Repeaterbeheerders positief over AT-overleg

Gisteren zijn een 20-tal beheerders (vergunninghouders) van verschillende repeaters bij elkaar gekomen om tijdens een zogenoemd ‘benen op tafel’ overleg met elkaar in discussie te gaan over enkele stellingen, voornamelijk gericht op de evaluatie van de (bovenregionale) repeater.

“Er was een prettige sfeer en tijdens de pauze en na het overleg hebben de beheerders met elkaar een praatje kunnen maken.”, aldus de beheerder van PI3ASD. Een andere vertegenwoordiger laat weten zich niet via verenigingen vertegenwoordigd te voelen en blij te zijn rechtstreeks met Agentschap Telecom aan tafel te kunnen zitten. Alle beheerders zijn in ieder geval wel positief over deze bijeenkomst.

Afgesproken is dat AT binnenkort op haar website naar buiten zal brengen (in verkorte versie) wat er zoal besproken is.

2 antwoorden
 1. Hans PA0EHG
  Hans PA0EHG zegt:

  Toch wel een opmerkelijke ontwikkeling dat AT met ongeorganiseerde groepen rond de tafel gaat zitten voor een overleg, zelfs al gaat dat onder de vlag van informeel overleg.
  Daaruit kan je toch wel opmaken dat het AT onvoldoende vertrouwen heeft in het formele overleg wat AT voert met onze twee amateur verenigingen.
  Blijkbaar ontbreekt het onze verenigingen aan voldoende kennis en ervaring op repeater gebied om de problematiek, op een voor het AT zinvolle manier te bespreken, en is er dus behoefte bij het AT aan meer overleg zelfs als is dat informeel. Een goede ontwikkeling die zeker ook op andere gebieden vervolg moet gaan krijgen.

  Dit zal zeker aanleiding zijn dat partijen amateurs bij het AT gaan aandringen om ook een informeel overleg te houden over andere onderwerpen waar de verenigingen ook steeds minder kennis en ervaring van krijgen.
  Het lijkt me wenselijk als er initiatieven komen die bij AT erop aandringen om ook informeel overleg over andere onderwerpen te organiseren.

  Het machtsblok van de verenigingen wordt langzaam maar zeker afgebroken, nu zelfs ook al door de keuzes van het AT.

 2. Rob
  Rob zegt:

  In ieder geval mooi dat men het er over eens is dat intruders niet het experiment van geinteresseerde
  radiozendamateurs in de vernieling mogen helpen (zie uitgebreidere verslag elders).
  Dit biedt ook weer gelegenheid voor nieuwe experimenten, met name met betrekking tot het snel uitpeilen
  van intruders bijvoorbeeld door middel van een netwerk van peilers. Wat ook weer een leuk experiment is.
  Wel is het te hopen dat de resultaten van dit werk ook door AT geaccepteerd worden bij de aanpak
  van het probleem, want als men alsnog zelf wil gaan peilen dan komt er waarschijnlijk door gebrek
  aan capaciteit en prioriteit weer niks van terecht.

Reacties zijn gesloten.