CAMRAS redt Triton-1 satelliet

triton-1-in-orbitDe Dwingeloo Radiotelescoop beheerd door de vrijwilligers van CAMRAS is meer dan alleen een radiotelescoop, dat is afgelopen week aangetoond in een bijzondere samenwerking tussen de vrijwilligers van CAMRAS en de Delftse nanosatellietbouwer ISIS. De 25-meter grote schotel werd ingezet om een satelliet van 30x10x10cm weer operationeel te krijgen.

Op 21 november jongstleden lanceerde ISIS vanuit Rusland haar eerste test-satelliet voor het volgen van schepen op open zee. Echter, na enige tijd bleek er een klein probleem te zijn met de zendontvangers van de satelliet. In een bepaalde operationele modus van de satelliet stond de zender continue aan. Dit bleek de radio-ontvangers van de satelliet zodanig te storen dat deze geen commando’s van het grondstation in Delft wilde ontvangen. De satelliet bleek tijdelijk doof.

Één optie was om te wachten tot de satelliet zich weer zou resetten in een andere operationele modus waardoor het probleem zou verdwijnen. De andere optie was om een zender te vinden die sterk genoeg was om Triton-1 weer tot de orde te roepen. De laatste optie had de voorkeur.

De CAMRAS telescoop, nog volop in de testfase na een recente restauratie, bleek in te zetten als zo’n zender en de vrijwilligers van de radiotelescoop waren erg enthousiast en stonden paraat om ISIS ondersteuning te bieden. Na enkele dagen voorbereiding en enkele aanpassingen aan de telescoop om haar tijdelijk om te bouwen tot radiozender kon er op vrijdag 29 november gepoogd worden Triton-1 te commanderen.

De Triton-1 satelliet

De Triton-1 satelliet

Een team van CAMRAS en ISIS was de vrijdagochtend paraat om de satelliet aan te stralen en door de grote antenne zou het mogelijk moeten zijn om de storing die de zender van de satelliet genereerde te ‘overschreeuwen’, zodat het commando wel gehoord kon worden door de satelliet. Regen en wat technische issues met de antenne gooiden in de ochtend nog wat roet in het eten maar in de avond was de telescoop klaar voor haar nieuwe opdracht. Bij de eerste poging in de avond om de satelliet te commanderen bleek het al succesvol! Binnen enkele seconden na het versturen van het commando via CAMRAS kon vanuit het grondstation in Delft worden geverifieerd dat de satelliet in een andere modus was gezet en dat de satelliet direct weer gebruikt kon worden.

Een deel van de crew in de waarneemruimte bij CAMRAS

Een deel van de crew in de waarneemruimte bij CAMRAS

Al met al een groot succes en een perfecte demonstratie van de meerwaarde van CAMRAS en de onlangs gerestaureerde Dwingeloo Radiotelescoop in Nederland. (Bron: camras.nl)

1 antwoord
  1. pa2old
    pa2old zegt:

    En dan te bedenken dat deze schotel er bijna niet meer was geweest…
    Mooi resultaat, gefeliciteerd!

Reacties zijn gesloten.