DKARS wordt mogelijk een vereniging

DKARS bestaat inmiddels 5 jaar. In de laatste versie van het DKARS magazine wordt teruggekeken wat allemaal bereikt is en hoe de belangenbehartiger de komende 5 jaar vooruit wil. Daarbij noemt zij de mogelijkheid om zichzelf op te heffen. De stichting tenminste, om als vereniging terug te komen.

Een vereniging betekend echter ook schaalvergroting. En daarbij zijn meer mensen nodig. DKARS doet dan ook een explicite omroep voor “medeamateurs die taken op zich wil nemen om deze vereniging tot een fantastisch succes te maken. Veel verenigingen kampen tegenwoordig met vacatures en daarom zijn voldoende enthousiaste en capabele mede amateurs een eerste vereiste om deze stap te kunnen zetten: één vereniging voor alle radioamateurs!”

DKARS Magazine zal komend weekend beschikbaar zijn op de website.

18 antwoorden
 1. Cor L. van Soelen PG9HF
  Cor L. van Soelen PG9HF zegt:

  Keurig, dan wel met een verfrissend concept (Zoals we nu gewend zijn van DKARS).Anders ben ik bang dat, 3 Radio Amateur verenigingen, Water drinken uit de zelfde bron.Wat niet geheel te vermijden zal zijn.En wat zal de contributie gaan kosten, een hekel punt in deze magere amateur tijden.

 2. Wim
  Wim zegt:

  Ben ik het helemaal mee eens, maar dan ook net als de andere verenigingen bij het AT deelnemen aan het overleg, deelnemen aan het Dutch QSL bureau enz. enz.
  En bovendien vasthouden aan de huidige uitgangspunten van DKARS, niemand zit te wachten op meer van het zelfde.
  Ten slotte moet het een democratische vereniging worden waar elk lid 1 stem heeft, en niet zoals bij de VERON via een afvaardiging, elke mening is het waard gehoord te worden.
  Ik wens DKARS heel veel succes en wijsheid.
  Wim PA4WK

 3. Wim
  Wim zegt:

  Goede zaak als DKARS blijft vasthouden aan de huidige uitgangspunten, het moet niet meer van hetzelfde worden.
  Ik ga er van uit dat de vereniging DKARS dan ook gaat deelnemen aan allerlei overleg momenten met het AT zoals het amateur overleg, en dat DKARS dan ook in het DQB naar rato zal deelnemen zoals dat nu ook met de verdeling VERON/VRZA het geval is. Bovendien hecht ik veel waarde aan een democratische vereniging waar ieder lid een stem heeft en niet zoals bij de VERON via een afvaardiging. Niet ieder mens is gelijk maar wel gelijkwaardig dus iedere mening is het waard om gehoord te worden.
  Wim PA4WK

 4. sdr user
  sdr user zegt:

  Als ik dit lees dan concludeer ik dat het DKARS stichtingsbestuur tot inzicht is gekomen dat op deze manier niet gaat werken. Aanschuiven in het Amateur Overleg kan alleen als je iemand vertegenwoordigd. DKARS heeft dit geprobeerd met een radioamateur panel. Behoudens de ene keer dat er een transceiver te verloten was doen er waarschijnlijk weinigen aan mee, ik lees er althans niets meer over. De website van DKARS maakt (in tegenstelling tot de Veron site) een verouderde indruk.
  Het laatste magazine was erg dun en is voor een groot deel gevuld met reclame voor de eigen stichting.
  Ik denk dat ik kan concluderen dat DKARS het momenteel moeilijk heeft om staande te blijven. Diverse gemotiveerde medewerkers van het eerste uur zijn door de tijd heen met een illusie armer vertrokken. Gezien de vele vacatures is de animo in de DKARS achterban om zelf de handen uit de mouwen te steken schijnbaar niet erg hoog.

  • Gé.
   Gé. zegt:

   @sdr user, Dkars gaat alleen werken als ze in staat zal zijn om voldoende leden aan zich te binden. De afgelopen 5 jaren waren turbulent, met o.a.14 bestuursleden die in- en opgestapt zijn. Het werk is daarmee op zeer weinig schouders terecht komen, waardoor waarschijnlijk ook het maandblad van Dkars tegenwoordig dun is qua inhoud en zo ongeveer eens per kwartaal verschijnt.

   Maar Dkars en haar bestuur doet haar best. Ook al zijn de meeste resultaten waarmee wordt geschermd als ‘resultaat van Dkars’ te danken aan anderen: het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing van Jan van Muijlwijk bestond al voor Dkars, net zoals de online lesomgeving IWAB. Net zoals bij de ondersteuning van de weak signal days van Hans PA0EGH bestond de bijdrage van Dkars uitsluitend uit een financiële afdracht. Dat is nuttig omdat als deze initiatieven aan de amateurgemeenschap zelf een bijdrage vraagt er bijna geen cent wordt gegeven.

   De negatievelingen onder ons zullen zeggen dat van de resultatenlijst (pagina 13 van het meest recente magazine) alleen de (nog niet zo succesvolle) Dutch Kingdom Contest, het verstrekken van certificaten, een (weinig onderhouden) social mediaplatform en het uitgeven van een magazine het resultaat van 5 jaar Dkars is en dat daarnaast weinig is bereikt.

   Daarmee doen ze Dkars denk ik tekort: dankzij de scherpe manier waarop ze de strijd zijn aangegaan met de traditionele verenigingen hebben ze een groep amateurs die zich niet meer thuis voelden bij VERON of VRZA hoop gegeven. De manier waarop Dkars dit heeft gedaan past in deze tijdsgeest, kijk maar naar Amerika waar hetzelfde gebeurt in de politiek. Soms heb je dat nodig om weer een stapje verder te komen met z’n allen. Schuurt dat? Soms best wel. Is dat altijd goed voor de hele groep en het imago van zendamateurs? Nee, niet altijd. Maar stilzitten is ook niet goed.

   De oproep die Dkars nu doet aan haar donateurs om niet alleen financieel bij te dragen maar vooral ook de schouders eronder te zetten is verstandig. Het wordt de proof of the pudding: is de achterban van Dkars een groep mensen die zich alleen maar willen afzetten tegen het oude óf nemen ze de uitdaging aan zelf actief mee te werken aan verandering.

   Ik wens Dkars heel veel actieve (!) leden toe, zodat over 5 jaar een overzicht van resultaten getoond kan worden, waarvan we allemaal kunnen zeggen: fantastisch dat Dkars dat allemaal voor elkaar heeft weten te boksen voor het zendamateurisme in ons Koninkrijk.

  • Rob
   Rob zegt:

   “De website van DKARS maakt (in tegenstelling tot de Veron site) een verouderde indruk.”

   Dat vind ik toch wel zo’n ongelofelijk nutteloze opmerking…
   Net alsof het een taak voor een radio amateur vereninging zou zijn om een website te onderhouden die voor een “sdr user” geen “verouderde indruk” zou maken.
   Mensen die een website beoordelen op het uiterlijk in plaats van op de inhoud die zijn toch helemaal niet de doelgroep?
   Het doel van een dergelijke vereniging is het promoten van het radiozendamateurisme, niet het bouwen van een “zo modern mogelijk ogende” website of ditto blad.

  • Wim
   Wim zegt:

   Hallo SDR user, Het zou fijn zijn als je je beperkt tot de feiten en geen vage interpretaties, veronderstellingen en halve waarheden rond loopt te strooien van achter een anonieme nickname
   Wim PA4WK

 5. Juul
  Juul zegt:

  € SDR user

  “Diverse gemotiveerde medewerkers van het eerste uur zijn door de tijd heen met een illusie armer vertrokken”

  Waar leid je dat uit af ?

  • Hans
   Hans zegt:

   Typisch iemand die totaal geen idee heeft waar hij het over heeft.
   DKARS heeft in de afgelopen 5 jaar bewezen een enorme invloed uit te kunnen oefenen zelfs zonder
   deelname aan bv een amateur overleg.Ik ben er van overtuigd dat een paar mensen uit het bestuur van met name de Veron nu HEEL nerveus gaan worden!

 6. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Ik vindt het een goede zaak als de DKARS een vereniging wordt, al ben ik zelf geen liefhebber van een vereniging maar in dit geval kan het helaas niet anders. De VERON en DE VRZA zullen hier niet blij mee zijn, en verwacht dat veel leden waaronder, mogelijk ook ik, afscheid gaan nemen van de VERON maar dat is hun eigen schuld. Ik ben donateur van de DKARS maar zal zeker ook lid worden en een wil zeker een bijdrage leveren om de DKARS een vereniging te maken die er ook echt is voor haar leden zonder enige arrogantie.

 7. PJ
  PJ zegt:

  Vereniging, Stichting, BV. Het zou niets uit moeten maken. Het zijn de statuten die leidend moeten zijn. Zoveel efforts worden nu enkel in de rechtsvorm gestoken die ook in belangrijkere zaken gestoken konden worden. Maar ik kan DKARS geen ongelijk geven. Het enige wapenfeit van de nu bestaande verenigingen – waar sommige bestuursleden al bijna 50 jaar zitting hebben – wordt daarmee onderuit gehaald. Ik hoop dat DKARS met een ‘free’ lidmaatschap zal komen (zonder stemrecht) en op die manier 1000+ leden aan zich weet te binden. Daarmee is ze wél opeens een gesprekspartner. Want de huidige grootste vereniging van Nederland vertegenwoordigd nog amper de helft van het aantal (actieve) radiozendamateurs. Over 10 jaar zal het aantal leden daar op één hand te tellen zijn: de huidige bestuursleden.

 8. Marco Geels
  Marco Geels zegt:

  Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken en zal het met grote aandacht volgens.
  Als DKARS inderdaad een vereniging wordt zal het bestuur de wensen van de leden moeten uitvoeren.
  Dat betekend dat je niet meer op eigen houtje iets kunt verzinnen maar dat er eerst over gestemd moet worden in de leden vergadering.
  Ook zul je dan als bestuur voorstellen van de leden ter stemming moeten brengen en indien goedgekeurd moet je die uitvoeren (of je het er mee eens bent of niet).

  Voor de leden vis je in dezelfde vijver als de andere 2 verenigingen en ik verwacht dat die meningen niet ineens heel anders zullen zijn.

 9. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Het is overigens wel vreemd dat een overheids instantie alleen met verenigingen wil praten. Ik ben onlangs betrokken geweest bij de oprichting van een stichting waar bij de Notaris ons adviseerde niet voor een vereniging te te kiezen maar voor een stichting daar overheden liever met stichtingen praten. Dit omdat bij een stichting het bestuur snelle beslissingen kan nemen zonder zoals bij een vereniging dit eerst in een ALV moet worden goedgekeurd. Overigens hebben wij wel in de statuten opgenomen dat er wel overleg met de donateurs plaatsvind en de stichting zich laad adviseren door haar donateurs. Een lidmaatschap van een vereniging zonder stemrecht is volgens mij niet mogelijk, uitgezonderd voor o.a. aspirant leden en ereleden.

  • Gé.
   Gé. zegt:

   Wat ik heb begrepen was het niet zo dat het Agentschap Telecom Dkars niet in het amateuroverleg wilde hebben omdat ze een stichting zijn, maar dat Dkars niet kon of wilde aantonen hoe groot de achterban is die zij vertegenwoordigen en niet kon worden aangetoond dat ze namens deze achterban een mandaat hebben.

   Als overheid zit je in zo’n situatie dan altijd met de vraag of iemand vanuit eigen belangen aan tafel zit of inderdaad een groep vertegenwoordigt. Wat dat betreft vind ik het wel logisch dat AT zich terughoudend heeft opgesteld om Dkars toe te laten.

   Als Dkars voldoende achterban krijgt die een mandaat geven aan de bestuurders, is het een kwestie van tijd voordat ze mogen aansluiten bij het AO. De vraag is natuurlijk hoe groot de achterban moet zijn: er zijn immers nog veel meer verenigingen die zich inzetten voor onze hobby in Nederland, die ook niet aan tafel zitten.

   Dkars heeft in de afgelopen 5 jaar maar 1x een financiële verantwoording gepubliceerd. Daaruit kon je uit de inkomsten afleiden dat er (op dat moment) ongeveer 200 betalende donateurs waren. Volgens mij was dit ongeveer 2 jaar geleden en had Dkars op dat moment een veel kleinere achterban dan bijvoorbeeld de VRZA.

   Dus:
   1) Dkars moet transparant zijn over de omvang van de groep die ze vertegenwoordigen
   2) Dkars moet aantoonbaar een mandaat van deze belanghebbenden krijgen
   3) Dkars moet qua omvang voldoende groot zijn.

   Als dat lukt én de amateurs die lid worden van Dkars zich ook actief gaan inzetten voor het zendamateurisme, dan zie ik een mooie toekomst voor Dkars (en het zendamateurisme in Nederland).

 10. Jan Koevoet
  Jan Koevoet zegt:

  Voor mij is de vraag waar een “vereniging” Dkars zich gaat plaatsen.
  Veron en VRZA hebben hun tijd gehad en zijn verworden tot een groepje elitaire zwartkijkers die eigenlijk niets liever willen dan dat het aantal amateurs teruggaat naar 1000, met een minimale leeftijd van 50 jaar, en herinvoering van CW als exameneis en dan uitsluitend met zelfgebouwde machinezenders op 80 meter..
  Goed, een beetje gechargeerd misschien, maar zo zie ik het.
  Dus hoe ziet Dkars zichzelf ?

Reacties zijn gesloten.