pi4aa

PI4AA zoekt nieuwe first-operator

VERON-vlagPI4AA, de verenigingszender van de Veron zoekt een nieuwe first-operator. Wanneer deze niet gevonden wordt voor 1 januari a.s. zal de zender genoodzaakt zijn haar activiteiten te staken. Dat meldt PI4AA op Twitter en haar website.

De nieuwe first-operator zal een coördinerende rol krijgen en draagt samen met de redactie zorg voor de uitzendingen. Deze worden verzorgd vanuit de Technische Universiteit in Eindhoven dus een kandidaat uit die regio geniet de voorkeur.

Hoewel PI4AA eens per maand uitzend staat het de nieuwe first-operator vrij om zelf invulling te geven aan de regelmaat waarin er een nieuwe uitzending is. Een en ander is afhankelijk van de beschikbare tijd. In het verleden was er een wekelijkse uitzending onder de naam RadioAA. “De vraag voor een nieuwe First Operator is dus niet hoeveel tijd het kost, maar hoeveel tijd men er in wil en kan steken. De tijdsbesteding hangt ook nog enorm af van de manier waarop men werkt.“, zo laat Ad Spaninks (PE1FTV), de huidige first-operator desgevraagd weten.

Vanuit de Veron hoofdbestuur wordt de verenigingszender gefinancierd. Een specifiek profiel bestaat er niet. “Men moet er heel veel zin in hebben! De rest valt dan van zelf op zijn plaats“, vertelt Ad verder. De nieuwe first-operator zal zitting nemen in de PR-commissie van de Veron en wordt vanuit daar ondersteund waar nodig. Ook zal er met enige regelmaat overleg zijn met de (hoofd)redactie van de Electron, de Internet wergroep (Veron website) en de evenementen commissie om te kijken hoe beide media elkaar kunnen versterken. Je staat er dus niet alleen voor.

Mensen die geinteresseerd zijn om mee te werken aan PI4AA en wellicht interesse hebben in de functie First Operator worden van harte uitgenodigd om eens een keer mee te draaien. Meer informatie is verkrijgbaar bij de huidige redactie via het e-mail adres: pi4aa@pi4aa.nl of door te kijken op de website van PI4AA.

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.