Inschrijving voor JOTA 2013 gestart

2013_LOGO_JOTA-JOTI_Share-ItVorige week is de inschrijving voor de JOTA 2013 gestart. Veel zendamateur zullen in het weekend van 18 tot en met 20 oktober actief zijn bij de lokale scouting verenigingen om scouts te helpen (radio)contacten te onderhouden met andere scouts. Wereldwijd. Het thema van dit jaar is Share it! en zal de brug moeten slaan tussen techniek en het reguliere programma.

Zonder zendamateurs geen JOTA en zonder JOTA aanzienlijk minder aanwas onder zendamateurs. Een win-win situatie dus, die inmiddels een traditie kent van 56 jaar. Ieder jaar zijn er scouts die besluiten voor hun (Novice) licentie te gaan leren om zich vervolgens te meldden bij het Examen.

Nieuwsgierigheid naar de ander lijkt meer dan voldoende reden om zowel JOTA als zendamateurisme bestaansrecht te geven. Toch heeft het zendamateurisme een tweede beginsel: techniek. Techniek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Er zijn vele eenvoudige proefjes te doen. Het begrijpen van de werking van een zender is met de juiste uitleg ook voor kinderen van 11 jaar binnen bereik. Veel proefjes doe je niet thuis. Je haalt een computer niet open, je breekt niet de stereo van je ouders af. Binnen scouting en JOTA valt dit binnen de mogelijkheden, bij voorbeeld door het zelf bouwen van een passieve kortegolf ontvanger en het geven van uitleg over het (blok)schema.

Aan de zendamateurs is de toestemming verleend om onder begeleiding van deze zendamateurs mensen die niet geregistreerd zijn mee te laten doen aan het berichtenverkeer van de zendamateurs. Scouts zijn geen zendamateurs en daarom geldt deze regeling ook voor hun. Mensen die gebruik maken van deze regeling moeten zich wel aan dezelfde regels houden als de verantwoordelijke zendamateur. Deze regels gelden voor bijvoorbeeld het gebruik van de frequenties en de manier waarop de verbindingen gemaakt worden.

Deze aanvullende regeling is niet altijd zo geweest. Tot 2007 waren de scouts de enigen die één keer per jaar toestemming kregen van de overheid om gebruik te maken van de zenders van zendamateurs om contact te zoeken met andere scouts. De overheid geeft scouting Nederland de mogelijkheid om amateurradiostations die deelnemen aan een activiteit van Scouting Nederland hun roepletters aan te vullen met “/J” oftwel ‘stroke J’. Dit mag alleen na toestemming van de Landelijke JOTA-JOTI-organisatie van Scouting Nederland.

Mocht je als zendamateur besluiten om – samen met een Scouting groep- deel te nemen aan de JOTA is het belangrijk dat het station tijdig aangemeld wordt. Vorige week is de inschrijving van start gegaan. Wil je als zendamateur meedoen maar weet je niet of een afdeling nog zoekende is, kijk dan op de website van Scouting Nederland en neem contact op met rayon binnen je QSL-regio. Daarna kun je het station inschrijven op de website.