Berichten

Brexit en de CEPT

Op de website van de UBA is een artikel verschenen dat toelichting geeft op de eventuele gevolgen van de Brexit voor radiozendamateurs die in het kader van CEPT-afspraken gebruik maken van hun licentie tijdens het bezoek van het Verenigd Koninkrijk. Omdat CEPT lo staat van Europa zijn er geen directe gevolgen. Voor houders van een Full (HAREC) licentie is en blijft gastgebruik toegestaan. Houders van een Novice of Foundation licentie kunnen geen gebruik maken, omdat ECC05(06) en/of ERC Rapport 32 nooit geïmplementeerd is binnen het VK.

VERON: ‘Europese harmonisatie Novice’

De VERON heeft een document ingediend dat als doel heeft om te kijken of de frequentie-allocatie en vermogens toewijzing voor Novices Europees geharmoniseerd kan worden. Dit zal in september tijdens de IARU-conferentie in Landshut besproken worden met andere IARU leden.

Indien het document ongewijzigd aangenomen wordt, dan geeft VERON de IARU de opdracht om met een inventarisatie en voorstel te komen. Deze zal als aanvulling in REC(05)06 toegevoegd moeten worden zodat de regeling in alle CEPT-landen gelijk is.

Bekijk hier het voorstel.

Nieuwe editie van de 5 MHz newsletter

SSH-60-meterEr is een nieuwe editie uitgekomen van de 5 MHz newsletter, die inmiddels alweer 5 jaar uitgegeven wordt. In deze editie wordt onder andere aandacht besteedt aan de komende allocatie voor Nederland die naar verwachting het spectrum tussen 5350 en 5450 kHz op een secundaire basis toekent aan houders van een Full registratie. Ook is er aandacht aan het CEPT-voorstel dat de komende WRC-vergadering besproken wordt. CEPT heeft dit voorstel, met tegenstemming van onder andere Duitsland, Frankrijk en Rusland, in meerderheid aangenomen. Daarmee lijkt een wereldwijde allocatie steeds dichterbij te komen al zal er tijdens de WRC-vergadering over gestemd worden.

Lees meer

Moldavië sluit aan bij CEPT

Flag_of_MoldovaMoldavië heeft zich aangesloten bij de CEPT-regeling. Dat maakt de IARU Regio 1 vandaag bekend op haar website. Hierdoor kunnen zendamateurs die in bezit zijn van de CEPT-licentie – zowel Full als Novice – uitkomen in het land. Om uit te komen in het land is de ER-prefix voor je eigen call voldoende.

Curaçao treedt tot tot CEPT-regeling

cept-logoDe werkgroep van de CEPT heeft tijdens haar bijeenkomst in Italië positief ingestemd met het advies om Curaçao (PJ2) toe te laten tot de T/R 61-02 regeling. HIerdoor wordt het mogelijk om voor HAREC (Full) licentiehouders op het eiland te werken. Andersom kunnen zendamateurs van Curaçao nu in vrijwel geheel Europa actief zijn zonder een gastlicentie aan te vragen.

Deelnemende landen aan de CEPT-regeling hebben twee weken om een bezwaar in te dienen. Indien dit niet gebeurd zal de regeling aangenomen worden.