Vanaf volgend jaar examens bij het CBR

Agentschap Telecom (AT) draagt de taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten die het zendamateur-examen willen doen hun examen afleggen bij het CBR. De overdracht van taken is nodig omdat de examentaken te ver af zijn komen te staan van de kernactiviteiten van het AT. Ook is de ICT-omgeving waarin de examens worden gemaakt verouderd en is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om de inhoudelijke kwaliteit van de examens te kunnen garanderen.

Tegen deze achtergrond is AT op zoek gegaan naar een partij die de examentaken kan overnemen. Hieruit is het CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. Voor het CBR is het ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit. De komende maanden gebruiken AT en CBR om de overdracht te formaliseren. Het gaat daarbij niet alleen om operationele zaken en kennisoverdracht, maar ook om aanpassingen in wet- en regelgeving die de overdracht juridisch mogelijk maakt. Vanaf 1 juli 2023 kunnen kandidaten een radio-examen bij een CBR Examencentrum afleggen. Hiervan zijn er 20 verspreid door heel Nederland. De kandidaat kiest zelf de dag en het tijdstip waarop hij examen wil doen.

Omdat het CBR de examens digitaal afneemt, ontvangt de kandidaat direct na het examen de uitslag. De uitslag wordt daarna door CBR automatisch doorgegeven en verwerkt in het Gebruikersregister van het AT. Geslaagde kandidaten kunnen hierdoor sneller dan op dit moment zichzelf in het Gebruikersregister registeren en hun (nieuwe) roepletters aanvragen.

Totdat de overdracht is gerealiseerd, blijft de Stichting Radio Examens (SRE) verantwoordelijk voor de organisatie van de radio-examens. In 2023 zal de SRE nog examens afnemen in januari, maart, mei en juni. De examendata worden gepubliceerd op de website: radio-examen.nl.

3 antwoorden
 1. Mike PA0MKO
  Mike PA0MKO zegt:

  Tja, wat moet ik hiervan zeggen of vinden. Laten we eerst maar het CBR het voordeel van de tijfel geven, maar als het met de zendexamens op dezelfde wijze gaat als bij de rijexamens (een achterstand van heb ik jou daar)dan voorspelt het niet veel goeds. Het CBR kan blijkbaar, ondanks de problemen, nog meer hooi op hun vork nemen. We wachten af…….

 2. PA0ETE
  PA0ETE zegt:

  Of dit nou de organisatie is die tijd genoeg over heeft om dit werk voor de amateurs erbij te doen. De onderstaande tekst komt bijvoorbeeld van Wikipedia:

  “In februari 2019 werd het CBR onder aangescherpt toezicht gesteld, nadat de wachttijden voor een medische beoordeling flink waren opgelopen. Tot 2022 rapporteerde CBR periodiek aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. April 2022, de wachttijd voor een medische beoordeling waren al meer dan een jaar volledig op orde, verviel het aangescherpt toezicht.

  Door de corona lockdowns in 2020 en 2021 moesten bijna 800.000 theorie- en praktijkexamens worden ingehaald. Dat leidde tot langere wachttijden. Sinds het vervallen van de 1,5 meter maatregel zijn de wachttijden voor theorie genormaliseerd en kunnen burgers binnen 4 weken terecht. Voor praktijkexamens duurt dat langer, ondanks veel overwerk. Door een lastige arbeidsmarkt en een hoger verzuim, is het inhalen van de achterstand een kwestie van een lange adem. Ook omdat 1/5 van de 8000 rijscholen in Nederland een slagingspercentage van 15 % heeft omdat veel rijscholen een verdienmodel hebben met leerlingen die vaker moeten afrijden.

  Anno 2022 is de gemiddelde wachttijd voor het praktijkexamen 16,8 weken, voor COVID was dit 7,8 weken.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_Rijvaardigheidsbewijzen#Onder_toezicht

 3. Paul
  Paul zegt:

  Mee belangrijk in dit bericht is dat het AT steeds meer afscheid aan het nemen is van de zendmamateur. Dat vind ik meer zorgelijk. Hadden we al zien aankomen, maar goed, dit is toch wel een beetje de formalisering ervan. De zendamateurs zijn al jaren geen belangrijke doelgroep van het AT meer …

Reacties zijn gesloten.