Meer zendamateurs in 2017

Er zijn meer geregistreerde zendamateurs in 2017. Dat blijkt uit een analyse van de roepletterlijst van Agentschap Telecom. Het jaar 2017 werd afgesloten met 12426 registraties (excl. PI-stations). Een jaar eerder waren dit er nog 12381. Een toename van 45. Als we de cijfers vergelijken met het aantal registraties van drie jaar geleden (13768), toen de registratiekosten weer ingevoerd werden dan is de afname 1323 registraties.

Aantal registraties per jaar (Peildatum 31 december)
JaarAantal registratiesWaarvan Novice
2014137683375
2015127143210
2016123813168
201712426

De afname van een aantal jaren geleden is de wijten aan het feit dat er weer betaald moet worden voor een registratie. Dit leidde tot veel (vrijwillig) doorgehaalde registraties. Het betrof hier voornamelijk niet actieve zendamateurs.

Als we kijken naar het aantal kandidaten dat jaarlijks deelneemt aan de examens van Stichting Radio Examens (SRE), dan zien we een heel ander beeld: de belangstelling voor de hobby lijkt juist toe te nemen. Het aantal actieve zendamateurs blijft gelijk of neemt zelfs toe.

1 antwoord
  1. Chris
    Chris zegt:

    Èn nu de complete tabel vanaf 1970 of zo? Want volgens mij waren er eind jaren ’90 meer dan 20.000 registraties

Reacties zijn gesloten.