De VRZA zegt JA tegen Hobbyscoop

vrza-logoAfgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats van de VRZA. Ongeveer 50 leden kwamen bij elkaar bij Hotel De Witte Bergen in Hilversum.

Op de agenda stond een voorstel, waarbij het bestuur van de VRZA van mening was om een financiële bijdrage te doen aan Stichting Scoop Hobbyfonds voor de vernieuwende activiteiten in de Gerbrandytoren.

De vereniging wil de jaarlijkse stroomkosten a € 2.400,- voor haar rekening nemen. Deze kosten zijn ontstaan na de verhuizing van de ‘mastcabine’ naar de 20e verdieping van ’s lands hoogste bouwwerk.

Voorheen hoefde de Scoop deze kosten niet te betalen, mede ook omdat bemetering niet mogelijk was. Nu dat op de nieuwe plek wél het geval is en de eigenaar van de toren, Alticom, vernieuwde commerciële inzichten kreeg, moeten zendamateurs gaan betalen voor het stroomverbruik.

De ALV van de VRZA heeft Ja gezegd tegen het plan om de ‘Hobbyscoop’ voor een periode van tenminste 5 jaar financieel te ondersteunen. Meer informatie is te vinden op de website Hobbyscoop.nl.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.