Berichten

AT: Zendamateurs zoeken hogere frequenties op

Het aantal zendamateurs in Nederland blijft stabiel op 13.000. Dat schrijft Agentschap Telecom in haar jaarverslag ‘Staat van de Ether’, dat vandaag op haar website gepubliceerd is. De verwachting is dat het aantal zendamateurs ook gelijk zal blijven. Welk merkt de toezichthouder op dat het spectrumgebruik zich meer lijkt te verplaatsen naar hogere frequenties. Dit zou een landelijke trend zijn, naast de overgang van analoge naar digitale technieken.

In Nederland zijn momenteel zo’n 13000 radiozendamateurs. Het aantal vergunningen en registraties in deze sector is stabiel. Naar verwachting blijft dit ook de komende jaren zo. Hun spectrumgebruik lijkt zich te verplaatsen naar hogere frequentieruimte. Dit is een landelijke trend. Tegelijkertijd is er sprake van een overgang van analoge naar digitale technieken.

Vanaf 2017 geldt een nieuwe gedragslijn voor radiozendamateurs. Deze biedt meer ruimte voor experimenten.

Het complete verslag is te lezen op de website van Agentschap Telecom.

Jaarverslag Agentschap Telecom 2014

AT_logoSinds enkele jaren brengt toezichthouder Agentschap Telecom haar jaarverslag uit onder de naam ‘Staat van de ether’. Waar het woord (radio)zendamateur vorig jaar precies 0 keer voor kwam, wordt in het jaarverslag van 2014 ruimte gegeven aan onze hobby.
De ruimte voor zendamateurs beperkt zich nog qua inhoud. Over beleid en klachten door of over zendamateurs valt niets te lezen. Dat is een gemiste kans om inzicht te geven in de taken van de organisatie voor en over zendamateurs.

Lees meer

Ledental VRZA daalt met 10%

vrza-logoHet aantal leden van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs (VRZA) is afgelopen jaar met 10% gedaald. Het aantal leden per 31-12-2012 bedroeg 1383, zo blijkt uit het jaarverslag. In 2012 vertrokken in totaal 136 leden.  Dit kwam door 88 opzegging. Ook zijn er 44 lidmaatschappen beëindigd door wanbetaling. Verder zijn 4 leden vertrokken om andere, niet gespecificeerde reden.

Een deel van deze leden heeft het lidmaatschap opgezegd naar aanleiding van het verdwijnen van het gedrukte orgaan CQ-PA, dat sinds vorig jaar doorgaat als een besloten website, waarbij onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de extra mogelijkheden die een digitaal blad te bieden heeft. Ook wordt – uit angst voor verspreiding – het ‘blad‘ als kale website aangeboden en niet beschikbaar gesteld als PDF-magazine.

Lees meer