De 33e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is alweer de 33e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 50-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Blootstellingslimieten voor RF-straling
 • Review van MSI2500 RSP1 clones
 • Belevenissen uit Caribisch Nederland
 • Een wonderbaarlijk antenne ongeval
 • Morse Academy op SS Rotterdam gestart

Bestuurslid Jan van der Meij (PA0JMY) schrijft:

Wat gaat de tijd toch snel: alweer een jaar voorbij. Voor we het weten zijn we alweer op een kwart van deze eeuw. Het jaar 2022 was een jaar vol onzekerheden: we hadden nog te maken met de naweeën van COVID, we hebben mega inflatie, een energiecrisis en een oorlog in ons achterland. Die inflatie en de energiecrisis zijn een direct uitvloeisel van die oorlog. Tot overmaat van ramp werd ook de Amerikaanse dollar veel meer waard, zodat de prijzen voor brandstof en de prijzen van geïmporteerde apparatuur uit het Verre Oosten ook flink omhoog gingen. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats ten koste van ons hobby budget. Toch?

DARU heeft het afgelopen jaar ook klappen te verduren gekregen. In de zomer bleek dat het merendeel van de bestuursleden ermee gingen stoppen en dat betekende crisis binnen de vereniging. De afgetreden bestuursleden: bedankt voor alle inzet voor onze vereniging!
Gelukkig was er tijdens de ledenvergadering in november genoeg steun en gaat DARU verder met drie bestuursleden. Er is overigens nog wel dringend behoefte aan een secretaris. Wie o wie?

Omdat Jan, PA3FXB, gaat genieten van zijn welverdiend pensioen is er een gat gevallen in de kennis van de antenneplaatsingsproblematiek (een mooi woord voor Scrabble). We zijn Jan veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren, geheel belangeloos, heeft gedaan. Petje af!

Alle lof voor het redactieteam van DARU Magazine. Zij slagen er steeds weer in om een zeer interessant magazine te maken, met artikelen voor elk wat wils. Het blijkt dat het magazine in binnenland en buitenland zeer gewaardeerd wordt. Gelukkig heeft het redactieteam aangegeven vol enthousiasme door te gaan met het maken van nog veel meer fraaie magazines. Bij voorbaat heel veel dank daarvoor.

Wat gaat 2023 brengen? In ieder geval zal DARU zich hard blijven maken voor de doelen die we hebben gesteld. Overleg met het Agentschap Telecom (vanaf 1 januari Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, afgekort RDI) en natuurlijk het overleg met onze leden zijn belangrijke activiteiten. We moeten eraan werken om onze vereniging te versterken met bestuurlijke zwaargewichten en zien dat we ons ledenbestand verder kunnen uitbreiden. Ook denken we na over een fysieke bijeenkomst met onze leden.

Maar goed, het is nog geen 2023: eerst komen de eindejaarsfeesten. Het bestuur en de redactie wensen u fijne feestdagen toe en we hopen elkaar in het nieuwe jaar te mogen ontmoeten!

De 32e uitgave DARU-magazine

Gisteren is alweer de 32e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 52-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Terugblik Algemene Ledenvergadering
 • Een Secondary Surveillance Radar Simulator
 • Overpeinzingen door Ron PA1RMY

Voorzitter Bert Woest (PD0GKB) schrijft:

Helaas moest DARU bij het laatste Amateur Overleg verstek laten gaan omdat we geen ruimte vonden om onze leden bijtijds en fatsoenlijk te raadplegen. We worstelen al langere tijd om voldoende handjes aan het bed te krijgen. De meeste leden van het bestuur gaven bij aanvang van DARU al aan feitelijk onvoldoende tijd te hebben om continuïteit te waarborgen en dit kwam in de praktijk helaas pijnlijk uit. Tijd om, na alle extra ledenraadplegingen en onvoldoende animo het bestuur te vullen, de kat bellen aan te binden. Na een laatste poging in een rondje bestuur bleef iedereen bij zijn eerder gegeven disclaimer: ‘helaas geen tijd’.

Het afzeggen van het AO was een eerste harde waarschuwing voor onszelf, omdat juist dat samenzijn zo wezenlijk belangrijk is. Al is het informeel, het blijft superbelangrijk om uitstekend in contact te zijn en te blijven met onze overheid en het agentschap in het bijzonder. Maar principieel als we zijn roepen we als DARU dat we namens onze leden spreken en niet namens het (hoofd)bestuur. Welnu als je onvoldoende de leden kan raadplegen, dan kun je ook niet namens hen spreken. Als enige optie bleef toen over: afzeggen.

De tweede bel die aan de kat werd gebonden was het hardop en duidelijk uitspreken dat het niet vijf maar één minuut voor twaalf was. Zonder minimaal twee volwaardig inzetbare bestuursleden zou DARU ophouden te bestaan. Doormodderen geen optie! Met die transparantie gingen we onze, wellicht laatste, ALV in.

Beide standpunten lekten in no-time uit en dat leidde vanzelfsprekend tot de nodige speculaties in onze HAMwereld over intern gedoe bij DARU en wat dies meer zij. Zo gaat dat. Ineens werd ik vanuit veel, vaak onverwachte, hoeken gebeld, gemaild of geappt. Of het klopte dat DARU ermee ging stoppen? Of er ruzie in de tent was? Op de eerste suggestie antwoordde ik dat dat risico er inderdaad in zat en wat het tweede betreft een volmondig en overtuigd NEE! Natuurlijk niet, wilde ik bijna uitroepen. Maar snappen deden we het allemaal niet heel erg goed natuurlijk. Wij zouden eenzelfde soort speculatieve gedachten hebben gehad als zoiets bij een van de andere verenigingen gebeurde.
Een ander opvallend punt, dat ik niet verwachtte, was dat velen (vooral uit VERON en VRZA-geledingen) de hoop uitspraken dat DARU juist zou blijven bestaan. Een amateurbond die echt met het welzijn van de radio(zend) amateurs en het behoud van onze prachtige hobby bezig is zonder dat processen of bureaucratie leidend zijn.

Gesteund door al deze bemoedigende woorden gingen we nogmaals wervingsrondjes maken. Een aantal niet leden meldden zich zelfs als geïnteresseerd kandidaat, maar zij werden uiteindelijk geen lid of konden niet aan de voorwaarden voor volwaardig lidmaatschap voldoen.
Al met al kregen we het toch voor elkaar om twee enthousiaste leden van DARU te verleiden ons bestuur te versterken. Jan van der Meij, die al in de kerngroep zat en veel bestuurservaring heeft en Joop Noordzij, een kersvers DARU-lid maar eveneens zeer ervaren bestuurder. Zij stellen zich binnenkort verder aan u voor, maar iedereen begrijpt dat we ongelooflijk blij zijn met deze professionele versterking. Vooralsnog zijn we met z’n drieën maar hopen dat dit aantal door de tijd heen zal groeien.

Het volgende AO zijn we er absoluut weer bij en iedereen gaat meer van ons horen. Veel leesplezier met dit magazine want dat is wellicht nog de mooiste boodschap, het magazine blijft bestaan en wie weet met nog meer verrassingen.

Tot slot, heb je kopij, een mening, (on)gevraagd advies, stuur ons dan even een e-mail: magazine@daru.nu

73, Bert PD0GKB (Voorzitter)

Inhoudsopgave RAZzies december 2022

RAZzies, in tegenstelling tot de Electron of de CQ-PA een minder bekend (digitaal) blad, maar zeker een die de moeite waard is om elke maand door te lezen. Maandelijks verschijnt het eigen digitale magazine van PI4RAZ, dat ook voor niet leden gratis beschikbaar is. Het magazine is wellicht een van de leukste magazines als het op zelfbouw aankomt. Deze maand besteden zij onder andere aandacht aan:

 • Eenvoudige regelbare voeding
 • Opa Vonk: Dipolen vouwen
 • Kerstpuzzel
 • De bouw van een B2 replica: introductie
 • VHF Mastversterker
 • PA3CNO’s Blog
 • Afdelingsnieuws

Downloaden van het magazine kan gratis op deze website.

Opzeggen lidmaatschap verenigingen

Aan het einde van het jaar zijn er altijd veel opzeggers bij de landelijke verenigingen. Opzeggen dient schriftelijk één maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar te gebeuren. Het versturen van een e-mail volstaat als schriftelijk en de verenigingen accepteren dit inmiddels. Als je daarbij meteen een eigen secundair adres zoals bijvoorbeeld een Gmail adres in de cc neemt, heb je altijd bewijslast dat de opzegging tijdig verzonden is.

Opzeggen kan tot uiterlijk 1 december a.s. Het lidmaatschap stopt dan met ingang van 1 januari 2023.

Laatste examens van 2022 telt 41 geslaagden

Het laatste radio-examen van 2022 werd op 1 november georganiseerd in Expo Houten. Felicitaties zijn er voor de 12 kandidaten (52,2% slagingspercentage) die zichzelf binnenkort als full amateur mogen registreren bij Agentschap Telecom. Ook gelukwensen en een hartelijk welkom voor de 29 geslaagden van het N-examen (slagingspercentage 87,8%).

In 2022 heeft de Stichting Radio Examens 7 keer een schriftelijke examens georganiseerd. Ook werden er een aantal bijzondere (mondelinge) examens afgenomen. In totaal deden er dit jaar 365 kandidaten een radio-examen. 242 deden het N examen (205 geslaagd, slagingspercentage 84,7%). Aan het F examen deden 123 kandidaten mee (75 geslaagd, slagingspercentage 61,0%).

Dit jaar is bekend gemaakt dat Agentschap Telecom haar examentaken per 1 juli 2023 overdraagt aan het CBR. Tot die datum blijft de SRE de amateur examens organiseren. De examendata en locaties zijn terug te vinden op de website: www.radio-examen.nl

De 31e uitgave DARU-magazine

Eergisteren is alweer de 31e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 58-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • 4U1ITU activatie 2m en 70cm EME
 • Mijn FT790 uit 1983 werkt weer…
 • Moderne frequentiesynthese
 • Een Mag het wel of mag het niet?
 • Experimenteren met een Decca Plotter
 • Overpeinzingen door Ron PA1RMY

Erik (PA2TX) schrijft:

Op het gebied van amateur-radio was er weer van alles te doen in de afgelopen maand! Een aantal zaken sprongen er wat mij betreft uit. Zo merk je aan alle kanten dat zonnecyclus 25 naar z’n maximum gaat. Afgelopen weken was bijvoorbeeld de 10m band ‘vol’ open, maar ook 6m gaf hele leuke DX-kansen. Kortom: er zijn door veel radioamateurs weer fantastisch mooie verbindingen gemaakt!

Onlangs kwam ik ‘s ochtends vroeg toevallig terecht op PI2NOS, ons landelijke netwerk van repeaters op 70cm. Daar liep de vroege vogel ronde (elke werkdag van ca. 05.00 tot 07.00 uur). Inmiddels zijn ze de 130e editie al gepasseerd, hoorde ik. De ronde loopt dus alweer een tijdje en is, te oordelen naar het grote aantal inmelders, bijzonder succesvol. Het enthousiasme waarmee de ronde wordt geleid is daar ongetwijfeld debet aan. Kortom: een prima manier om onze frequenties goed te gebruiken. Ik zal me binnenkort ook eens inmelden.

Ook qua evenementen was er weer van alles te beleven… Op zaterdag 24 september werd de Radio Onderdelen Markt bij de Lichtmis gehouden. Voor mij de eerste grote markt sinds jaren. ‘t Was aardig druk, ik heb veel mensen gesproken en er waren weer mooie koopjes te scoren. Dit is een markt waar altijd veel leuke spullen voor de zelfbouwer worden aangeboden. Dus ook ik heb weer wat aangeschaft, al heb ik me aardig weten in te houden (vind ik zelf, de XYL denkt daar vaak wat genuanceerder over).
In het weekend van 14-16 oktober hebben veel radiozendamateurs zich weer nuttig gemaakt door te faciliteren bij de JOTA/JOTI. Ik las dat het ook dit jaar weer een grandioos succes is geweest, met mooie (ook DX) verbindingen. Kijk, dat is ook weer zo’n mooie manier om onze hobby te promoten, want aan belangstelling was geen gebrek. \

En dan was er nog het Koude Oorlog weekend van 22-23 oktober; de herdenking van de CUBA crisis in oktober 1962. En nu, 60 jaar later, lopen de spanningen opnieuw op. Laten we hopen op een vreedzame oplossing, al lijkt dat steeds verder weg… Ik vond het verbazingwekkend hoe solide dit evenement is georganiseerd: ca. 50 locaties kriskras door heel Nederland waren te bezichtigen: bunkers, BB-commandoposten, forten, luchtwachttorens en (voormalige) vliegvelden. Op 25 locaties was een zendstation aanwezig waar men los ging op het maken van verbindingen. Ikzelf heb een bezoek gebracht aan de IJssellinie bij Olst. Hier was de commandobunker open, waren diverse legervoertuigen te bezichtigen en er stond een zeer fraaie antenne-installatie opgesteld. Ik zag een fanatieke crew aan het werk die behalve het maken van verbindingen ook prima uitleg verzorgde. En aan publieke belangstelling ook hier geen gebrek.

Over dit magazine: als redactie hebben we ons best gedaan om er weer een mooie editie van te maken. Met grote dank aan de aanleveraars van kopij, want zonder jullie input zijn we natuurlijk helemaal nergens! Ons streven is om in elke uitgave qua artikelen een gezonde balans te verkrijgen tussen techniek en beleving. En om de lezers iets mee te geven, aan het denken te zetten en uit te dagen. Gelet op de reacties lukt dat over het algemeen vrij aardig. Door die afwisseling is DARU Magazine een toegankelijk en prettig leesbaar magazine, met voor elk wat wils. We hopen dat jullie, onze lezers, dit waarderen. Laat eens wat van je horen. Thnx!

Tot slot, heb je kopij, een mening, (on)gevraagd advies, stuur ons dan even een e-mail: magazine@daru.nu

73, Erik PA2TX (Hoofdredacteur)

De 30e uitgave DARU-magazine

Gisteren is alweer de 30e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 58-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • LPAM, een heel bijzondere passie!
 • Antennes voor de Baofeng portofoons
 • De toekomst van radiovlooienmarkten
 • LiPo batterijen uit de vuilnisbak

Jan (PA0JMY) schrijft:

Allemaal een leuke vakantie gehad? Zelf ben ik een paar weken naar vrienden in Frankrijk geweest en heb deze keer zelfs wat apparatuur meegenomen. Alleen jammer dat de eindgevoede antenne niet goed werkte en er prik op de microfoon stond. Ik gaf de aarde daarvan de schuld maar dat bleek niet zo te zijn. Geen idee waarom het zo was: ik denk dat toch de halve netspanning op de buitenkant van de microfoon stond. Uiteindelijk maar een paar verbindingen gemaakt en toen was ik het zat. Ik zal de volgende keer maar alleen een schotel voor QO100 meenemen (naar vakje JN05BN).

Voor de VHF/UHF enthousiastelingen is het contest seizoen weer begonnen. In september was dat de 2 meter contest. Helaas waren de condities niet best en zelfs de, normaal toch sterke, OM- en OL-stations waren nauwelijks te werken. In oktober komt de 70 centimeter en hoger contest aan de beurt. We mogen hopen dat de condities dan beter zijn.

Ook mogen we hopen dat dit niet de laatste keer is dat we op 23 centimeter mogen uitkomen: er hangen donkere wolken boven de vergunningen voor de lage microgolfbanden. En dat nu er juist veel materiaal is om mooie apparatuur zelf te bouwen! Kijk maar eens naar de vermogenstransistoren en ook naar de aanbiedingen op de verschillende verkoopsites: een mooi bouwpakket of een kant en klare eindtrap voor een frequentie boven 1 GHz is ruim beschikbaar. Dat was een jaar of dertig geleden toch anders: er was niets te koop en de transistoren waren duur (en snel kaduuk: weet ik uit eigen ervaring). We hebben het dan nog niet eens over de recent aangeschafte IC9700 waarmee we ook op 23 centimeter kunnen uitkomen.

Zullen we trouwens afspreken om een horizontale antenne neer te zetten? En als die staat: zullen we dan eens roepen op 1296.200 of daar in de buurt? Je zult verbaasd zijn hoeveel amateurs er zijn die apparatuur hebben voor 23 centimeter, zowel in binnen- als buitenland. In het grijze verleden was er een Engelse firma (Microwave Modules) die een 23 centimeter transverter in het assortiment had en die is, met name in Engeland, veelvuldig verkocht. Er zijn dus een heleboel Engelse amateurs die 23 centimeter apparatuur hebben. Ze hebben ook horizontale antennes. Laten we de band maar goed gebruiken!

Wat een dilemma voor de zendamateur. Torenhoge energieprijzen zorgen ervoor dat we onze hobby bijna niet meer kunnen uitvoeren. Of toch wel? Als we gaan zenden dan kost dat natuurlijk energie. Maar als je een beetje gaat rekenen dan zul je zien dat de meeste opgenomen energie verloren gaat in warmte. En dat is nu juist weer een voordeel: we kunnen de shack verwarmen door te gaan zenden! En als we dan de eindtrap er ook nog bij aanzetten dan hebben we helemaal geen gas meer nodig voor de verwarming, misschien wel van de hele verdieping waar de onze shack hebben. Zo zie je maar weer: elk nadeel heb se voordeel.

Eind oktober mogen we weer overleggen met het Agentschap Telecom (AT): het Amateur Overleg nummer 105 vindt dan plaats. Omdat door personele beslommeringen bij het AT het voorjaarsoverleg niet door kon gaan hebben we een jaar geen overleg gehad. Er staat grote druk op een paar frequentiebanden en dat zal een belangrijk item op de agenda worden. We willen ervoor zorgen dat we in het microgolfgebied geen hele frequentiebanden gaan kwijtraken of dusdanige beperkingen opgelegd krijgen dat de banden onbruikbaar worden. Wordt vervolgd.

Oja, voor alle DARU leden: de Algemene Ledenvergadering (ALV) komt eraan. Zet 17 november alvast in je agenda.

De redactie van DARU Magazine en ik wensen u veel leesplezier toe!

73, Jan PA0JMY

Radio-examens in Veldhoven: 41 geslaagden

Bij de op 7 september door de Stichting Radio Examens (SRE) afgenomen examens zijn in totaal 41 kandidaten geslaagd. Voor het N-examen wisten 26 van de 30 kandidaten voldoende goede antwoorden te geven (86,7%). Bij het F-examen was het slagingspercentage 55,5% (15 geslaagden).

De volgende examens die door de SRE worden georganiseerd vinden plaats op 1 november in Houten. De examendata voor de eerste helft van 2023 zijn inmiddels ook bekend: woensdag 18 januari in Nijkerk en woensdag 1 maart in Houten. Inschrijven voor een examen kan op www.radio-examen.nl.

Helmondse radiomarkt weer terug

Na ruim een decennia van afwezigheid keert de Helmondse radiomarkt weer terug. Deze kleinschalige markt telt ca. 40 tafels en wordt binnen gehouden. De markt vindt plaats op zaterdag 10 september 2022 en duurt van 9.00 tot 14.30 uur. De toegang is gratis. De markt heeft plaats bij het Gerardushuis aan de Parkstraat 2 in Deurne. Er zijn nog tafels te huur á 4 euro. Hiervoor dient voor 1 september gereserveerd te worden. Dat kan bij PD0PKG.

De 29e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is de 29e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 51-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

 • Overgang examentaken naar het CBR
 • WD-40, ‘Haarlemmerolie’ uit Amerika
 • Een NanoVNA testbord voor kristallen en filters

Voorzitter Bert (PD0GKB) schrijft:

De meeste werkenden hebben inmiddels vakantie. Tijd voor bijvoorbeeld onderhoud aan de antennemast of, als je op reis gaat, uitzoeken wat er mee gaat aan apparatuur en wat er thuis (moet) blijven. Altijd leuk om /p te werken.

Inmiddels hebben we op 6 juli jl. onze ledenraadpleging gehouden. Zowel opkomst als uitkomst, om het in Oud Hollandsch te zeggen: ‘stemden ons hoopvol’. Eén van de vragen was of onze leden, meer specifiek de radio(zend) amateurs, überhaupt wel zitten te wachten op belangenbehartiging? Immers, als er voor je gevoel geen echte be- dreigingen zijn, waar zou je je dan druk om maken? Voor de meesten zal het hun of eigenlijk onze tijd wel duren toch?

En toch bleek er veel meer idealisme aanwezig dan we hadden verwacht. Na een korte toelichting waar DARU principieel voor staat, je kunt het niet vaak genoeg herhalen, was de gemeenschappelijke mening dat we echt moeten doorzetten met onze beweging en een aantal van de aanwezigen wilde zich verkiesbaar gaan stellen voor een bestuursfunctie. We hebben met elkaar als voorwaarde gesteld dat je het wel moet willen om deze ‘opoffering’ prioriteit te geven, hoe ingewikkeld het ook is. Na plannen maken en dromen delen, vooral ook over- stappen naar de daden.

Onze speerpunten zijn overzichtelijk en er was zelfs de roep om in het uiterste geval dan maar nog verder te gaan prioriteren en daar dan vol voor te gaan. Goede onderzoeken, kwalitatieve analyses, uitstekend onderbouwde uitwerking van het vraagstuk zodat we discussies met wie dan ook goed kunnen voeren. Een DARU waar je niet om- heen kan!

Even onze thema’s in de herhaling: Problematiek rond antenneplaatsing? Voldoende en gevarieerd genoeg kunnen blijven beschikken over frequentieruimte? Overlast van storingen die onze hobbybeoefening moeilijk of onmogelijk maakt? Het imago van het radio(zend)amateurisme? Het kunnen aanbieden van QSL-service? Samengevat: van woorden daden maken, dat is de volgende stap die we moeten maken!

En heus niet flauw of schofferend bedoeld naar bestaande instituties, maar we vinden echt dat we op een transparantere manier moeten werken en er regelmatig ook verversing moet komen op met name bestuurlijke functies. Geen mogelijkheden meer bieden om met slimme portefeuillewisselingen of wijzigen van rollen de bestuurlijke tijd te rekken. Nee, met fatsoenlijke en logische regelmaat ruimte geven aan nieuwe energieën, ideeën, inzichten, etc. Met alle respect, maar de bestaande instituties bieden dat niet. Hoe professioneel de betreffende mensen, veelal met een academische titel, ook zijn; door de tijd heen ga je steeds meer aan persoonlijke effectiviteit verliezen en kom je (onbewust) in vaste groeven, bestaande patronen en verslaafd aan bepaalde privileges terecht. Daar kun je echt niet mee doorontwikkelen, no way!!

Oproep dus aan een ieder die al langer waar dan ook op dezelfde plek zit: Geef ruimte aan de volgende. U wordt er zelf ook beter van!

Een fijne zomervakantie en vooral veel mooie verbindingen gewenst, in welke modus dan ook.

73, Bert Woest – PD0GKB Voorzitter DARU