DKARS magazine juni 2017

DKARS heeft vandaag de juni-uitgave van haar magazine uitgebracht. Donateurs hebben deze reeds ontvangen. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden. Donateurs hebben het magazine inmiddels ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 52 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS. Donateurs hebben het magazine inmiddels al ontvangen.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

  • De uitslag van de afgelopen Dutch Kingdom Contest
  • DKARS en de her-ijking van de N-regisratie
  • Het vervolg op de laatste DKARS radio amateurpanel vragen
  • Dual-band cobweb(je) voor 6 en 10 meter
  • HAMNET als bron voor propagatie bepaling
  • De tweede DKARS/Astron weak signal dag

Van de hoofdredacteur

In deze editie van het DKARS magazine hebben we weer een breed aanbod aan lezenswaardige artikelen kunnen plaatsen. Daarnaast wordt in deze uitgave aandacht besteed aan de discussie “Herijking N-registratie”. Het bestuur heeft gemeend dat het nuttig is om een advies uit te brengen aan Agentschap Telecom. Voor DKARS ligt de nadruk op een gedegen advies dat antwoord geeft op de door AT gestelde vragen. In plaats van een enquête wil DKARS een eenmalige commissie samenstellen, met als opdracht een advies op te stellen, dat aan AT zal worden aangeboden. Omdat AT de nadruk legt op onderbouwing, zal aan dat aspect veel aandacht worden besteed. We hopen dat onze oproep gehoor vindt en dat we snel aan de slag kunnen.

Naast ondersteuning bij het opstellen van het advies is er dringend behoefte aan hulp bij maken van het magazine. Want deze uitgave is met enige vertraging tot stand gekomen. Tijdens de laatste bestuursvergadering is dit aan de orde geweest en er is afgesproken om de taken wat anders te verdelen en tevens te zoeken naar de beste oplossing om online te kunnen samenwerken. De eerste stappen zijn gezet en we verwachten rond de zomer de randvoorwaarden hebben staan.

Deze maand helaas iets minder technische kopij, Maar dat wordt toch weer ruimschoots gecompenseerd met heel veel andere interessante artikelen, samen toch weer 52 pagina’s.

En tot slot: heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via magazine@dkars.nl

73, de Peter de Graaf
PJ4NX/PA3CNX
Secretaris en hoofdredacteur

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.