DKARS magazine november 2015

dkars-logoDit weekend heeft DKARS de november uitgave van haar magazine verzonden. Naast Nederland krijgt het magazine internationaal ook steeds meer aandacht en weten buitenlandse zendamateurs het magazine ook te vinden.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 51 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS.

In deze uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

  • PA3CEE Silent Key
  • VERON afdeling Centrum zoekt een nieuw onderkomen
  • DKARS Computertalk
  • Vliegtuigen volgen met ADS-B op de Raspberry PI
  • A step attenuator kit
  • Betalen voor onze registratie?(2)

Alles lezen en het magazine gratis per e-mail ontvangen kan door een e-mail te sturen aan het e-mail adres: magazine@dkars.nl. Downloaden van het magazine kan op de website dkars.nl.

Van de hoofdredacteur

Overlijden Eltje, PA3CEE
Een heel treurige mededeling om dit magazine mee te beginnen: Eltje Veen, PA3CEE, onze voorzitter, is na een kort ziekbed op 54 -jarige leeftijd toch nog plotseling overleden. Dit nieuws heeft diepe indruk gemaakt op ons allemaal. Persoonlijk kende ik hem al vanaf begin jaren 80, een periode waar we beiden al actief waren met contesten en DX-en op de twee meterband. Ook had ik het genoegen om Eltje een aantal keren te kunnen werken via de maan naar zijn home QTH in Groningen of via een van de EME DX-pedities van het Atletico team.
Op de volgende pagina staan we nog iets uitvoeriger stil bij deze droevige gebeurtenis. Het is voor mij persoonlijk erg lastig om nu maar even de draad weer op te pakken, maar er zit niets anders op en Eltje zou het ook niet anders gewild hebben weet ik…..
Dan maar weer over naar de orde van de dag.

Het DKARS Radio-amateurpanel
Mede door de hiervoor genoemde gebeurtenissen lagen de prioriteiten even op een ander gebied en kwam de ‘finishing touch’ even stil te liggen. Maar de automatisering van het panel is bijna gereed; er hebben zich overigens via panel@dkars.nl al veel amateurs aangemeld – zelfs een roepnaam die in het geheel niet bestaat(!) Krijgen we panel piraten?
In de praktijk zal het niets uitmaken. Het panel staat ook open voor personen zonder een registratie maar met interesse in de hobby – hun mening telt ook. Het uiteindelijke aanmelden gaat niet via roepletters of naam/adres, maar op een volledig anonieme manier! Er zullen dan best wel een paar grapjassen over blijven denken we, maar door het grote aantal deelnemers zullen deze in het statistische (niet statische!) geruis ten onder gaan 🙂

Iets nieuws in de strijd tegen storingen op de banden!
Op pagina 8 en 9 kondigt DKARS de organisatie van een ‘LEDSeminar’ aan. Storingen veroorzaakt door ondeugdelijke aansluitingen van LED-lampen waren voor ons aanleiding om hier de afgelopen maanden nader onderzoek naar te doen. Dit resulteert nu in een seminar bestemd voor leden van Uneto/VNI, dat we op 8 december organiseren samen met Dare!! (o.a. gecertificeerd meetlaboratorium), het Agentschap Telecom en voornoemde branche organisatie. DKARS hoopt dat dit seminar in ieder geval een eerste bijdrage kan gaan leveren aan een wat schonere ether. Het is in ieder geval geen symptoombestrijding wat we hier mee doen, maar veel problemen kunnen hierdoor wellicht bij de bron worden aangepakt.

Tot slot veel leesplezier toegewenst en heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies, dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via: magazine@dkars.nl

73 de Peter de Graaf (PJ4NX/PA3CNX)
Secretaris en hoofdredacteur.