De 6-meter band in Duitsland

BundesnetzagenturIn Duitsland zijn onlangs enkele wijzigingen doorgevoerd die meer zendamateurs toegang geven tot de 6-meter band. Dit was voorheen in beperkte mate toegestaan. Nu is de band voor alle houders van de HAREC vergunning vrijgegeven. Dit betreft een experiment dat duurt van 23 mei jl. tot 31 december a.s.

Wel gelden er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

Stations mogen enkel horizontale polarisatie gebruiken en het maximaal toegestaan vermogen bedraagt 25 Watt ERP. Uitzendingen zijn toegestaan tussen 50,03 en 51 Mhz. Dat maakt de Bundes Nets Agentuur (BNA) bekend. Zendamateurs zijn wel verplicht om telefonisch bereikbaar te zijn alsook een logboek bij te houden. Zendamateurs zijn wel verplicht om zich voor gebruik te registreren.

DARC geeft aan blij te zijn dat de primaire gebruiker, defensie, zich flexibeler opstelt en hoopt dat het experiment goed verloopt, zodat Duitsers na 1 januari 2014 zonder verplichte melding gebruik kunnen maken van de 6-meter band.

 

6 antwoorden

Reacties zijn gesloten.