Geen 70 MHz in Duitsland dit jaar

Duitse-flagDuitse zendamateurs krijgen dit jaar niet de beschikking over een 70 MHz allocatie. In de voorgaande jaren was het de DARC wel gelukt om een (zeer beperkte) toewijzing af te spreken in overleg met de primaire gebruiker.

Toen was een allocatie van 30 kHz beschikbaar met om en nabij dezelfde voorwaarden zoals ze ook gelden voor de 6-meter band, die in Duitsland op secundaire basis is toegekend aan radiozendamateurs.

DARC heeft op 4 november 2015 al een aanvraag gedaan voor medegebruik bij het ministerie van Defensie. Dit jaar heeft het ministerie het verzoek afgewezen. Duitse stations kunnen tijdens het Sporadic E seizoen dat van medio mei tot medio augustus duurt, dus geen gebruik maken van de 4-meter band. DARC geeft aan zich te blijven inzetten voor een allocatie in deze band.