De agenda van WRC2015 bekeken

WRC2015Van 2 tot en met 27 november vindt de World Radiocommunication Conference (WRC) plaats in Genève. Deze conferentie wordt elke 3 á 4 jaar gehouden. Tijdens deze conferenties wordt op internationaal niveau afspraken gemaakt over onder andere het gebruik van radiospectrum.

Zendamateurs zijn vertegenwoordigd via de IARU, de International Amateur Radio Union, die bestaan uit vertegenwoordigers van de grootste vereniging voor zendamateurs in elk land. Voor Nederland is dat VERON. Leden betalen, via de landelijke vereniging, circa 1 euro contributie per jaar aan IARU.

Allocatie van de 60-meter band
Tijdens de WRC in 2012 is een voorstel voorbereid om tot een allocatie voor zendamateurs te komen in de 60-meter band, in het spectrum rond 5300 kHz, of specifieker: tussen 5250 en 5450 kHz op basis van een secundaire status. Binnen dit spectrum zijn meerdere primaire gebruikers actief en de toewijzing van de 30-meter band tussen 10.100 en 10.150 MHz laat zien dat dit prima samen gaat met zendamateurs.

Veel landen hebben al een allocatie voor zendamateurs op de 60-meter band. Er zit echter veel verschil. In de Verenigde Staten zijn enkele channelized frequenties beschikbaar, terwijl in andere landen een gedeelte of het gehele spectrum van 5250 tot 5450 kHz beschikbaar is. Als het voorstel op de WRC aangenomen wordt, dan ligt het in de verwachting dat er meer harmonisatie in de verschillende landen kan gaat komen.

Radar in de 77 GHz band
Tijdens de WRC in 2012 is een voorstel voorbereid om radar-installaties toe te laten in de 77 GHz amateurband. Het zal met name om installaties gaan die ingebouwd zit in voertuigen, om zo de afstand tot omliggende voertuigen te bepalen. Nu wordt voorgesteld om het spectrum tussen 77,5 en 78 GHz wereldwijd te alloceren voor deze toepassing. Omliggend spectrum (76-77.5 GHz en 78-81 GHz) is reeds gealloceerd voor Radiolocation Services in alle drie de ITU-regio’s. Voorgesteld wordt om voertuig radar (ook) een primaire gebruiker te maken van dit stuk spectrum.

Meer informatie: http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.