Derde uitgave DARU-magazine

Vandaag is de derde uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 46-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

Ook wordt alvast de datum aangekondigd voor de eerste Algemene Leden Vergadering van de vereniging. Die wordt op zaterdag 14 maart 2020 gehouden. De exacte locatie en tijd worden later aangekondigd.

In dit magazine onder andere:

  • UItnodiging voor de Algemeen Leden Vergadering (ALV)
  • Uitbreiding van het DARU-bestuur met PD0GKB
  • De CJU antenne
  • DMR techniek voor beginners, deel 2
  • Een verslag van de Heelweg Microwave meeting
  • Het leven van een zendamateur op Bonaire
  • Een kijk in de shack van PA0JCA