Brexit en de CEPT

Op de website van de UBA is een artikel verschenen dat toelichting geeft op de eventuele gevolgen van de Brexit voor radiozendamateurs die in het kader van CEPT-afspraken gebruik maken van hun licentie tijdens het bezoek van het Verenigd Koninkrijk. Omdat CEPT lo staat van Europa zijn er geen directe gevolgen. Voor houders van een Full (HAREC) licentie is en blijft gastgebruik toegestaan. Houders van een Novice of Foundation licentie kunnen geen gebruik maken, omdat ECC05(06) en/of ERC Rapport 32 nooit geïmplementeerd is binnen het VK.

2 antwoorden
  1. Ron - PD0NUD
    Ron - PD0NUD zegt:

    Voor de Nederlandse Novice veranderd er niets. Onder ECC05(06) is gastgebruik nu niet toegestaan. Wat wel mogelijk is om bij Ofcom (Britse AT) een gastlicentie aan te vragen. Je krijgt dan na goedkeuring een tijdelijke intermediate licence. Wel ruim van te voren aanvragen want ook Britse ambtelijke molens malen langzaam hi

Reacties zijn gesloten.