Internetconsultatie wijziging NFP gesloten

overheidDe consultatie voor het wijzigingspakket in het Nationaal Frequentie Plan 2014 is afgelopen vrijdag gesloten. De overheid gaat nu de ingekomen reacties inhoudelijk bekijken. Indien nodig is volgt er een wijziging. Anders zal met een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur het besluit bekrachtigd worden.

Vanuit radiozendamateurs is er vooral bezwaar gemaakt tegen de toewijzing van onbemande vliegtuigen (lees: drones) in het gebied 2300-2495 MHz. In totaal zijn 29 reacties binnen gekomen.

60-meter band
DKARS verzoekt om de toewijzing van spectrum in het gebied 5350-5450 kHz (de 60-meter band) te verruimen naar 5250-5450 MHz zodat er een betere aansluiting bestaan bij omliggende landen en dit segment als allocatie toe te wijzen, in tegenstelling tot enkele omliggende landen waar er gebruik gemaakt wordt van kanalen.

“Dit om ondermeer te voorkomen dat Nederland dezelfde trajecten moet doorlopen als (recent) veel andere (Europese) landen, nl. eerst ‘channelized’ gebruik toestaan, daarna bandgebruik met additionele registratie om vervolgens te constateren dat secundair amateurgebruik prima kan samenleven met primair (militair) gebruik zodat de bandallocatie in de vergunning of registratie kan worden opgenomen. Het segment 5250 – 5450 kHz is internationaal als de facto standaard gaan gelden voor de zgn. 60m-band. Ons advies is om deze internationale ‘lessons learned’ in Nederland gelijk mee te nemen en te effectueren”, aldus Remco den Besten namens DKARS.

BES-eilanden
Ook vraagt DKARS rekening te houden met de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied. Ondanks dit een andere IARU regio is, blijft de Nederlandse Overheid verantwoordelijk voor het frequentiebeleid. Op dit punt krijgt DKARS verrassend genoeg ondersteuning van de VERON, die daarmee na jaren lijkt te erkennen dat zendamateurs op de BES-eilanden ook onder Nederland vallen. “De VERON acht het vanzelfsprekend dat deze uitbreiding (…) ook van toepassing is op de amateurdienst in het deel van Nederland dat tot ITU-Region 2 behoort.”, aldus VERON-voorzitter Remy Denker in een reactie op de consultatie.

Drones en de 13cm band
Met betrekking tot het toelaten van drones in de 13cm band vragen zowel VERON als DKARS zich af of dit de juiste keuze is. Hoewel onduidelijk is wat deze luchtvaartuigen uiteindelijk communiceren, merken beide belangenbehartigers erop dat er een ongewenste situatie ontstaat bij gedeeld gebruik en de risico’s die dit met zich meebrengt. Het standpunt van DKARS is dat “de rek uit de 2300 – 2450 MHz-band is verdwenen“. VERON schrijft: “Het zal naar ons oordeel uiterst moeilijk worden om interferentie, veroorzaakt door een nieuwe en andere soort toepassing in de toch al overvolle 2,4 GHz-band te voorkomen.

In alle reacties mist de mogelijkheid voor drones om uit te wijken naar het nieuwe stuk spectrum tussen 2.010 tot 2.025 MHz. dat gereserveerd is voor draadloze audio- en video toepassingen. Wellicht een gemiste kans omdat in dit stuk spectrum nog geen andere gebruikers zijn en het ook niet in de verwachting ligt dat de reeds bestaande ENG/OB-apparatuur geschikt is om zo laag in frequentie te werken. Drones zouden in dit gedeelte exclusief kunnen uitzenden zonder storing te ondervinden en/of te veroorzaken aan andere gebruikers.

Het spectrum op 9cm
Zendamateurs hebben een kleine toewijzing aan spectrum op de 9cm band, die van 3400 tot 3410 MHz loopt. Eigenlijk is dit een guard band tussen verschillende toepassingen. Met name tijdens ATV-contesten wordt deze band gebruikt om een extra multiplier te verdienen. Beeldtransmissie is dan veelal in zwart-wit om de bandbreedte te beperken omdat 10 MHz bandbreedte eigenlijk te weinig is voor analoge ATV-toepassingen.

VERON grijpt de consultatie aan om haar ongenoegen te uiten over de vele zendbeperkingen op de 13cm band en wijst op de mogelijkheden voor ENG/OB verbindingen om gebruik te maken van het spectrum tussen 3500 en 3800 MHz.

“Opvallend is dat bij dit onderdeel de frequentieband 3500 – 3800 MHz mede voor ENG/OB-toepassing op non-interference basis wordt toegestaan, terwijl 3410- – 3500 MHz reeds voor ENG/OB is toegewezen. Dat zou kunnen betekenen dat de bestaande ENG/OB-toewijzing in het frequentie segment 2300 – 2495 MHz kan vervallen, waarmee de thans veelvuldig opgelegde zendbeperkingen aan de amateurdienst achterwege kan blijven.”, alsdus VERON-voorzitter Remy Denker.

Een reactie van de VRZA is niet aangetroffen bij de ingekomen stukken op het moment van publicatie van dit artikel.

2 antwoorden
 1. PDØMV
  PDØMV zegt:

  wat frapant om een band toe te wijzen aan iets wat uiteindelijk uitwijkt naar een naast gelegen band met die zelfde toepassing en die band die dan dus niet gebruikt wordt is dus weer (vrij) weer een van bewijzen dat de commercie rupsje nooit genoeg is, ze hebben scala aan bandbreedte toegewezen gekregen en toch lukt het ze om erbuiten te treden, en de toegewezen spectrum wordt dus niet in gebruik genomen ( excusseer me als ik ernaast zit ) Hier valt dus voor de F amateurs denk ik nog veel te halen kwa frequenties, als ik m’n fantasie even erop los mag laten. Want vele GHz bandjes die zijn toegwezen aan de F geregistreerde worden af en toe even geannexeerd waarbij de primaire,secundaire status gemekker om de hoek komt kijken, wel vreemd dat commerciele partijen wel aanspraak kunnen maken op de zogenaamde primaire status, maar als de amateur om de hoek komt zeilen lijkt het voorhen niet eens te bestaan m.a.w. dan lijkt het net vloeken in de kerk :D, laat staan dat je er als F amateur uberhaupt aanspraak op kan maken. ( excusses als ik ernaast zit ) ik weet ook niet alles maar ik probeer op mijn manier enige bijdragen te leveren. Baat het niet dan schaad het niet !!

  • Randy
   Randy zegt:

   Mark,

   De zendamateur heeft een secundaire status op de 13cm band. En de bandbreedtebehoefte voor digitale AV verbindingen neemt alleen maar toe, mede door de introductie van HD en straks 4K. Maar ook het toegankelijk worden van apparatuur voor omroepen speelt hierin een rol. Zie bijvoorbeeld HFprints.nl van PE1CMO die zeer professionele apparatuur voor amateurprijzen weg weet te zetten, zelfs binnen het budget van regionale en lokale omroepen.

   Wanneer Agentschap Telecom oplet met het verstrekken van vergunningen (dus niet rond 2330-2335 MHz +/- bandbreedte en niet rond 2387 MHz +/- bandbreedte, valt er al veel winst te behalen. En dat laatste gebeurt het laatste half jaar ook wel. De frequentie 2330 of 2335 MHz – ingang van vrijwel alle ATV-repeters – wordt niet meer zo snel uitgegeven aan een primaire gebruiker. En daarmee wordt de ‘overlast’ voor zendamateurs al behoorlijk beperkt, waardoor beide toepassingen goed naast elkaar kunnen leven, ondanks de primaire of secundaire status.

   Blijft dat er alsnog veel evenementen zijn, en dus ook veel behoefte. Wellicht is de straal van 35 kilometer die nu vrijgehouden wordt nog in te korten. Een compatibiliteitsonderzoek zou dit uit moeten wijzen. Dat zaken best goed naast elkaar kunnen draaien, bewees de ‘intocht’ van de MH17 slachtoffers wel. AT had verzuimd om ATOF-houders in kennis te stellen. Een menselijke fout die kon gebeuren gezien de druk (verginningen werden letterlijk binnen een uur uitgegeven) en toch ging alles goed, voor zover ik weet geen klachten van primaire gebruikers ondanks ATV activiteiten.

Reacties zijn gesloten.