negatief samenspannend groepsgedrag en verkeerde interpretatie van technische documentatie en rapporten omtrent de volksgezondheid bij hen een grote rol.

  Het verschijnen van een antenne, ook al is dat tbv ontvangst, levert dus kennelijk direct collectieve buurtstress op met als gevolg plotselinge (chronische) physieke en chronische klachten van de klagers, ook al is de antenne nog niet eens aangesloten en/of in gebruik genomen.
  Gemakshalve “vergeten” klagers dat de eigen GSM, DECT, Wifi, Bluetooth en andere grappige radiozendapparatuur welke zeer regelmatig dicht bij het hoofd worden gehouden een beduidend grotere stralingsbelasting geeft dan een zendamateur met een ratio van wellicht 1:100 zenden ontvangen ongeacht het vermogen.

  Vervelend vind ik ook dat rijks en gemeentelijke regelgeving en gerechtelijke uitspraken een onbeperkte uitoefening van onze radio hobby ernstig kan belemmeren zoals opnieuw blijkt.
  Ook is er geen enkele consistentie ten aanzien van plaatsing van antennes.
  Een enorme hf beam op max. 5 meter vergunningsvrij is in mijn ogen extreem verstorend voor de omgeving dan een bijna onzichtbaar spriet(je) tot 10 meter hoogte waarvoor wel een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
  Bij het 10 meter hoge sprietje gaat de Gemeente onmiddelijk sommeren om deze direct te verwijderen, terwijl die extreem verstorende HF beam binnen de grenzen valt en dus gedoogd zal (moeten) worden ondanks alle mogelijke protesten.

  Tsja, gelukkig we leven nu eenmaal in Nederland met al zijn (on)mogelijkheden.

  PE1JBG

  • Wim
   Wim zegt:

   Er is niet aangetoond dat stralende antennes gezondheidrisico’s opleveren, dat wil echter niet zeggen dat dat niet het geval is. Zet uw hondje maar eens in de magnetron, dan kunt u zelf oordelen ten koste van het hondje, dat wel.

   De zogenaamde staatsexamens voor zendamateurs zijn er inderdaad. maar het niveau is VMBO, geeft niet want men gebruikt vrijwel uitsluitend commerciele apparatuur of bouwt een kitje zonder te weten hoe het werkt, dat wil echter niet zeggen dsat men met gezag uitspraken kan doen over gezondheidsrisico’s van stralende antenne’s.

   Het is zoiets als in de kebabwinkel, nadat de bedrijfsleider met wc doorspoelgeluiden uit een deur de winkel in komt lopen, zijn gulp nog dichtritsend, betalingen aanneemt, het vlees aanraakt en vervolgens vragen of zijn kebab wel vrij van collibacterien is. Natuurlijk is dat zo, volgens hem dan, hij zal ook wel staatsexamen horecahygiene hebben gedaan. Ingelijst diploma achter glas aan de muur.

   Nu zegt commercieel ook niet zo veel want de zendamateurs klagen kommer en kwel over commerciele apparaten die gestoord worden door hun uitzendingen en over storing die ze zelf hebben van data-over-hetlichtnet-kastjes en plasma TV’s in hun buurt.

   Een mogelijkheid is dat u de betreffende zendverantwoordelijken aanspreekt en voorstelt beurtelings in een kamer te slapen die geheel bekleed is met aluminiumfolie en een kamer die dat niet is. Als dan herhaaldelijk blijkt dat in de Alu-kamer u geen last heeft van sissen, oorsuizen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, pijn in gewrichten, hartkloppingen en gebrek aan eetlust en in de andere kamer wel, en dat u tevoren afspreekt dat de kosten van Al-bekleding door de hobbyisten worden vergoed, en dat ze ook afzien van zenden omdat is aangetoond dat u er gezondheidsschade van oploopt, dan is dat opgelost.

   • Steve
    Steve zegt:

    Op zich een leuk idee met dat folie, maar het probleem is dat het geen blinde test is. Ik heb er welleens eerder over gedacht, je zou onaangekondigd de masten in en uit moeten schakelen op bepaalde uren/dagen/weken en dan bijhouen op welke dagen de klachten ontstaan.

    Maarja, er zijn al veel onderzoeken die de schadelijkheid van de masten verwerpen.

  • karin
   karin zegt:

   nou,nou,nou…wel een beetje oordelend..uiteraard zijn mensen bereid om te gaaan praten met een zendamateur..jullie nodigen daar ook echt toe uit..lees even de reacties op mijn vriendelijk geplaatste stukje, lol…en ja..ik heb wifi, die ik s nachts uitzet….en ja, er zijn legio redenen aan te dragen voor genoemde problematiek, maar……de storing zit precies aan de kant waar hij zn antenne heeft geplaatst..en ik WIL GRAAG SLAPEN,Dat mensen deze klacht gelijk als psychisch afdoen en met zn allen een beetje gaan lopen moraliseren, dat genoemde klager een zeur is of niet beseft dat hij overladen wordt met frequenties door telefoontorens umts etcc…en voor mongool wordt uitgemaakt..nee, dat alles helpt niet echt.

  • karin
   karin zegt:

   andre, ik vind dit nonsense Zonder persoon in kwestie te kennen spreek je even een keihard oordeel uit over genoemde klager……wow…..geen woorden.persoon zou niet in staat zijn welke verandering dan ook te accepteren in leefomgeving?wat een ongelovelijke bullshit..Ondanks legio redenen voor geluidsstoring probeert de persoon er alles aan te doen om erachter tekomen wat er speelt zonder daarbij ook maar iemand te benadelen en de hobby te respecteren…en allereerst in eigen woning alles onderzocht heeft.

   • henk
    henk zegt:

    Bij mij begon een niet directe buurvrouw ook al te zeuren toen er alleen nog maar een stuk van de mast stond,( mijn man is advocaat…) gelukkig stonden er al meerdere masten in de buurt en dus…

 33. Steve
  Steve zegt:

  Als ik het artikel lees dan begrijp ik dat er nog geen rechter tussen heeft gezeten. Ik zou het raar vinden dat een rechter de gemeentes gelijk geeft, want de gezondheidsschade van antennemasten is keer op keer verworpen.

  Daar komt bij dat de intensiteit sterk afneemt met de afstand, het zou zomaar kunnen dat de personen in kwestie meer RF energie op vangen van hun eigen rommel (gsm, draadloze deurbel, noem maar op.)

  Als amateur zou ik gewoon zeggen dat ik niet uitzend maar alleen luister.

 34. Andre
  Andre zegt:

  Wat een droevenis is deze casus. Wildgroei van antennes voorkomen in de woonwijk is een goede zaak. Het mag echter niet leiden tot tegenstrijdigheden met Internationale Verdragen en de Rechten van de Mens. Gemeenten zijn hierin soms een kei.
  Het recht van klagen is goed, het kan immers terecht zijn naar onze huidige maatstaven en wet-en regelgeving, maar ook onterecht. Maar alle geschillen en conflicten dienen rationeel te worden opgelost door alle betrokken partijen.
  Emoties spelen in deze casus een zeer grote rol. Emoties in geschillen en conflicten leiden alleen maar tot hakken in het zand van alle partijen. In deze casus heeft dat geleid tot een jarenlang slepende en vooral (gemeenschaps)geld verslindende loopgravenoorlog tussen Gemeente, klagende partij en zendamateur. Voor alle partijen is dit een frustrerende situatie waar geen eindstreep in zicht lijkt te komen.
  In deze casus is -zoals ik alles hier overzie- het rationele denken van de klagende partij compleet weg, de Gemeente zit er tussen en de zendamateur eist zijn rechten (terecht) op. Helaas, de klagende partij zal zich zeer waarschijnlijk op sterk emotionele gronden bij geen enkele )rechtelijke) uitspraak neerleggen en doorgaan met frusteren met alle gemeenschaps- en persoonlijke kosten vandien. UIteindelijk betaal ik als belastingbetalende burger continue bij aan dit slepende conflict en is het in gemeenschapsbelang dat er een definitieve uitspraak komt waar alle partijen zich aan dienen te houden, of ze het daarmee eens zijn of niet.

 35. Frank
  Frank zegt:

  Deze casus is al lang afgesloten. En daaruit blijkt klip en klaar dat de zaak toch wel even wat anders lag dan in het oorspronkelijke bericht gesteld is. Kort en goed: er was een 16 meter hoge mast die is afgebroken en een meter verder is illegaal een 17 meter hoge mast neergezet. Gezondheid van de buren heeft daarin geen enkele rol gespeeld.
  De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan afwijking van het bestemmingsplan via de kruimellijst in art 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo. En hem werd het zenden niet onmogelijk gemaakt omdat hij gebruik kon maken van de vergunningsvrije antenne aan de gevel. (die ik er overigens niet op zie zitten). Op streetview (en de foto bij het artikeltje) is de eerdere situatie nog te zien. En daaruit blijkt ook dat de foto die gemaakt is “een ietwat vertekend beeld” geeft van de feitelijke situatie.
  Voor de liefhebbers hier de uitspraak van de RvS: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89011

Reacties zijn gesloten.