DKARS niet welkom bij het QSL Bureau

In het decembernummer van DKARS, dat vandaag naar haar donateurs verzonden is, geeft DKARS aan op 13 november jl. een aanvraag gedaan te hebben om deel te nemen bij het Dutch QSL Bureau, een samenwerking van VERON en VRZA. In een e-mail wordt gevraagd hoe het DQB georganiseerd is, onder welke voorwaarden DKARS mee zou kunnen doen, of deelname per 1 januari a.s. al mogelijk is en hoe dit proces verder ingevuld kan worden.

Enkele uren later al wordt de e-mail door VERON-secretaris Eric-Jan Wösten beantwoord: “Door de VERON wordt een participatie van DKARS aan het DQB niet mogelijk geacht.” De VRZA reageert twee dagen later ook en geeft aan de zaken in het bestuur te bespreken.

DKARS kan zich niet voorstellen dat het VERON bestuur in enkele uren zaken besproken kan hebben, en stuurt enkele weken later opnieuw een e-mail aan de algemeen secretaris. Daarin vraagt ze of andere bestuurders ook kennis genomen hebben van de aanvraag en wat eventuele argumenten zijn waarom DKARS niet zou kunnen participeren.

Een dag later volgt antwoord van VERON-secretaris Eric-Jan Wösten: “Wij hebben van uw brief kennis genomen en wensen bij deze te constateren dat wij jegens uw stichting geen enkele verplichting hebben, laat staan aan uw stichting enige verantwoording verschuldigd zijn.”

VRZA-secretaris Ruud Haller geeft op 10 december een reactie aan DKARS. Daarin geeft de vereniging aan “op zich niet tegen deelname van DKARS aan het DQB te zijn, maar gezien het standpunt van de Veron in deze, zien wij geen mogelijkheid voor deelname van DKARS aan het DQB.”

Landelijke QSL bureau’s en regelgeving
Hamnieuws duikt in de IARU-regelementen rondom QSL. Het IARU bestaat uit vertegenwoordigers van de grootste landelijke vereniging voor radiozendamateurs. Per land kan slechts één vereniging lid worden. Bij de IARU worden internationale afspraken gemaakt rondom zaken die radiozendamateurs aan gaan.

Reeds in 1985 geeft IARU – en dus ook VERON als lid – besloten dat een QSL-service ook toegankelijk moet zijn voor niet-leden, mits deze bereid zijn om de kosten te betalen, zo lezen we in Resolution 85-9, dat in 2009 nog eens herzien is. Het besluit is echter een aanbeveling. Gezien er leden zijn die reeds langer dan 45 jaar(!) deel uitmaken van het VERON hoofdbestuur kan het onmogelijk zijn dat deze kennis niet aanwezig is.

QSL nu duur retour
QSL-kaarten van niet-leden komen hoe dan ook aan bij het QSL-bureau in Arnhem. Daar wordt gecontroleerd of calls via een van de beide verenigingen lid zijn van het DQB. Indien dit het geval is, dan wordt de kaart verzameld en per afdeling doorgestuurd naar de regionale QSL-manager. Indien iemand geen lid blijkt, wordt een ‘Non member’ stempel gezet en gaat de kaart retour afzender. Aangezien Internationale luchtpost duurder is dan binnenlandse pakketten, zou het faciliteren van niet-leden juist tot een kostenbesparing leiden van de huidige leden (en verenigingen), omdat deze kosten over een grotere groep verdeeld kunnen worden.

Verenigingen sluiten (in)direct eigen leden uit
Met het uitsluiten van DKARS als deelnemer in het DQB sluiten verenigingen ook (in)direct eigen leden uit. Een deel van de verzonden QSL kaarten van VERON en VRZA-leden zal immers retour afzender gaan. Eerder al schreef Jaap (PA7DA) dat ruim 2/3 van de kaarten – veelal binnenlands – niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger.

Leden kunnen ingrijpen
Het is niet de eerste keer dat (individuele) bestuurders DKARS uitsluiten. Hamnieuws heeft hier al diverse keren over geschreven. Bestuurders van beide verenigingen reageren hier niet altijd even professioneel op. En nu de verenigingen een gezamenlijke vijand hebben, lijkt de samenwerking opeens een stuk beter te gaan. Leden kunnen echter ingrijpen. Op de VERON-website is onlangs een artikel geschreven waar uitgebreid beschreven staat hoe.

103 antwoorden
 1. jan
  jan zegt:

  Neem een qsl manager die lid is van een van beiden verenigingen. Probleem opgelost.

  • Hans
   Hans zegt:

   er komt een dag dat Eric-Jan geen secretaris meer is van de VERON.
   Of de VERON dan nog bestaat zal blijken.

  • Juul
   Juul zegt:

   Ik verlang terug naar Jan-Hoek. Die was geen “bestuurder” die neer keek op de leden.
   Kan Eric-Jan nog wat van leren.

 2. PT
  PT zegt:

  “Door de VERON wordt een participatie van DKARS aan het DQB niet mogelijk geacht.”

  Nu kan ik iets gemist hebben, maar als er zo expliciet namens een vereniging gesproken wordt, er staat immers ‘door de VERON’ en niet ‘door het bestuur’, dan zou ik als lid (en bestuurder van een lokale afdeling) toch op zijn minst op de hoogte moeten zijn van dit schrijven, Eric-Jan?

 3. Frank de Wilde
  Frank de Wilde zegt:

  De VERON is gewoon bang dat er leden ‘weglopen’ bij hun vereniging en naar de voordelige(re) stichting Dkars gaan om zo ook gewoon hun QSL te kunnen versturen/ontvangen 🙁 (73 de PH2M , lid van DKARS, VERON & VRZA 😉 !)

   • Juul
    Juul zegt:

    André, en wat te doen met mensen die op een forum schrijven dat ze “lid” zijn ? ( beantwoord je die ook zoals je hier schrijft?. Ben je wel even bezig.)

    Mooie Kerst,

     • Juul
      Juul zegt:

      Andre,
      je beantwoord m’n vraag niet, je lijkt wel een politicus, “je kletst er omheen”.

      Hier neem je mensen de maat die schrijven dat ze lid zijn van DKARS.

      Mijn vraag was ;

      “André, en wat te doen met mensen die op een forum schrijven dat ze “lid” zijn ? ( beantwoord je die ook zoals je hier schrijft?. Ben je wel even bezig.)”

 4. Ruud
  Ruud zegt:

  De arrogantie ten top!!!
  ik ben inmiddels geen lid meer van deze arrogante ouwe lullen club (uitzonderingen daar gelaten 🙂 ).
  Bij de vrza hebben ze trouwens een perfecte (veron)opzegservice als je daar lid wordt 🙂

 5. Ge.
  Ge. zegt:

  De kracht van een QSL-bureau is de mogelijkheid om centraal QSL’s te versturen en te ontvangen en deze vervolgens via een ingericht netwerk op kostenefficiënte wijze te distribueren. VRZA en VERON hebben z’n netwerk doordat zij georganiseerd zijn in afdelingen. Dkars heeft geen afdelingen. Daarom is het interessant om te weten hoe Dkars haar participatie aan een DQB ziet: wat wil/kan Dkars toevoegen aan deze voor veel amateurs belangrijke service? Dat komt niet naar voren in de mailwisseling. Hopelijk lezen we daar wat over in het januari-nummer van het Dkars-magazine.

  De tweede vraag die interessant is en die niet gesteld is, is of het DQB nu wel of niet bereid is om tegen kostprijs de QSL’s van niet-leden van VRZA en VERON te verwerken. De resolutie gaat immers niet over welke stichtingen/verenigingen wel of niet in een QSL bureau mogen participeren, maar of het QSL bureau door zowel leden als niet-leden gebruikt kan worden.

  Als het DQB bereid is om QSL’s te verwerken van niet-leden, dan wordt door het DQB aan de IARU resolutie voldaan. Doet het DQB dat niet dan zou ik graag willen weten waarom de aanbeveling niet wordt gevolgd, of de VERON als lid van de IARU daarvan op de hoogte is en zo ja waarom VERON als initiatiefnemer van het DQB en IARU-vertegenwoordiger geen opdracht geeft tot uitvoering van de aanbeveling.

  Wordt vast vervolgd…

 6. Piet
  Piet zegt:

  Van een bestuur van een vereniging mag je verwachten dat deze open en transparant is. Dat kan ik van de veron niet zeggen. Een reden te meer om daar geen lid van te zijn.

  • PD2IW
   PD2IW zegt:

   Hier in de regio groningen hebben al een viertal leden de Veron opgezegd.

 7. Hans
  Hans zegt:

  Diegene die nog steeds trouw al jarennnnn lang hun contributie aan deze arrogantie en vooral elitaire club overmaken zouden eens goed moeten nadenken waarom ze deze club blijven steunen!

  • Arthur
   Arthur zegt:

   Ik zit er dit jaar nog aan vast, maar in 2019 is het over en uit voor ze.

 8. hans
  hans zegt:

  Het is me een raadsel hoe mensen steeds weer opnieuw in hun vrijetijdsbesteding mogelijkheden vinden om het zichzelf en anderen zo moeilijk mogelijk te maken. Ik heb nu 35 jaar mijn licentie of registratie of hoe je dat ook wilt noemen, en ik ken heus het fenomeen van QSL-kaarten, maar de noodzaak of het nut daarvan heb ik nog steeds niet ingezien. Goed, je krijgt of geeft een bevestiging van een geslaagde verbinding. Prachtig, en dan? Je wéét toch allang dat je die verbinding gemaakt hebt? Waarvoor – of voor wie – heb je daar dan ook nog eens een schriftelijk bewijs van nodig? Kun je daar eten van kopen of levert dat ander voordeel op? Of ontleen je daar de status aan die je belangrijker doet zijn dan degene die die verbinding niet gemaakt heeft?
  Die kartonnenkaartenbeweging is ontstaan in een tijd dat er geen alternatieven waren, maar tegenwoordig kan dat toch een stuk intelligenter? Een eQSL bijvoorbeeld is tegenwoordig al binnen nog voordat je je “seventy three” uitgestotterd hebt en daar is geen DQB, VERON, VRZA of DKARS voor nodig. Probleem opgelost.

  • Wim
   Wim zegt:

   Kan ik niet met je eens zijn Hans, onze mooie hobby kent vele facetten QSL kaarten verzamelen is er voor vele amateurs 1 van, dat er modernere alternatieven zijn wil niet zeggen dat je het maar af moet schaffen.
   Vele mensen beleven nog veel plezier aan muziek van honderden jaren oud gespeeld op instrumenten die vaak ouder zijn dan de eigenaar, dat schaffen we toch ook niet af?
   Mijn mening, laat iedereen lekker doen wat hij of zij leuk vind, dat is toch ook het leuke van de radio hobby, je kunt er zo veel kanten mee op.

  • Hans
   Hans zegt:

   Beste Hans het gaat om de elitaire en botte wijze waarop de secretaris van de Veron communiceert.Er bestaat blijkbaar een wens van Dkars donateurs om papieren wel te wisselen via het DWB.Niet of de wel kaart wel of geen nut heeft

 9. bas voorhout
  bas voorhout zegt:

  Dit is nou de reden dat ik geen lid ben van een vereniging. Wat mijn betreft mogen ze de VERON opruimen, weg met die arrogante houden. Dit is tevens de vereniging die ons moet vertegenwoordigen bij AT. Stelletje ratten zijn het bij het bestuur.

 10. Wim
  Wim zegt:

  De secretaris van de VERON lijkt een persoonlijke hetze te voeren tegen DKARS. Ik heb daar helaas ook als redacteur van de DARES nieuwsbrief kennis mee gemaakt en was verbaast over de weinig professionele houding van deze bestuurder van de VERON.
  Ook kun je elke maand in CQ-PA lezen dat er weer een aantal (meestal tussen de 10 en 15) nieuwe leden bijgekomen zijn.
  Dat heeft een reden.

  • Frits, PA3FYS
   Frits, PA3FYS zegt:

   De huidige secretaris van de VERON is een eigengereid, arrogant en autoritair figuur. Ik heb dat in het verleden persoonlijk ondervonden. Ook zijn houding jegens DKARS is daar een voorbeeld van. Jammer dat een dergelijk figuur ook een negatieve uitstraling op de VERON als vereniging heeft. Wellicht kan dit tijdens de verenigingsraad ter sprake komen!

   • Juul
    Juul zegt:

    Als ik dit zo allemaal lees over de secretaris van de VERON, vraag ik mij af of het niet beter is als de VERON vraagt om Eric_Jan zich terug te trekken wegens drukke werkzaamheden in z’n praktijk. Zo gaat dat in het bedrijfsleven ook.

    • ludovicus
     ludovicus zegt:

     Eric-Jan is een orale bruggenbouwer……scherp met de pen en toont weinig empathie voor”het klootjesvolk”dat niet zijn niveau heeft……….De maten van het Hoofdbestuur hebben niet de kennis om hier een halt aan toe te roepen, althans geven daar geen blijk van.

 11. Berend Mijnhout
  Berend Mijnhout zegt:

  misschien een domme opmerking maar een stichting heeft geen leden maar donateurs dus welke leden van de stichting zouden hiervoor in aanmerking komen hou nou eens op om zoveel tweespalt te maken en zorg dat je als gezamelijke hobby groot word i.pv ellende

  • PT
   PT zegt:

   Het stichting excuus is ooit in de wereld geholpen door de VERON-secretaris. Laag opgeleid Nederland praat hem na, maar komt niet verder wanneer dit onderbouwd moet worden. Bijna iedere (zorg)verzekeraar in Nederland heeft een Stichting als rechtsvorm. Sterker nog: zelfs de VERON heeft stichtingen als rechtsvorm en zowel VERON als VRZA werken samen in bijvoorbeeld een Stichting Radio Examens. Dichter bij huis, je eigen club, is er Stichting Radio Club ’t Gooi. Een levende club die het prima doet met donaties en waar meermaals per week het clubhuis geopend is. Nee. De rechtsvorm zou er niet toe moeten doen.

 12. Ingmar Mulder
  Ingmar Mulder zegt:

  Erg jammer dat de veron keer op keer niet met een normale reactie kan komen. Ben blij dat ik vorige maand mijn lidmaatschap heb opgezegd bij dit clubje grootbekken (al was onze afdeling erg leuk en los) maar van de uitspraken van het hoofd bestuur zakt mij regelmatig de broek af.

 13. Robert Elsinga
  Robert Elsinga zegt:

  Dat het Veron hoofdbestuur tegen samenwerking met de DKARS is, dat was al bekend en is hun goed recht. Maar het is jammer dat ze dat op de manier die in het bericht staan kenbaar maken. 73 de PC5E (Veron lid trouwens).

  • paul
   paul zegt:

   Het is op z’n minst wat merkwaardig dat DKARS stelselmatig wordt weggezet als “ondemocratische stichting” terwijl binnen de “democratische” VERON een secretaris op eigen houtje het bestuur en alle leden lijkt te passeren door in enkele uren een antwoord namens de VERON klaar te hebben. Maar misschien is het niet wat het lijkt. en is er uitgebreid over gesproken en gestemd door de hele vereniging in die paar uur.

  • ludovicus
   ludovicus zegt:

   Robert, beste moderator, heb je ook hier een steen verlegd?
   Soms begrijp ik je opvatting en opmerkingen niet.
   Ik werd in de jaren 60 voorzien van lidmaatschap van Veron.
   Het was zo tot dat er een contramine ontstond met een landelijke afdeling van de Herensocieteit.

   ja ja recht is recht en krom is krom,welk recht bedeel jji de DKARS donateurs toe?……..

   ja recht van spreken en schrijven………..en vrije verenigng…

 14. my2cents
  my2cents zegt:

  Ik sta volledig achter het besluit van de Veron. De Veron heeft er geen enkel belang bij om dkars toe te laten tot het dqb. Het zal alleen maar opzeggingen opleveren.
  Laat dkars zelf een qsl bureau oprichten als ze het allemaal zo goed weten. En dan meteen ook met afdelingen op alle 6 de caraibische eilanden.
  En een qsl service kost geld. Dus als je daar gebruik van wilt maken zal je er aan mee moeten betalen. Veron draagt veruit de meeste kosten van het dqb dus heeft het in deze ook grotendeels voor het zeggen.
  Gezien de manier waarop dkars zich steeds weer opstelt richting Veron is samenwerking onmogelijk geworden, nu niet en nooit.

  • RP
   RP zegt:

   Er mag per land hooguit 1 QSL bureau bestaan en dat wordt gerund door de vereniging die ook IARU-lid is. Dat is in Nederland de Veron. DKARS zou misschien wel een eigen bureau op kunnen richten, maar dat zal dus nooit kaarten krijgen. Het verzoek van DKARS is misschien een beetje vreemd vanuit het oogpunt dat DKARS een stichting is die er is voor het belang van het zendamateurisme en geen leden heeft.

   De afwijzing van Veron is vanuit het bij het HB heersende ‘anti-DKARS’ sentiment mogelijk begrijpelijk, maar misschien niet handig. Het DQB is een grote kostenpost voor de verenigingen Veron en VRZA, en als DKARS daarin bij wil dragen kan dat voor de overige verenigingen een aanzienlijk effect op de begroting hebben.

   Ik denk dat het voor vooral de Veron goed is een stuk zelfreflectie te doen:
   – waarom is bijna de helft van de radiozendamateurs geen lid van de Veron?
   – wat doet DKARS anders waardoor mensen zich wel tot DKARS aangetrokken voelen?
   – hoe kunnen en we ons beleid aanpassen zodat het bestaansrecht van DKARS vervalt en willen we dat ook?

   Uiteindelijk denk ik dat in dit geval de landelijk secretaris weer een uitglijder heeft begaan, zoals hij wel vaker doet en het HB deze vraag nogmaals serieus moet bekijken en met een onderbouwd antwoord moet komen.

  • teleurgesteld
   teleurgesteld zegt:

   Zit je soms bij het bestuur van de veron? de regels zijn toch ook dat de DKARS dan de kosten ervan moet dragen die er gemaakt worden mochten ze mee gaan doen? lezen is moeilijk he. het veron bestuur is een clubje dat de hobby aan het kapot maken is door hun starre en autoritaire houding. maar blijf ze maar lekker steunen. kortzichtig kinderachtig gedrag van een stel oude lullen die totaal geen tegenspraak dulden. ik hoop een aantal pa0’rs eens persoonlijk tegen te komen. dan kunnen we lachen. stelletje plofkoppen.

 15. Hans
  Hans zegt:

  Ik sta volledig achter het besluit van de Veron. De Veron heeft er geen enkel belang bij om dkars toe te laten tot het dqb. Het zal alleen maar opzeggingen opleveren:

  Prima my2cents,want die opzeggingen bij de Veron komen er nu vanzelf!

  • PD2IW
   PD2IW zegt:

   Mijn Veron opzegging per abuis naar het hoofdbestuur gestuurd. Binnen 2uur telefoontje van de secretaris waarin ik terecht gezet werd. Einde discussie was,Dkars is niets en de enig echte is de Veron,maar ik moest het verder maar bekijken.

 16. Eddy van Raaij
  Eddy van Raaij zegt:

  Ho ho ho, als dit bericht en deze reacties een afspiegeling zijn van onze maatschappij, dan staat het er slecht voor met de mesheid. Een beetje verdraagzaamheid, zeker in deze tijd voor Kerstmis, lijkt me wel op zijn plaats.
  73, Eddy

 17. THEO
  THEO zegt:

  Ik snap die Veron niet, waarom steeds zo negatief tegen andere verenigingen? Zijn ze bang, ligt het aan het hoofdbestuur? Veel mensen krijgen een afkeer van zulke arrogantie, en dat is niet goed voor zulke vereniging. Ze zijn tenslotte ook nog de duurste vereniging.
  Maar ja wie het laatst lacht??!

 18. keienei
  keienei zegt:

  Over enige tijd hebben een “BERON”, een Bond van Experimenteel RadioOnderzoek in Nederland. Hieronder kunnen alle verenigingen en stichtingen, welke zich met de HAM-hobby bezighoueden een plaats krijgen… hahaha!

 19. Freddy
  Freddy zegt:

  Ik vindt dit een trieste zaak, ik vindt de houding van het VERON bestuur ongepast.
  Waar zijn ze bang voor? Ze zijn zelf de oorzaak van het ontstaan van de DKARS. Het is het zelfde houding als jaren geleden tegen de VRZA. Ga de samenwerking aan “samen Sterk”. Er is al eerder aangegeven kom tot één landelijke organisatie, Waar is men bang voor? Ja de VERON vertegenwoordigd Nederland binnen de IARU, is men bang hun aanzien en status te verliezen, maar op deze manier verliezen ze alleen maar leden! Laat de DKARS ook gebruiker worden van het DQB, en deel de kosten. Dat maakt het voor iedereen aantrekkelijker en goedkoper! Ik ben 52 jaar lid van de VERON en het is dat we een leuke gezellige en actieve afdeling hebben, anders was ik allang geen lid meer.

  • Andre
   Andre zegt:

   Één landelijke vereniging zul je de eerst komende decennia niet krijgen.
   Onvrede bij de VERON vorige eeuw resulteerde in de VRZA.

   DKARS dacht dat die leden (VRZA en VERON) een fusie wilden tussen die 2.
   Met die bewering snijden ze zich nu fors in hun eigen vingers.
   DKARS moet stoppen met jeuzelen en eerst een volwaardige partner proberen te worden. Zoals ze zich nu gedragen gaat ze dat niet lukken verwacht ik.

   • ludovicus
    ludovicus zegt:

    Andre, net als in andere fora weet je het altijd beter. je grijpt naar het toetsenbord voordat je hebt nagedacht wat je inbreng te weeg brengt.
    Weinig positief en zeer kortzichtig
    Ik verwacht dat er wel voldoende kennis aanwezig is voor wat betreft de hobby maar trap anderen niet op de tenen.
    Zelfspot of reflectie doen wonderen.
    Daardoor kan je een beker vergaren…..
    Goede Kerstdagen en jaarwisseling

 20. Gerben
  Gerben zegt:

  Iedere Ham is toch lid van 1 of van bijde verenigingen. DKARS is toch geen vereniging. Met leden en afdelingen die samen de zaken regelen. Een donateur is toch geen lid. Al hoe positief ik over de ativiteiten ben maar DKARS is geen Veron of VRZA toch? Dat kan een ieder toch snappen, of ben ik nu nut zo slim

  • ludovicus
   ludovicus zegt:

   Stille Nacht Heilige Nacht voor u allen.
   Er zijn veel wijze woorden gesproken over dit onderwerp
   Gram mag men halen, fouten mag en kan men genereren
   Edoch het Topbestuur van de VERON moet ondanks alle aanwijzingen vanuit het veld nog veel leren.De goeie niet te na besproken
   Helaas zijn er beroepsridders tussen hen die de plank misslaan en graag neerkijken op hen die de hobby een warm hart toedragen kopstukken laten zich graag verwennen door buitenlandse contacten en reizen.
   De affiniteit kruipt niet verder als hun eigen clubje voorzien van shirt en stropdas met logo.
   Grootspraak behelst geen grote interesse en belangstelling voor de wensen van de leden die op de VR hun beste beentje voorzetten.
   Hoe komt het toch dat dit al jaren voortduurt?
   Is er geen gremium die de heren de pantalon opbindt
   Leden verenigd u en bindt de kat de bel aan.
   Alleen door samen sterk of de handdoek in de ring en bepaal samen het vertrek van de leidinggevende foutieve krachten……..

 21. Frank
  Frank zegt:

  Volgens mij is er slechts een kleine aanpassing nodig van het reglement van het DQB; de verplichting om lid te zijn van de VERON en/of VRZA. Een kleine aanpassing maar die zal vooralsnog geen draagvlak vinden bij de VERON ben ik bang.

  Mensen die om welke reden dan ook geen lid willen zijn van de VERON of VRZA zouden tegen kostprijs gebruik kunnen maken van het DQB. Immers; mensen die wel lid zijn van een der verenigen kunnen op induviduele basis QSL post opsturen en ontvangen via vooraf aangeleverde gefrankeerde enveloppen en hoeven zo nooit een verenigingsavond te bezoeken of wellicht is er überhaupt geen lokale afdeling.

  De kostprijs voor “niet-leden” bedragen dan de SAE’s + een opslag voor de uitgevoerde werkzaamheden. Het opsturen van de QSL’s hebben ze zelf al betaald.

  Met de afnemende ledenaantallen is het niet ondenkbeeldig dat onze QSL-post in gevaar komt omdat het DQB niet meer kan functioneren; ook een sociaal ingesteld bedrijf kent een break-even punt.

  Hoe de kostprijs geïnd zou moeten worden….dat is een andere zaak. Dus wellicht kan DKARS gewoon contact op nemen met de “uitvoerende” partij en kijken of ze zelf een QSL-dienst voor niet-verenigingsgebonden-zendamateurs kan opzetten.

  Zelf vind ik het altijd jammer wanneer een QSL-post (soms na jaren) terug ontvang met een stempel “non-member”.

  Artikel 11.
  Radiozend-en/of luisteramateurs, lid van minimaal één van de in Art. 2
  genoemde verenigingen, die van de in Artikel 10 genoemde regeling
  geen gebruik kunnen of wensen te maken, kunnen:
  a) hun uitgaande QSL kaarten voor eigen rekening rechtstreeks zenden aan
  het DQB,
  b) de voor hen bestemde QSL kaarten ontvangen door er voor te zorgen dat
  de in Artikel 8 genoemde RQM een aantal aan hen geadresseerde en
  voldoende gefrankeerde enveloppen in zijn bezit heeft.
  Eens per jaar worden die radiozend-en/of luisteramateurs, die niet aan het in
  sub.b van dit artikel bepaalde hebben voldaan, door de RQM schriftelijk dan
  wel mondeling in kennis gesteld van de aanwezigheid van de voor hen
  bestemde QSL-kaarten.
  Is er na vier weken geen reactie op deze mededeling ontvangen gaan de
  bedoelde kaarten voorzien van een passende mededeling retour afzender.

  Artikel 2.
  Het bureau wordt beheerd door :
  Presikhaaf Grafische Diensten.
  Postbus 5119,
  6802 EC ARNHEM.
  Het bezoekadres is :
  Driepoortenweg 35,
  6827 BP ARNHEM.
  Presikhaaf Grafische Diensten.

 22. Ronald
  Ronald zegt:

  Heren….Heren…. Heren….,
  Waarom niet de handen in elkaar slaan en i.p.v elkaar tegen te werken………ga samenwerken!!!
  Doe dat nou eens….

  Ook DKARS probeert zo goed mogelijk aan de weg te timmeren.
  Veron en VRZA zijn ook eens begonnen met elkaar…

  M.v.g.
  Ronald – PA1RT.

 23. pd5msc
  pd5msc zegt:

  Als passief belangstellende en alle verenigingen een warm hart toedragend baart het mij zorgen dat de kennelijke onderlinge vijandigheid zo groot is.
  Ik ben van geen van de verenigingen lid maar dit gedoe nodigt mij daar zeker ook niet toe uit.
  Dit zou alle verenigingen toch moeten aanspreken?
  Stop met elkaar te bevechten en maak de radiozenderamateur groot

 24. PD0TB
  PD0TB zegt:

  Dkars zou kunnen overwegen lid te worden van de EURAO, tegenhanger van de IARU… hebben hun eigen bureau! Maargoed, als DKARS meedeelt in de kosten zoals veron/vrza, Dan lijkt DQB mij geen punt toch?

 25. Bert Schaap
  Bert Schaap zegt:

  Misschien is de levenswijze van de Caraibische eilanden, met je mond open in de zon zitten en wachten tot de rest van de mensheid het of wat werk verzet, doorgeslagen naar de Dkars. Kan toch? Stel je voor dat je zelf wat onderneemt of opzet.
  Nu heeft men wel die “oude” mannetjes nodig van de Vrza en Veron..

  • Ludovicus
   Ludovicus zegt:

   Dag Bert,volgens mij sla jij de spijker naast de kop en geeft dit een geforceerd gevoel van empathie.
   Maar wat heeft dit met de door jou vermeende leefwijze op de overzeese gebiedsdelen te maken? Zijn die inwoners minder bevoorrecht?
   Er gaan veel makke schapen in een hok en die zijn wel verdraagzaam en je weet dat indien een over de dam is er meer volgen.
   Neem de stichters van de DKARS serieus en volg en ondersteun hen in de activiteiten voor de thuiszitters. Sluit je aan en wordt donateur……….

 26. Gerben
  Gerben zegt:

  Ik wil dit gezeik van die zogenaamde DKARS “ leden” niet meer op mijn e-mail ontvangen . Wat een stelletje ontevreden mensen doen hier aan mee. Geef Veron & VRZA groot gelijk niet met dat soort lieden samen te werken. Dit is niet de manier aan de weg te timmeren. Ik schaam me bijna ook donateur te zijn. Gerben PA2GHG

 27. Rinse
  Rinse zegt:

  Bij de Veron begint het erop te lijken dat alle bestuurlijke kwesties door 1 persoon worden behandelt, de rest van het bestuur weet van niets lijkt het wel. Heeft de Veron nou werkelijk niet in de gaten dat het met dit soort zaken zijn/haar eigen doodvonnis al heeft of nog gaat tekenen?? Tja als DKARS als stichting mee gaat doen aan het DQB gaat dat de Veron zeker leden kosten maar ook als DKARS niet mee gaat doen aan het DQB zal de Veron een langzame of, gezien sommige reacties, een snelle dood sterven. Dit laatste zal voor de amateur wereld zeker een verbetering opleveren immers de stap naar 1 overkoepelend landelijk orgaan wordt daarmee weer bereikbaar.

  • Hans
   Hans zegt:

   Rinse,chapeau de enige verstandelijke opmerking die ik sinds lange tijd heb gelezen! Maar maak je geen zorgen,het schift zich vanzelf uit! Zeker als je leest hoe de secretaris communiceert!

 28. Bernardus
  Bernardus zegt:

  Ik denk dat een idee zoals hieronder een oplossing kan bieden:
  Splits de qsl-service van de verenigingen af en maak hier een betaalde dienst van waar je op eigen initiatief de diensten van af wilt nemen. De verenigingen passen dan hier hun lidmaatschapsbijdrage op aan die zij moeten afdragen aan het qsl bureau.
  (Dus in mindering op de lidmaatschapsbijdrage). Op die manier kunnen ook de Dkars donateurs hun qsl kaarten ontvangen via het bureau.

  Verder is mijn persoonlijke mening dat een dienst als EQSL en andere soortgelijke diensten, misschien beter zijn voor het milieu omdat je karton uitspaart, en waar chemicalien die in het drukproces worden gebruikt, uitspaart. Ook op vervoerskosten wordt bezuinigd waardoor uitstoot van uitlaatgassen wordt verminderd. Je zou kunnen zeggen dat een papieren/kartonnen qsl-kaart is achterhaald door de tijd en dus is verouderd.
  Bovendien kan elke radiozendamateur die wel of geen lid/donateur is van een vereniging/stichting hier gebruik van maken.

  Mijn advies: Denk in de toekomst en houdt niet vast aan het oude.

  • Rob
   Rob zegt:

   Dat lijkt een leuk idee, maar het nadeel van dergelijke keuzevrijheid en splitsing in steeds kleinere dienstenpakketten is dat iedereen dan zelf kan afwegen of hij/zij er wel of niet wat aan heeft, en daarop de beslissing zal baseren om er wel of niet aan mee te doen.
   Nu betalen we allemaal een kleine bijdrage via het lidmaatschapsgeld, en van dat geld tesamen kan er een QSL bureau draaien wat voor mij misschien 2 kaarten per jaar verwerkt en voor anderen een stapel van 20cm.
   Als dit zou worden afgesplitst dan zou ik (en vele anderen met mij) niet meedoen ivm “geen interesse in QSL” en voor degenen die wel door willen gaan zal de bijdrage aan het qsl bureau dus veel meer worden dan de korting die ze krijgen op hun verenigingslidmaatschap. Ik denk dat het minstens een factor 10 meer zal zijn.
   Dat betekent dan weer dat de hobby voor sommigen onbetaalbaar zou worden. Ook niet leuk.
   (hetzelfde fenomeen als bij allerlei extra paketten voor de ziektekostenverzekering die alleen maar worden gekozen door mensen die verwachten kosten te moeten maken, waardoor de premie veel hoger is dan wanneer dit door iedereen samen betaald zou worden)

 29. Gert Bikker
  Gert Bikker zegt:

  Ben GVD in staat om mijn lidmaatschap bij die VERON op te zeggen!!!!! Wat een stelletje haantjes bij elkaar zeg!!!

  Doen wij niet allemaal hetzelfde kunstje binnen de Amateurwereld???

  Stel randdebielen zijn het!!!!!

  • Cees
   Cees zegt:

   ik heb al jaren geleden mijn lidmaatschap aan de Vereniging van ELITAIRE radio onderzoekers Nederland opgezegd.
   Wat een stelletje ongelooflijk arrogante ballen.
   Ik hoop dat de leegloop van de VERON snel op gang komt.

 30. Peter Gouweleeuw PA2V
  Peter Gouweleeuw PA2V zegt:

  Jammer dat het (weer) zo gaat. We willen allemaal hetzelfde, een sterke vertegenwoordiging en stem naar de autoriteiten. Geen showhondjes aan de lijn. Verder een gezond en verantwoord financieel beleid. En het QSL bureau is 1 van de grootste kostenposten. Dus waarom niet profiteren van het aanbod? Inmiddels is DKARS een voldoende grote en serieuze partij met financiële middelen. Keer op keer laten VERON HB leden zien niet in staat te zijn fatsoenlijk te communiceren en beleid te vormen. Om die reden heb ik mijn contributiebetaling voor 2018 even uitgesteld. Tot dat duidelijk wordt of VERON bereid is verantwoord met mijn contributie om te gaan. Ik wil niet alleen voor snoepreisjes van IARU vertegenwoordigers betalen.

  • Pensionado
   Pensionado zegt:

   Als oud HB lid kan ik je vertellen dat ook wij geen inzicht kregen in de financiële stukken van de IARU-bijeenkomst enkele jaren geleden. Daar schijnt voor honderden euro’s minibar gedeclareerd te zijn door één bestuurder maar het DB besloot deze boeken gesloten te houden voor de rest van het bestuur. Daarmee is in ieder geval duidelijk geworden dat het DB binnen het HB apart functioneert en zich verheven voelt boven de overige bestuurders. En laat nu juist dit DB het probleem zijn.

   Een secretaris met DKARS aversie (of eigenlijk een aversie tegen alles behalve VERON), een voorzitter die deze website ‘Riooljournalistiek’ noemt (maar de maker van Hamnieuws heeft het wél voor elkaar gekregen om de VERON en vele afdelingen een nieuwe website te geven), de penningmeester die vanuit zijn eigen BV netjes uurtje-factuurtje werkt en dan hebben we nog de vice 45-jaar-HB-lid voorzitter.
   Ook als HB lid ben je schaakmat gezet en kun je niets beginnen. En dan is er nog het autistische loopjongetje waarvan ik de naam niet zal noemen, maar iemand die weken tijd heeft om bijvoorbeeld feedback te geven op sessies van Agentschap Telecom maar niet verder komt dan een comma die verkeerd staat.
   Het DB kiest zichzelf binnen het HB. Lees maar eens hier: https://www.veron.nl/nieuws/bepaal-mede-de-koers-van-de-veron-doe-een-voorstel-via-de-verenigingsraad/

   Op 10 maart wordt de beschrijvingsbrief naar de afdelingen verzonden. Zij hebben dan liefst 9 dagen om de maandelijkse bijeenkomst te beleggen, want op 19 maart sluit de kandidaatstelling voor HB leden. Die kandidaatstelling komt om duidelijke reden niet, want de afdelingen hebben geen tijd. En publiek op de website wordt niet expliciet opgeroepen tot nieuwe bestuurders. En dat is juist net de bedoeling. Daardoor kunnen door het DB schoothondjes naar voren geschoven worden en blijft alles zoals het was.

   Jullie weten nog niet eens half hoe rot het DB is. Iedere vorm van verandering wordt tegengehouden en tegengewerkt. Over 5 jaar telt de VERON nog 6 leden. Het huidige DB, Een meneer die aan het uitkeringsinfuus hangt ‘want ik niet werken maar mezelf wel 40 uur voor de VERON inzetten’ en een comma-autist. Meneer 45-jaar zal tegen die tijd wel SK zijn gezien zijn huidige gezondheid.

   En in april vieren ze weer dat alles na de VR bleef zoals het was. Want ‘het HB adviseert’. In een duur Apeldoorns restaurant. Met kreeft. Bij de open haard. Op kosten van de leden. En jullie zijn er allemaal weer ingetrapt.

   • Juul
    Juul zegt:

    Kijk dat vind ik nou jammer. Als oud HB lid wel e.e.a. schrijven. Prima, maar niet met echte naam en dat laatste is dus jammer.
    “verantwoordelijkheid nemen”………..

    Juul – PE0GJG ( oprichter VERON pr commissie en oud VERON lid )

  • pb2t
   pb2t zegt:

   Peter, Van jouw VERON contributie gaat jaarlijks CHF 1,80 naar IARU Region 1 om mijn snoepreisjes mogelijk te maken. Hiervoor mijn hartelijke dank. Voor deze snoepreisjes stel ik mijn vrije tijd beschikbaar en in het verleden een groot deel van mijn vrije dagen. De IARU en IARU Region 1 betalen reis en verblijfkosten. Deze snoepreisjes, veelal deelname aan vergaderingen van ITU en CEPT, vragen een gedegen voorbereiding en dat vraagt natuurlijk ook de nodige tijd. In de praktijk zit ik tijdens zo’n snoepreisje acht tot twaalf uur per dag in een vergaderzaal amateurbelangen te behartigen. Bij zo’n vergadering zitten er net als in deze groep aardige en minder aardige mensen. Als IARU vertegenwoordiger wordt er van mij verwacht dat ik beleefd blijf, ook als andere deelnemers je dat niet gemakkelijk maken. Gelukkig heb ik een groot incasseringsvermogen. Natuurlijk zijn er ook leuke momenten tijdens zo’n snoepreisje: Na een lange vergaderdag drink ik wel eens een biertje met gezelschap dat ik zelf heb uitgekozen. De volgende keer in de bar zal ik denken aan jouw CHF 1,80.

   73, Hans PB2T

   • Frits, PA3FYS
    Frits, PA3FYS zegt:

    Dag Hans, ik weet dat er door jou en jullie veel vrije tijd in dit soort overleg wordt gestoken en dat wordt zeer gewaardeerd. Ook heb ik hier graag CHF 1,80 voor over en neem mijn petje daar voor af. Als ik je de volgende keer tegenkom heb je een biertje van mij tegoed. ’73, Frits, PA3FYS

 31. Hans
  Hans zegt:

  Nog een sterk staaltje van elitaire arrogantie van de Veron:
  Ik vroeg de secretaris naar de status van het verslag van het laatst gehouden amateur overleg:

  Mijn bericht:

  Inmiddels is het ruim een maand geleden dat het laatste amateur overleg heeft plaatsgevonden.
  Ik kan echter nog nergens daar een verslag van vinden.
  Wanneer word dit gepubliceerd?

  Met vriendelijke groet,

  Hans

  Hieronder zijn antwoord:

  Secretaris VERON HB
  6 dec.

  aan mij
  Beste,

  Vraagt u dat even na bij uw eigen vereniging, bij ons bent u naar mijn beste weten geen lid.

  Met vriendelijke groeten,

  J.H.M. (Eric-Jan) Wösten PA3CEV
  Algemeen secretaris

  • Hans
   Hans zegt:

   En ter vergelijking hier het antwoord op dezelfde vraag maar nu van de VRZA:

   Hallo Hans,

   Ik heb onlangs wel het concept-verslag ontvangen. Nu levert iedereen zijn
   aanvullingen/opmerkingen in en dan kan het gepubliceerd worden.
   Overigens hebben we niet alle onderwerpen kunnen behandelen in het
   najaarsoverleg en staat er een extra overleg gepland op 31 januari a.s.

   73, Ron PB0ANL

  • my2cents
   my2cents zegt:

   Als je geen lid bent van de Veron heb je toch ook niets te vragen aan deze.

   • Hans
    Hans zegt:

    Is niet juist, voor alle vragen waarbij internationale zaken spelen is VERON de vertegenwoordiger van “alle” Nederlandse radio amateurs dus ook van de amateurs die geen lid zijn van de Veron.

    Veron moet ook aan alle Nederlandse amateurs verantwoording afleggen wat ze internationaal allemaal zo doen. Dat hebben ze in mijn beleven nog nooit gedaan.
    Zo was ik het helemaal niet eens dat er geen vertegenwoordiger uit de VHF-cie gestuurd werd voor VHF UHF SHF zaken naar de IARU conferentie. Dat is iets waarvoor Veron zich naar alle Nederlandse amateurs moet verantwoorden en daar kan je als niet lid ook rustig naar vragen.

    • Ge.
     Ge. zegt:

     OK. Als ik je goed begrijp verwacht jij, beste Hans, dat een organisatie waar jij niet voor bereid bent te betalen, wel voor jou de kastanjes uit het vuur gaat halen én dat je vervolgens dan ook het recht hebt om de mensen die het (onbezoldigd en in hun eigen vrije tijd) doen ter verantwoording te roepen?

     Jij vindt het dus heel normaal om te parasiteren op je mede-zendamateurs die wél een financiële bijdrage doen om de belangen van Nederlandse amateurs te vertegenwoordigen. Los van of de VERON dat nu wel of niet goed doet, vind ik dat pas echt verderfelijk gedrag. Als die houding van jou bekend was bij de algemeen secretaris van de VERON, dan wil ik hem bij deze voordragen voor een onderscheiding voor zijn (botte) antwoord naar jou toe.

     • Hans
      Hans zegt:

      Als je iemand wil onderscheiden voor zijn botte antwoord dan zegt dat ook een heleboel over jouzelf.
      Denk eerst eens na, dat hier op dit forum wel eens meer dan 1 Hans actief is en dat je reactie dus wel eens niet kan kloppen.

      Als je als vertegenwoordiger aan IARU deelneemt, wat Veron namens Nederland doet, vertegenwoordig je dus alle amateurs van het land. Je bent dan dus ook verplicht om verantwoording af te leggen aan al die amateurs. Als je dat niet wil dan moet je niet deelnemen aan het internationaal overleg van de IARU.
      Door deelname aan de IARU is de Veron dus verplicht om verantwoording af te leggen en inspraak te geven aan alle Nederlandse amateurs, zelfs als die geen lid is van de Veron.

 32. PE9DX
  PE9DX zegt:

  Toch maar eens op de komende ALV een motie van wantrouwen of iets in deze strekking tegen de Algemeen secretaris van de VERON indienen. Dit is natuurlijk een zeer onwenselijke situatie als er op dusdanige manier wordt gereageerd. Deze manier van reageren richting DKARS riekt naar wrok, dit is VERON onwaardig. Persoonlijk zeg ik dat deze secretaris zo snel mogelijk weg moet, deze man schaadt het aanzien van mij als VERON lid maar ook als zendamateur meer dan mij lief is.

  Johan PE9DX,
  Qsl manager afd. A27 Kanaalstreek,

  Lid zins 1983 v/d VERON.

  • Frits, PA3FYS
   Frits, PA3FYS zegt:

   Ja, ben ik het mee eens! Ik heb eens persoonlijk kritiek richting hem geuit en kreeg als opmerking dat we blij mogen zijn met mensen zo als hij, die ” geheel belangeloos” dit werk voor de VERON doen. Als antwoord heb ik hem gegeven: ik heb ook niet voor niets een gouden speld mogen ontvangen voor bewezen diensten. Maar je daar voor op de borst slaan is natuurlijk van een heel andere orde.

   • Juul
    Juul zegt:

    Dag Frits,
    mee eens. Ook ik heb een Gouden speld mogen ontvangen voor “bewezen diensten”. Ik ben er trots op.
    En mijn diensten waren destijds niet geheel onbelangrijk. En geheel “belangeloos “. O.a. het overleg tussen de VERON en “de overheid” ( lees Groningen) lag op z’n gat.
    Samen met PA2PME heb ik toen snel een ontmoeting geregeld met de toenmalige minister, Neelie Smit-Kroes bij de toenmalige voorzitter PA0AD thuis.
    Zij las daar het hoofd van de RCD de les en het kwam goed.
    En ook de media zat in mijn “pakket”.

    Ik vraag mij werkelijk af wat de VERON bewogen heeft om met de huidige algemeen secretaris in zee te gaan, danwel nog steeds te gaan.
    Helaas heeft hij geen kaas gegeten van een goede normale communicatie tussen mensen. Als buitenstaander kom je de secretaris n.l. als eerste tegen als je met de Vereniging in kontakt wil komen. En da’s jammer.

    Oh, ja, ik ben geen lid meer na 40 jaar van de VERON en ook geen lid van de VRZA en ook geen “begunstiger” van DKARS. Behalve dat ik regelmatig stukjes schrijf over mijn belevenissen veelal in het verleden.

    En het communiceren met de mensen van DKARS is een “genot”.

    Juul – al sinds 1975 PE0GJG

    • Frits, PA3FYS
     Frits, PA3FYS zegt:

     Het is al weer lang geleden dat ik bij je thuis in Ketelhaven ben geweest, hi. Wel lees ik met genoegen jouw stukjes in DKARS magazine. Peter en Lidy wonen nu in Zwolle en we hebben nauw contact. Ik ben het geheel met je eens wat betreft de huidige algemeen secretaris. Als trouw lid van de VERON betreur ik zijn arrogantie. Ik hoop dat de, in mijn ogen, goedwillende andere HB-leden een duidelijk en voor mij bevredigend standpunt gaan innemen om de hiermee de ontstane onrust weg te nemen. Ik wens ze hierin veel wijsheid. Ik draag DKARS ook een warm hart toe en heb veel plezier en leesgenot door hun inspanningen. Leuk weer even via dit medium contact met je te hebben. Graag tot ziens en nog een fijne tweede Kestdag en een gezellige jaarwisseling gewenst. ’73, Frits, PA3FYS

     • Juul
      Juul zegt:

      Yo Frits,

      Ja weet ik nog goed.
      Heb Peter net aan de lijn gehad…….is aan het behangen !
      Florida, elke dag 30 gr., is toch ook niks aan.

      Wonen we weer bij elkaar in de buurt.
      Net als “vroeger”.

  • Hans
   Hans zegt:

   Laat die man maar lekker zitten, des te sneller is duidelijk wat er met Veron moet gebeuren.

 33. Freddy
  Freddy zegt:

  Ja dat de VERON elitair is blijkt al snel, kijk maar eens bij de VR, afdelings vertegenwoordigers dragen een Groen VERON speldje, zit in een belangrijke commissie dan krijg je een Blauwe en de HB leden een Rode! En de Voorzitter een Lint met een plakkaat met daar op zo iets als President of the VERON. En moet je de heren zien paraderen op b.v. de Dag van de Amateur netjes in pak, van kijk eens hier ben ik! Bah, we zijn toch allemaal gewoon lid. En natuur zijn er leden die wat meer doen als de anderen, maar daar hebben ze zelf voor gekozen. Prima alle waardering hoor, maar niet op deze manier.
  “Goede wijn behoefd geen krans” !!

  • Randy
   Randy zegt:

   Verschillende leden en bestuurders zijn daarmee herkenbaar (en toegankelijk) voor vragen. Ooit daar eens aan gedacht?

   • paul
    paul zegt:

    Dat kan ook met een simpele plastic naam badge.

    Voordeel: goedkoop, geen ballotage voordracht en uitreikingsevenementen nodig. Kosten hiervan kunnen dan aan iets nuttigs besteed worden.

    Ik vind het zelf niet zo heel erg interessant wie er korporaal,kapitein of kolonel is bij de VERON.
    Het is een HOBBY club!

 34. Ludovicus
  Ludovicus zegt:

  Het gaat niet alleen over de postbestelling van de ontvangstbevestigingskaarten.
  Er is veel meer aan de hand.De grote jongens verzetten zich met hand en tand tegen de mogelijkheid voor de DKARS op gelijke voet en duidelijke positieve inbreng een plaats te verwerven in de Zendamateur wereld.Deze kortzichtigheid dient gewogen en “bestraft ” te worden in het overleg met A.T en andere belangrijke organisaties buiten onze grenzen
  Het bestuur van de VERON is aan zet om hun wonden te likken en intern de constructie danig te herstellen door een vervroegde V.R waarbinnen de leden hun wensen kenbaar maken maar ook gehoord en gewaardeerd worden.
  In de bovenstaande reactie die door mensen met wetenschap en opgedane ervaring hun mening hebben geventileerd klinkt een dringend beroep op de leiders hun zienswijze en de uitvoering daarvan goed te vertalen in handelen zoals van hun verwacht wordt
  Het moet geen uiting worden van
  “We hebben de leden mooi te pakken en gaan op de oude voet verder”
  Dan worden die ondersteuners een ervaring rijker en een illusie armer.

  Bestuurders wordt wakker en wel voor de jaarwisseling.

  73 voor allen

  Ludovicus

 35. PE9DX
  PE9DX zegt:

  Het is niet alleen een aanval vanuit de VERON richting DKARS wat er de afgelopen tijd opvalt. Ik zit net de reactie te lezen in het december nummer van RAZzies van de redactie. Ook hier wordt er vanuit de VERON nogal negatief gereageerd op mensen die artikelen schrijven voor lokale clubbladen. Al met al geeft dit wel te denken. Dit lezende komt er steeds meer een beeld uit naar voren van gefrustreerde VERON bestuurders / vrijwilligers die met lede ogen aanzien dat hun portefeuille met artikelen leeg raakt en dat zowel in de DKARS als RAZzies volop artikelen verschijnen die zij eigenlijk graag in de Electron hadden zien verschijnen. En dan noem ik hier nog maar twee lokale blaadjes die goed worden ontvangen door de leden / niet leden.

  Is dit nu iets van de laatste tijd? Nou nee hoor, zolang ik lid ben van de VERON heeft men reeds vele mensen van zich vervreemd. Ik kan mij diverse heel actieve leden voor de geest halen welke artikelen schreven voor de Electron maar werden afgeserveerd om wat voor redenen ook. Deze mensen weken toen ook uit met hun artikelen naar andere bladen die niet onder de VERON vlag vielen.

  Ik hoop dat in vele afdelingen de ogen open gaan om hier een halt aan toe te roepen, komende maanden januari / februari staan de ALV van de diverse afdelingen weer op het programma. Laten we eens kijken of we met voorstellen kunnen komen richting het VERON bestuur om hun tot bezinning te laten komen. Het is handig als we als afdelingen gezamenlijk dit duidelijk gaan maken aan het het HB.

  Johan – PE9DX.

  • Peter Gouweleeuw PA2V
   Peter Gouweleeuw PA2V zegt:

   Johan, wat jij hebt geschreven is volledig herkenbaar. Zelf ben ik een kritisch maar wel bevlogen lid van de VHF commissie geweest en heb in het verleden vaker mijn kennis en bevlogenheid voor VERON ingezet. Ik heb voor de 70 MHz band hemel en aarde moeten bewegen om het gepeupel bij HB en VERON aan de gang te krijgen. Alleen Arie EZ (SK) en enkele leden van de commissie waren mij tot steun. Mijn geschriften werden gebruikt. En toen het moment kwam dat er eindelijk mogelijkheden ontstonden wisten de HB Bobo’s niet hoe snel zij met de neus omhoog de eer op moesten strijken. Erger nog, ze verdomden het om de toestemming per 1 januari te publiceren. Dat was voor mij de druppel en heb iedere medewerking aan deze arrogante figuren stopgezet. Gelukkig is met DKARS een groot hiaat in verspreiding van kennis, pure hobby beleving en openheid weer ingevuld. Ik ben nog lid van VERON voor mijn QSL kaarten, en zeg ook vaak dat ik lid ben van het QSL bureau. In 1967 werd ik lid van VERON. Mijn contributiebetaling heb ik opgeschort en ik denk dat gezien de houding van de “bestuurders” dit ertoe zal leiden dat ik het lidmaatschap kwijtraak. Voor mijn lidmaatschap van het QSL-bureau zal ik dan uit moeten wijken naar VRZA.
   Wat zou het mooi zijn als dit alles ertoe leidt dat we een Nederlandse zendamateurbond krijgen waar alle lokale en landelijke verenigingen in verenigd zijn. Dan kan zelfs VERON met behoud van hun naam en IARU vertegenwoordiging hun spelletje blijven spelen. In die bond kunnen dan verenigingen met hun leden, maar ook individuele zendamateurs lid worden. Mooie gedachte voor 2018 toch?

  • Wim
   Wim zegt:

   Ook ik heb als samensteller van de nieuwsbrief van de stichting DARES al een aanvaring met de secretaris van de VERON achter de rug.

 36. Cees
  Cees zegt:

  Ik heb vroeger ook speldjes gespaard, was ik toen ook belangrijk?
  Schei toch uit met die flauwekul, aanzien krijg je door gedrag en niet door decoraties of een mooi pak.

  • Ludovicus
   Ludovicus zegt:

   Hallo allemaal

   Respect krijg je niet DAT moet je verdienen zelfs met of zonder ambtsketen…..
   Zeker als Hoofd c.q Dagelijks bestuurslid.
   Aanzien verwerft de mens die zich met spirit voor de medemens inzet zonder er zelf “beter van te willen worden”!

   Ludovicus

  • Frits, PA3FYS
   Frits, PA3FYS zegt:

   Ik draag bij dergelijke gelegenheden een badge met mijn naam en call erop. Dit om ” herkend” te worden.

 37. Wim
  Wim zegt:

  Beste allen, laten we er voor waken niet alles en iedereen over 1 kam te scheren.
  Het is makkelijk om met modder te gooien maar denk eerst eens na voor je wat zegt.
  In eerste instantie is dit allemaal begonnen met een reactie van de secretaris van het HB van de VERON op een brief van de secretaris van DKARS, laten we ons daar dan ook op richten en niet iedereen maar aan de schandpaal nagelen.
  Bij elke vereniging dus ook bij de VERON zitten gelukkig ook veel mensen die wel goed bezig zijn.
  Dus mensen kritiek mag en is ook goed mits het terecht en opbouwend is.
  Neemt niet weg dat ik het betreur dat het HB van de VERON nog niet in het openbaar afstand genomen heeft van de uitspraken en de manier van communiceren van haar secretaris.
  Wim PA4WK

 38. Michel, PDØMAC
  Michel, PDØMAC zegt:

  Ik ken de VERON als een club die staat voor behoud van hetgeen er was. Maar stilstand is achteruitgang.
  Als voormalig kartrekker van de website en lid van de PR-commissie liep ik ook al tegen die starre houding van het HB aan. Deze kwestie getuigt bepaald niet van ‘ham spirit’. Het bevestigt het gevoel dat ik al jaren heb…

 39. Nick
  Nick zegt:

  Ik heb Veron een emailtje gestuurd. Misschien wel leuk om die hier eventjes te vermelden:

  Veron,

  Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap op (lid no XXXXX).

  Waarom?

  Het antwoord dat ik las in DKARS (december) waarin DKARS aan het QSL bureau vroeg om mee te mogen doen werd resoluut geblokkeerd door Veron. Ik wens niet geassocieerd te worden met organisaties die gebruik maken van kartelvorming om hun positie te verstevigen en ook misbruik maken van hun (vermeende) macht om andere spelers tegen te werken. Ook speelt mee dat Veron niets heeft willen doen om mijn antenne problemen op te lossen.

  Fijne feestdagen gewenst,

  Vandaag een emailtje naar VRZA om ook bij hun aal te melden. Nu – voor hetzelfde geld als voorheen bij Veron, steun ik twee organisaties. Overigens, nog geen reacties ontvangen van zowel Veron (opzegging 22dec) alsmede aanmelding (29dec).

  Anyway, Happy hollidays

 40. Ludovicus
  Ludovicus zegt:

  Goede avond allemaal
  Voor een ieder de beste wensen voor 2018 binnen de hobby….en prive..
  Lees eens de reactie van een nieuwkomer binnen zendamateur.com onder perikelen rond de
  DKARS
  Hierin wordt Hamnieuws onaardig bestempeld en bejegend……

 41. Juul
  Juul zegt:

  Jonge, jonge, “Peet”,

  Beetje “Jip & Janneke” vindt je niet ? En nogal veel woorden en je haalt zoals je zelf al schrijft “er van alles bij”.

  Nu nog even je echte gegevens. Wel zo flink.

  Juul – PE0GJG

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Welke macht ? Zendamateurs vallen onder hetzelfde noemertje als bingo en dammen. Wie mag de bingonummertjes oplezen, niet meer en niet minder. Daar gaat deze (alweer) oeverloze discussie over. De tijd dat zendamateurs technische hoogstandjes en noviteiten produceerden, ligt al lang achter ons. Men krijgt een vochtige broek van digitale mode’s, landelijke ‘GSM’ netwerken, en meer van dat soort technische ‘hoogstandjes’. Terwijl dat niets nieuws is. De hoeveelheid ‘communicatie’ amateurs neemt met de dag toe, terwijl de ’technische’ zendamateurs langzaam wegvallen.
   Allemaal prima of niet, dat maakt niet uit. En als er wel van macht sprake is, gaat het over een merkwaardige hoeveelheid middelbare en oudere mannetjes, die zitten te zeuren en te zuigen, in de recreatieruimte van het bejaardencentrum. En elkaar maar afzeiken over de koffie of de kleur van de bingokaartjes. Gewoon een lachwekkend zootje, maakt niet uit welke “club”.

 42. Wim
  Wim zegt:

  Hallo Bert,
  bedankt voor je “positieve” bijdrage.
  Fijn dat nu iedereen weet hoe jij over radioamateurs denkt, lucht het op? krijg je er een goed gevoel bij dat jij iets positiefs bijgedragen hebt?
  Ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf ook radioamateur bent, zo ja behoor je dus ook tot de mensen die je zo generaliserend en beledigend omschrijft, zo niet ga dan ergens anders je vergif zitten spuien bij voorkeur ergens waar geen oude en middelbare mannetjes zijn. Dan hoor jij in ieder geval niet bij het lachwekkende zooitje zoals je de mensen hier omschrijft.

 43. XU7AIA
  XU7AIA zegt:

  Na al de reacties te hebben door geworsteld, kan ik maar 1 conclusie trekken: Gelukkig hebben we hier in Cambodja geen verenigingen.

Reacties zijn gesloten.