De contest der contesten: WRTC

wrtc2014Als Nederlands contest-station zijn we doorgaans maar eens per jaar interessant voor deelnemers van buiten Nederland. En dat is tijdens de PACC-contest. De top 3 wordt echter bijna altijd bepaald door dezelfde stations. Vol trots zie je filmpjes met eindtrappen van een kilowatt op vol vermogen en grote antenneparken. Maar wat als ieder station gelijk zou zijn en het aankomt op de ervaring van de operators? Dat is waar het om gaat tijdens de World Radiosport Team Contest (WRTC).

De WRTC contest vindt eens per 4 jaar plaats en deelnemen kan uitsluitend op uitnodiging. Selectie vindt plaats op basis van de resultaten van de grotere contests in de voorgaande jaren. Per (call) regio kan er maar 1 station meedoen met de contest. In België en Nederland moeten we daarbij voor selectie de strijd aangaan met omliggende landen om een plek te kunnen bemachtigen.

Dit jaar vindt de WRTC plaats op 8 tot 14 juni a.s. vanuit New England, USA. In totaal kunnen nog geen teams deelnemen. Naast dezelfde antenne-opstelling vindt deelname ook plaats vanuit dezelfde geografische regio om zo eventuele voordelen met betrekking tot propagatie of meer gewilde prefixen te voorkomen.

Meer informatie is te vinden op de website wrtc2014.org.

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.