‘PA0-roepletters worden vrijgegeven’

AT_logoVanaf het einde van dit jaar kan iedere zendamateur met een HAREC/Full-licentie de PA0-prefix kiezen in zijn roepletters. Dat blijkt uit de notulen van het onlangs gehouden Amateur Overleg tussen Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA. Daarmee lijkt een einde in zicht te komen van een agendapunt dat al langere tijd op de agenda staat.

Al meer dan 10 jaar staat het onderwerp ‘PA0-prefix’ op de agenda. Bezwaren tegen het vrijgeven komen met name van de Old Timers Club (OTC), die van mening is dat roepletters aan een persoon in plaats van een station behoren en daardoor niet opnieuw vrijgegeven mogen worden. Vreemd genoeg moet dit enkel voor de PA0-prefix gelden.

Saillant detail daarbij is dat de OTC zich in het verleden namens de leden heeft uitgelaten. Niet alle leden waren het hier mee eens, zo blijkt wel uit een schrijven van Wim, PA0WV (bekend van de ‘Jappenbak‘ en ‘blisterantenne‘) op het forum zendamateur.com. Deze reactie ontbreekt op de website van de OTC, waaruit op zijn minst aangenomen kan worden dat (het bestuur van) de OTC zelf erg selectief is met welke geluiden zij naar buiten (willen) brengen.

De architect van de PA0-blokkade heeft echter een groot probleem over het hoofd gezien. Wanneer iemand met een PA0-call zijn machtiging liet verlopen (voor 2004 was een jaarlijkse vergoeding verschuldigd) of zelf voor andere roepletters koos, was het vrijwel onmogelijk om nadien terug te keren naar de oude PA0-call.

Uit de notulen van het laatste Amateur Overleg, gehouden op 19 maart jl. is op te maken dat er eindelijk schot in de zaak zit. De bal ligt nu bij de verenigingen om voor oktober feedback te sturen aan het Agentschap, waarna zij tijdens het volgende overleg, te houden op woensdag 29 oktober 2014, mogelijk al de knoop door willen hakken.

De verenigingen geven aan dat er intern overleg geweest is met diverse belanghebbenden. De bezwaren zijn weggenomen en de weg ligt open om tot implementatie over te gaan. Vraag voor de verenigingen blijft de randvoorwaarden die het agentschap hieraan hecht. Het agentschap geeft aan dat de randvoorwaarden liggen in een universele, simpel uitvoerbare oplossing, met een breed draagvlak bij alle betrokken partijen. Dit houdt in voor alle F amateurs gelijke rechten, niet allerlei uitzonderingsbepalingen en het beleid dient uitvoerbaar te zijn tegen redelijke kosten. Het agentschap zal deze randvoorwaarden duidelijk uitschrijven en aan de verenigingen sturen.

68 antwoorden
 1. Paul
  Paul zegt:

  De PA0-blokkade was de meest belachelijke actie van de laatste jaren geweest. Zonder enig steekhoudend argument. Als ik 5 jaar geleden wist dat ik bij wijziging van de PA0 call niet meer terug zou kunnen had ik het nooit gedaan. Afijn, eind van het jaar kan ik mijn eerste call weer terug krijgen. Paul PC4T / ex-PA0PSY

 2. Martin - PA2RUS
  Martin - PA2RUS zegt:

  Eindelijk, het werd tijd ook. Hulde voor de initiatiefnemers!

 3. onip
  onip zegt:

  eerst zin staat .,,. iedere zendamateur met een HAREC-licentie de PA0-prefix kiezen das mooi maar niet als je een Novice heb

  • Pip
   Pip zegt:

   als je een N hebt haal je even de F en dan kan je ook kiezen wat je wilt, zelfs een pdX prefix.

   • Rene PA2RU
    Rene PA2RU zegt:

    En dat is NIET waar..de prefix PDx is enkel en alleen voorbehouden aan N geregistreerden..

    • PD3HF
     PD3HF zegt:

     Dat is WEL waar. Alleen mag je dan niet meer als een N. Je moet dus al een hersenamputatie ondergaan hebben wil je daarvoor kiezen.

 4. Gerard - PE1OUD
  Gerard - PE1OUD zegt:

  Ik had het de OTC best gegund om de PA0-prefix te blokkeren. Het is het kenmerk van de oude garde. Nu ga je zien dat mensen die zich een bepaald ‘air’ willen aanmeten voor een PA0-prefix kiezen, net als eerder wel voorkwam met ‘would-be’ PA3-ers. Toch er is er maar één echt OUD, en dat ben ik!

 5. Andre, PE1PQX
  Andre, PE1PQX zegt:

  Lucas: VERON is nog geen AT, en die bepaalt welke prefixen er uitgegeven worden, dus: AT-BRON??

  • Peter
   Peter zegt:

   Kijk nog eens naar het logo op het briefpapier en wie de notulen geschreven heeft…

 6. Rene PA2RU
  Rene PA2RU zegt:

  Ik vind het een goede zaak dat de PA0 reeks beschikbaar komt…daarmee vervalt het onderscheid wat sommige oldtimers voor ogen hadden eindelijk en staan ze op gelijke voet met de rest in de Nederlandse amateur wereld..
  Vooral sinds het vervallen van de morse eis en het samenvoegen van de A en C licentie waarmee de huidige F vergunning is ontstaan….mijn inziens is iedereen gelijk , PA-nuller of niet 🙂
  Ik twijfel wel trouwens om het te doen..mijn huidige call heb ik intussen al weer 7 jaar…
  Mmm PA0 en dan de suffix die mijn ouwe heer als actief d-amateur had…..

 7. Teun - PA4TJ
  Teun - PA4TJ zegt:

  Wat voor extra plezier beleeft een amateur aan het feit dat hij een PA0-prefix heeft? Ik zie dat niet.

 8. Chris - PA3TVI
  Chris - PA3TVI zegt:

  Goed besluit, anders zou deze prefix “uitsterven” en dat zou een verarming zijn voor onze Ham community.

 9. Cor
  Cor zegt:

  Veel zendamateur met de PA0 prefix zijn overleden, ik vind niet gepast als iemand tzt een PA0… callsign kiest van een overleden zendamateur.

 10. Rene PA2RU
  Rene PA2RU zegt:

  Ik vind het een goede zaak dat de PA0 reeks vrijkomt , daarmee verdwijnt het onderscheid wat sommigen uit die groep voor ogen hadden..een stukje onderscheid die mijn inziens nergens op slaat want we zijn tenslotte allemaal gelijk als zendamateur..
  Bovendien is dat onderscheid verdwenen net als het morseexamen waarmee de A en C licentie zijn vervallen en F daarvoor in de plaats kwam…
  Of ik een PA0 call kies?? Ik weet het niet , heb wel een call in gedachten die niet is uitgegeven…mijn huidige call heb ik al weer 7 jaar,

 11. Rene
  Rene zegt:

  Vind het een goede zaak dat de PA0 reeks vrij komt…daarmee verdwijn het onderscheid wat sommige PA-nullers in die tijd voor ogen hadden en wat mijn inziens nooit heeft bestaan : als zendamateur is iedereen gelijk.

 12. Gerard - PE1OUD
  Gerard - PE1OUD zegt:

  Het volgende punt uit het AO is veel interessanter:
  5.2. Presentatie onderzoek 70cm band door AT. Het agentschap heeft het afgelopen jaar o.a. de meetdata van de 70cm band (430-440 MHz) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het daadwerkelijk gebruik van deze band wordt gedomineerd door SRD en DGPS.

  MAW: Je hoort er bijna geen amateurs. Het gevolg zal wel duidelijk zijn: wég 70 cm.

  • Pip
   Pip zegt:

   wat een enorm optimisme en vertrouwen weer. Natuurlijk zijn SRD en DGPS dominant. DGPS staat altijd aan, van SRD (lpd433) is gewoon heel veel (waaronder van die draadloze weerstations die altijd aan staan). Dat betekent niet dat wij de 70cm band niet gebruiken, Ik vind de conclusie dat er ueberhaupt een overweging zou zijn om het amateurgebruik van de band in te perken of helemaal te verbieden zeer prematuur, er is letterlijk niets dat dat onderbouwt.

   Dat gezegd hebbende: ga meer QSO’s maken, hoe meer je de banden gebruikt, hoe meer je aangeeft dat je de gegeven frequentieruimte ook waardeert.

  • Jelle
   Jelle zegt:

   Dat is niet zo raar omdat de GDPS en LPD apparaten vaak 24 uur per dag in de lucht zijn.

   Ook is het zeer eenvoudig om de LPD apparaten te verstoren. Wat weer het effect heeft dat minder zendamateurs op 70cm of in de buurt van 433-434 willen opereren om buren te vriend te houden.

   Ik heb zelf van meerdere mensen klachten gekregen over niet functionerende deurbellen/autosleutels/stopcontact bedieners door onze lokale ronde op 433.225 FM. Daardoor zijn we naar 2 meter gegaan.

  • PA2OLD
   PA2OLD zegt:

   Het verkeer op 70cm (438 + MHz uitgang) neemt juist toe, er zijn al voor minsten 18 DMR repeaters aanvragen ingediend of hebben de vergunning al gekregen. Het zal denk ik alleen maar toenemen. Bovendien zitten er daarboven in die band nog de nodige DARES repeaters.
   Dus het zal wel meevallen.

 13. Wim (je weet wel...nou dan weet je het wel)
  Wim (je weet wel...nou dan weet je het wel) zegt:

  Twee jaar geleden stond het bestuur van de OTC, met name PA0AER , een door de PTT opgeleide beroepsstripper, te bedelen om bijdragen van leden op de website http://www.oldtimersclub.info, aldaar gedocumenteerd met filmmateriaal onder de link reunie voorgaande jaren. 2012:

  http://www.oldtimersclub.info/eerdere-reunies/reunie-2012/film

  Ik heb er 8 stukken geschreven, Het antwoord van AT op hun actie “namens alle leden” beviel kennelijk niet want het werd op postzegelgrootte afgedrukt. Toen ik opmerkte dat dat kennelijk onleesbaar dient te zijn, maar dat de strekking daarmede en daardoor toch duidelijk is, was plotsklaps mijn login code verdwenen, tevens al mijn bijdragen en kon ik , hoewel ik 25 jaar geleden tot levenslang lid benoemd ben op voordracht van twee leden, ineens niet meer voor in de ledenlijst.

  Pogingen om met het bestuur te converseren of een toelichting te verkrijgen hierover bleven onbeantwoord.

  Mijn laatste stuk op oldtimers.info dat blijkbaar tot deze actie leidde luidde:

  Kreupel en der dagen zat
  Gepubliceerd 10 maart 2014 | Bewerk

  Kreupel en der dagen zat, keer ik hier nog een keer terug, na mijn pennetje tegen de inmiddels bot geworden slijpsteen gehouden te hebben. De vonken sprongen er nog wel van af, naar het hart van de echte vonkenboer, dat dan even opleeft, maar niet meer van harte.

  Ik werd heden verblijd met een brief van PA1A Henk, die zich op zijn eigen website profileert als nummer 1 in de lijst van amateur-calls van PA tot PIZZ. Ik meen hem zelfs een keer gezien te hebben op de zelfbouwtentoonstelling op de DVDRA 2013 vanachter mijn stand op de zelfbouwtentoonstelling , waar hij gekleed in een blauw bobo-colbert met zilverkleurige knopen en een naamplaatje op de revers, teneinde zijn belangrijkheid voor nitwits die hem niet onmiddellijk herkennen (hoe durven ze) te benadrukken en hen op hun punt te zetten, mij minzaam passeerde, zonder enige belangstelling voor de uitstalling van mijn zelfbouwproductie te tonen , en mij al omkijkend, een door mij niet geheel begrepen opmerking toevoegend over mijn palavers alhier.

  Maar hij houdt er bij het vaststellen van nummer 1 in alfabetisch lexicografische volgorde, duidelijk geen rekening mee dat bij de oldtimersclub de NUL voor de EEN gaat, elke wiskundige weet dat en de ASCII code trouwens ook, met ’0’=0×30 en ’1’=0×31, welk effect zich in de ledenlijst manifesteert; maar destijds had de PTT het idee dat je de 0 beter van 10 kiespulsen kon voorzien dan van 0 pulsen op de telefoonlijn. Zeker geen onverstandige beslissing.

  Een en ander wat ik nu schrijf en verderop komen gaat wordt geadstrueerd in de bij de Wet op de Persoonsgegevens niet te publiceren maar desalniettemin op deze website gepubliceerde ledenlijst aangeeft, compleet met naam toenaam plaats en postcode, zodat binnen een oppervlakte van een tiental woningen je gelokaliseerd bent. Gaatjes in de Wet zoeken, zoals de lui in een file, die ineens bedenken dat ze kunnen simuleren te tanken, de oprit van het benzinestation inschieten en 500 meter verderop weer na 30 seconde willen invoegen, asociaal gedrag dat ten koste gaat van derden. Elke crimineel, waaronder PD’s ook vallen, zover die eigenhandig op zendamateur.com , een vergaarbak van de gemiddeld duidelijk minder mentaal bedeelden, die dagelijks bij aanmelden als LID wordt aangevuld, en die openen met “Vraagje”, en opvolgend “Antwoordje” niet lezen, omdat ze bij hun bekendmaking (ff voor stelle) bekennen te zijn begonnen op misdadige (=criminele) wijze, willens en wetens strijdig met de Wet te zenden, heeft lak aan de Wet, tenzij ze een 24 meter hoge antenne in hun postzegelgrote achtertuintje van de arbeidersbuurt waarin ze wonen (pardon: Prachtwijk) hebben opgericht, om hun mening over hun galstenen overeenkomstig EVRM te kunnen uitblaten. Dan “hep ik reg” en dan staan ze wel op handhaving van de Wet.
  Overigens heeft de houder van PA1A die zich zelf als de first adverteert, ook kennelijk Nederlands onderwijs genoten van meesters die het zelf ook niet meer zo goed wisten, als ik in zijn uitnodiging om mij aan te melden heden lees:

  “Het beloofd weer een gezellige dag te worden”

  Kortom, het huidige bestand zendamateurs, wordt naar mijn gevoel gedomineerd door nitwits, die eigenhandig publiceren op zendamateur.com dat ze met criminele activiteiten in onze hobby zijn beland.

  Ja en dan deze website. Die houdt geen rekening met de optredende gebreken in de visuele opname van gegevens. Immers PA0AER bestaat het, het antwoord van Agentschap Telecom op de alhier al eerder genoemde postzegelgrootte te publiceren, zodat er door lezers geen kennis genomen kan worden van de inhoud.

  Rest de lezers dan te concluderen, dat er weliswaar wordt gepubliceerd, maar dat de informatieverstrekker prefereert dat van de inhoud van deszelve geen kennis kan worden genomen.

  Op zichzelf is de inhoud daarmede toch duidelijk, weliswaar niet woordelijk maar wel qua strekking.

  Maar goed, hier wordt niet alleen lezen van het antwoord van Agentschap Telecom via deze website niet op prijs gesteld, maar ook persoonlijk gericht antwoord aan PA1A niet blijkens het alhier aangegeven aanklikbare adres ledenadm@alodtimersclub.info dat door de internet provider geweigerd wordt.

  Dan maar op deze wijze

 14. Martin - PA2RUS
  Martin - PA2RUS zegt:

  Werkelijk, ik begrijp helemaal NIETS van het verhaal van “Wim (je weet wel…nou dan weet je het wel)” in relatie tot het nieuwsartikel…

 15. PE1RTC
  PE1RTC zegt:

  Gezien bovenstaande reacties maakt het vrijgeven van de PA0 call wat los in ons….
  Ik begrijp het alleen niet zo goed. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat amateurs zo graag zo’n oude PA0 prefix zouden willen hebben. Al helemaal niet als die call al eerder uitgegeven is geweest. Ik moet er niet aan denken dat ik als PA0XXX op de band van oudgedienden te horen krijg: goh ja, je voorganger is al een jaar of 10 dood. Was een aardige OM…..

  Ik vind dat een call bij de amateur hoort en dat geldt voor elke call met elke prefix. Wij zijn nog met misschien 15000 amateurs en het zullen er de eerstvolgende jaren eerder minder dan meer worden. Dan is er toch genoeg ruimte voor iedereen?

  Aldus: Gaarne GEEN ENKELE call opnieuw uitgeven, tenzij aan degene die zelf ooit die call heeft gehad. (En er bijvoorbeeld enkele jaren tussenuit is geweest).

  PS. Ik ben het met PA2RUS eens dat het verhaal van Wim (nou dan weet je het wel), wel erg van de hak op de tak springt. Kennelijk een vete met een OTC lid. Zal allemaal wel, voor mij zijn alle amateurs gelijk en laten we lekker verder gaan met onze prachtige hobby. (Ook op 70cm graag)

  73’s Gert PE1RTC

  • PA1HR
   PA1HR zegt:

   Ook ik zou nooit een PA0 roepnaam willen hebben en al helemaal niet van iemand die overleden is. Je zult daarop altijd aangesproken worden en je moet dan steeds weer een excuus vinden waarom je die keuze gemaakt hebt. Dit geldt ook voor de PA0xxx die ineens de roepnaam overneemt van de overleden PA0xx.

   Jouw idee heb ik jaren geleden meerdere malen aan bestuurders voorgesteld, maar zonder resultaat. Het ging maar om één ding en dat was de status van de PA0; men voelde zich heel belangrijk en alle andere categorieën radiozendamateurs waren blijkbaar erg onbelangrijk. Er zijn echter ook veel mensen die zich zeer verdienstelijk gemaakt hebben voor het radiozendamateurisme, maar geen PA0 roepnaam hebben. Iedereen in onze relatief kleine groep radiozendamateurs verdient een gelijke behandeling. Uitzonderingen maken is nooit goed; ook in dit geval niet.

   Wanneer een radiozendamateur komt te overlijden, ongeacht zijn suffix, dan dient zijn roepnaam nimmer meer uitgegeven te worden.
   Wanneer een radiozendamateur vrijwillig afstand doet van zijn roepnaam, dan kan zijn oude roepnaam door iemand anders gebruikt worden, of terug gegeven worden.

   73, Hans PA1HR.

   • PAnull
    PAnull zegt:

    “Ook ik zou nooit een PA0 roepnaam willen”, zei ex-PA1HR, thans PA0Q 5 jaren geleden.

 16. PA1HR
  PA1HR zegt:

  Een kleine correctie in mijn bericht hierboven:
  Wanneer een radiozendamateur komt te overlijden, ongeacht zijn prefix… enzovoorts.

  • Chris - PA3TVI
   Chris - PA3TVI zegt:

   Dus als een F gelicentieerde een PA0 call zou ambiëren en die call is nimmer eerder uitgegeven dan heb je er dus geen probleem mee? Want ik heb nu een beetje het gevoel dat de huidige eigenaren van een PAnul call het de anderen niet gunnen (willen het een (elitair?) clubje van oude jongens onder elkaar laten blijven, en onder het mom van “herinnering aan overleden vrienden etc” deze boot met dat “argument” proberen af te houden. Volg deze discussie nu een tijdje en heb het idee dat men hier zegt: alle zendamateurs zijn gelijk maar de PAnullers zijn meer gelijk dan de anderen.
   (met een 😉 naar George Orwell “All animals are equal, but some animals are more equal than others.”

   • PA1HR
    PA1HR zegt:

    Roepletters niet meer uitgeven wanneer de eerdere houder overleden is, ongeacht de prefix. Alle andere roepnamen open stellen, dus ook PA0-roepnamen die niet eerder uitgegeven zijn.

    Inderdaad gaat de discussie voornamelijk over ‘een ander niet gunnen’ en ‘onder de elite willen houden’.

    Een roepnaam heeft echter niets te maken met wat men in het leven bereikt heeft, of voor de medemens gedaan heeft. Daar zijn heel andere acties voor nodig dan het bezit van een PA0-roepnaam…

    73, Hans PA1HR.

   • Chris - PA3TVI
    Chris - PA3TVI zegt:

    Edit: bovenstaande is niet bedoeld als persoonlijke reply op comment van Hans PA1HR maar had in de rij met comments behoren te staan: had verkeerde button geklikt (dat komt er van: posten voordat er koffie is gedronken)

   • Martin - PA2RUS
    Martin - PA2RUS zegt:

    Er was sprake van (rechts)ongelijkheid als het om toekennen van roepletters ging. Deze ongelijkheid is binnenkort terecht weggenomen. Het bezigen van de radioamateurhobby lijkt een uitstervend ras te gaan worden. Dit is een algehele trend in de hele wereld. Er zijn zelfs boze tongen die beweren dat wanneer er niet snel ‘jonge instroom’ komt, het met een jaar of 30 is bekeken. Om nu wéér de uitgifte van roepletters nog verder aan banden te leggen (zoals hierboven op verschillende manieren is uitgeschreven) is het alleen nog maar lastiger. Geef gewoon alles vrij, en laat de mensen de roepletters kiezen die ze willen. Te veel blijven vasthouden aan (te) oude normen en waarden is dé doodsteek voor het zendamateurisme in Nederland, maar ook ver daar buiten.

    We hebben al te veel regels in Nederland, laten we eerst eens proberen wat jeugd te enthausiastmeren voor de radiohobby. Als de stormvloed van aanmeldingen niet meer is te overzien is er nog tijd genoeg om dan te zien of het noodzakelijk is om de ‘regels van uitgifte’ te veranderen/versoberen.

    Het lijkt er inderdaad op dat de hardste schreeuwers zich een bepaald elitair gedrag aanmeten die nergens op gebaseerd lijkt te zijn.

    • PA1HR
     PA1HR zegt:

     Alles vrijgeven zou inderdaad nog het beste zijn. Ik denk dat de regelgeving zich dit ook gerealiseerd heeft.

     Voor wat betreft jeugd: Wanneer ik Electron lees, dan zie ik dat er heel veel gedaan wordt om jeugd aan te trekken. Wat zou je nog meer kunnen doen? Wij moeten ons realiseren dat de jeugd veel meer ziet in internet/smartphones en onze hobby maar heel oubollig vindt. Je kunt het niet afdwingen. Voorlopig hoor ik op de HF-banden nog steeds een toenemende mate aan activiteiten, vooral tijdens contesten.

     Ik ben voorzitter van de lokale tennisclub en daar doen wij ook heel veel om nieuwe jeugd aan te trekken. Maar in vele gevallen is het trekken aan een dood paard. Wij zijn daarom tot de conclusie gekomen dat het beter is om zoveel mogelijk energie te steken in de actieve leden, want dat zijn de mensen die het doen. En natuurlijk de jeugd niet vergeten, maar ook daar kun je het niet afdwingen. Overigens is dit landelijk het geval. De jeugd heeft tegenwoordig heel veel te kiezen en het kost allemaal geld.

     • Martin - PA2RUS
      Martin - PA2RUS zegt:

      Het enthousiasmeren van jeugd en nieuwe geïnteresseerden is lastig. Hiervoor moet je, met een modern woord, marketing technieken toepassen. Nu gaan vernieuwing en radiozendamateurisme niet erg goed samen. Dat heeft naar mijn idee hoofdzakelijk te maken met het feit dat de meeste zendamateurs tamelijke einzelgangers zijn, erg op zichzelf gesteld zijn en graag alleen de hobby beoefenen, er zijn er ook nog die zichzelf geweldig vinden! Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.

      Maar het is lastig je als zendamateur ‘open te stellen’ voor anderen als je eigenlijk het beste in je element bent wanneer je alleen bent…. Daarnaast zijn veel verenigingen slecht te vinden (marketing) en het is vaak niet heel erg duidelijk dat je als niet-lid ook gewoon welkom bent. Tel daar bij op de elitaire houding van enkele zendamateurs “oh je bent maar een Novice amateur of beginner, ga eerst maar eens verder leren” en het recept voor ellende is geboren.

      Als je echt iets wilt bereiken dan moet naar mijn idee het roer volledig om! Hierbij is het noodzakelijk dat in elk geval de twee grote landelijke verenigingen volledig meewerken en afstemmen hoe om te gaan met nieuwe instroom. Alleen dan kun je iets proberen te gaan bereiken. Zolang er nog ‘elementen’ tussen zitten die zich meer voelen dan een ander, gaat er nimmer iets veranderen. En laten we wel wezen, ieder individu heeft op zijn of haar manier keihard gewerkt om de licentie te behalen, en die willen de kaas niet van het brood laten eten door een paar pubers of jonge instromers, dus gaan ze in verzet! De reactie lijkt begrijpelijk, maar is totaal niet realistisch in mijn ogen en zo veranderd er nooit iets.

      Aldus de korte visie van PA2RUS 🙂

     • PA1HR
      PA1HR zegt:

      Hallo Martin,

      Daar zit zeker wat in wat je schrijft. Maar hoe wil je dit realiseren? Het zoveelste nieuwe bestuur loopt tegen dezelfde dingen aan als de vorige bestuurders. Je ideeën en plannen zijn heel mooi, maar vermoedelijk niet te realiseren. Probeer maar eens mensen te vinden die dit allemaal mogelijk willen en ook mogelijk weten te maken. Deze mensen lopen ook weer tegen (vaak ondoordringbare) muren aan. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd om dingen te veranderen, maar daar maak je geen vrienden mee…

 17. Henk pa0htw
  Henk pa0htw zegt:

  Prima idee om PA0 calls opnieuw uit te geven, maar laat eerder uitgeven calls geblokkeerd. Aan veel oude pa0 nullers (SK) heb ik toch bepaalde herinneringen en zou het niet prettig vinden die calls opnieuw te horen. .
  PA0HTW

  • Hans Remeeus
   Hans Remeeus zegt:

   Henk; dat is ook de bedoeling, maar dan niet alleen maar PA0-calls. Ook PA3, PE1, PD0, enzovoorts. Dat zijn ook mensen die bij anderen bepaalde herinneringen op kunnen roepen. Emotionele uitzonderingen maken binnen de (relatief kleine) amateurgemeenschap is niet bepaald verstandig.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Ik heb ook veel herinneringen aan PD0´ers en PE1´ers die SK zijn. En die zijn zeker niet minder dan PA0´ers! Ik denk dat dit ook niet is wat je bedoelt toch, Henk? Ik zou zeggen geen enkele call van een SK uitgeven als dit technisch mogelijk is, of deze bijvoorbeeld 25 jaar bevriezen. En de niet uitgegeven calls door een ieder te kunnen laten claimen. Wel mag van mij – bij een vrijwillige nieuwe call – deze na een veel kortere tijd weer vrijgegeven worden. Anders heb je straks alle suffixen met een of twee letters bezet voor de komende twee decennia. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.

   • Hans Remeeus
    Hans Remeeus zegt:

    De architect die destijds bedacht heeft dat de PA0-reeks volledig dichtgetimmerd moest worden (behalve voor de PA-nullers zelf!!!!) had hoogstwaarschijnlijk minder respect voor andere zendamateurs… De status van PA0 moest blijkbaar zeer hoog gehouden worden.
    Gelukkig heeft men nu anders beslist. ALLE roepnamen die eenmaal uitgegeven zijn, worden nooit meer opnieuw uitgegeven. Dit heb ik ruim tien jaar geleden meerdere malen voorgesteld, maar bleek toen voor dovemansoren.
    Wat jij voorstelt Henk is uitgebreid bediscussieerd en in de verenigingsraad over gestemd. Het heeft het niet gehaald. Met andere woorden: ook de één- en tweeletterige roepnamen zullen uitsterven.

 18. Hans
  Hans zegt:

  En wat staat er dan in de rest van de notulen van 19 maart jongstleden?
  En waarom is dat nog niet gepubliceerd?

  73

  Hans.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   AT schrijft de notulen binnen een maand na vergadering. Verenigingen hebben dan uit mijn hoofd een tweetal weken de tijd om correcties te melden. Daarna heeft AT weer twee weken de tijd om deze correcties te verwerken. Al met al kan het dus tot twee maanden duren, afhankelijk van de drukte bij de verenigingen en de toezichthouder. Nog even afwachten dus.

 19. PDØMV
  PDØMV zegt:

  Iemand die overlijd zit voor altijd in je hart, waarom die gene dan weg cijferen doormiddel van het niet opnieuw uitgeven van een al uitgegeven call die aan die gene toegegekent was?? Als je er dan moeite mee hebt dat een onbekende hem kan claimen na het goed gevolg afleggen van het examen, dan moet men gewoon ervoor zorgen dat een naaste partner en of familie lid hem krijgt toegewezen, dan blijft de desbtreffende PA0 call in de familie sfeer, De betreffende overledene zou niets liever willen dat hij herdacht werdt, als je hem weg cijferd en niet meer herdenkt, dan is hij of zij pas echt dood. En dat is voor mij inziens het laatste wat ik zou willen. En dan doet het mij er niet toe of je hem of haar wel of niet hebt gemogen, over een dode niets meer dan goeds.

  Met alle respect naar welke SK dan ook !!

 20. PA2EM
  PA2EM zegt:

  Standaard 10 jaar een roepnaam na vrijgeven /SK blokkeren; maakt niet meer uit wat voor call dat is.

  • Hans Remeeus
   Hans Remeeus zegt:

   Beste PA2EM. Dit voorstel had ik al eerder ingediend en is in 2013 weggestemd. Ik denk dat het beter is om de discussie nog eens goed te lezen 😉 Het besluit staat nu gelukkig vast. ALLE roepnamen worden na overlijden nooit meer uitgegeven, ongeacht de suffix PA0, PA3, PE1, PD0, enzovoorts. Zoals ik ruim 10 jaar geleden al voorgesteld had… Blijkbaar moesten nog een paar mensen overtuigd worden 😉

 21. Hans Hopstaken
  Hans Hopstaken zegt:

  ALLEN:
  Deze maand, mei 2015, heb ik 50 jaar mijn PA0-call (PA0HOP).
  Na mijn dood zal het mij worst zijn of iemand anders deze roepletters wil gaan gebruiken.
  Waarom emotioneel worden om een PA0-call?
  Zijn er geen andere zaken om ons druk over te maken in deze wereld?
  Waar zijn we nu toch mee bezig!

  73
  Hans, pa0hop

 22. h krohne Hein
  h krohne Hein zegt:

  Ik heb het idee dat er hele grote ego,s mee spelen.
  Maar misschien vergis ik me.
  Pa3cuu, sinds een jaar of dertig, vijfendertig.

 23. Paul Stam
  Paul Stam zegt:

  “Vanaf het einde van dit jaar kan iedere zendamateur met een HAREC/Full-licentie de PA0-prefix kiezen in zijn roepletters.” Intussen is het 1 september 2015 en er is nog steeds niets uitgekomen van de plannen tot vrijgeven van de PA0 roepletters. PC4T

  • PA1HR
   PA1HR zegt:

   Dit wordt door een heel klein groepje mensen stelselmatig tegengewerkt. Iedere keer komen er weer nieuwe konijnen uit de hoge hoed om het op de lange baan te schuiven en blijkbaar laat het AT de oren hiernaar hangen. Het wordt tijd dat mensen een keer in actie komen…

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Het volgende Amateur Overleg tussen AT, VERON, VRZA (en mogelijk ook DKARS?) zal plaatsvinden op 13 oktober a.s. Het zal dan tot eind november duren voor de notulen beschikbaar zijn, maar dat geeft nog even.

 24. Bert Schaap
  Bert Schaap zegt:

  Wat een zielige discussie, doet mij een beetje denken aan Ford Taunus bezitters die in de jarig ’80 een plakplaatje “TURBO” achter op hun auto plakten. Iedereen wist dat het nep was, maar men reed rond alsof
  het zo werkelijk was. Soms begon men het zelf te geloven.

  • PA1HR
   PA1HR zegt:

   Als je het goed bekijkt gaat het inderdaad nergens om. Toen mijn ouders kwamen te overlijden hebben mijn zus en ik hun huis verkocht, waar zij vele jaren in gewoond hebben. Toen werd er ook niet gezegd dat het huis nooit meer door iemand bewoond mocht worden. En dan gaat het om veel meer, dan een paar letters en het cijfer 0…

   • Rob
    Rob zegt:

    Op zich vind ik wel dat er argumenten voor en tegen het hergebruik van roepnamen zijn, maar die zijn niet anders voor PA0 dan voor andere uitgeefbare roepnamen.
    Ik vind het latere idee om uitgegeven roepnamen te reserveren voor de aanvrager veel beter.
    Bij de series PA3 PE1 en PD0 die ooit op volgorde zijn uitgegeven geldt dat net zo als voor PA0.
    Of als men dat niet wil doen, dan ook niet voor PA0.

    Als ik nu PA3BAS hoor vind ik het nog altijd vreemd dat de naam Bastiaan is en niet Carel. Dat soort dingen kan dan wel, en als het om PA0BAS zou gaan dan zou het niet kunnen. Dat is ongelijk.
    (en Carel is niet eens overleden, hij heeft een 4-letter call genomen)

 25. Ruud
  Ruud zegt:

  Ik mis in de discussie nog steeds het in mijn ogen enige terechte argument, en dat is dat een ropepnaam heruitgeven van invloed kan zijn op het functioneren van QSL-bureau’s. We weten allemaal, dat QSL-post soms enorm traag over de wereld reist en zelfs meerdere jaren onderweg kan zijn. Dáárom moet een eenmaal uitgegeven roepnaam niet opnieuw uitgegeven worden, tenzij aan de eerdere gebruiker. Voor de rest is elk argument om een bepaalde reeks roepletters anders te behandelen dan de rest onzinnig en waarschijnlik zelfs illegaal (in strijd met de grondwet??).
  Tot slot: Andere rijksdiensten mijden ook het heruitgeven van registratienummers. Je zult dus ook nooit een andere auto met het kenteken zien rijden wat je 30 jaar geleden op jouw auto had.
  (en er zijn meer auto’s op de weg geweest dan radio-amateurs in de ether)

 26. Bastiaan
  Bastiaan zegt:

  Ik ben een beetje laat met deze reactie, en snap de sentimenten. Carel snapte deze ook. Hij wilde andere roepletters omdat dat wat makkelijker of sneller in morse te seinen was. Ik heb een tijd geleden een geruststellende email van hem gehad waarin hij me succes wenste met zijn oude roepletters.

  RIP Carel, veel te vroeg

  Bastiaan PA3BAS

 27. Paul Stam PC4T
  Paul Stam PC4T zegt:

  En inmiddels is het eind juni 2016 en van de liberalisatie van het roepletterbeleid inzake de PAØ roepletters in het bijzonder is nog geen enkele vooruitgang geboekt. Die AT ambtenaren moeten ook eens een schop onder hun reet krijgen.

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   Voor mij is het overduidelijk (en dat is het al vele jaren) dat deze hervorming door een klein groepje opzettelijk wordt tegengehouden/tegengewerkt. Niet dat ik zelf een PA0-call zou willen hebben, maar ik ben principieel tegen het maken van dit soort uitzonderingen. Iedere radiozendamateur zou (afhankelijk van de licentie) gewoon alle beschikbare roepnamen mogen kiezen. Wanneer een houder van een roepnaam komt te overlijden, dan mag deze niet meer gebruikt worden; onafhankelijk van de suffix. Geen uitzonderingen maken; dat is niet goed. Nu wordt het gegooid op de systemen bij het AT; een lachertje natuurlijk. Wij leven in 2016 met een landvol ICT’ers.

   • Paul Stam PC4T
    Paul Stam PC4T zegt:

    Hallo Hans, helemaal met je eens. Mijn eerste roepnaam was PAØPSY toen woonachtig in IJmuiden. Na een break van vele jaren heb ik de hobby weer opgepakt. In 2012 heb ik de call PC4T genomen. Waar ik overigens helemaal tevreden mee ben. Maar het gaat mij ook om het principe dat een club oldtimers denkt een uitzonderingspositie te verwerven. En een duidelijke argumentatie ontbreekt. Afijn, we wachten gewoon af.

   • Rob
    Rob zegt:

    Ik had begrepen dat er inmiddels een voorstel gedaan was en als voorstel geaccepteerd wat inhoudt
    dat men het gaat doen zoals jij (en ik) graag ziet, namelijk geen verschil tussen PA0 en andere calls
    en iedere call aan slechts 1 persoon uitgeven, maar dat dit nu ligt op de stapel “leuk om te doen als we
    een keer tijd en geld hebben”. Er is een lijstje van prioriteiten van werkzaamheden bij AT en daar
    staat dit ergens onderaan. Er moeten systemen aangepast worden en dit kost altijd enige tijd en geld,
    en er is altijd wel wat anders te doen.
    Dat heb je nou eenmaal als je niet zelf de baas bent over iets wat je anders wilt zien.

    • Hans Remeeus PA1HR
     Hans Remeeus PA1HR zegt:

     Ja, ik heb het begrepen. We moeten nog een paar jaar geduld hebben, hi! Misschien is PA0IMD nog vrij. 0IMD= geen intermodulatie vervorming… Toepasselijk!

Reacties zijn gesloten.