Nederlandse deelname bij IG9Y

IG9YOp dit moment vindt in Italië de IG9Y DXpeditie plaats vanaf Lampedusa, een eiland gelegen tussen Tunesië, Italië en Malta. Bijzonder aan deze expeditie is dat er twee Nederlanders onder de crew zitten: Aurelio (PC5A) en Rob (PE1ITR).

Rob zal zich (vrijwel) uitsluitend bezig houden met het activeren van de 6-meter, 4-meter en 2-meter band. Met name in FSK441 mode, ook wel bekend als Meteor Scatter, zullen verbindingen vanuit Nederland zeker niet onmogelijk zijn.

Het activeren van VHF-banden tijdens DXpedities is vrij zeldzaam. Als het gebeurt is het een nevenactiviteit, waarbij sporadisch de 6-meter band gebruikt wordt. De deelname van Rob (PE1ITR), al jaren een zeer actieve VHF DX’er, is dan ook bijzonder te noemen. In tegenstelling tot het maken van QSO’s op de HF-banden vereist VHF, zeker in Meteor Scatter, toch wel veel geduld. Gemiddeld gezien duurt een enkel QSO al snel 30 minuten.

Meer informatie over de DXpeditie, in het bijzonder de VHF-activatie, is te vinden op de website.