Berichten

Bureau Antenneplaatsing zoekt samenwerking

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland (BOAN), dat in de jaren ’80 door Jan van Muijlwijk (PA3FXB) is opgericht zoekt samenwerking en heeft daartoe de besturen van de VERON en VRZA uitgenodigd om in gesprek te gaan. BOAN als dienstverlener heeft als doel om zendamateurs die problemen ondervinden bij het plaatsen van antennes te adviseren bij het vinden van passende oplossingen. BOAN streeft ernaar om in verschillende delen van het land iemand beschikbaar te hebben die ook kan assisteren op dit gebied.

BOAN heeft eerder succesvol samengewerkt met DKARS en instanties om de voorlichting op het gebied van antenneplaatsing te verbeteren, zoals een factsheet voor woningcorporaties waarin de uitgangspunten voor een gedegen corporatiebesluit worden beschreven. Een van de mensen achter BOAN is Jan van Muijlwijk, die in het verleden door VERON is uitgeroepen tot ‘Amateur van het jaar’. Jan heeft tientallen zendamateurs geholpen met antenneplaatsing problematiek. De bestaande verenigingen missen dergelijke dienstverlening ondanks hier wel een behoorlijke vraag naar is. Het zou een zeer goede aanvulling zijn voor de Nederlandse zendamateurs.

“Maar het succes van BOAN haalt ons in. Succes trekt succes aan en het aantal aanvragen voor de gratis BOAN dienstverlening groeit. Blijkbaar is er een toenemende vraag van radioamateurs naar deze vorm van dienstverlening. Tot dusver zijn we er helaas niet in geslaagd om in verschillende delen van het land iemand beschikbaar te hebben die kan assisteren op dit gebied.”, laat DKARS-secretaris Peter de Graaf (PJ4NX) weten. “We willen om die reden in gesprek met de (hoofd-)besturen van de amateurverenigingen om het adviseren van zendamateurs bij antenneplaatsing te kunnen blijven leveren door samen de schouders onder één landelijk BOAN te zetten, dit gesteund door alle radioclubs en voor alle zendamateurs.”

DMR-repeater Coevorden tijdelijk QRT

De DMR-repeater in Coevorden is tijdelijk QRT. Naast een opstappunt voor het DMR-netwerk werd deze locatie ook gebruikt voor de ontvangers van PI3UTR en PI2NOS. De laatste lijkt daarmee geen dekking meer te kunnen bieden in de regio Drenthe. Hetzelfde geldt ook voor DMR. De dichtbijstaande repeaters staan in Drachten en Hengelo.

Lees meer

Hulp bij antenneplaatsing: AEDES Antenne Factsheet

dkars-logoHet Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland, een onderdeel van DKARS, heeft een belangrijk succes geboekt.

Na de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft nu ook vereniging van woningcorporaties, AEDES, in samenwerking met de DKARS een document over antenneplaatsing op haar interne netwerk geplaatst. Het AEDES Antenne Factsheet is daarmee voor elke woningbouwvereniging online toegankelijk.

Lees meer