De 33e uitgave DARU-magazine

Afgelopen weekend is alweer de 33e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 50-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

  • Blootstellingslimieten voor RF-straling
  • Review van MSI2500 RSP1 clones
  • Belevenissen uit Caribisch Nederland
  • Een wonderbaarlijk antenne ongeval
  • Morse Academy op SS Rotterdam gestart

Bestuurslid Jan van der Meij (PA0JMY) schrijft:

Wat gaat de tijd toch snel: alweer een jaar voorbij. Voor we het weten zijn we alweer op een kwart van deze eeuw. Het jaar 2022 was een jaar vol onzekerheden: we hadden nog te maken met de naweeën van COVID, we hebben mega inflatie, een energiecrisis en een oorlog in ons achterland. Die inflatie en de energiecrisis zijn een direct uitvloeisel van die oorlog. Tot overmaat van ramp werd ook de Amerikaanse dollar veel meer waard, zodat de prijzen voor brandstof en de prijzen van geïmporteerde apparatuur uit het Verre Oosten ook flink omhoog gingen. En dat gaat natuurlijk in de eerste plaats ten koste van ons hobby budget. Toch?

DARU heeft het afgelopen jaar ook klappen te verduren gekregen. In de zomer bleek dat het merendeel van de bestuursleden ermee gingen stoppen en dat betekende crisis binnen de vereniging. De afgetreden bestuursleden: bedankt voor alle inzet voor onze vereniging!
Gelukkig was er tijdens de ledenvergadering in november genoeg steun en gaat DARU verder met drie bestuursleden. Er is overigens nog wel dringend behoefte aan een secretaris. Wie o wie?

Instant Profits AI

Omdat Jan, PA3FXB, gaat genieten van zijn welverdiend pensioen is er een gat gevallen in de kennis van de antenneplaatsingsproblematiek (een mooi woord voor Scrabble). We zijn Jan veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren, geheel belangeloos, heeft gedaan. Petje af!

Alle lof voor het redactieteam van DARU Magazine. Zij slagen er steeds weer in om een zeer interessant magazine te maken, met artikelen voor elk wat wils. Het blijkt dat het magazine in binnenland en buitenland zeer gewaardeerd wordt. Gelukkig heeft het redactieteam aangegeven vol enthousiasme door te gaan met het maken van nog veel meer fraaie magazines. Bij voorbaat heel veel dank daarvoor.

Wat gaat 2023 brengen? In ieder geval zal DARU zich hard blijven maken voor de doelen die we hebben gesteld. Overleg met het Agentschap Telecom (vanaf 1 januari Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, afgekort RDI) en natuurlijk het overleg met onze leden zijn belangrijke activiteiten. We moeten eraan werken om onze vereniging te versterken met bestuurlijke zwaargewichten en zien dat we ons ledenbestand verder kunnen uitbreiden. Ook denken we na over een fysieke bijeenkomst met onze leden.

Maar goed, het is nog geen 2023: eerst komen de eindejaarsfeesten. Het bestuur en de redactie wensen u fijne feestdagen toe en we hopen elkaar in het nieuwe jaar te mogen ontmoeten!