DKARS-Panel: Werken aan één landelijke vereniging

DKARS heeft onlangs een enquête gehouden via het DKARS-Panel. Dit panel bestaat uit radiozendamateurs en belangstellenden. DKARS maakt daarbij geen onderscheid tussen klasse van machtiging of lidmaatschap van een vereniging. Iedereen mag meedoen.

In de gehouden enquête werd de vraag gesteld of  één vernieuwde organisatie de belangen van de amateur beter kan behartigen dan drie naast elkaar opererende en hetzelfde beogende organisaties? Van de bijna 500 deelnemers is 86,7% van mening dat dit zo is. Onder hen ook veel leden van VERON en/of de VRZA. Zij vinden dat de bestaande verenigingen hier ook aan mee zouden moeten werken.

Deelnemers is gevraagd of ‘het huidige bestuur hier voldoende aan doet’, dat wil zeggen het bewerkstelligen van een samenwerking. Het merendeel van de respondenten (72,8%) geef  aan dat dit niet het geval is. Vreemd genoeg geeft een kwart van de respondenten aan geen lid te zijn van een van de beide verenigingen, noch donateur te zijn van DKARS.

De laatste vraag was of deelnemers lid zouden worden van een dergelijke organisatie als de contributie onder de 30 euro per jaar zal zijn. Ruim 90% van de respondenten reageert hier positief op. Zowel leden van VERON, VRZA maar ook het grootste gedeelte van de zendamateurs die niet lid is van een van de verenigingen.

Of er ooit een samenwerking komt valt te bezien. VERON, die volgens eigen zeggen ‘gericht blijft op samenwerking’, heeft de uitnodiging van DKARS naast zich neergelegd en vindt DKARS ‘als katalysator onnodig’. De VRZA heeft eerder aangegeven haar identiteit niet te willen verliezen en wijst naar een enquete gehouden door Agentschap Telecom in 2013 (toen DKARS nog niet bestond, red) waar aangegeven is dat er geen behoefte is aan een nieuwe partij.

De gedetailleerde resultaten van de enquete zijn te vinden op de website van DKARS. In het laatste Magazine staat een verwijzing. DKARS heeft aangekondigd een Icom IC-7300 te verloten onder de deelnemers van de enquête. Op 11 juni a.s. zal de winnaar geloot worden. Deze loting vindt plaats bij Radio Club ’t Gooi in Hilversum.

36 antwoorden
 1. Rinse
  Rinse zegt:

  Helaas zijn de bestuursleden van beide “belangenbehartigers” bang om hun gouden stoeltjes te verliezen!!!
  45 jaar in een bestuur actief i.p.v. 4 of hooguit 8 geeft toch minstens een reden om je eens achter de oren te krabben.
  Natuurlijk houd ik hierbij in mijn achterhoofd dat niet iedereen maar zo bestuurslid wil of kan worden, maar toch….

  • PJ
   PJ zegt:

   De structuur van de VERON is juist het probleem. Komende VR worden de bestuurders die aftreden (waaronder de voorzitter) automatisch opnieuw verkozen. Heb jij een oproep gezien voor nieuwe bestuurders? Ik niet op de website, noch in de Electron. Dan moet je wel wat te verbergen hebben. En de leden? Die slapen!
   Die organisatie is door-en-door verrot. En dan inderdaad lintjes plakken als een bestuurder 45 jaar lid is. Daar geven ze waarschijnlijk wel publiek aandacht aan.

  • Coen
   Coen zegt:

   De voorzitter van de VRZA zit er nu (ik heb het even opgezocht voor je) 2 jaar … en is 38 jaar. Met de volgende alv kan die herkozen worden maar als iemand anders zich aanmeld kan ook deze gekozen worden. Je betoog klopt dus niet helemaal …

  • Hans
   Hans zegt:

   Wat mij vooral erg verbaasd is de uitslag van de enquête van DKARS want die staat haaks op een eerder gehouden enquête.
   In een eerder gehouden enquête een paar jaar geleden georganiseerd door oa beide verenigingen en AT bleek nl dat de verenigingen zowat de hemel werden ingeprezen en dat de leden zeer tevreden waren????
   Hoe is dit te rijmen met deze uitslag nu van DKARS??

   Gouden stoeltjes verliezen dus!

   Slaap zacht doornroosje!!

   • Intruder
    Intruder zegt:

    In de tijd dat die enquete gehouden werd bestond DKARS niet. Een ieder wist dus niet beter. DKARS heeft de laatste jaren laten zien dat zaken ook anders kunnen. Dat heeft veel mensen wakker geschud en heb laten zien dat de bestaande vereniging(en) verre van zaligmakend zijn.

  • PA1OKZ
   PA1OKZ zegt:

   In het geval van de VRZA zit er een jong, actief en vernieuwend bestuur. Daarnaast zijn ze allen nog niet zo lang in deze positie. Precies datgene wat je verwacht, en haaks op hetgeen je meldt…

 2. Tonnie
  Tonnie zegt:

  hoe kunnen ze bij dkars nou weten of iemand lid is van veron of vrza. het lijkt wel heel erg op WIJ VAN WC EEND.
  dkars zou is wat nuttigs moeten gaan doen. vind het een rare club.

  • PJ
   PJ zegt:

   Een raar antwoord. Als je je ook maar een beetje verdiept zou hebben, bijvoorbeeld door mee te doen of de uitgewerkte resultaten te bekijken, dan zou je weten dat dit een van de vragen was die gesteld zijn.

   • Tonnie
    Tonnie zegt:

    is geen raar antwoord. hoe heb je gecontroleerd of iemand lid is. heb je dat bij vrza en veron na gevraagd.

    • Rinse
     Rinse zegt:

     Heb jij aan de enquete meegedaan Tonnie?? Ik denk het niet want dan had je de vragen gelezen en was je ook duidelijk geweest hoe men tot deze conclusie is gekomen.

     • Tonnie
      Tonnie zegt:

      maar niemand geeft antwoord op mijn vraag. wie controleert nou of ze echt lid van vrza of veron zijn. dat kunnen alleen vrza en veron zelf toch????

 3. Rob
  Rob zegt:

  Ik vind het wel vreemd dat zij voor gemeenschappelijke belangenbehartiging een stichting hebben opgericht,
  terwijl er al 2 verenigingen waren. Nu zijn er ineens 3 partijen om samen te werken in plaats van 2, en ook nog
  eens met alweer een andere structuur. Het was toch bekend dat het samenwerken van VERON en VRZA
  vooral strandt op de totaal verschillende structuur van die verenigingen, en dan nog een stichting erbij dat
  gaat het niet gemakkelijker maken.
  Dan hadden ze beter een vereninging kunnen oprichten en proberen alle leden naar zich toe te lokken met
  een aanbod dat aantrekkelijker is dan zowel VERON als VRZA.
  (bijvoorbeeld in bestuursvorm, contributiebedrag, blad (dat doen ze al), en faciliteiten als QSL verwerking)

  • Breekijzer
   Breekijzer zegt:

   Ja rob nu spreek je van 3 verenigingen maar er zijn er nog meer!
   Neem de RFDX dx vereniging zij hebben bijna 600 leden en die zou ook hier bij horen vind ik.
   Het grootste probleem waar men tegen aan loopt is dat er geen democratie is .
   Het word tijd dat er een nieuw bestuur komt bij veron en vrza .
   Verjonging en mensen met een drive die opkomen voor alle amateurs ongeacht of je gelicenseerd bent of 11m amateur bent.
   Hierin loopt de RFDX vereniging voorop in mijn belevings wereld.
   Dus men moet maar eens de koppen bij elkaar steken ( De leden )om de boel te veranderen bij de veron en vrza

   • Coen
    Coen zegt:

    De voorzitter van de VRZA is geloof ik 37 … laat het 38 zijn maar dan houd het wel op. Hij zit er nu als ik me niet vergis een jaar of 3. Even ter vergelijking de voorzitter van de RFDX is 62 en zit al 5 jaar als voorzitter van de club. Niks mis mee maar just saying…

    • Rinse
     Rinse zegt:

     Ook bij de VRZA zijn ze niet erg bereidwillig hun zetels te verlaten helaas, dus waarom mijn betoog niet zou kloppen?? Feit blijft dat het beide stugge organen zijn en dat we in Nederland er meer bij gebaat zouden zijn bij 1 overkoepelend orgaan, met een fris doortastend bestuur, de enige die hierop aanstuurt is dkars en ook zijn deze mensen bereid om zichzelf erin te laten opgaan en dus hun functie dan neer zullen leggen, ik vind dat een prijzenswaardig iets van DKARS.

     • Coen
      Coen zegt:

      Of ze bereidwillig zijn weet ik niet maar het is een feit dat het voltallige bestuur van de VRZA de afgelopen jaren is vernieuwd/vervangen , in je eerste stukje betoog je dat bij beide verenigingen het bestuur 45 jaar zit , dan klopt het toch niet wat je zegt…

     • PA1OKZ
      PA1OKZ zegt:

      Rinse, ik vrees dat je je huiswerk moet gaan doen – het klopt gewoon niet wat je zegt. Op één persoon na zit er een zeer recent geinstalleerd bestuur. Dit is schoppen zonder muur.

     • Rinse
      Rinse zegt:

      Mischa, dan ben ik dus door een betrouwbare bron onjuist geïnformeerd, als dit zo is houd ik het op het ene bestuurslid bij de betreffende vereniging. Toch ben ik van mening dat we met 1 overkoepelend orgaan beter af zouden zijn, de lijnen worden dan toch een stuk korter en eventueel overleg dus een stuk sneller.
      Voorwaar mijn verhaal dus niet correct is mijn excuses!!!

    • Rinse
     Rinse zegt:

     Coen één ieder weet wel welke vereniging er met die 45 jaar bedoeld wordt dus met opzet géén van de 2 namen genoemd, maar bij deze de Veron heeft de langstzittende bestuurders tot wel 45 jaar aan toe, het lijkt mij sterk dat er in die tijd niemand bereid is gevonden om in het bestuur plaats te nemen (of is er misschien nooit een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden aan te trekken?), ik denk dat het eens tijd wordt, zeker voor de leden van de VERON, om hun stem eens te laten horen immers op deze manier…… vul maar in.

   • Rinse
    Rinse zegt:

    Is er bij de RFDX wel democratie dan?? een niet verkiesbaar maar vast bestuur???, Géén ledenvergadering niks dus géén inspraak ook!! Lijkt op voorhand dan al de verliezende partij te worden voor eventuele onderhandelingen. Maar ja alwat gratis is is zaligmakend blijkbaar!!!!

    • Kappa Kappa
     Kappa Kappa zegt:

     Uit het Huishoudelijk reglement van de RFDX CB club: “Ontstaat een vacature dan kunnen nieuwe kandidaten uitsluitend op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen.”

     Als je niet opstaat met “Heil Jack!” dan maak je dus geen kans 🙂

 4. Cees
  Cees zegt:

  Volgens mij treden bestuursleden regelmatig af en kan je je dus als tegenkandidaat verkiesbaar stellen. Tevens zijn er nog vele vacatures, als je niet zoveel tijd hebt ook voor minder frequente zaken, zoals voor evenementen. Roepen dat iemand te lang zit (oh nee, volgens diverse lieden zitten alle besturen te lang) terwijl je je zelf niet kandidaat stelt? Of bang dat je dan niet gekozen wordt omdat de leden kiezen en niet de besturen?
  Je kan je ook aanmelden als voorzitter van DKARS, die vacature staat al weer een tijdje open. Kan je laten zien hoe geweldig je zelf bent!
  Of als je dat niets vindt richt je toch een eigen vereniging of stichting op en zoek je eigen bestuursleden?

 5. Ruud
  Ruud zegt:

  Dat er bij velen de wens leeft om de inmiddels 3 partijen te laten fuseren, betwijfel ik. In ieder geval bij één der laatste ALV”s van de VRZA is dat voorstel weggestemd. Heeft niets met het bestuur en gehecht zijn aan zetels te maken, maar met de mening van de ALV. De VRZA (de leden dus!) willen in meerderheid NIET opgaan in de getrapte democratie en andere cultuur van de VERON. Als die dat wel zouden willen, was er simpelweg geen bestuur meer, want het bestuur bij de VRZA is slechts een uitvoerend orgaan van de vereniging. Ik ken ze allemaal (Dat komt door bijvoorbeeld ALV’s en activiteiten te bezoeken) en ik heb van NIEMAND de indruk dat ze status najagen. Wel dat ze zich voor het radioamateurisme willen inzetten. En dat zonder riante vergoedingen of zo iets, maar wel met inzet van hun tijd en moeite.
  Ik begrijp dat er komende zaterdag in de Witte Bergen in Hilversum heel veel tegenkandidaten met heel veel meer capaciteiten dan de huidige bestuurders zich komen melden. Tot dan spreek ik mijn vertrouwen uit in het huidige bestuur.

 6. Tonnie
  Tonnie zegt:

  dus dkars bedankt voor het onderzoek en nu wat gaan doen wat wel iets nuttigs is.

 7. Bert Schaap
  Bert Schaap zegt:

  Lijkt wat op de PVDA. De illusie begint in elkaar te storten, dus als de sodemieter onderzoeken of er links of rechts, wat te fuseren valt. Vragen aan de buren of ze nog schoon ondergoed hebben liggen, omdat de eigen wasmachine niet te repareren is, en eigenlijk er geen geld is, voor een nieuwe.

 8. Peet
  Peet zegt:

  lachen jullie maar! Met de gegevens van het zeer betrouwbare onderzoek in de hand waaruit blijkt dat 90% van de 13000 geregistreerde zendamateurs lid willen worden van een vereniging als de contributie 30,- per maand is streeft DKARS straks met 11700 leden de VERON en VRZA (samen) toch mooi voorbij! Die voorzitter komt er echt wel!

   • Peet
    Peet zegt:

    In het DKARS magazine pagina 7 is vermeld dat gezien het aantal respondenten (431 op 13000) er een betrouwbaarheidsniveau bereikt van 95 tot 99% is bereikt. Als bij vraag 4 wordt beantwoord dat 90,6% wel lid zou willen worden van een vereniging als die niet meer dan 30,- zou kosten lijkt het me duidelijk. OK, daar kan door de onzekerheid van 95 tot 99% nog wat vanaf gaan.
    Daar krijg je dan een QSL verwerking voor, een regelmatig verschijnend magazine, amateur beurzen, service bureau en in plaats van commissies en afdelingen komen er dan interessegroepen verspreid over het land.
    Eisen die aan het bestuur worden gesteld: na drie jaar aftreden en niet herkiezen, of je competent bent of niet, of er vervanging is of niet: helemaal niet relevant, het gaat om de drie jaar.

 9. Johan
  Johan zegt:

  Dat is dan jammer voor DKARS. Ze zijn een stichting en in juridische zin kent een stichting geen leden. Dus hoezo fusie? DKARS kan formeel geen lid aanbrengen in de overkoepelende organisatie. Laat staan dat ze 11700 leden zouden bereiken…

  • Hans
   Hans zegt:

   Beter leren lezen Johan!
   Het gaat om een nieuwe overkoepelende ORGANISATIE waarin de huidige 3 in op zouden kunnen gaan!

   • Cees
    Cees zegt:

    Dan is de titel van het bericht op Hamnieuws dus niet helemaal correct. Het leek me al dat het geen vereniging wordt dat het bestuur van DKARS gaat oprichten want dan heb je weer rekening te houden met leden die van alles aan invloed uitoefenen. Of dat dan per lid is (zoals bij de VRZA) of via afdelingen (zoals bij de VERON): democratie leidt alleen tot gedoe als ondeskundige leden inspraak krijgen. Leg dat gewoon bij het bestuur, of beter nog: bij een adviseur. (Weet iemand wat de positie is van een adviseur? Moeten de bestuursleden hem volgen of kunnen ze de adviezen naast zich neerleggen?).
    Het zal trouwens niet zo lang meer duren voor de oprichting van die nieuwe organisatie want als DKARS vindt dat bestuursleden na drie jaar moeten opstappen gaat bijna iedereen op korte termijn weg. Peter de Graaf, Jan Muijlwijk, Peter Jelgersma, Willem Winkel, Wijnand Laros, Wim Founier en Peter Meijers zitten immers vanaf het begin in het bestuur.
    Nu snap ik wel dat die drie jaar zomaar weer veranderd kan worden in andere doelen maar als er iets is waar zo tegenaan geschopt wordt als lang zitten zou dat toch raar zijn zelf langer te blijven zitten. Een mooie rol voor de nieuwe voorzitter om nieuwe bestuursleden te vinden. (in het eerste kwartaalnummer van DKARS stond nog dat ze geen problemen hadden met het vinden van nieuwe bestuursleden en het werkt kennelijk prima met een ad interim functie als voorzitter).

 10. my2cents
  my2cents zegt:

  1 landelijke vereniging? Naar wat ik zo hier en daar lees en hoor wat bestuurders van DKARS en VERON over elkaar schrijven en zeggen lijkt het me niet voor de hand liggend dat er ooit nog samenwerking mogelijk is. Laat staan samen in 1 vereniging of bestuur zitting nemen!

 11. Cees
  Cees zegt:

  Bij verenigingen (zoals de VERON en de VRZA) gaat het er om wat de leden vinden. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie en de leden kiezen wie ze willen hebben. Vaak hoeft niet gewacht te worden tot iemand aftreed want er kan dan bijvoorbeeld al gekeken worden wat de betreffende functie inhoudt. Als de bij DKARS aftredende functiebekleders zich aanmelden als bestuurslid bij een van de verenigingen is het dus aan de leden en niet aan de zittende bestuursleden. Maar als DKARS zelf een vereniging opricht die zo geweldig is en zoveel voordelen biedt ten opzichte van andere verenigingen, wordt iedereen daar toch lid van en worden de andere verenigingen toch zo klein dat ze niet meer meedoen? Misschien een domme redenering maar net zo dom als ik zou vinden dat Pepsi en Coca cola samen zouden moeten gaan en ik daarom een andere cola op de markt breng om daarna te zeggen dat ik daar mee stop zodra Pepsi en Coca samengaan.

  • Tom
   Tom zegt:

   Veron en VRZA leden; durf te kiezen voor gezamenlijke toekomst. Bij de bergsport hadden ze nog sterkere zuilen. Na de fusie tot NKBV kunnen ze zich die domheid niet meer voorstellen.

Reacties zijn gesloten.