Dialoogsessie met Agentschap Telecom

AT_logoOp 11 september jl. heeft er een tussentijdse bespreking tussen de verenigingen VRZA, VERON en het Agentschap Telecom plaats gevonden in de vorm van een dialoogsessie. In deze sessie is gesproken over een vernieuwing van het beleid rond onbemand frequentiegebruik. Over dit onderwerp heeft de Commissie MZ van tevoren contact gezocht met Mischa PA1OKZ en Paul PE1RJV, zodat hetgeen er onder beheerders van onbemande stations leeft, meegenomen kon worden naar het overleg.

Verder kwam het beleid rond de (her-)uitgifte van roepletters uitgebreid aan bod. Het zal bekend zijn dat dit een gevoelig onderwerp is met name met betrekking tot een mogelijke her-uitgifte van de roepnamen van overleden zendamateurs. Daarom heeft de Commissie MZ al in een vroeg stadium contact gehad met de Old Timers Club (OTC) en is het voorstel rond het roepletterbeleid afgestemd met de VERON. Tenslotte is er gesproken over de mogelijkheden van simultaan gebruik van de 13 cm band door primaire gebruikers en radiozendamateurs. Dit laatste omdat er vooral de laatste tijd erg veel zendbeperkingen voor de 13 cm band door het AT opgelegd worden.

Vertegenwoordigers van het Agentschap Telecom hebben de voorstellen van de verenigingen met zeer veel belangstelling aangehoord. Het agentschap gaat nu onderzoeken hoe de voorstellen in te voeren zijn. Kosten, hoeveelheid administratief werk en juridische aspecten spelen daarbij (helaas) een belangrijke rol. De Commissie MZ zal de verdere ontwikkelingen op de voet volgen en stelt het erg op prijs om aanvullende ideeën van mede-amateurs te ontvangen. Je kunt deze sturen naar ondergetekende.

Voor vragen kunnen zendamateurs onder andere terecht bij Ron Goossen (PB0ANL) van de VRZA. Hamnieuws zal in enkele losstaande artikelen aandacht besteden aan de drie onderwerpen. Voor wie niet wil wachten: Op de website van de VRZA is het complete verslag te downloaden.

3 antwoorden

Reacties zijn gesloten.