AT: Examens mogelijk van SRE naar CBR

Op 8 juli heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de lopende verkenning naar de mogelijke overdracht van examentaken van Agentschap Telecom (AT) naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het gaat hierbij om de jaarlijks ongeveer 6.500 staatsexamens die afgelegd worden voor Marcom A en B en het Basiscertificaat Marifonie én de ongeveer 400 examens voor radiozendamateurs.

In de brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris aan dat er meerdere redenen zijn waarom het AT deze taken wil overdragen:
• De examentaken staan ver af van de kernactiviteiten van AT en vergen van AT disproportioneel veel tijd en geld;
• De ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt is sterk verouderd en moet deze worden vervangen. Hiervoor is een investering nodig van één miljoen euro;
• Het is op dit moment nog niet mogelijk om digitaal examen te doen; de dienstverlening is daarmee niet meer van deze tijd.

Overdracht van de examentaken aan het CBR is in de ogen van de staatssecretaris een mogelijkheid: voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens immers een kernactiviteit. Of en wanneer de examentaken overgedragen worden van AT naar CBR is nog niet bekend: momenteel vinden er tussen AT en het CBR gesprekken plaats over een mogelijke overdracht en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden. Na de zomer hoopt de staatssecretaris de Kamer daarover uitsluitsel te kunnen geven.

Dat het Agentschap Telecom onderzoek deed naar de verbetering van haar dienstverlening rondom de examens was al langer bekend. Zoals in de verslagen van het AmateurOverleg te lezen is, is hierover reeds met de verenigingen van gedachten gewisseld. Met de brief die aan de Kamer is verzonden is nu ook duidelijk welke organisatie men op het oog heeft om de zendexamens in de toekomst af te gaan nemen.

6 antwoorden
 1. Paul Jenner
  Paul Jenner zegt:

  het was al duidelijk dat het AT al lang geen affiniteit meer heeft met de zendamateurs. Het AT heeft een zuivere commerciele taak. Het voorspelt ook niet veel goeds voor de toekomstige rechten van zendamateurs.

 2. Willem van Houten
  Willem van Houten zegt:

  AT zou het sieren als zij hun examens zelf zouden afnemen.
  Als we kijken hoe het CBR de laatste jaren het afnemen van rijvaardigheidsbewijzen op achterstand heeft gesteld, dan moet deze taak die dus een verzwaring van taken voor het CBR inhoud de problematiek nog hoger maken.
  Dus ..AT zelf regelen !!!!

 3. PD9DP
  PD9DP zegt:

  Voor een miljoen euro kan je denk ik wel een mooi software pakket ontwikkelen. Voor de helft wil ik het ook wel regelen 🙂

Reacties zijn gesloten.