De VERON VR-voorstellen voor 2017

Elk jaar kunnen VERON-leden voorstellen indienen voor de jaarvergadering van de vereniging. De Verenigings Raad. Indienen van de voorstellen gaat niet rechtstreeks zoals bij de VRZA, maar via je eigen afdeling. Voorstellen worden, na goedkeuring binnen je afdeling, landelijk in stemming gebracht. Dit jaar zijn er 9 voorstellen op de agenda. Een van het hoofdbestuur en 8 van de afdelingen. De redactie van Hamnieuws is door de voorstellen gegaan en zet ze op een rij, voorzien van enig commentaar waar nodig.

1) Opheffen afdeling A50/MILRAC
Binnen de regionale afdelingen kent de verenigingen twee bijzondere afdelingen die niet geografisch gebonden zijn. MILRAC en de ETGD. De ETGD is een afdeling die toebehoort aan de Universiteit Twente. MILRAC was een afdeling voor Militairen en telt al jaren minder dan de benodigde 10 leden. Statutair dient een afdeling dan opgeheven te worden.

2) Novice en CEPT gastgebruik
De afdeling Etten-Leur vraagt het hoofdbestuur om met een overzicht te komen waar Novices buiten Nederland mogen werken. Door de verschillende regels in verschillende landen een taak die veel uitzoekwerk vergt. Een verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf die nu geparkeerd wordt bij het landelijk bestuur. Overzichten geven een indicatie, zelf contact opnemen met de toezichthouder in het land van bezoek zekerheid.

3) Verandering opzet Regionale Bijeenkomst
Tussen het Hoofdbestuur en de afdelingen vindt eens per jaar een zogenoemde Regionale Bijeenkomst plaats, waarin beiden van gedachten kunnen wisselen over lopende zaken. Voor deze bijeenkomsten is Nederland opgedeeld in een aantal regio’s. De afdeling Twente vraagt het hoofdbestuur om de opzet te veranderen zodat er geen ‘wij-zij’ gevoel meer ontstaat maar er meer interactie ontstaat tussen afdelingen (onderling) en de aanwezige hoofdbestuurders.

4) Kilometervergoedingen voor bezoek vergaderingen
De afdeling Twente wil een kilometervergoeding voor een auto ontvangen om de Regionale Bijeenkomsten te bezoeken van 30 cent per kilometer. Waarschijnlijk rijden ze in Twente allemaal op een diesel slurpende traktor. Ze ziet graag dat het landelijk bestuur de kosten die bij de eigen regio zijn gedeclareerd kunnen worden.

5) Bericht bij ballotage van leden
De afdeling Doetinchem vraagt het hoofdbestuur om de namen van leden die niet door de ballotage gekomen zijn landelijk bekend te maken. Privacy is blijkbaar van ondergeschikt belang dat de afdeling Doetinchem weet welk lid in Zuid-Limburg niet toegelaten is tot de vereniging. Beter zou zijn om de ballotage in zijn algemeenheid af te schaffen. Bovendien: De verplichte publicatie van adresgegevens voor ballotage zoals VERON doet is toch al niet toegestaan. Verplaatsen naar een andere afdeling of, in het uiterste geval, een royement is een goed alternatief dat achteraf toegepast kan worden.

6) Focus EMC/EMF ook boven de 50 MHz
De afdeling Gouda vraagt het hoofdbestuur erop toe te zien dat de EMC/EMF commissie haar focus ook op banden boven de 30 MHz legt. Door de toenemende behoefte is het niet ondenkbaar dat PLC’s binnenkort hogere frequenties gaan gebruiken en dit nadelige gevolgen heeft voor onze 6 en 4-meter band. Voor frequenties onder de 30 MHz geldt inmiddels de EN50561-1 normering. Een normering voor hogere frequenties is gelukkig beschikbaar.

7) Actiever beleid EMC/EMF
De afdeling Zuid-Limburg vraagt het hoofdbestuur om een actiever beleid te gaan voeren inzake EMC en EMF. Dit voorstel, al dan niet in andere vormen, komt de afgelopen jaren steeds vaker terug. Leden vinden blijkbaar dat het hoofdbestuur te weinig doet of hier niet actief genoeg over communiceert.

8) Digitale Electron
De afdeling Eindhoven vraagt het HB om de mogelijkheid te bieden voor een digitale Electron. Een voorstel dat niet voor het eerst op de VR in stemming gebracht is. De digitale Electron is al beschikbaar voor buitenlandse leden, maar niet beschikbaar voor Nederlandse zendamateurs in eigen land, anders dan een overzicht op CD-Rom (die dingen die tot enkele jaren geleden nog in een computer zaten, RtH). Het HB geeft aan dit niet te willen doen, want stel je voor dat de digitale Electron verspreidt gaat worden…

9) 100 Watt voor Novice
Elk jaar is er wel een voorstel om Novice meer banden of vermogen toe te kennen. Ook dit jaar weer. De afdeling Groningen verzoekt het hoofdbestuur om bij Agentschap Telecom aan te dringen dat Novices met 100 Watt mogen uitzenden. Gelukkig loopt dit al en mogen Novices kunnen zelf meepraten, weliswaar bij de VRZA.

Zelf door de VR-voorstellen bladeren en je eigen mening bepalen? De afdeling Amersfoort van de VERON heeft ze weer trouw gepubliceerd.

18 antwoorden
 1. Jan Potze
  Jan Potze zegt:

  De laatste regels bij ieder punt is het commentaar van het HB neem ik aan?

  • Randy
   Randy zegt:

   Niet iedereen zal prijs stellen op een PDF-only versie. En dat moet je respecteren. Het is echter niet de vraag of, maar wanneer de kosten voor een gedrukte Electron te duur worden. Het argument dat een lagere oplage de drukkosten doet stijgen is niet het probleem. Kosten voor drukwerk zitten in de eerste 1.000 exemplaren. Niet in de volgende 1.000.
   Een grootste deel (1/3) van de kosten zit in de bezorging. En de kosten voor een postzegel stijgen jaar-op-jaar. Daar valt dus veel winst te behalen door leden een optie te geven op een digitale versie, in plaats van een papieren versie. Daarmee blijven de kosten voor de papieren versie de komende jaren houdbaar voor hen die daar prijs op stellen. Uiteindelijk een win-win situatie.

   • PE2KM
    PE2KM zegt:

    Ik was lid van VERON en VRZA. Juist het VRZA pdfje is er de oorzaak van dat ik geen lid meer ben. Ik was na een tijdje totaal de binding kwijt omdat ik niet achter mijn pctje een blad lees. Net zo min met tablet of smartphone. Geen idee of ik hierin een zonderling ben maar ik kenmij voorstellen dat er meer mensen zijn die uiteindelijk afhaken…

  • Rob
   Rob zegt:

   In ieder geval zou er bepaald kunnen worden dat “aandringen op meer bevoegdheden voor N amateurs”
   niet meer het onderwerp van voorstellen mag zijn.
   Laten ze het dan liever zoeken in mogelijkheden voor N amateurs om F te halen.

 2. PE9DX
  PE9DX zegt:

  Had toch graag gezien dat de redactie GEEN toelichting had gegeven bij sommige voorstellen. Dit was ook altijd een grote ergenis dat het HB dit deed. VR voorstellen worden behandeld door de afdelingen, leden stemmen er dan over. Commentaren in deze doet afbreuk aan de voorstellen door de afdelingen en al helemaal als het op een toon gaat zoals gedaan in het voorstel van de afdeling Twente.

  • Peter
   Peter zegt:

   Het traktor-grapje moet kunnen. Bovendien, de kilometervergoeding klinkt ook vrij exorbitant. De aanvullingen die gedaan zijn vind ik erg waardevol. Met name die over de PLC’s boven de 30 MHz. De hele EN50561-3 norm wordt niet genoemd door het hoofdbestuur in de toelichting. Toch wel een behoorlijke misser. Dat rechtvaardigt ook meteen voorstel 7.

  • Jan
   Jan zegt:

   Eens voor wat betreft het commentaar vanuit het HB. Dit is een verkapt stemadvies. Vanuit de afdeling Alkmaar is al eens verzocht om dit achterwege te laten. Je waar wat er gebeurde: “Het bestuur adviseert…”, om vervolgens zichzelf te bedanken voor de inzet en een bloemetje aan henzelf te overhandigen.
   De opmerkingen die hier toegevoegd worden zijn tenminste wel zinvol (PLC, Electron download en CD-Rom, de link naar het CEPT Novice overzicht, al is die nog in de maak, enz.)

  • Marco
   Marco zegt:

   De toelichting is een goede aanvulling. Van de VERON zelf komt het in ieder geval niet. Op haar eigen website is er niets te lezen over de hier geplaatste aanvullingen.

 3. evert jan
  evert jan zegt:

  ben het met pe9dx eens het commentaar wat je daar geeft zeker op het voorstel van afd.Doetinchem slaat nergens op,
  plc blijft een blok aan het amateurbeen en wordt gezien de vele toepassingen nu en in de toekomst alleen maar erger.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Welk deel slaat nergens op. Dat hetgeen Doetinchem niet wil wettelijk niet toegestaan is? Ik kan me voorstellen dat het tegen het zere been is omdat het je eigen afdeling is en je daardoor niet helemaal zuiver naar het voorstel kunt kijken maar de wetgever is hier duidelijk in.

   • Marco
    Marco zegt:

    Lekker direct antwoord ;-). Nu maar hopen dat Doetinchem zichzelf de vernedering bespaart door het voorstel tijdig in te trekken. Dat scheelt weer een hoop onnodige discussies op de VR. Kunnen we met z’n allen op tijd naar huis. Want van dit voorstel is het vooraf al duidelijk dat deze het niet gaat halen (en dat geldt ook voor voorstel 9).

 4. Gerrit
  Gerrit zegt:

  Voorstel 8, de digitale Electron, ondersteun ik van harte. Het is me al jaren een doorn in het oog dat ik moet betalen voor de digitale Electron op CD-Rom. Maar ik wil toch graag Electron bewaren, en ik heb geen ruimte voor al die stapels papier, dus ik moet wel. Bovendien is CD-Rom zo’n achterhaald medium, de computer waarop ik dit bericht tik heeft in ieder geval geen lezer.
  Het tweede punt in de toelichting van het HB, hier https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2017.pdf te lezen, dat met hoge kosten verwacht bij de uitgave van een digitale Electron kan er bij mij niet in.
  En het eerste punt heb ik ook mijn twijfels bij, persoonlijk ben ik in ieder geval geen lid vanwege de Electron, maar vanwege de belangenbehartiging en alles wat er bij hoort.

 5. PA3TVI
  PA3TVI zegt:

  Mooi die voorstellen maar men heeft bij AT al aangegeven dat er geen tijd/mankracht is om het te implementeren. Misschien beter om geen nieuwe voorstellen meer in te dienen totdat ze de oude werkvoorraad hebben weggewerkt. Krijg nu een beetje het gevoel: “ze dronken een glas deden een plas en alles bleef zoals het was”.

 6. paul
  paul zegt:

  6) Focus EMC/EMF ook boven de 50 MHz (PLC is ook hier al veelvuldig te horen in NL, t/m 4m band)
  7) Actiever beleid EMC/EMF. Leden vinden blijkbaar dat het hoofdbestuur te weinig doet of hier niet actief genoeg over communiceert.

  Ben blij dat anderen het stokje overgenomen hebben en het verzoek blijven benadrukken waarvoor ik werd weggezet als “Veron Basher”.

  (ex) PD0PSB

Reacties zijn gesloten.